proposta de modificaciÓ parcial dels estatuts .nou model de governança. proposta de modificaciÓ

Download PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PARCIAL DELS ESTATUTS .Nou model de governança. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Post on 09-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

1.- Nou model de governana.

2.- Rgim electoral.

3.- Creaci de demarcacions.

4.- Procediment sancionador i regulaci de terminis.

Nou model de governana.

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

Estratgia i gesti collegial

Moderna Efica

Eficient

Participativa

Transparent

Confiable

tica

Democrtica

Compromesa

Collegiats

Consell Assessor

Junta de

Govern

Lobjectiu daquest canvi s establir un sistema de govern ms eficient en la presa de decisions que pugui reduir la disparitat de dedicaci, seguiment i coneixement de la gesti collegial que hi ha actualment entre els diferents membres de la junta de govern.

Nou model de governana.

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

Collegiats

Consell Assessor

Junta de Govern

Ratificaci en juntes generals

6.100 collegiats

rgan consultiu destratgia

rgan de direcci i gesti

8 membres

Per ampliar la base de governana del Collegi, a la junta de govern li cal poder tenir la potestat per crear un Consell Assessor, un nou rgan format per collegiats experts en diferents mbits, que collabori en la mesura que la junta requereixi suport per la presa de decisions de carcter estratgic pel Collegi.

Nou model de governana.

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

Collegiats

Consell Assessor

Junta de

Govern

Deganat

(2)

Area econmica

(2)

Area tcnica (2)

Area del Collegiat (*)

(2)

(*) Area del collegiat: participaci,

comissions i xarxa

Ju

nta

de

Go

ve

rn

La nova estructuraci de la junta, formada per 8 persones, amb les rees de deganat, econmica i tcnica contempla una rea de nova creaci anomenada rea del collegiat. Una rea on els dos membres de junta que la compondran tindran com a objectiu la dinamitzaci de les comissions de treball, treballar noves eines de participaci interna amb els collegiats i la creaci duna xarxa denginyeria destinada a potenciar el networking dins el collectiu.

Rgim electoral.

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

1.- Sistema de llistes conjuntes en front les llistes individuals.

Es vol primar lequip (candidatura) per sobre de la persona (candidat). Daquesta forma, es permet que la Junta de Govern tingui una composici de membres coherent amb un projecte institucional com amb major continutat i estabilitat en les seves poltiques.

Rgim electoral.

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

2.- Votaci electrnica adaptada a les noves tecnologies.

Es proposa obrir el ventall de solucions tecnolgiques per a la votaci electrnica, ja que els estatus actuals estan basats en el sistema informtic utilitzat en les votacions electrniques de fa 11 anys (2005). Les noves tecnologies ens permeten optar a solucions de votaci electrnica ms avanades i accessibles des de dispositius mbils. Sempre amb el mxim nivell de seguretat, fiabilitat i transparncia possible.

Rgim electoral.

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

3.- Ampliaci de la jornada de votaci electrnica.

Samplia el termini de votaci electrnica remota passant de 2 a 3 dies en les eleccions a crrecs de la Junta de Govern, amb la finalitat de facilitar la participaci de les persones collegiades.

Creaci de demarcacions

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

La possibilitat de creaci de demarcacions territorials en lmbit geogrfic del Collegi s un altre dels objectius de la reforma estatutria proposada. Forma part de la lnia estratgica dapropament del Collegi al territori afavorint i facilitant la participaci dels enginyers de comarques en la vida collegial.

A banda, hi ha engegades diverses lnies dactuaci amb la mateixa finalitat que van des de la creaci de grups de treball territorials, passant per lorganitzaci dactes fora de Barcelona (concert de la Diada) fins la posada en marxa del vot o les consultes telemtiques.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr7M_Mha3PAhWBnRQKHd3wCxwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftdeterra.cat%2Fca%2Fterritorios%2F40%2Fbarcelones.html&psig=AFQjCNG3XMEnED_hauWKswx-35nihaENug&ust=1474979606665166http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVl8nNh63PAhWBkBQKHe6GCK8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.davidrent.com%2Fes%2Frutas.html&psig=AFQjCNHl9Ncz4lRF6jrGtJ713v-s4azyKA&ust=1474980194883979http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuip_yiK3PAhWHRhQKHfFKCPcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvolandovoyviajes.es%2Fvic-catalunya-informacion-y-mapa%2F&psig=AFQjCNFfUvxisXO4b88YQNhSvAHcms2vFA&ust=1474980358800285http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirycGQia3PAhVFVRQKHRR-DBEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftdeterra.cat%2Fes%2Fterritorios%2F37%2Fvalles-occidental.html&psig=AFQjCNGGR2cu1NX2SsaVjGI6gMT5L8KIgw&ust=1474980608746601http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqpr_Hia3PAhWLaRQKHQhVAekQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftdeterra.cat%2Fes%2Fterritorios%2F38%2Fvalles-oriental.html&psig=AFQjCNFbr2zSXw5B51pwkg1yUKNEofpq2w&ust=1474980701364554http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPxtbrhq3PAhVJshQKHeWzBAIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ftdeterra.cat%2Fes%2Fterritorios%2F32%2Fanoia.html&psig=AFQjCNGJHK4Avnhi2N19kziCQcthhNlvPQ&ust=1474979909984543http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXwaGki63PAhXG8RQKHd0OA4IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.puigcmz.com%2F%23!en-blanco%2Fcvc4&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNHnrRmstr_XF28AVjlakddGtNtSBg&ust=1474981169875049

Procediment sancionador i regulaci de terminis.

PROPOSTA DE MODIFICACI PARCIAL DELS ESTATUTS

La modificaci estatutria adapta el seu procediment

sancionador dacord amb les darreres lleis que

introdueixen novetats en la regulaci de la potestat

sancionadora.

De la mateixa manera sunifica el cmput de terminis en

lmbit judicial i administratiu.

La Llei de lEstat 30/1992, de rgim jurdic de les Administracions pbliques i del procediment administratiu com ser substituda per les Lleis de lEstat 39/2015, d1 doctubre, del Procediment Administratiu Com de les Administracions Pbliques i 40/2015, d1 doctubre, de Rgim Jurdic del Sector Pblic, que entraran en vigor el prxim 2 doctubre de 2016. Aquestes darreres lleis introdueixen novetats en la regulaci de la potestat sancionadora i per aix cal adaptar els nostres estatuts.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6oJTiuKXPAhVMVhoKHS5cCpEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmediatecadebanyoles.wordpress.com%2F2009%2F09%2F04%2Fampli-la-musica-a-les-biblioteques-publiques%2F&psig=AFQjCNEXMrBELd0g4JafHHtu90rXkAYGXg&ust=1474718396418826