2012 presentació pública del pressupost.pdf

Download 2012 presentació pública del pressupost.pdf

Post on 03-Jun-2015

226 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Actuacions iPressupostos2012

2. 2Pressupostos2012Aquest document pretn oferir una visi entenedora delpressupost municipal i alhora donar a conixer les lnies generalsdes les actuacions previstes per al 2012.Per facilitar la seva comprensi es divideix en dues parts: laprimera ofereix els nmeros del pressupost i la segona, lesprincipals actuacions dels departaments, les quals sn un avande les lnies generals fonamentals del mandat, que durant elprimer trimestre de 2012 seran sotmeses a informaci pblica. 3. 3Pressupostos2012Pressupost ordinari 35,12 milions deuros Inversions 5,50 milions deuros Austeritat i contenci en la gesti de la despesa Manteniment de la prestaci de tots els serveis Prioritzaci de les partides de serveis socials i educaci, augmenten un8,2 i un 5%, respectivament LAjuntament assumeix el que deixa de pagar la Generalitat en escolesbressol i Escola Municipal de Msica Aplicaci dun pla de mesures destalvi Inversions sense endeutament per fer front al soterrament en millorscondicions 4. 4 Pressupostos20122 Pressupost ordinari. Ingressos Consolidaci de la poltica Reflecteix fidelment fiscal moderada els ingressos realsImpostos municipalsM/DIBI 13,0937,3%Circulaci 2,346,7%IAE2,196,2%Plusvlua1,203,4%Impost dobres 0,55 1,6% 19,3755,2% 5. 5 Pressupostos20122 Pressupost ordinari. Ingressos Consolidaci de la polticaPoltiques de bonificacions fiscal moderadai ajutsTaxes i preus pblics (per serveis prestats per lAjuntament) M/DTaxa de residus 0,86 2,4%Ocupaci del subsl 0,62 1,8%Quotes descoles bressol0,58 1,7%Guals 0,541,5%Multes0,411,2%Ocupaci de la via pblica0,35 1,0%Llicncies urbanstiques0,25 0,7%Quotes de serveis esportius, culturals i assistencials0,20 0,6%Venda de la recollida selectiva 0,19 0,5%Quotes de lEscola Municipal de Msica0,15 0,4%Recrrecs (constrenyiment, demora, etc.)0,13 0,4%Altres taxes i ingressos0,32 0,9%4,6013,1% 6. 6Pressupostos20122 Pressupost ordinari. IngressosDisminuci dels ingressos delEstat i la Generalitat: Destinaci de recursosretorn de liquidacions dels anys 2008 de lrea Metropolitanai 2009a despeses correntsbaixen els ingressos per a escolesbressol i Escola Municipal de MsicaTransferncies ordinries daltres administracions M/DEstat7,4821,1%Generalitat de Catalunya 2,19 6,2%rea Metropolitana de Barcelona (vertebradores)0,58 1,6%Diputaci de Barcelona 0,21 0,6%Altres 0,110,3%10,5729,9%Ingressos patrimonialsRendiments de patrimoni 0,581,7%Total dingressos ordinaris 35,12 milions deuros 7. 7Pressupostos20123 Pressupost ordinari. Despeses Congelaci salarial.Manteniment de llocs Reducci de despeses ende treball crrecs eventuals i directiusDespeses de personalM/DCrrecs electes 0,461,3%Personal eventual i de direcci 0,330,9%Personal funcionari i laboral11,16 31,8%Seguretat Social3,76 10,7% 15,7144,7% 8. 8 Pressupostos20123 Pressupost ordinari. DespesesManteniment de serveis iDotaci duna partida a cada depar-renegociaci de grans contractestament per millorar els equipamentsDespeses de funcionamentM/DNeteja viria 1,44 4,1%Neteja dedificis (incloses les escoles pbliques)1,37 3,9%Recollida descombraries1,32 3,8%Jardineria1,273,6%Lloguers (locals, maquinria, etc.) 0,84 2,4%Altres consums (gas, combustible vehicles, correus, telfon i internet, etc.) 0,68 1,9%Manteniments (via pblica, edificis i installacions) 0,62 1,8%Serveis de suport de les escoles bressol0,56 1,6%Electricitat: escoles i equipaments municipals0,53 1,5%Serveis datenci domiciliria i altres serveis socials 0,46 1,3%Gesti dels tributs 0,34 1,0%Electricitat: enllumenat pblic 0,31 0,9%Comunicaci (Butllet, agenda cultural, etc.) 0,24 0,7%Assegurances0,160,5%Aigua descoles i equipaments municipals0,13 0,4%Aigua de la via pblica 0,10 0,3%Altres treballs i serveis externalitzats1,26 3,6%Altres despeses 0,43 1,2% 12,0634,3% 9. 