20110210 assemblea oberta proposta d’al·legacions a la modificació del pgm vf

Download 20110210 assemblea oberta proposta d’al·legacions a la modificació del pgm vf

Post on 24-May-2015

296 views

Category:

News & Politics

0 download

DESCRIPTION

Proposta d'allegacions a la modificaci parcial del PGM a l'mbit del soterrament.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Proposta dallegacions a la modificaci del PGM(mPGM) posterior al soterrament Assemblea d ICV-EUiA oberta a la ciutadania . 10 de febrer de 2011 El futur de Sant Feliu es decideix ARA ... i el decidim tots i totes.</li></ul> <p> 2. Qu s, en el fons, la mPGM? </p> <ul><li>Una oportunitat per imaginar collectivament el nostre futur? </li></ul> <ul><li>o </li></ul> <ul><li>Un recurs per obtenir finanament per al soterrament? </li></ul> <p> 3. Quin s lestat de la qesti? </p> <ul><li>Projecte i licitaci de les obres </li></ul> <ul><li>Finanament del soterrament </li></ul> <ul><li>Planejament de la superfcie </li></ul> <ul><li>...allegacions coalici i vens a la modificaci (mPGM)en trmit . </li></ul> <p> 4. 1. Projecte i licitaci </p> <ul><li>Aprovat inicialment a gener de 2009 </li></ul> <ul><li>Presentat a la Sala Ibria el 26/02/2009 </li></ul> <ul><li>Ha completat tots els trmits constructius, dexposici pblica i ambientals.</li></ul> <ul><li>El soterrament no consta al pressupost de lEstat per a 2011. </li></ul> <ul><li>Pendent noms de licitaci.02/12/10: tots els portaveus ho exigim unitriament. </li></ul> <ul><li>10/02/11: reuni de lalcaldessa a Madrid. </li></ul> <p> 5. 2. Finanament del soterrament </p> <ul><li>Conveni signat el 15/06/2006: </li></ul> <ul><li><ul><li>50% de lobra ferroviria el paga lEstat </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>50% el paguen conjuntament Generalitat i Ajuntament,mitjanant un conveni propi . </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>ATM paga la implantaci del tramvia i la urbanitzaci de la zona adjacent. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>La urbanitzaci fora de lmbit del tramvia va a crrec de lAjuntament. </li></ul></li></ul> <ul><li>18/06/2006: nou Estatut. Acord dinversions de lEstat a Catalunya i trasps de rodalies. </li></ul> <ul><li>ICV-EUiA defensem que lobra ferroviria lha de pagar lautoritat ferroviria. </li></ul> <p> 6. 3. Planejament de la superfcie. </p> <ul><li>Primer procs participatiu(abans nou projecte) : </li></ul> <ul><li><ul><li>Desembre06 i gener07: bus del soterrament. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>1 i 2 de desembre de 2007: jornades al Palau Falguera. No se nhan presentat les conclusions. </li></ul></li></ul> <ul><li>1r trmit municipal: lavan de planejament (ple del 30 de mar de 2010). </li></ul> <ul><li>Segon procs participatiu(desprs nou projecte) : </li></ul> <ul><li><ul><li>Abril 2010: La teva opini compta </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Suggeriments a lavan de planejament </li></ul></li></ul> <ul><li>2n trmit municipal: aprovaci inicial (ple del 30 de novembre de 2010) </li></ul> <ul><li>Presentaci dallegacions:fins al 25/febrer! </li></ul> <p> 7. MPGM: quina zona afecta? 8. Sectors 1,2,5: Laure Mir a Roses. 9. Sectors 3 i 4: de Roses a Snson. 10. S-1: Casal de la Gent Gran i entorns. 11. S-1: Casal de la Gent Gran i entorns. 12. S-2: Torre del Roser i zona esportiva 13. S-2: Torre del Roser i zona esportiva 14. S-3: Bombers i Can Magins 15. S-3: Bombers i Can Magins 16. S-4: Can Fargas i Pins dOr 17. S-4: Can Fargas i Pins dOr 18. S-5: Laure Mir i Jacint Verdaguer 19. S-5: Laure Mir i Jacint Verdaguer 20. Esquema de les allegacions</p> <ul><li>Criteris de partida. </li></ul> <ul><li>Allegacions: </li></ul> <ul><li><ul><li>Generals i principals : disconformitat amb el model de ciutat, inoportunitat del moment i desinformaci de la ciutadania. