wkręty do betonu rock

of 18 /18
164 Specjalista w zakresie techniki zamocowań Wkręty do betonu Rock O zoptymalizowanych właściwościach mechanicznych! Zamocowanie bez użycia kołków rozporowych Wkręty do betonu Rock są przeznaczone do bezpośredniego zamocowania bez użycia kołków rozporowych w litych podłożach, takich jak beton i mur. Po nawierceniu otworu wkręty są po prostu tylko wkręcane. Podczas wkręcania gwint nacina w podłożu dokładnie dopasowany gwint współpracujący. Zalety • Montaż bez kołków rozporowych • Brak działania rozprężnego, dlatego możliwe są małe odstępy od krawędzi • Wysoka wytrzymałość na wyciąganie Montaż • Nawiercić otwór o wymaganej średnicy • Ustawić montowany element • Wkręcić wkręt i

Upload: phamxuyen

Post on 11-Jan-2017

229 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Wkręty do betonu Rock

164

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

WkrętydobetonuRockOzoptymalizowanychwłaściwościachmechanicznych!

ZamocowaniebezużyciakołkówrozporowychWkrętydobetonuRocksąprzeznaczonedobezpośredniegozamocowaniabezużyciakołkówrozporowychwlitychpodłożach,takichjakbetonimur.Ponawierceniuotworuwkrętysąpoprostutylkowkręcane.Podczaswkręcaniagwintnacinawpodłożudokładniedopasowanygwintwspółpracujący.

Zalety•Montażbezkołkówrozporowych•Brakdziałaniarozprężnego,dlategomożliwesąmałeodstępyodkrawędzi•Wysokawytrzymałośćnawyciąganie

Montaż•Nawiercićotwórowymaganejśrednicy•Ustawićmontowanyelement•Wkręcićwkręt

i

Page 2: Wkręty do betonu Rock

5165

Nr art. Wymiary (mm) Typ gniazda łba Opak.110348 7,5 x 40 TX40 • 100110349 7,5 x 60 TX40 • 100110350 7,5 x 80 TX40 • 100110351 7,5 x 100 TX40 • 100110352 7,5 x 120 TX40 • 100110353 7,5 x 140 TX40 • 100110354 7,5 x 160 TX40 • 100

Nr art. Wymiary (mm) Łeb Opak.110338 7,5 x 40 SW13 100110339 7,5 x 50 SW13 100110340 7,5 x 60 SW13 100110341 7,5 x 80 SW13 100110342 10,5 x 60 SW15 100110343 10,5 x 80 SW15 100110344 10,5 x 100 SW15 100110345 10,5 x 120 SW15 100110346 10,5 x 140 SW15 100110347 10,5 x 160 SW15 100110336 12,5 x 60 SW17 100110337 12,5 x 80 SW17 100110327 12,5 x 100 SW17 100110328 12,5 x 120 SW17 100110329 12,5 x 140 SW17 50110330 12,5 x 160 SW17 50110331 12,5 x 180 SW17 50110332 12,5 x 200 SW17 50110333 12,5 x 240 SW17 50110334 12,5 x 280 SW17 50110335 12,5 x 320 SW17 50•Nadajesiędozamocowańw:betonie,cegłachpełnych,betonachlekkich,betonachporowatych(odgatunkuG5),pumeksie,cegłachsilikatowych,cegłachdziurawkach

A

B

ok.2xØwkrętuC

Wkręt do betonu Rockz łbem sześciokątnym, stal ocynkowana

Wkręt do betonu Rockłeb płaski stożkowy, stal ocynkowana

Agrubośćmocowanegomateriału

minimalnagłębokośćwkręcania

długośćwkrętu

głębokośćwywierconegootworu

B

A B

B C

+

+

Page 3: Wkręty do betonu Rock

166

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

Wymiary (mm)

Ø łba (mm)

Grubość mont.