9 Pressupostos20123 Pressupost ordinari. DespesesInversions sense endeutament per fer front al soterramentDespeses financeresM/DAmortitzaci dels crdits a llarg termini3,93 11,2%Interessos dels crdits a llarg termini0,581,7%Interessos de les plisses de tresoreria 0,050,1%Altres despeses financeres 0,030,1%Rtios dendeutament4,5913,1% 130% 120% 110% Lmit legal 100%90%80%70%60%50% Endeutament de lAjuntament40%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10. 10Pressupostos20123 Pressupost ordinari. DespesesManteniment de subvencions a entitatsTransferncies M/DA lArea Metropolitana de Barcelona1,21 3,4%Ajuts i convenis vinculats als Serveis Socials 0,34 1,0%Aportaci al dficit del bus urb0,20 0,6%Convenis amb entitats culturals0,20 0,6%Solidaritat i cooperaci al desenvolupament0,11 0,3%Convenis amb escoles i AMPA (foment reciclatge, biblioteques escolars, etc.) 0,10 0,3%Convenis amb entitats esportives 0,09 0,3%Aportaci al Consorci Normalitzaci Lingstica0,07 0,2%Aportaci al Consorci de Comer0,07 0,2%Convenis amb entitats juvenils 0,06 0,2%Resta de convenis locals i supralocals 0,22 0,6%Bestretes al personal0,09 0,3% 2,767,9%Total despeses ordinries35,12 milions deuros 11. 11 Pressupostos20124 Pressupost dinversions Prioritat en inversions de proximitat i de reposici en la via pblicaInversions M/DUrbanitzaci de la riera de la Salut i el c/ Sagrament 1,30 23,6%Inversions de reposici en la via pblica0,59 10,6%Urbanitzaci de la Plaa Dici (Mas Llu)0,55 10,0%Adequaci CNL Roses a Serveis Socials zona Nord0,529,5%1a fase del Parc Esportiu de les Grases0,509,1%Inversions de reposici en equipaments municipals0,509,1%1a fase remodelaci Piscina de lEscorxador0,407,3%Imprevistos, honoraris i altres0,336,0%Organitzaci dels usos de Sala Ibria i del Palau Falguera 0,203,6%1a fase ampliaci escola bressol Tambor0,193,4%Altres inversions0,183,3%1a fase remodelaci del Mercat municipal 0,101,8%Actuacions a laparcament de Can Magins i la pl. Francesc Maci 0,101,8%Estalvi energtic0,050,9% 5,50 milions deuros 12. 12Pressupostos20124 Finanament de les inversionsEs finanaran principalment amb les aportacions daltresadministracions, sense recrrer a prstecsTransferncies per a inversions daltres administracions M/DGeneralitat de Catalunya (Llei de Barris)0,87rea Metropolitana de Barcelona (pendent dincorporaci) 0,21Diputaci de Barcelona (pendent dincorporaci)0,30 1,3825,1%Alienaci (de sl o immobles)M/DVenda de sl pblic a Anselm Clav 1,58Liquidaci Consorci Mas Llu 0,20Vendes 1,7832,4%Prstecs M/D 0,000,0%Romanents de lany anteriorM/D 2,3442,5% 13. 13Pressupostos2012Actuacionsper rees Alcaldia rea dEconomia i Serveis Generals rea de Serveis Personals rea de Serveis Territorials rea dInnovaci, Ocupaci i Promoci Econmica 14. 14 Pressupostos20125 Alcaldia Elaboraci del Pla dActuaci del Mandat (PAM), del Pla dinversions i, amb carcter ms estratgic, del Mapa dEquipaments (2012-2020). Posada en funcionament dels regidors i regidores de barri. Creaci del Consell Assessor dUrbanisme i del Consell Assessor de Poltiques Socials. Impuls als programes de millora del civisme i la convivncia. Butllet Municipal: consolidaci de la seva periodicitat bimensual. Millora de Rdio Sant Feliu: ms participaci i ms vinculaci a la realitat de les entitats i delsbarris de la nostra ciutat. 15. 