duyu organlarımız

of 25/25
.Duyu Organlarımız . Hilal Demiraslan 7/B 355

Post on 23-Feb-2016

129 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 .Duyu Organlarımız . .  Hilal Demiraslan  7/B 355 . Göz. Göz , çevremizden aldığı ışık sayesinde görmemizi sağlayan duyu organımızdır . Göz sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka (retina) olmak üzere üç bölümden oluşur. Gözün Bölümleri : - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

DuYu OrGaNlArImIz

.Duyu Organlarmz . Hilal Demiraslan 7/B 355

Gz

Gz, evremizden ald k sayesinde grmemizi salayan duyu organmzdr.

Gz sert tabaka, damar tabaka ve a tabaka (retina) olmak zere blmdenoluur.Gzn Blmleri:a) Sert Tabaka: Gzn dnda bulunan beyaz renkli ksmdr ve gz d etkilerden korur. I kran bu tabakaya saydam tabaka (kornea) ad verilir

3b) Damar Tabaka: Sert tabakann altnda yer alr ve gzn beslenmesini salayan damarlardan oluur. Damar tabaka, gzn n ksmndaki irisi oluturur. iris gzn renkli ksmdr. irisin ortasnda bulunan ksma gz bebei ad verilir. iris, gzmze gelen n iddeti fazla olduunda gz bebeini daraltr, az kl ortamlarda ise gz bebeinin bymesini salar.

c) A Tabaka (Retina): Ia kar duyarl almalarn bulunduu ksmdr. A tabakadaki sinirler birleerek gz yuvarlann arka tarafndan kp beyne gider. Sinirlerin gz yuvarlandan dar kt yere kr nokta ad verilir. Kr nokta a kar duyarl deildir ve burada grnt olumaz. Kr noktann st ksmnda ve gz bebeinin hizasnda bulunan ukur blgeye sar leke denir. Grnt sar lekede meydana gelir. A tabakann n ksmnda gz mercei bulunur.

1) Cisimlerden yansyan k nlar, nce saydam tabakaya gelir ve burada krlr. Krlan n ardndan gz bebeine gelir.

2) Gz bebeinden gelen nlar, gz merceinde tekrar krlarak a tabaka zerine der.

3)A tabakada yer alan sar leke zerinde ters bir grnt oluur. Oluan grnt buradaki grme almalar tarafndan alglanr.

Nasl Grrz ???4) Alglanan grnt, grme sinirleri vastasyla beyindeki grme merkezine iletilir. Ters grnt, beyindeki grme merkezinde dz olarak alglanr. Bylece grme gerekleir. Kulak...

Kulaklarmz iitmemizi ve dengemizi salayan duyu organmzdr. Suya atlan bir tan oluturduu dalgalar gibi havada da ses dalgalar mevcuttur. Bu ses dalgalar kulamzdaki duyu almalar ile alglanr.

Kulan Blmleri: a) D Kulak: Kulak kepesinden ve kulak yolundan oluur. Kulak yolunun sonunda kulak zar bulunur. Kulak kepesi kkrdak bir yapya sahiptir. Kulak yolu, kulak kepesini orta kulaa balayan bir kanaldr. Kulamz kulak kiri olarak adlandrlan bir sv salglar. Bu sv, kulak yolundaki kllar ile birlikte kulaa giren toz vb. maddelerin kulak zarna ulamasn engeller.

b) Orta Kulak:Orta kulakta eki, rs, zengi kemikleri, staki borusu ve oval pencere bulunur. zengi kemii vcudumuzun en kk kemiidir. eki kemii kulak zarna, zengi kemii ise i kulaktaki oval pencereye temas eder. Bu zellikleri ile kulak kemikleri, kulak zarn i kulaa balayan bir kpr oluturur. staki borusu orta kulaktan yutaa alr. Bylece orta kulak ile vcudun d arasndaki basn farkn dengeleyerek kulak zarnn yrtlmasn engellemi olur.c) i kulak: Dalz, salyangoz ve yarm daire kanallarndan oluur. Dalz, oval pencereden gelen ses dalgalarn salyangoza iletir. Salyangozda iitme sinirleri vardr ve gelen ses dalgalar iitme sinirleri ile beyne iletilir. Vcudumuzun dengesinin bozulup bozulmadn beyincie bildirme iini salyangozun st ksmndaki yarm daire kanallar yapar Dokunma Oganmz Deri