Elementu (mm)

Głębokość osadzenia

(mm)

Wytrzymałość na rozciąganie1) Jakość

betonu C20/25

Siła poprzeczna2) Wymiarowanie wg ETAG 001

Odstęp od krawędzi (mm)zalecana wartość

minimalna

Wywiercony otwór (mm) Wykonanie

Ø x długość dk AD ST Beton

popękanyBeton

niepopękanyPołączenie drewna z betonem

Połączenie stali z

betonem

Odstęp od krawędzi /

odstęp między osiami

Minimalna grubość podłoża

Ø x głębokość

Rock łeb sześciokątny7,5 x 40 SW13 5 35 1,97 2,76 1,15 3,08 50 90 6 x 507,5 x 50 SW13 10 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 557,5 x 60 SW13 20 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 557,5 x 80 SW13 40 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 55

10,5 x 60 SW15 10 50 3,37 4,71 1,63 4,35 60 110 8 x 7010,5 x 80 SW15 20 60 4,43 6,20 1,69 4,51 60 110 8 x 80

10,5 x 100 SW15 40 60 4,43 6,20 1,69 4,51 60 110 8 x 8010,5 x 120 SW15 60 60 4,43 6,20 1,69 4,51 60 110 8 x 8010,5 x 140 SW15 80 60 4,43 6,20 1,69 4,51 60 110 8 x 8010,5 x 160 SW15 100 60 4,43 6,20 1,69 4,51 60 110 8 x 8012,5 x 80 SW17 10 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 90

12,5 x 100 SW17 30 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 9012,5 x 120 SW17 50 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 9012,5 x 140 SW17 70 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 9012,5 x 160 SW17 90 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 9012,5 x 180 SW17 110 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 9012,5 x 200 SW17 130 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 9012,5 x 240 SW17 170 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 9012,5 x 280 SW17 210 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 9012,5 x 320 SW17 250 70 5,58 7,81 5,33 8,54 90 125 10 x 90

Rock łeb płaski stożkowy7,5 x 40 14,0 5 35 1,97 2,76 1,15 3,08 50 90 6 x 507,5 x 60 14,0 20 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 557,5 x 80 14,0 40 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 55

7,5 x 100 14,0 60 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 557,5 x 120 14,0 80 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 557,5 x 140 14,0 100 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 557,5 x 160 14,0 120 40 2,41 3,37 1,19 3,16 50 90 6 x 55

1) ETAG 001 /1997 Załącznik C Metoda wymiarowania do zakotwień w betonie. Dopuszczalna zalecana siła rozciągania przy zachowaniu podanych głębokości osadzenia i odstępów od krawędzi. Koncepcja bezpieczeństwa ETAG 001 Załącznik C, 3.2.3.1 oraz 3.2.3.2. Wymiarowanie oporu siły wyciągania pojedynczego kołka bez wpływu warunków brzegowych, beton ze zbrojeniem normalnym.2) Wymiarowanie obciążenia poprzecznego ETAG 001 załącznik C rys 4.7a. Mocowanie stali bez ramienia dźwigni i bez wpływu warunków brzegowych. Mocowanie drewna z ramieniem dźwigni* bez obciążenia wyciągania. *Połowa elementu mocowanego liczona jest jako ramię dźwigni.

Uwaga: W tym wypadku chodzi o pomoc przy projektowaniu. Projekty winny być wymiarowane wyłącznie przez autoryzowane osoby.

InformacjatechnicznaWkrętdobetonuRock

Page 4: Wkręty do betonu Rock

167

1 2

3 4

5

KotwarozporowaDomocowaniadużychobciążeńwniespękanymbetonie

KołekrozporowyzkontrolowanąsiłąrozporuKotwarozporowaEurotecjestłącznikiemrozporowymzkontrolowanąsiłąrozporuwykonanymzocynkowanejgalwaniczniestali,przeznaczo-nymdomontażuwotworachnawierconychwniespękanymbetonie.Szczególnącechąkotwyrozporowejjestto,żepomimowysokiejwytrzymałościumożliwiazachowaniemałychodstępówosiowychibrzegowych.Różnegłębokościzakotwieniairóżnewymiarypozwalająnawielostronnezastosowaniekotwyrozporowej.Każdakotwaposiadaklipsrozporowy,któryzapewniawytrzymałośćnadużeobciążeniaisprawia,żepotrzebnychjestmniejpunktówmocowania.