15Pressupostos20125 rea dEconomia i Serveis GeneralsHisenda Control rigors de la gesti econmicamunicipal. Manteniment dels rtios dendeutament envalors propers al 50% sobre els ingressosprevistos. Consolidaci duna poltica fiscal moderada. Revisi dels preus pblics a la tardor, de cara al2013, per tal dincorporar nous criteris digualtatdoportunitats en laccs als equipaments iserveis municipals (tarifaci social). 16. 16 Pressupostos20125 rea dEconomia i Serveis GeneralsOrganitzaci i recursos humans Manteniment de llocs de treball. Congelaci salarial del personal funcionari ilaboral. Reducci de la despesa en crrecs eventuals i directius. Dileg amb els sindicats per abordar lestudi,ladequaci i la regularitzaci de llocs de treball,amb lobjectiu doptimitzar recursos. Pla de formaci intern i de promociprofessional. 17. 17Pressupostos20125 rea dEconomia i Serveis GeneralsNoves tecnologies Implementaci del pla dadequaci a lanormativa de ladministraci electrnica. Estratgies de relaci amb la ciutadania enlas xarxes socials i producci de contingutsaudiovisuals de carcter informatiu i divulgatiuper al seu consum a la carta. Avaluaci de la qualitat dels sistemes deatenci a la ciutadania tant de forma presencialcom telemtica per introduir millores. Desplegament dinfraestructures daccs ainternet que millorin el nivell mig de servei en laciutat. Infraestructures TIC ptimes en consumenergtic per reduir la factura anual denergia elctrica. 18. 18Pressupostos20125 rea de Serveis PersonalsServeis SocialsManteniment de la quantitat de la partida dajuts durgncia social.Augment dels ajuts ordinaris a les famlies: beques de menjador escolar, esplais, sortides escolars, etc. niversalitzaci de laccs al Servei dAtenciU Domiciliria i Teleassistncia, incorporant la tarifaci social.Dignificaci, mitjanant trasllat al Casal Can Calders, de lespai dels Serveis Socials de la zona nord.Manteniment de les partides dajut a les entitats de salut. 19. 19 Pressupostos20125 rea de Serveis PersonalsEducaciIncrement de places descola bressol: trasllat i ampliaci de lescola bressol Fbregas.Inici de les obres dampliaci de lescola bressol Tambor. anvi de criteri en els ajuts a llibres de textC perqu tothom disposi de llibres en igualtat de condicions: sorienten al Programa de Reutilitzaci de llibres que gestionen els centres educatius. reball conjunt amb els centres per donar-losT suport en programes i serveis per afavorir lxit escolar per a tothom (tallers destudi assistit, biblioteques, etc). 20. 20Pressupostos20125 rea de Serveis PersonalsEsportsManteniment de subvencions a les entitats esportives.Reforma i ampliaci del mdul de vestidors del camp de futbol de les Grases, amb coberta inclosa.1a. fase de la reforma de la piscina de lEscorxador i construcci dun nou mdul de vestidors. nderroc de la piscina vella del carrerE Montserrat.Inici dels treballs delaboraci del Pla estratgic de lesport, en el si del Consell Municipal de lEsport. 21. 21 Pressupostos20125 rea de Serveis PersonalsCulturaManteniment dels convenis i subvencions alteixit associatiu.Previsi pressupostria per a la posada en marxadun equipament cultural a Mas Llu.Inversions per a la millora dactivitats i per aladequaci dels equipaments existents.Contenci pressupostria en la dotaci per aactivitats i festes.Inici dels treballs per a lelaboraci del PlaEstratgic de Cultura.Recuperaci del Consell Municipal de Cultura,com a mbit de coordinaci i concertaci de lesentitats i lAjuntament.Creaci duna comissi de treball de festes, quesobretot assumeixi la reflexi i la programaci dela Festa de Tardor. 22. 22 Pressupostos20125 rea de Serveis PersonalsJoventutElaboraci i posada en marxa del Pla Jove2012-2016.Potenciaci del treball transversal i coordinat amb tots els departaments.Millora dels criteris de subvenci per a les entitats juvenils, valorant la corresponsabilitat i la participaci de les entitats en les activitats externes al Casal de Joves i obertes a tothom. 