Deri, en byk duyu organmzdr ve vcudumuzun dn tamamen kaplar. Ayrca vcut ssn ayarlar, solunum ve boaltma yardmc olur ve vcudu d etkilerden korur. Derinin zerinde dokunmay, basnc, ary, sca, souu vb. duyular alglayan almalar vardr.Derinin blmleri:

a) st deri: Derinin alt blmlerini koruyan tabakadr. Bu tabakada kan damarlar ve sinirler bulunmaz. st derinin en d blm l hcrelerden meydana gelmitir. Bu blmn altnda canl hcrelerden oluan bir tabaka bulunur. Bu tabaka, deriyi gneten gelen zararl nlardan korur. st deride ayrca derinin rengini belirleyen hcreler de vardr.

b) Alt deri: st deriye gre daha kaln olan alt deri, canl hcrelerden oluur. Alt deride kan damarlar, kl kaslar, sinirler, ter bezleri, ya bezleri, kl kkleri ve duyu almalar yer alr. Bu blmn en altnda ise ya tabakas bulunur. Ya tabakas vcudu arpmalara ve vurmalara kar korur ve vcudun s kaybn nler. Burada yer alan ter bezleri, terleme ile boaltma yardmc olur.

Koku Alma Organmz Burun

Burun, koku alma ve solunum organmzdr. Bu organ, alnan havann temizlenmesini, stlmasn, nemlendirilmesini ve kokusunun alglanmasn salar. Bir sre ayn koku alnacak olursa bu koku bir mddet sonra hissedilmez. Ancak ortama deiik bir koku geldiinde bu yeni koku fark edilir Tatma Organmz Dil

Yiyeceklerin bazlarnn tadn severken, bazlarn ise sevmeyiz. Biberin ac, limonun eki, ikolatann ise tatl olduunu nasl ayrt ettiimizi biliyor musunuz? Bu farkl tatlar almamzda grevli olan dilimizin acaba baka grevleri de olabilir mi? Dilimizin tat alma, ineme, yutma ve konumaya yardmc olma gibi grevleri vardr. Maddelerin tadnn alnabilmesi iin bu maddelerin tkrkte znmesi gerekir.Gz salmz iin;

Gzlerimizi temiz tutmalyz. Bakalarna ait havlu ve gzlkleri kullanmamalyz. Televizyonu uzun sre ve yakndan izlememeliyiz. Okuma srasnda gzlerimiz ile kitap arasndaki uzakln2035 cm olmasna dikkat etmeliyiz.

Gzlerimizi ar ktan korumalyz.

Duyu Organlarmzn SalKulak salmz iin;

Kulaklarmz temiz tutmalyz. Kulaklarmz souktan korumalyz. Kulaklarmz sert cisimlerle kartrmamalyz. Kulaklarmz d darbelerden korumalyz. Yksek sesli ortamlarda bulunmamalyz.

Burun salmz iin;

Burun kllarn koparmamalyz. Burnumuzu kartrmamalyz. Sigara imemeliyiz. Ne olduunu bilmediimiz ya da kokusu keskin olan maddeleri koklamamalyz.Deri salmz iin;

Derimizi ezilme, kesilme ve yanmalardan korumalyz.

Vcudumuzu temiz tutarak deri zerinde mikroplarn remesine engel olmalyz. Bunun iin derimizin stndeki kirleri ve l hcreleri, sk sk ykanarak vcudumuzdan uzaklatrmalyz.

Dil salmz iin;

Az temizliine nem vermeliyiz. ok scak ya da ok souk yiyecek ve ieceklerden kanmalyz. Alkol ve sigara kullanmamal ve dilimize zarar verebilecek baz kimyasal maddelerden uzak durmalyz.