Kotwa rozporowaz podkładką, ocynkowana galwanicznie

Nr art. Wymiary (mm) Łeb Opak.946170 6,0 x 55 SW10 200946171 6,0 x 85 SW10 100946172 8,0 x 50 SW13 100946173 8,0 x 75 SW13 100946174 8,0 x 95 SW13 100946175 8,0 x 115 SW13 100946176 8,0 x 135 SW13 50946177 10,0 x 60 SW17 100946178 10,0 x 80 SW17 50946179 10,0 x 100 SW17 50946180 10,0 x 120 SW17 50946181 10,0 x 140 SW17 50946182 12,0 x 80 SW19 50946183 12,0 x 95 SW19 50946184 12,0 x 110 SW19 50946185 12,0 x 130 SW19 25946186 12,0 x 160 SW19 25946187 12,0 x 180 SW19 25946188 16,0 x 125 SW24 20946189 16,0 x 140 SW24 20946190 16,0 x 180 SW24 10z normą DIN 440946191 12,0 x 200 SW19 20946192 12,0 x 220 SW19 20946193 12,0 x 240 SW19 15946194 12,0 x 260 SW19 15946195 16,0 x 220 SW24 10946196 16,0 x 240 SW24 10946197 16,0 x 260 SW24 10

1Wywiecićotwór

Dokładnieoczyścićotwór

Wbićkotwęzmłotkiem

Wkręcićnakrętkęsześciokątną,ażdoosiągnięciaodpowiedniegomomentudokręcenia

Gotowe!

2

3

4

5

Page 5: Wkręty do betonu Rock

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

168

Wymiary (mm) Minimalna grubość

podłoża hmin[mm]

średnica wiertła do

[mm]

min. głębokość wierconego otworu h1

[mm]

min. głębokość zakotwienia hef

[mm]

max. średnica otworu mocowan-ego elementu df

[mm]

max. długość użytkowa tfix

[mm]

Moment dokręcenia przy zakotwieniu Tinst

[Nm]Ø x długość

Kotwa rozporowa z podkładką6,0 x 55 100 6 50 35 7 106,0 x 85 100 6 50 35 7 408,0 x 50 100 8 55 40 9 10 158,0 x 75 100 8 55 40 9 25 158,0 x 95 100 8 55 40 9 45 158,0 x 115 100 8 55 40 9 65 158,0 x 135 100 8 55 40 9 85 1510,0 x 60 100 10 65 50 12 10 2510,0 x 80 100 10 65 50 12 20 2510,0 x 100 100 10 65 50 12 40 2510,0 x 120 100 10 65 50 12 60 2510,0 x 140 100 10 65 50 12 80 2512,0 x 80 110 12 80 65 14 10 4012,0 x 95 110 12 80 65 14 15 4012,0 x 110 110 12 80 65 14 30 4012,0 x 130 110 12 80 65 14 50 4012,0 x 160 110 12 80 65 14 80 4012,0 x 180 110 12 80 65 14 100 4016,0 x 125 120 16 90 80 18 25 8016,0 x 140 120 16 90 80 18 40 8016,0 x 180 120 16 90 80 18 80 80

Kotwa rozporowa z podkładką zgodnie z normą DIN 44012,0 x 200 110 12 80 65 14 120 4012,0 x 220 110 12 80 65 14 135 4012,0 x 240 110 12 80 65 14 175 4012,0 x 260 110 12 80 65 14 195 4016,0 x 220 120 16 90 80 18 120 8016,0 x 240 120 16 90 80 18 160 8016,0 x 260 120 16 90 80 18 180 80

Informacjatechniczna

Page 6: Wkręty do betonu Rock

169

© alex

andre

zveig

er / fo

tolia.d

e

KołekramowyWzestawiekołkiiwkręty

KołkiramoweEuroTeczłbempłaskimstożkowym/łbemwalcowymmogąbyćstosowanejakozamocowaniewielokrotnenp.konstrukcjispodnichelewacjidobetonuimuru.Składająsięonezkołkówrozporowychztworzywasztucznegoorazgalwanicznieocynkowanegowkrętuzłbempłaskimstożkowym(TX40)/wkrętuzłbemsześciokątnym(SW13).

