20110210 assemblea oberta proposta d’al·legacions a la modificació del pgm vf

Download 20110210 assemblea oberta proposta d’al·legacions a la modificació del pgm vf

Post on 24-May-2015

296 views

Category:

News & Politics

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proposta d'al·legacions a la modificació parcial del PGM a l'àmbit del soterrament.

TRANSCRIPT

 • 1. Proposta dallegacions a la modificaci del PGM(mPGM) posterior al soterrament Assemblea d ICV-EUiA oberta a la ciutadania . 10 de febrer de 2011 El futur de Sant Feliu es decideix ARA ... i el decidim tots i totes.

2. Qu s, en el fons, la mPGM?

 • Una oportunitat per imaginar collectivament el nostre futur?
 • o
 • Un recurs per obtenir finanament per al soterrament?

3. Quin s lestat de la qesti?

 • Projecte i licitaci de les obres
 • Finanament del soterrament
 • Planejament de la superfcie
 • ...allegacions coalici i vens a la modificaci (mPGM)en trmit .

4. 1. Projecte i licitaci

 • Aprovat inicialment a gener de 2009
 • Presentat a la Sala Ibria el 26/02/2009
 • Ha completat tots els trmits constructius, dexposici pblica i ambientals.
 • El soterrament no consta al pressupost de lEstat per a 2011.
 • Pendent noms de licitaci.02/12/10: tots els portaveus ho exigim unitriament.
 • 10/02/11: reuni de lalcaldessa a Madrid.

5. 2. Finanament del soterrament

 • Conveni signat el 15/06/2006:
  • 50% de lobra ferroviria el paga lEstat
  • 50% el paguen conjuntament Generalitat i Ajuntament,mitjanant un conveni propi .
  • ATM paga la implantaci del tramvia i la urbanitzaci de la zona adjacent.
  • La urbanitzaci fora de lmbit del tramvia va a crrec de lAjuntament.
 • 18/06/2006: nou Estatut. Acord dinversions de lEstat a Catalunya i trasps de rodalies.
 • ICV-EUiA defensem que lobra ferroviria lha de pagar lautoritat ferroviria.

6. 3. Planejament de la superfcie.

 • Primer procs participatiu(abans nou projecte) :
  • Desembre06 i gener07: bus del soterrament.
  • 1 i 2 de desembre de 2007: jornades al Palau Falguera. No se nhan presentat les conclusions.
 • 1r trmit municipal: lavan de planejament (ple del 30 de mar de 2010).
 • Segon procs participatiu(desprs nou projecte) :
  • Abril 2010: La teva opini compta
  • Suggeriments a lavan de planejament
 • 2n trmit municipal: aprovaci inicial (ple del 30 de novembre de 2010)
 • Presentaci dallegacions:fins al 25/febrer!

7. MPGM: quina zona afecta? 8. Sectors 1,2,5: Laure Mir a Roses. 9. Sectors 3 i 4: de Roses a Snson. 10. S-1: Casal de la Gent Gran i entorns. 11. S-1: Casal de la Gent Gran i entorns. 12. S-2: Torre del Roser i zona esportiva 13. S-2: Torre del Roser i zona esportiva 14. S-3: Bombers i Can Magins 15. S-3: Bombers i Can Magins 16. S-4: Can Fargas i Pins dOr 17. S-4: Can Fargas i Pins dOr 18. S-5: Laure Mir i Jacint Verdaguer 19. S-5: Laure Mir i Jacint Verdaguer 20. Esquema de les allegacions

 • Criteris de partida.
 • Allegacions:
  • Generals i principals : disconformitat amb el model de ciutat, inoportunitat del moment i desinformaci de la ciutadania.
  • Concretes:mbit afectat, connexions de carrers, habitatge, espais verds, espai pblic, equipaments i patrimoni,...
 • Conclusions finals.

21. Criteris de partida

 • El soterrament s una obra imprescindible per a la millora de la xarxa de rodalies. s una necessitat de Molins, Martorell, Vilafranca...
 • Per tant, lobra ferroviria del soterrament lhan de pagar Generalitat o lEstat.
 • El planejament no ha de pagar obra ferroviria.
 • Aquest planejament s una oportunitat nica per definir el Sant Feliu que volem.
 • Cal un concurs didees i el consens ciutad.

