2013 presentació pública del pressupost

Download 2013 presentació pública del pressupost

Post on 12-Nov-2014

788 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Actuacions iPressupostos2013Audincia pblica
 • 2. 2 Pressupostos2013 Pressupost ordinari Inversions Ingressos: 36.230.175 4.990.669 Despeses: 35.641.070 Contempla un supervit de ms de 500.000 , que ha de servir per eixugar el dficit acumulat fins al 2011 i aconseguir unes finances sostenibles. Sajusta als criteris de contenci fixats en els plans dActuaci de Mandat i dInversions i en el Pla de Sanejament, tot i la situaci dincertesa que comporta la crisi actual. Prioritza les partides destinades a serveis socials, educaci i ocupaci.
 • 3. 3 Pressupostos20132 Pressupost ordinari. Ingressos Els impostos i taxes es mantenen o creixen segons lIPC i simpulsen Reflecteix fidelment poltiques de tarifaci social per els ingressos reals accedir a serveis D % Impostos municipals 20.303.535 56,04 Taxes i preus pblics (serveis prestats per lAjuntament) 4.984.891 13,76 Transferncies corrents daltres administracions 10.258.776 28,32 Ingressos patrimonials 682.883 1,88 Total dingressos ordinaris 36.230.085
 • 4. 4 Pressupostos20133 Pressupost ordinari. Despeses Continutat de serveis i Manteniment de salaris subvencions a entitats i congelaci de plantilla D % Despeses de personal 15.749.375 44,19 Despeses de funcionament 12.888.141 36,16 Despeses financeres 3.880.732 10,89 Transferncies 3.122.8228,76 Total despeses ordinries 35.641.070
 • 5. 5 Pressupostos20134 Pressupost dinversions Prioritat en inversions Inversi en mesures de proximitat destalvi energtic D % Mercat municipal 400.000 8,0 Nou centre cvic a la fbrica de les tovalloles 933.435 18,7 1a fase Camp de futbol de les Grases 200.000 4,0 Pla de pavimentaci 310.000 6,2 Piscina de lEscorxador 100.000 2,0 Edifici de serveis del Roserar 200.000 4,0 Aparcaments pblics 100.000 2,0 Remodelaci plaa Catalunya 350.000 7,0 Pla director del barri Centre 200.000 4,0 Accs al riu Llobregat 463.434 9,3 Sala Ibria i Palau Falguera 150.000 3,0 Enllumenat pblic 200.000 4,0 Inversions de reposici en la via pblica 240.000 4,8 Inversions de reposici en equipaments municipals 580.000 11,6 Altres inversions 240.000 4,8 Reserva per a imprevistos 323.800 6,5 Inversions 4.990.669
 • 6. Actuacionsper rees Alcaldia rea de Serveis Personals rea de Serveis Territorials rea dInnovaci, Ocupaci i Promoci Econmica rea dEconomia i Serveis Generals
 • 7. 7 Pressupostos20135 AlcaldiaCommemoraci de lany 2013, com a Any Joana Raspall.Impuls de poltiques digualtat en laccs als serveis municipals.Revisi de lordenana de civisme amb participaci de la ciutadania.Elaboraci del Pla dEquipaments 2013-2020 en el darrer trimestre.Transparncia en la gesti municipal amb indicadors davaluaci.Ms participaci ciutadana en els mitjans de comunicaci municipals.
 • 8. 8 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsServeis socials, salut, gent gran i discapacitats Treball transversal de tots els departaments per detectar i atendre persones en situaci de risc dexclusi social. Increment dels ajuts durgncia social i manteniment dajuts ordinaris (beques de menjador, esplais, sortides escolars, etc.). Consolidaci del Servei dAtenci Domiciliria i Teleassistncia, incorporant la tarifaci social en laplicaci del copagament del servei. Dignificaci dels serveis socials de la zona nord amb el trasllat al Centre de Can Calders. Manteniment de les partides dajut a entitats de salut i de gent gran. Foment de la participaci activa i de la integraci social de les persones amb discapacitat.
 • 9. 9 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsEducaci Suport al Programa de reutilitzaci de llibres de text dels centres educatius. Creaci de la figura de dinamitzaci dAMPAs. Convenis amb els centres educatius i AMPAs per treballar globalment les accions destinades a millorar lxit escolar. Procs de transformaci i millora de lEscola Municipal de Msica. Impuls del projecte patis oberts per oferir espais de joc a infants i joves.
 • 10. 10 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsEsports Aprofundiment de la funci social del Complex municipal de piscines. Consolidaci de la cursa popular la Sansi Sant Feliu. Inici de lelaboraci del Pla Estratgic de lEsport. Ampliaci del mdul de vestidors i coberta de grades del camp de futbol de les Grases i collocaci de parquet al Palau J.C. Navarro. Remodelaci de la piscina de lEscorxador.
 • 11. 11 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsCultura Inversions per a ladequaci dels equipaments existents i per reforar i millorar la programaci dactivitats. Promoure el Consell de Cultura Municipal, com a mbit de consulta, reflexi, coordinaci i concertaci entre les entitats i lAjuntament. Potenciaci de Sant Feliu, Ciutat les Roses, com a imatge de ciutat. Elaboraci del Pla Estratgic de Cultura.
 • 12. 12 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsJoventutContinutat i impuls de les actuacions previstes en el Pla Jove 2012-2016.Treball transversal i coordinat amb tots els departaments.Inici dels treballs per a un projecte del Casal de Joves.Potenciaci de les activitats dentitats juvenils.
 • 13. 13 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsDonaConsolidaci de les millores del Servei dInformaci i Atenci a les Dones (SIAD) de Sant Feliu.Manteniment del conveni amb Benestar i Famlia de la Generalitat pel Centre dIntervenci Especialitzada.Renovaci del conveni amb lObservatori de les Dones en els Mitjans de Comunicaci.Incorporaci de la visi de gnere a totes les poltiques municipals.