23. 23Pressupostos20125 rea de Serveis PersonalsDonaAmpliaci del Consell de les Dones.Refor del Servei dInformaci i Orientaci a les Dones.Ampliaci de les accions destinades a prevenir la violncia masclista: tallers per a joves, campanyes amb els comeros, etc.Suport a la creaci de nous grups de dones amb especial incidncia en dones joves i nova ciutadania.Incorporaci de la visi de gnere en totes les poltiques municipals. 24. 24 Pressupostos20125 rea de Serveis PersonalsParticipaci ciutadanaDonar suport als espais de convivncia (xarxesde barri) ja consolidats a la Salut i Falguera ipromocionar-los en la resta de barris.Donar suport a les activitats de les entitatsvenals.Nova ciutadaniaImpuls i execuci del Pla de sensibilitzaciintercultural i de promoci de la convivncia.Promoci de la participaci de collectius depersones nouvingudes en el teixit associatiu.Establiment de protocols de derivaci als espaisnormalitzats per a persones nouvingudes.Disseny i execuci de projectes dacollida ambespecial atenci a dones i joves. 25. 25 Pressupostos20125 rea de Serveis PersonalsPolicia LocalImplantaci dun nou model policial de proximitat, obrint nous canals de relaci amb entitats i associacions de vens, que permetin organitzar les tasques de la policia local en base a les necessitats i realitats de cada barri.Previsi dinversi en vehicles i equipament.Posada en valor de les funcions que desenvolupa la policia local: garantia de la disciplina viria, seguretat i collaboraci amb el venat per a la millora de la convivncia. 26. 26 Pressupostos20125 rea de Serveis TerritorialsUrbanismeUrbanitzaci de la riera de la Salut (Can Calders- la Salut) i del c/ Sagrament.Urbanitzaci de la plaa Dici (Mas Llu).Procs participatiu per definir els projectes de remodelaci de la plaa de Rafael Alberti i de lestany del Parc del Llobregat (Falguera).Remodelaci del carrer de Tibidabo (Roses Castellbell).Remodelaci del carrer den Serra (Can Nadal).Agilitzaci dels processos administratius en la tramitaci de llicncies i permisos urbanstics. 27. 27 Pressupostos20125 rea de Serveis TerritorialsVia pblica Millora en la reposici en la via pblica, amb lobjectiu daugmentar laccessibilitat i la seguretat de les persones. Dileg amb les associacions de vens i venes i els regidors i regidores de barri per acordar i prioritzar actuacions. Reposici i millora especfica dels sistemes denllumenat de la ciutat. Renegociaci dels grans contractes. 28. 28Pressupostos20125 rea de Serveis TerritorialsMedi ambient Foment de mesures i inversions enfocades a la sostenibilitat per millorar en eficincia energtica, reduir consums i aprofitar aiges, promovent les energies renovables. Manteniment de les aportacions a les entitats mediambientals. 29. 29Pressupostos20125 rea dInnovaci, Ocupaci i Promoci EconmicaComer 1a fase de la remodelaci del Mercat Municipal per adaptar-lo a les noves demandes de consum. Refor del teixit comercial de proximitat afavorint la seva transformaci, modernitzaci i competitivitat.Emprenedors i empresa Augment de les possibilitats dxit dels nous projectes empresarials. Desenvolupament duna estratgia per a una nova economia al municipi, des de lenfoc de lEcoinnovaci. Recerca i identificaci de nous sectors productius i atracci dactivitats innovadores. 30. 30 Pressupostos20125 rea dInnovaci, Ocupaci i Promoci EconmicaFormaci i ocupaci Pacte per la Millora de lOcupaci i laCompetitivitat 2012-2015. Millora de la qualificaci professional i afavorirlaprenentatge permanent del capital hum dela ciutat. Promoci daccions ocupacionals adreades a reduir la taxa datur. Treball conjunt amb les empreses per a larecerca de llocs de treball.