Zalety•Montażwtykowynawskroś•Możliwośćnatychmiastowegoobciążenia•Blokadawbiciazapobiegaprzedwczesnemurozpieraniukołkawczasiemontażu

i

Page 7: Wkręty do betonu Rock

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

170

Nr art. Wymiary (mm) Typ gniazda łba Opak.200012 Ø 10,0 x 80 TX40 • 50200013 Ø 10,0 x 100 TX40 • 50200014 Ø 10,0 x 120 TX40 • 50200015 Ø 10,0 x 140 TX40 • 50200016 Ø 10,0 x 160 TX40 • 50200017 Ø 10,0 x 180 TX40 • 50200018 Ø 10,0 x 200 TX40 • 50200019 Ø 10,0 x 230 TX40 • 25200020 Ø 10,0 x 260 TX40 • 25

ERD SK kołek ramowyłeb płaski stożkowy

Nr art. Wymiary (mm) Łeb Opak.200021 Ø 10,0 x 80 SW13 50200022 Ø 10,0 x 100 SW13 50200023 Ø 10,0 x 120 SW13 50200024 Ø 10,0 x 140 SW13 50200025 Ø 10,0 x 160 SW13 50200026 Ø 10,0 x 180 SW13 50

ERD ZK kołek ramowyłeb walcowy

Przykład montażu

Naszarada: Wprzypadkubloczkówotworowychipustakówotworynależywywiercićprzyużyciufunkcjiwiercenia.Bezfunkcjiudaru!Usunąćodpadyzwywierconegootworu

Page 8: Wkręty do betonu Rock

171

Nr art. Wymiary (mm) Typ gniazdałba wkrętu

Ø otworuw podłożu (mm)

Min. głębokośćwierconego otworu

BLT (mm)

Min. głębokośćosadzenia kołka

ST (mm)

Max. Ø otworuw elemencie moco-

wanym (mm)

Max. grubość elementu moco-wanego AD (mm)

200012 Ø 10 x 80 TX40 10 70 60 10,5 20200013 Ø 10 x 100 TX40 10 70 60 10,5 40200014 Ø 10 x 120 TX40 10 70 60 10,5 60200015 Ø 10 x 140 TX40 10 70 60 10,5 80200016 Ø 10 x 160 TX40 10 70 60 10,5 100200017 Ø 10 x 180 TX40 10 70 60 10,5 120200018 Ø 10 x 200 TX40 10 70 60 10,5 140200019 Ø 10 x 230 TX40 10 70 60 10,5 170200020 Ø 10 x 260 TX40 10 70 60 10,5 200

Informacjatechniczna

ERD S

K kołe

k ram

owy

Nr art. Wymiary (mm) Łebwkręcić

Ø otworuw podłożu (mm)

Min. głębokośćwierconego otworu

BLT (mm)

Min. głębokośćosadzenia kołka

ST (mm)

Max. Ø otworuw elemencie moco-

wanym (mm)

Max. grubość elementu moco-wanego AD (mm)

200021 Ø 10 x 80 SW13 10 70 60 10,5 20200022 Ø 10 x 100 SW13 10 70 60 10,5 40200023 Ø 10 x 120 SW13 10 70 60 10,5 60200024 Ø 10 x 140 SW13 10 70 60 10,5 80200025 Ø 10 x 160 SW13 10 70 60 10,5 100200026 Ø 10 x 180 SW13 10 70 60 10,5 120

ERD Z

K kołe

k ram

owy

AD=grubośćelementumocowanego

ST=głębokośćosadzenia

BLT=głębokośćwierconegootworu

MD=minimalnagrubośćpodłoża

Podłoże Klasa wytrzymałości a)

Char. NośnośćNRk,p (kN) Metoda wiercenia b) Minimalna grubość

podłoża MD (mm)Minimalny odstęp do

krawędzi (mm)Minimalny odstęp

osiowy (mm)

Beton C12/15≥ C16/20

3,04,5 S 100 140

10011080

Cegła dziurawka zotworami pionowymi

DIN 105

HLz 6 - 0,7HLz 8 - 0,9

HLz 10 - 0,9HLz 12 - 0,9

0,40,40,50,6

D 100 100 250

Pustak z lekkiegobetou DIN EN 771-3 Hbl 4 -1,2 1,5 D 100 100 250

Cegła dziurawka silikatowa

DIN 106

KSL 8 -1,4KSL 10 -1,4KSL 12 - 1,4

1,51,52,0

D 100 100 250

Cegła dziurawka pełna

DIN 106

KS 10 -2,0KS 20 - 2,0KS 28 - 2,0

1,21,52,0

D 100 150 250

Bloczki pełne z lekkiego betonu DIN 18152

V 4 -1,2V 6 - 1,2

1,52,0 D 100 100 250

Cegła zwykłaDIN 105

Mz 10 - 1,8Mz 20 - 1,8

3,04,0 S 100 100 250

a) Dane klasy wytrzymałości kamienia ciosanego murowego: np. Mz 10 - 1,8 = cegła zwykła o minimalnej wytrzymałości na ściskanie10 N/m3 i minimalnej gęstości objętościowej 1,8 kg/m3. b) S = wiercenie udarowe, D = wiercenie zwykłe

