yapilandirmaya İlİŞkİn 6111 sayili kanun

of 30/30
1 YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN

Post on 10-Jan-2016

37 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN. KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. MALİYE BAKANLIĞI. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI. İL ÖZEL İDARELERİ. BELEDİYELER. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • YAPILANDIRMAYA LKN 6111 SAYILI KANUN

 • KAPSAMA GREN DARELER-1/2MALYE BAKANLIIGMRK MSTEARLIIL ZEL DARELERBELEDYELERSOSYAL GVENLK KURUMUEVRE VE ORMAN BAKANLIIKLTR VE TURZM BAKANLIITARIM VE KYLER BAKANLIIDEVLET SU LER GENEL MDRLKALKINMA AJANSLARI

 • KAPSAMA GREN DARELER-2/2HAZNE MSTEARLIIYURTKURTRTRTKTEDAASKSKOSBTOBBKOSGEBTRMOBTBBVAKIFLAR GENEL MDRLTESK

 • KAPSAMA GREN ALACAKLAR-1/2Vergi Daireleri

 • KAPSAMA GREN DAR PARA CEZALARI

 • BAVURU SRES VE EKLKanunun yaplandrma hkmlerinden yararlanmak iin yazl bavuru arttr. Bavurularn son gn 2 Mays 2011 tarihidir.

  Bavurular (elektronik ortamda yaplmas zorunlu olan beyan ve bildirimler hari) posta yoluyla yaplabilecektir.

  Matrah/vergi artrmna ynelik bavurular elektronik ortamda da yaplabilecektir.

  Bavurularda 1 Seri No.lu Tebli ekinde yer alan formlar oaltlarak kullanlabilecektir.

  Borlu olunan her vergi dairesi itibaryla ayr ayr bavuruda bulunulacaktr.

  Bavuru formunda dava almayaca, kanun yollarna bavurulmayaca ve alm davalardan vazgeilecei belirtilecektir.

  Tatlar iin yaplacak bavurularda her bir tat itibaryla toplam bor iin bavuru arttr.

 • Birikmi borlar deme kolayl Davalarn sulh yoluyla zm kolayl ncelemesi balam olan mkelleflere mali avantaj ve deme kolayl Pimanlkla veya kendiliinden beyann teviki Vergi incelemesine tabi olmama avantajKANUNLA GETRLEN KOLAYLIKLAR VE DER MAL AVANTAJLAR Kaytlarn dzeltme avantaj Varlk bar imkanlarndan yararlanma avantaj

 • KESNLEM ALACAKLARDA ALACAK TUTARININ TESPTAlacak asllarnn tamam

  Gecikme faizi ve gecikme zamm yerine TEFE/FE aylk deiim oran uygulanarak hesaplanan tutar

  Alacak aslna bal olmayan cezalarn %50si

  Kaaklk fiillerine itirak nedeniyle kesilen vergi ziya cezalarnn %50si

  dari para cezalarnn tamamVergi aslna bal olarak kesilen cezalarn tamam

  Alacak aslna bal olmayan cezalarn % 50si

  Kaaklk fiillerine itirak nedeniyle kesilen vergi ziya cezalarnn %50si

  Gecikme cezas, gecikme zamm, gecikme faizi gibi feri alacaklarn tamam

 • HTLAFLI ALACAKLARDA Tahsil Edilecek Tutar Davann bulunduu safhaya gre;

  Alacak asllarnn (ilk tarhiyat tutar zerinden) %50si, %20 si, veya tasdik edilen tutarn tamam

  Gecikme faizi ve gecikme zamm yerine TEFE/FE aylk deiim oran uygulanarak hesaplanan tutar

  Alacak aslna bal olmayan vergi cezalarnn %25i, %10u veya tasdik edilen tutarn %25i