22. Allegaci 1: Model de ciutat

 • Tornem a linici:
 • la mPGM com a oportunitat o com a recurs?
  • Portes de 14 plantes dalada...
  • o edificaci compacta i integrada en la trama urbana?
  • Un projecte urb al marge del que ja existeix...
  • o partint del que ja existeix?
 • Adequaci dels volums i les caracterstiques dels possibles edificis a les edificacions i lentorn ja preexistents.
 • Previsi dels equipaments i els serveis necessaris en lmbit i en la ciutat.

23. Allegaci 2: Inoportunitat del moment

  • No s el moment poltic:
   • actualment lobra del Ministeri de Foment no t data prevista de licitaci.
   • No es pot aprovar un planejament urbanstic daquesta importncia i magnitud sense tenir acordat el conveni entre Ajuntament i Generalitat. Cal signarlacord de la finanament del 50% de lobra.
   • No es pot aprovar sense un acord de larribada del tramvia i el seu finanament.
  • No s el moment econmic:
   • Caldria revisar les valoracions de sl i edificaci.
   • Cojuntura desfavorable del sector de la construcci.

24. Allegaci 3: Participaci limitada

  • La ciutadania ha de participar en tots els projectes que afecten el futur de la ciutat:
   • No sha donat loportunitat de participar en els criteris i en el model de ciutat proposat a lequip redactor.
   • Noms sha perms opinar a favor o en contra de lnica proposta preestablerta
   • No es coneixen les conclusions del procs dirigit per Itziar Gonzlez lany 2007.
   • No shan incls les aportacions del procs de participaci ciutadana La teva opini compta
  • Cal decidir els criteris per a una nova mPGM en el marc del futur Consell Assessor durbanisme.
  • Cal convocar un concurs didees i triar un nou equip redactor a partir del consens poltic i ciutad.

25. Allegaci 4: Espais pblics i verds

  • La mPGM daquest mbit obre loportunitat histrica de nous espais ciutadans:
  • 1-Gran plaa pblica a la zona esportiva de la rambla per activitats familiars i culturals al carrer.
  • 2- Ampliaci del parc Nadal amb Pins dOr.
  • Cal evitar el gran impacte visual i paisatgstic de les dues torres de 14 plantes a lenclavament histric i emblemtic del parc.

26. Allegaci 5: Noves connexions

 • Cal imaginar i dinamitzar nous eixos, a partir del model de ciutat que definim:
 • 1-Integraci en leix cultural que uneix el Palau Falguera amb la Biblioteca Montserrat Roig .
  • 2- Espais familiars i culturals al carrer, integraci Plaa de la vila, plaa de la gent gran (aparcament soterrat), plaa pblica a la zona esportiva de la rambla.
  • 3- Pulm verd a la ciutat. Doblar lactual parc Nadal amb la connexi amb la Torre dels Rosers i Pins dOr.

27. Allegaci 6: Habitatge

  • El soterrament s una oportunitat immillorable per definir una poltica pblica dhabitatge a Sant Feliu.
  • Lhabitatge no pot pagar obra ferroviria.
  • Acordper crear una bossa dhabitatge pblic.
  • Tot lhabitatge que no es destini a la compensaci a privats i a finanament de la urbanitzaci de la superfcie, sha de destinar a habitatge protegit .
  • Tot lhabitatge protegit sha de repartir de forma homognia i repartida al llarg de l'mbit de la mPGM.

28. Allegaci 7: Equipaments

  • La mPGM preveu un creixement urb concretat en un increment de 660 habitatges i una poblaci prevista de 1.800 persones.
  • No es pot aprovar un planejament urbanstic daquesta importncia i magnitud sense tenir acordat elmapa dequipaments escolars, culturals, esportius, socials i sanitaris de la ciutati sense tenir en compte laugment de poblaci lligat a la modificaci.
  • En el concurs pblic que proposem, plantejarem la previside sl municipal destinat a equipaments com teatre, casal de joves o la ubicaci definitiva de lescola dadults.
  • .

29. Allegaci 8: Patrimoni

 • Cal tenir en compte les edificacions protegides del patrimoni histric i arquitectnic de la ciutat, integrant-les a la nova ordenaci, i no descatalogant-les.
 • Demanar al Ministeri de Foment un estudi de viabilitat per valorar les alternatives possibles de manteniment de ledifici de lestaci en el projecte de soterrament de les vies del tren.
 • Incloure en els criteris del concurs pblic proposat un estudi de viabilitat per a la conservaci de les cases unifamiliars de Can Fargas i el seu s pblic.

30. Allegaci 9: Zona esportiva de la Rambla

 • La mPGM no inclou l