Page 9: Wkręty do betonu Rock

© Sup

ering

o / fo

tolia.d

e

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

172

KołkirozporoweMultiDowkrętówdopłytwiórowychiwkrętówdodrewna

EMDkołkirozporoweMultiKołkirozporoweMultifirmyEurotec(EMD)zkołnierzemwykonanesąztworzywasztucznegoinadająsiędomontażuwbetonie,cegłachpełnych,cegłachdziurawkachiinnychmateriałachbudowlanychodużejwytrzymałości.KołekrozporowyEMDrozprężasięwpełnychmateriałachbudowlanychizakotwiasięwmateriałachbudowlanychzpustymiprzestrzeniami.Kołekrozporowyztworzywasztucznegomożebyćmontowanyzapomocąwkrętudopłytywiórowej,jakrównieżwkrętudokonstrukcjidrewnianych.

Zalety•Kołnierzzapobiegazbytniemuwchodzeniudowywierconegootworu•Zabezpieczenieprzedprzekręceniemzapobiegaobracaniusiękołkawwywierconymotworze

i

EMD kołki rozporowe Multiz kołnierzem

Nr art. Wymiary (mm) Opak.200000 Ø 6,0 x 36 200200001 Ø 8,0 x 50 200200002 Ø 10,0 x 60 100200003 Ø 12,0 x 70 50

Nr art. Ø otworuw podłożu (mm)

Min. głębokośćwierconego otworu

(mm)Wkręty(mm)

200000 6 45 4,0200001 8 60 4,5200002 10 70 6,0200003 12 80 8,0

Page 10: Wkręty do betonu Rock

Kołekrozporowydobetonukomórkowego

Domocowaniawbetoniekomórkowym/gazobetonie

173

KołekrozporowydobetonukomórkowegoEuroTecKołekrozporowydobetonukomórkowegofirmyEuroteczostałopraco-wanyspecjalniedomocowaniawbetoniekomórkowym/gazobetonieinadajesięzarównodowkrętówdodrewna,jakiidowkrętówzgwintemmetrycznym.Kołekdajesięłatwowkręcićzapomocąkluczaimbusowegodonawier-conegowcześniejotworuwbetonie.Podczaswkręcaniakołeknacinawbetoniedokładniedopasowanynazasadziepołączeniakształtowegogwintwspółpracującyizapewniawtensposóbpewnezamocowanie.

Zalety•Domocowaniawbetoniekomórkowym/gazobetonie•Łatwyiszybkimontaż•Nieznacznerozparciekołkaumożliwiamałeodstępyosioweiodległościodkrawędzi•Nadajesięzarównodowkrętówzgwintemmetrycznym,jakiidowkrętówdodrewna

i

Kołek rozporowy do betonu komórkowegotworzywo sztuczne

Nr art. Wymiary (mm) Opak.944825 Ø 6,0 x 50 100944826 Ø 8,0 x 60 50944827 Ø 10,0 x 70 50

Nr art. Ø wkrętówdo drewna

Ø wkrętówmetrycznych

Ø gniazda imbusowego

Ø otworulekki beton

Ø otworubeton komórkowy

głębokość otworu

Odporność na wyciąganielekki beton

Odporność na wyciąganie

beton komórkowymm mm mm mm mm mm kN* kN*

944825 5,0 - 6,0 M 5 6 10 8 60 1,1 2,6944826 7,0 - 8,0 M 8 8 12 10 70 1,7 3,8944827 9,0 - 10,0 M 10 10 14 12 80 2,3 5,5

* Współczynnik bezpieczeństwa 3

Parametrymontażoweiodpornośćnawyciąganie

Instrukcjamontażu1 2 3 4 5

NOWOŚĆw naszym programie

Page 11: Wkręty do betonu Rock

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

174

Kołekrozporowydopiankisztywnej,Kołekdopłytgipsowo-kartonowychszybkiiłatwymontażbezwstępnegonawiercaniaotworów

Domocowaniawpłytachzestyroporu©,piankisztywnejiwinnychmiękkichmateriałachbudowlanychKołekrozporowydopiankisztywnejfirmyEurotecnadajesiędobezpośredniegomocowaniawpłytachzestyroporu©,piankisztywnejiwinnychmiękkichmateriałachbudowlanych.Stożkowykształtkołkazapewnia,żemateriałwpunkciewkręceniaulegazagęszczeniuiwtensposóbgwarantujebezpiecznezamocowaniekołka.KołekposiadagniazdołbaTXlubłebsześciokątnyijestwkręcanywłatwyiszybkisposóbbezkoniecznościnawiercaniaotworów.