  Kaaklk fiillerine itirak nedeniyle kesilen vergi ziya cezalarnn %25i, %10u veya tasdik edilen tutarn %25i

  dari para cezalarnn %50si, %20si veya tasdik edilen ksmn %50si

 • NCELEME VE TARHYAT SAFHASINDAK ALACAKLARTarh edilen vergilerin % 50si

  Kanunun yaymland tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine TEFE/FE tutar,

  Kanunun yaymland tarihinden dava ama sresinin bitim tarihine kadar geen sre iin hesaplanacak gecikme faizi

  Alacak aslna bal olmayan cezalarn % 25i

  Kaaklk fiillerine itirak nedeniyle kesilen vergi ziya cezalarnn %25iTarh edilen verginin %50si

  Vergi aslna bal olarak kesilen cezalarn tamam

  Alacak aslna bal olmayan cezalarn % 75i

  Kaaklk fiillerine itirak nedeniyle kesilen vergi ziya cezalarnn %75i

  Gecikme cezas, gecikme zamm, gecikme faizi gibi feri alacaklarn tamam

 • NCELEME SAFHASINDAK ALACAKLAR- Uygulama ncelemelerin tamamlanmasn mteakip ihbarnamenin tebliinden itibaren 30 gn iinde bavuruda bulunulacaktr.

  demeler ihbarnamenin tebliini izleyen aydan balayarak ikier aylk dnemler halinde 6 eit taksitte yaplacaktr.

  Vergi aslna bal olmayan cezalara ilikin 31.12.2010 tarihinden nceki tespitler esas alnacaktr.

  Elektronik ortamda verilmesi gereken; beyannameler, Ba, Bs formlar, sresinde verilmemesi nedeniyle kesilecek zel usulszlk cezalar iin tespit tarihi olarak beyanname/formlarn verilme sresinin son gnn izleyen gn esas alnacaktr.

 • PMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR ALACAK TUTARININ TESPTTarh edilen verginin tamam

  Pimanlk zamm veya gecikme faizi yerine Kanunun yaymland 25.02.2011 tarihine kadar TEFE/FE tutarAlacak aslna bal olmayan cezalarn tamam

  Pimanlk zamm ve gecikme faizinin tamam

  Vergi ziya cezasnn tamam

 • RNEK2006 vergilendirme dnemine ilikin 25.03.2007 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yllk gelir vergisi beyannamesi verilmemitir. Yaplan inceleme sonucunda, 2006 dnemi iin 20.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve vergi ziya cezas ile zel usulszlk cezas kesilmesi gerektii tespit edilmitir. Vergi/ceza ihbarnamesi 08.04.2008 tarihinde mkellefe tebli edilmitir. nceleme sonucu yaplan bu tarhiyat 08.05.2008 tarihinde itirazsz tahakkuk etmi ve Kanunun yaymland tarihe kadar herhangi bir demede bulunulmamtr.

  Bu tarhiyata gre tahakkuk eden vergi, vergi ziya cezas, gecikme faizi ve gecikme zamlar u ekildedir.

  Gelir Vergisi : 20.000,00 TLVergi Ziya Cezas : 20.000,00 TLzel Usulszlk Cezas: 1.390,00 TLGecikme Faizi : 5.500,00 TLVergi Aslna Uygulanan Gecikme Zamm : 14.279,44 TLVergi Ziya Cezasna Uygulanan Gecikme Zamm : 14.279,44 TLTOPLAM : 75.448,88 TL

 • RNEKBu Kanundan yararlanmak zere bavuruda bulunulmas halinde, denecek tutar ile tahsilinden vazgeilen alacak tutarlar u ekilde olacaktr.

  denecek Tutar

  Gelir Vergisi : 20.000,00 TLzel Usulszlk Cezas: 695,00 TLTEFE/FE Tutar (Gecikme Faizi Yerine) : 2.003,00 TLTEFE/FE Tutar (Vergi Aslna Uygulanan G. Zamm Yerine) : 2.665,84 TLTOPLAM : 25.363,84 TL