 • 14. 14 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsParticipaci ciutadana Suport als espais de convivncia ja consolidats als barris de La Salut i Falguera en les anomenades xarxes de barri, i promoci daquestes a la resta de barris de la ciutat. Disseny i execuci de processos participatius en els mbits de lurbanisme, les poltiques socials i la planificaci del mandat. Suport a les activitats de les entitats venals.
 • 15. 15 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsNova ciutadania Servei dInformaci i Assessorament a Estrangers (SIAE) en matria de trmits destrangeria. Promoci de la participaci de collectius de persones nouvingudes en el teixit associatiu. Realitzaci de sessions dacollida per a persones nouvingudes a partir del Pla Sant Feliu, Ciutat Acollidora. Promoci de la Xarxa dEntitats Acollidores per garantir una ciutat comunitria, integradora i cohesionadora.
 • 16. 16 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsSolidaritat i cooperaciDestinaci del 0,7% dels ingressos propis a projectes de solidaritat i cooperaci al desenvolupament.Promoci i suport a accions per educar en valors i fomentar la cultura de la pau, vetllant per la incorporaci de criteris de diversitat.Impuls de projectes municipals de cooperaci (Figuig al Marroc i Estel a Nicaragua).Dinamitzaci del Consell Sant Feliu Solidari. Suport a les activitats de les entitats i les ONGDs que tinguin projecci directa a Sant Feliu.
 • 17. 17 Pressupostos20136 rea de Serveis PersonalsPolicia LocalManteniment duna actuaci policial de proximitat, obrint nous canals de relaci barri a barri amb entitats i AAVV.Organitzaci de tasques en funci de les necessitats i realitats de cada barri.Posada en valor de funcions, com garantir la disciplina viria, la seguretat i la collaboraci amb el venat per millorar la convivncia.Previsi dinversi en adquisici de vehicles i equipament.
 • 18. 18 Pressupostos20137 rea de Serveis TerritorialsUrbanismeExecuci de les obres del nou centre cvic a la fbrica de les tovalloles i finalitzaci de les obres de la riera de la Salut.Construcci dun edifici de serveis al Parc del Roserar.Processos participatius per definir els projectes de remodelaci de la pl. Rafael Alberti i lestany del parc del Llobregat, de la pl. Catalunya i del Pla Director del barri Centre.Millora dels accessos al riu Llobregat des de la riera de la Salut.Agilitzaci dels processos administratius en la tramitaci de llicncies i permisos urbanstics.
 • 19. 19 Pressupostos20137 rea de Serveis TerritorialsVia pblica Concessi dun nou contracte que unifiqui els serveis de neteja viria i de recollida descombraries, que entri en funcionament la segona meitat de lany. Dileg continu entre les AAVV i els regidors de barri per acordar i prioritzar actuacions de millora a la via pblica. Nou Pla de Pavimentaci. Inversions en lenllumenat i en el reg pblics per millorar la qualitat i augmentar lestalvi energtic.
 • 20. 20 Pressupostos20137 rea de Serveis TerritorialsMedi ambient Foment denergies renovables, aplicaci de mesures i inversions per millorar en eficincia energtica (reducci de consums, aprofitament daiges). Impuls del Consell del Medi Ambient i manteniment de les aportacions a les entitats mediambientals. Ampliaci dactivitats per continuar educant i sensibilitzant els infants en la millora del medi ambient.Habitatge Posada en funcionament del Servei Local dHabitatge, amb funcions de mediaci hipotecria per prevenir i evitar desnonaments i amb borsa de lloguer social.
 • 21. 21 Pressupostos20138 rea dInnovaci, Ocupaci i Promoci EconmicaComer Inici, a la segona meitat de lany, de les obres de remodelaci del Mercat Municipal per adaptar-lo a les noves demandes de consum. Consolidaci del Consorci de Comer, que disposar despai propi per afavorir la participaci de tots els comeros i potenciar la seva visualitzaci. Programa dactivaci dels locals buits, mitjanant el treball conjunt amb propietaris, comerciants i teixit associatiu.
 • 22. 22 Pressupostos20138 rea dInnovaci, Ocupaci i Promoci EconmicaFormaci i ocupaci Formaci per locupaci amb lobjectiu de millorar la qualificaci professional. Servei dorientaci per millorar les possibilitats dinserci laboral. Recerca de llocs de treball en els quals poder ocupar a persones de la borsa de treball de lAjuntament. Realitzar nous programes i projectes docupaci (plans docupaci).
 • 23. 23 Pressupostos20138 rea dInnovaci, Ocupaci i Promoci EconmicaEmprenedors i empresa Servei dinformaci, assessorament i acompanyament a nous emprenedors. Desenvolupament duna estratgia per a una nova economia al municipi, des de lenfocament de lEcoinnovaci. Nou Espai dAtenci a les Empreses per oferir un servei de proximitat i la recerca de nous operadors.Innovaci Garantir la continutat del Projecte Yuzz. Posar en marxa nous espais de coworking i dinamitzar el Punt Tic del Palau Falguera. Mantenir les subvencions a entitats per a lalfabetitzaci, dinamitzaci i difusi digital.
 • 24. 24 Pressupostos20139 rea dEconomia i Serveis GeneralsOrganitzaci i recursos humans Potenciar la gesti integral dels equipaments municipals com un element clau per fer ms eficients els serveis. Millora dels temps de resposta en els processos de reclamaci de...