Kołek rozporowy do pianki sztywnejtworzywo sztuczne

Nr art. Wymiary (mm) Dla wkrętu Ø* Typ gniazda łba Opak.200060 Ø 20 x 50 4,0 - 4,5 TX30 50200061 Ø 30 x 95 8,0 / M8 TX55 + SW17 50200062 Ø 30 x 95 10,0 / M10 SW17 50*Wkręt nie należy do zakresu dostawy

Kołek do płyt gipsowo-kartonowychw komplecie z narzędziem do osadzania

Nr art. Dla wkrętu Ø* Opak.200056 3,5 – 5,0 mm 100*Wkręt nie należy do zakresu dostawy

Domocowaniawpłytachgipsowo-kartonowych/rigipsKołekdopłytgipsowo-kartonowychEurotecwykonanyztworzywasztucznegosłużydomocowanialekkichelementówkonstrukcyj-nychnapłytachgipsowo-kartonowych/rigips.Kołekjestmocowanywłatwyiszybkisposóbprzyużyciunarzędziadoosadzaniakołkówbezpośredniowpłytachgipsowo-kartonowych/rigips,bezkoniecznościnawiercaniaotworów.

NadajesiędowkrętówdodrewnalubwkrętówdopłytwiórowychØ3,5–5,0mm.Długośćwkrętupowinnawynosićconajmniej23mm+grubośćelementumontowanego.

Nakażdeopakowaniejednost-koweprzypadajedno

narzędziedoosadzaniakołków.

NOWOŚĆw naszym programie

Page 12: Wkręty do betonu Rock

175

Przykład montażu

KołekdogwoździWzestawiekołkiigwoździe

ENDkołkidogwoździKołekdogwoździfirmyEurotec(END)nadajesiędomocowaniawbetonie,cegłachpełnych,cegłachsilikatowychiinnychmateriałachbudowlanychodużejwytrzymałości.Składasięzgalwanicznieocynkowanegogwoździazłbemzgniazdemkrzyżowym(PZ2)orazkołkazłbempłaskimstożkowymztworzywasztucznego.

Zalety•Szybkiiekonomicznymontaż•Oszczędnośćczasuprzezzamontowanyfabryczniegwóźdź•Nadajesięwszczególnościdomontażuwdrewnieidolekkichprofili•Możnagozdemontowaćdziękiłbowizgniazdemkrzyżowym

i

END kołek do gwoździz łbem płaskim stożkowym

Nr art. Wymiary (mm) Typ gniazda łba Opak.200004 Ø 5,0 x 30 PZ 2 200200005 Ø 5,0 x 40 PZ 2 200200006 Ø 6,0 x 40 PZ 2 200200007 Ø 6,0 x 60 PZ 2 200200008 Ø 6,0 x 80 PZ 2 200200009 Ø 8,0 x 60 PZ 2 100200010 Ø 8,0 x 80 PZ 2 100200011 Ø 8,0 x 100 PZ 2 100

Nr art. Wymiary (mm)

Ø otworuw podłożu (mm)

Min. głębokośćwierconego otworu BLT

(mm)Min. głębokość

osadzenia kołka ST (mm)Max. Ø otworu

w elemencie mocowanym (mm)

Max. grubość elementu moco-wanego AD (mm)

200004 Ø 5 x 30 5 30 20 5 10200005 Ø 5 x 40 5 30 20 5 20200006 Ø 6 x 40 6 35 25 6 15200007 Ø 6 x 60 6 35 25 6 35200008 Ø 6 x 80 6 35 25 6 55200009 Ø 8 x 60 8 50 40 8 20200010 Ø 8 x 80 8 50 40 8 40200011 Ø 8 x 100 8 50 40 8 60