  Tahsilinden Vazgeilen Alacaklar

  Vergi Ziya Cezas : 20.000,00 TLzel Usulszlk Cezas: 695,00 TLGecikme Faizi : 5.500,00 TLVergi Aslna Uygulanan Gecikme Zamm : 14.279,44 TLVergi Ziya Cezasna Uygulanan Gecikme Zamm : 14.279,44 TLTOPLAM : 54.753,88 TL

 • MATRAH VEYA VERG ARTIRIMI

 • GELR VERGS MATRAH ARTIRIMI (I) Matrah artrmnda bulunulan yla ait vergiler zamannda denmi ve bu vergi trleri iin Kanunun 2. ve 3. maddelerinden yararlanlmam ise vergi oran %15 olacaktr.

  MATRAH ARTIRIMI VE VERG ORANLARI LE ASGAR ARTIRIM TUTARIYILMATRAH ARTIRIM ORANLARIASGAR ARTIRIM TUTARI (TL)(LETME H.)ASGAR ARTIRIM TUTARI (TL)(BLANO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI)VERG ORANI2006% 306.370 9.550% 202007% 256.88010.320% 202008% 207.48011.220% 202009% 158.15012.230% 20

 • KURUMLAR VERGS MATRAH ARTIRIMI (I)Matrah artrmnda bulunulan yla ait vergiler zamannda denmi ve bu vergi trleri iin Kanunun 2. ve 3. maddelerinden yararlanlmam ise vergi oran %15 olacaktr.

  KURUMLAR VERGS MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGAR ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARIYILMATRAH ARTIRIM ORANLARIASGAR ARTIRIM TUTARI (TL)VERG ORANI2006% 3019.110% 202007% 2520.650% 202008% 2022.440% 202009% 1524.460% 20

 • KATMA DEER VERGS ARTIRIMI (I) Katma deer vergisi mkelleflerinin her bir vergilendirme dnemine ilikin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma deer vergisinin yllk toplam zerinden aada belirtilen oranlarda katma deer vergisini artrmalar halinde ilgili dnemlere ilikin katma deer vergisi incelemesi ve tarhiyat yaplmayacaktr.

  KATMA DEER VERGS ARTIRIM ORANIYILVERG ARTIRIM ORANI2006% 3,02007% 2,52008% 2,02009% 1,5

 • GELR (STOPAJ) VERGS ARTIRIMI Mkelleflerin 2006 ila 2009 yllarnda beyan ettikleri

  cret demeleri Serbest meslek erbabna yaplan demelerYllara sari inaat ve onarm ilerine ilikin demelerKira demeleri iftilere yaplan demelerVergiden muaf esnafa yaplan demeler

  zerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda ngrlen oranlarda artrmalar ve demeleri kouluna bal olarak bu vergi trlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamalar ynnde dzenleme yaplmaktadr.

 • Matrah ve Vergi Artrmna likin Ortak Hkmler (I)

  Matrah/vergi artrm zerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen ekilde denmedii takdirde, 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zamm orannn 2 kat orannda gecikme zamm ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.

  denen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yaplmayacaktr.

  Artrlan matrahlar iin ayrca geici vergi hesaplanmayacaktr.

  Mkellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendiinde ibraza mecburdurlar. Bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde gerekli cezalar kesilecektir.

  Artrm iin verilen beyannamelerden damga vergisi alnmayacaktr.

  Matrah/vergi artrmnda bulunulan yllar iin beyannamelere usulszlk ve zel usulszlk cezalar kesilmeyecektir.

 • STOK BEYANIletmede mevcut olduu halde kaytlarda yer almayan mallar kayda alanlaraKaytlarn dzeltme imkan verilmekte ve belirli oranda bir vergi demeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacana ilikin dzenleme yaplmaktadr.Kaytlarda mevcut olduu halde iletmede yer almayan mallarn kn yapanlaraStok Beyan

 • LETMEDE BULUNDUU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR

 • KAYITLARDA YER ALDII HALDE LETMEDE BULUNMAYANLAR

 • DEME SRES VE EKL-1/3Mays/2011 ayndan balamak zere pein veya taksitle deme yaplacaktr.

