zadaci fizika 1_drugi dio

Download zadaci fizika 1_drugi dio

Post on 08-Dec-2016

226 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DODATNI ZADACI

  ZA VJEBU

  IZ FIZIKE 1

  PRED ZAVRNI ISPIT

  1. Tri mola nekog troatomnog plina nalaze se u mjehuriu koji je zatoen na odreenoj dubini vode. Nakon zagrijavanja, temperatura vode i mjehuria poraste za 15oC te dolazi do izobarne ekspanzije plina u mjehuriu. Pretpostavite da se radi o idealnom plinu te pronaite:

  a) Koliko je energije u obliku topline predano mjehuriu plina?(Rj. 1496,5 J) b) Koliko iznosi promjena unutranje energije plina?(Rj. 1122,4 J) c) Koliko iznosi mehaniki rad mjehuria plina?(Rj. 374,1 J)

  (U danim uvjetima broj stupnjeva slobode troatomnog plina je 6.)

  2. Koliki rad, u jedinicama , obavlja kisik pri adijabatskoj ekspanziji poetnog volumena V0 i tlaka p0 do dvostruko veeg volumena 2V0?(Rj. 0,605)

  3. Hladnjak je ureaj koji radi u krunom procesu i kojim izvlaimo toplinu iz spremnika S2 temperature T2 (< T1). Neka se kruni proces odvija izmeu dvije izoterme (T1 = 25oC, T2 = 3

  oC) i dvije adijabate. Izraunajte koeficijent efikasnosti ovog hladnjaka, koji je definiran kao omjer topline odvedene iz hladnijeg spremnika (S2) i uloenog rada u krunom procesu.(Rj. 12,5)

  4. Koliki rad treba obaviti pri adijabatskoj kompresiji jednoatomnog plina poetnog obujma V0 = 0,2 m

  3 i tlaka p0 = 4105 Pa do polovice njegovog poetnog obujma?(Rj.

  70 kJ)

  5. Carnotov stroj radi s koeficijentom iskoritenja 35%. Ako se temperatura hladnijeg spremnika dri konstantnom na 11oC, koeficijent iskoritenja poraste na 47,6%, naravno uz povienje temperature toplijeg spremnika. Koliko iznosi to povienje temperature?(Rj. 102,12 K)

 • VIZUALIZACIJA

  DINAMIKE

  FLUIDA

  6. Tijelo gustoe 800 kg/m3 uronjeno u vodu gustoe 1000 kg/m3 na dubinu od 1 m i puteno. Koju e maksimalnu visinu tijelo dosei iznad povrine vode? Trenje tijela u vodi i zraku zanemarite.(Rj. 0,25 m)

  7. Spremnik velike povrine napunjen je vodom do dubine 0,30 m. Rupa povrine 6,5 cm2 na dnu spremnika omoguava da voda istjee. Na kojoj udaljenosti ispod dna spremnika je povrina presjeka mlaza vode jednaka polovici povrine rupe?(Rj. 0,9 m)

  8. Pronaite silu zbog tlaka vode na prozor akvarija ne uzimajui u obzir tlak atmosfere. irina prozora je w = 1 m, visina prozora h = 3 m , a njegov gornji rub se nalazi na 1 m dubine.(Rj. 73,575 kN)

  9. U otvorenoj posudi nalazi se voda. Kroz malu rupu (u odnosu na povrinu presjeka posude) voda istjee brzinom od v1 = 6,25 m/s. Kolika je razina vode u posudi iznad rupe? Kolika mora biti razina ulja kojeg dolijemo na vodu ( = 850/

  ) da bi brzina istjecanja iznosila v2 = 7,5 m/s?(Rj. hv = 2 m, hu = 1 m)

  10. Otvorena posuda je do pola napunjena vodom koja istjee kroz malu rupu (povrina rupice je jako mala u odnosu na povrinu posude) na stijenci, tik pri dnu. Ako drugu polovicu posude napunimo uljem, brzina istjecanja vode se povea za 10%. Kolika je gustoa ulja? (Rj. 210 kg/m3)

Recommended

View more >