Page 13: Wkręty do betonu Rock

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

176

KołekrozporowyuszczelniającyKołekrozporowyzwkrętemnakrzyżipodkładkąuszczelniającą

KołekrozporowyuszczelniającyEurotecWprzypadkukołkarozporowegouszczelniającegofirmyEurotecchodziowkrętzłbemowgłębieniukrzyżowymwykonanyzestaliszlachetnej/staliszlachetnejmiedziowanej,wyposażonywpodkładkęuszczelniającązestaliszlachetnejznawulkanizowanąuszczelkąneoprenową.Zamontowanafabryczniepodkładkauszczelniającaskute-czniezapobiegapomontażuprzenikaniuwilgocidoelementukonstruk-cjiprzezwywierconyotwór.

Szczególnienadajesiędo:•mocowaniawbetonie,cegłachpełnychisilikatowychorazwinnychmateriałachbudowlanychowysokiejwytrzymałości

i

Kołek rozporowy uszczelniającyz uszczelką neoprenową

Nr art. Wymiary (mm) Typ gniazda łba Opak.stal szlachetna A2:200040 Ø 6,0 x 30 PZ 2 200200041 Ø 6,0 x 40 PZ 2 200200042 Ø 6,0 x 50 PZ 2 100200043 Ø 6,0 x 60 PZ 2 100miedziany:200050 Ø 6,0 x 30 PZ 2 200200051 Ø 6,0 x 40 PZ 2 200200052 Ø 6,0 x 50 PZ 2 100200053 Ø 6,0 x 60 PZ 2 100

Nr art. WykonanieKołek rozpo-rowy

Gwoździe UszczelkiKołek rozpo-rowy

GwoździeØ otworuw podłożu

(mm)

Min. głębokośćwierconego otworu BLT

(mm)

Min. głębokośćosadzenia kołka ST

(mm)

Max. Ø otworuw elemencie mocowanym

(mm)

Max. grubość elementu

mocowanego AD (mm)

Ø mm Länge mm mm mm mm mm mm

200040 stal szlachetna A2 6 4 15 30 35 6 35 25 6 5200041 stal szlachetna A2 6 4 15 40 42 6 35 25 6 15200042 stal szlachetna A2 6 4 15 50 52 6 35 25 6 25200043 stal szlachetna A2 6 4 15 60 62 6 35 25 6 35200050 miedziany 6 4 15 30 35 6 35 25 6 5200051 miedziany 6 4 15 40 42 6 35 25 6 15200052 miedziany 6 4 15 50 52 6 35 25 6 25200053 miedziany 6 4 15 60 62 6 35 25 6 35

Dane techniczne

NOWOŚĆw naszym programie

Page 14: Wkręty do betonu Rock

177

© Sup

ering

o / fo

tolia.d

e

Page 15: Wkręty do betonu Rock

© Marc

o2811

/ foto

lia.de

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

178

NitywbijaneWielozadaniowyelementmocującyodoskonałejsilemocowania

wywiercić założyć wbić

Cechycharakterystyczneproduktu–możnastosowaćwbetonie,cegłachsilikatowych,cegłachzwykłych,drewnie,twardychtynkach–bardzołatwyprocesosadzania:wywiercićotwór-włożyćnitwbijany,wbićmłotkiem,gotowe–niezależnyodgłębokościotworuObszaryzastosowania:Beton,mur,twardytynk,drewno,konstrukcjespodniedachu,stropówiścian

Zamocowaniewbijane:•Profilialuminiowych,blaszanychprofilipołączeniaścianiobrzeżydachu•Uszczelnieniakominów,pokryćmuru•Kopułświetlikowych,kanałówdachowych,zejśćdachowych,kanałówwyciągowychdymu•Pokryciadachowezpapy,profileuszczelniającedachpłaski•Wykładzinipołączeńfoliowychbasenów•Zamocowańkołnierzowych•Ram,ościeżnicdrzwiowychiokiennych•Listew,materiałówizolacyjnych•Wykładzinpodłogowychiinnychmateriałów

i

Nity wbijaneAluminiowa tulejka nita / trzpień ze stali szlachetnej

Ø trzpienia x otworu-Ø Max. grubość elementu Nr art. długość nita (mm) (mm) mocowanego (mm) Opak.111246 4,8 x 16 5,0 11,0 200111247 4,8 x 20 5,0 15,0 200111248 4,8 x 26 5,0 20,0 200111249 4,8 x 30 5,0 25,0 200111250 4,8 x 35 5,0 30,0 200111251 4,8 x 40 5,0 35,0 200111252 4,8 x 50 5,0 45,0 200111253 5,0 x 20 5,0 5,0 200111254 5,0 x 30 5,0 15,0 200111260 5,0 x 40 5,0 25,0 200