  Taksitli demeler iin taksit seeneklerinden birinin seilmesi zorunludur.

  lk taksit deme sresi iinde yaplan pein demelere herhangi bir faiz ve katsay uygulanmayacaktr

  Taksit deme sresince verilen beyannameler zerine tahakkuk eden yllk gelir/kurumlar vergisini, gelir/kurumlar (stopaj) vergisi, katma deer vergisi ve zel tketim vergisinin vadesinde denmesi gerekmektedir.

 • DEME SRES VE EKL-2/3Kredi Kartyla Taksitli demeVergi borlarnn kredi kartyla denebilmesi imkan getirilmitir.

  Kredi kart kullanlmak suretiyle yaplacak demeler Gelir daresi Bakanlnn internet sitesi (www.gib.gov.tr) zerinden yaplacaktr.

  Kredi kart ile yaplacak demeler, tm taksitlerin veya birden fazla taksitin defaten denmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarna yanstlmak suretiyle denmesi eklinde yaplabilecektir.

  Borlu tarafndan yaplan deme tutarn gsterir alnd, kredi kart ile deme ileminin yapld tarih itibaryla verilecek ve bor denmi kabul edilecektir.

 • DEME SRES VE EKL-3/3Mahsuben demeKanun kapsamnda vergi dairelerine denmesi gereken taksitler mahsuben denebilecektir. Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi iin bavuru ve/veya taksit sresi iinde ilgili mevzuatn ngrd bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi arttr.

  Mahsuben deme suretiyle tahsil edilemeyen tutar iin borluya bildirimde bulunularak eksik denen bu tutarn 1 ay ierisinde denmesi istenecek bu srede deme yapld takdirde Kanun ihlal edilmi saylmayacaktr.

 • ZEL DEME SRESl zel idareleri, belediyeler ve spor kulplerine borlarn tasfiye edebilmeleri iin daha uzun srede deme imkan verilmektedir.

  l zel idareleri ve belediyeler borlarn 6 ylda 36 taksitte,

  Spor kulpleri ise 7 ylda 42 taksitte,

  iftiler; orman kredileri, tarm kredileri, sulama birliklerine olan borlar ile arazi bedellerinden kaynaklanan borlarn 5 ylda 5 eit taksitte,

  deyebilecektir.

 • KATSAYI UYGULAMASIYaplandrlan alacan tamamnn en ge 31.05.2011 tarihine kadar pein denmesi halinde, Kanunun yaymland 25.02.2011 tarihinden demenin yapld tarihe kadar geen sre iin herhangi bir faiz ve katsay uygulanmayacaktr.

  Taksitli demelerde; bavuru srasnda 6, 9, 12 veya 18 eit taksitte deme seeneklerinden biri seilecek, seilen deme sresine bal olarak belli bir katsayda artrlarak tahsil edilecektir.

  6 taksitte 12 ayda yaplacak demelerde 1,05 9 taksitte 18 ayda yaplacak demelerde 1,0712 taksitte 24 ayda yaplacak demelerde 1,1018 taksitte 36 ayda yaplacak demelerde 1,15

  katsays esas alnacaktr.

  zel deme sresi verilen alacaklar iin 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsaylar belirlenmitir. (Belediyeler, spor kulpleri, iftiler)

 • SRESNDE DENMEYEN TAKSTLER Bir takvim ylnda en fazla 2 taksitin sresinde denmemesine izin verilmektedir.

  Sresinde denmeyen taksit, son taksiti izleyen ayn sonuna kadar denebilecektir.

  Ancak, denmeyen taksit ge deme zamm ile birlikte tahsil edilecektir.

  Cari ykmllkler asndan da 1 takvim ylnda en fazla 2 defa ihlal hakk verilmektedir.

  Cari dneme ait alacak tutarlar veya taksit tutarlarnn % 10unu amamak artyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yaplm eksik demeler ihlal saylmayacaktr.