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Concretes:mbit afectat, connexions de carrers, habitatge, espais verds, espai pblic, equipaments i patrimoni,... </li></ul></li></ul> <ul><li>Conclusions finals. </li></ul> <p> 21. Criteris de partida </p> <ul><li>El soterrament s una obra imprescindible per a la millora de la xarxa de rodalies. s una necessitat de Molins, Martorell, Vilafranca... </li></ul> <ul><li>Per tant, lobra ferroviria del soterrament lhan de pagar Generalitat o lEstat. </li></ul> <ul><li>El planejament no ha de pagar obra ferroviria. </li></ul> <ul><li>Aquest planejament s una oportunitat nica per definir el Sant Feliu que volem. </li></ul> <ul><li>Cal un concurs didees i el consens ciutad. </li></ul> <p> 22. Allegaci 1: Model de ciutat </p> <ul><li>Tornem a linici:</li></ul> <ul><li>la mPGM com a oportunitat o com a recurs? </li></ul> <ul><li><ul><li>Portes de 14 plantes dalada...</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>o edificaci compacta i integrada en la trama urbana? </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Un projecte urb al marge del que ja existeix... </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>o partint del que ja existeix?</li></ul></li></ul> <ul><li>Adequaci dels volums i les caracterstiques dels possibles edificis a les edificacions i lentorn ja preexistents. </li></ul> <ul><li>Previsi dels equipaments i els serveis necessaris en lmbit i en la ciutat.</li></ul> <p> 23. Allegaci 2: Inoportunitat del moment </p> <ul><li><ul><li> No s el moment poltic:</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>actualment lobra del Ministeri de Foment no t data prevista de licitaci. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>No es pot aprovar un planejament urbanstic daquesta importncia i magnitud sense tenir acordat el conveni entre Ajuntament i Generalitat. Cal signarlacord de la finanament del 50% de lobra. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>No es pot aprovar sense un acord de larribada del tramvia i el seu finanament. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> No s el moment econmic: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Caldria revisar les valoracions de sl i edificaci. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Cojuntura desfavorable del sector de la construcci. </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 24. Allegaci 3: Participaci limitada </p> <ul><li><ul><li>La ciutadania ha de participar en tots els projectes que afecten el futur de la ciutat: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>No sha donat loportunitat de participar en els criteris i en el model de ciutat proposat a lequip redactor. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Noms sha perms opinar a favor o en contra de lnica proposta preestablerta </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>No es coneixen les conclusions del procs dirigit per Itziar Gonzlez lany 2007. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>No shan incls les aportacions del procs de participaci ciutadana La teva opini compta </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cal decidir els criteris per a una nova mPGM en el marc del futur Consell Assessor durbanisme. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cal convocar un concurs didees i triar un nou equip redactor a partir del consens poltic i ciutad. </li></ul></li></ul> <p> 25. Allegaci 4: Espais pblics i verds </p> <ul><li><ul><li>La mPGM daquest mbit obre loportunitat histrica de nous espais ciutadans: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>1-Gran plaa pblica a la zona esportiva de la rambla per activitats familiars i culturals al carrer. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2- Ampliaci del parc Nadal amb Pins dOr.</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cal evitar el gran impacte visual i paisatgstic de les dues torres de 14 plantes a lenclavament histric i emblemtic del parc. </li></ul></li></ul> <p> 26. Allegaci 5: Noves connexions </p> <ul><li>Cal imaginar i dinamitzar nous eixos, a partir del model de ciutat que definim: </li></ul> <ul><li>1-Integraci en leix cultural que uneix el Palau Falguera amb la Biblioteca Montserrat Roig .</li></ul> <ul><li><ul><li>2- Espais familiars i culturals al carrer, integraci Plaa de la vila, plaa de la gent gran (aparcament soterrat), plaa pblica a la zona esportiva de la rambla. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>3- Pulm verd a la ciutat. Doblar lactual parc Nadal amb la connexi amb la Torre dels Rosers i Pins dOr.</li></ul></li></ul> <p> 27. Allegaci 6: Habitatge </p> <ul><li><ul><li>El soterrament s una oportunitat immillorable per definir una poltica pblica dhabitatge a Sant Feliu. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Lhabitatge no pot pagar obra ferroviria. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Acordper crear una bossa dhabitatge pblic. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tot lhabitatge que no es destini a la compensaci a privats i a finanament de la urbanitzaci de la superfcie, sha de destinar a habitatge protegit . </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tot lhabitatge protegit sha de repartir de forma homognia i repartida al llarg de l'mbit de la mPGM. </li></ul></li></ul> <p> 28. Allegaci 7: Equipaments </p> <ul><li><ul><li>La mPGM preveu un creixement urb concretat en un increment de 660 habitatges i una poblaci prevista de 1.800 persones. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>No es pot aprovar un planejament urbanstic daquesta importncia i magnitud sense tenir acordat elmapa dequipaments escolars, culturals, esportius, socials i sanitaris de la ciutati sense tenir en compte laugment de poblaci lligat a la modificaci. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En el concurs pblic que proposem, plantejarem la previside sl municipal destinat a equipaments com teatre, casal de joves o la ubicaci definitiva de lescola dadults. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>. </li></ul></li></ul> <p> 29. Allegaci 8: Patrimoni </p> <ul><li>Cal tenir en compte les edificacions protegides del patrimoni histric i arquitectnic de la ciutat, integrant-les a la nova ordenaci, i no descatalogant-les. </li></ul> <ul><li>Demanar al Ministeri de Foment un estudi de viabilitat per valorar les alternatives possibles de manteniment de ledifici de lestaci en el projecte de soterrament de les vies del tren. </li></ul> <ul><li>Incloure en els criteris del concurs pblic proposat un estudi de viabilitat per a la conservaci de les cases unifamiliars de Can Fargas i el seu s pblic. </li></ul> <p> 30. Allegaci 9: Zona esportiva de la Rambla </p> <ul><li>La mPGM no inclou la totalitat de la antiga zona esportiva de la Rambla. </li></ul> <ul><li>Sha dincloure tota la parcella per facilitar la seva visi de conjunt i per facilitar la seva urbanitzaci en el marc i a crrec de la mPGM. </li></ul> <ul><li>En el futur Consell Assessor dUrbanisme, plantejarem: </li></ul> <ul><li>Espais per a la prctica esportiva lliure de la ciutadania. </li></ul> <ul><li>Una gran plaa pblica per a la realitzaci dactivitats culturals i ciutadanes</li></ul> <ul><li>Un gran aparcament soterrat per donar servei als vens i als equipaments de la zona.</li></ul> <p> 31. Allegaci 10: Parc de bombers </p> <ul><li>La mPGM preveu el trasllat del parc de bombers. Per: </li></ul> <ul><li>LAjuntament no ha donat informaci sobre lestat i el contingut de les converses amb la Generalitat. </li></ul> <ul><li>No hi ha conveni entre Ajuntament i Generalitat </li></ul> <ul><li>Desconeixem si hi ha un nou emplaament. </li></ul> <ul><li>No sabem si hi ha acord de finanament del trasllat </li></ul> <ul><li>En aquestes condicions: </li></ul> <ul><li>O suspensi de la mPGM mentre no hi hagi un acord formal amb la Generalitat. </li></ul> <ul><li>O exclusi del parc de lmbit de la mPGM. </li></ul> <p> 32. Conclusions </p> <ul><li>Demanar la revocaci de laprovaci inicial aprovada el nov-10 en base a les allegacions presentades </li></ul> <ul><li>Demanar un replantejament general del projecte: </li></ul> <ul><li><ul><li>Amb nous criteris acordats el marc del Consell Assessor dUrbanisme (CAU). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Amb un concurs pblic d'idees, amb la collaboraci del Collegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Amb ladjudicaci de la redacci de la nova proposta de planejament amb el mxim consens poltic i ciutad. </li></ul></li></ul>