Page 16: Wkręty do betonu Rock

179

OcynkowanygwóźdźdostropówGwóźdźdostropówprzeznaczonyjestdomontażuprzelotowegowbetoniedomocowaniakonstrukcjispodnich/elementówłączących.NadajesiędobetonuoklasiewytrzymałościodC20/25doC50/60.Gwóźdźdostropówmożebyćużywanytylkodowielokrotnegomocowanianienośnychsystemów.

Gwoździe do stropówocynkowane

Nr art. Wymiary (mm) Opak.110000 6,0 x 40 200110001 6,0 x 70 200

Montaż•nawiercićmateriałpodłożanawymaganągłębokośćwiertłemośrednicyØ6mm,jednakminiumum40mm•Minimalnagłębokośćzakotwieniawbetonie32mm•Włożyćgwóźdźdonawierconegoelementumocowanego•Wbićklin

i

GwoździedostropówDomontażuprzelotowego

Page 17: Wkręty do betonu Rock

Specjalistawzakresietechnikizamocowań

© Crea

tivema

rc / fo

tolia.d

e

180

Wkrętramowydobetonułebpłaski+łebwalcowy

Montaż•WywiercićotwórØ6,2mmwramie,założyćiustawićokno•WywiercićwpodłożumocowaniaotwórØ6,0mm,wkręcićwkrętramowydobetonu.

i

Odstęp

Głębokośc wkręcaniaGłębokość wiercenia

Page 18: Wkręty do betonu Rock

5181

Krążek mocującystal ocynkowana metodą Sendzimira

Nr art. Ø krążka (mm) Ø otworu (mm) Opak.800308 40 7,35 —** po uzgodnieniu

•Krążekmocującyowielostronnymzastosowaniudobezpiecznegoirównomiernegorozkładuobciążenia•Możliwośćłączeniazróżnymiwkrętami,gwoździamiikołkami

Instrukcjamontażukrążkamocującego1 2 3

Wkrętramowydobetonuzkrążkiemmocującym

Wkręt ramowy do betonułeb płaski, stal utwardzana dyfuzyjnie

Wkręt ramowy do betonułeb walcowy, stal utwardzana dyfuzyjnie

Nr art. Wymiary (mm) Typ gniazda łba Ø łba (mm) Opak.B110061 7,5 x 42 TX30 • 11 100B900903 7,5 x 52 TX30 • 11 100B900620 7,5 x 62 TX30 • 11 100B110062 7,5 x 72 TX30 • 11 100B900621 7,5 x 82 TX30 • 11 100B110063 7,5 x 92 TX30 • 11 100B900896 7,5 x 102 TX30 • 11 100B110064 7,5 x 112 TX30 • 11 100B900724 7,5 x 122 TX30 • 11 100B110065 7,5 x 132 TX30 • 11 100B110066 7,5 x 152 TX30 • 11 100B110067 7,5 x 182 TX30 • 11 100B110068 7,5 x 212 TX30 • 11 100B944642 7,5 x 232 TX30 • 11 100B944638 7,5 x 252 TX30 • 11 100B944643 7,5 x 272 TX30 • 11 100B944639 7,5 x 302 TX30 • 11 100B944641 7,5 x 342 TX30 • 11 100B944644 7,5 x 372 TX30 • 11 100B944645 7,5 x 402 TX30 • 11 100

Nr art. Wymiary (mm) Typ gniazda łba Ø łba (mm) Opak.B110069 7,5 x 42 TX25 • 7,5 100B944847 7,5 x 52 TX25 • 7,5 100B900905 7,5 x 62 TX25 • 7,5 100B110070 7,5 x 72 TX25 • 7,5 100B900906 7,5 x 82 TX25 • 7,5 100B110071 7,5 x 92 TX25 • 7,5 100B900907 7,5 x 102 TX25 • 7,5 100B110072 7,5 x 112 TX25 • 7,5 100B900725 7,5 x 122 TX25 • 7,5 100B110073 7,5 x 132 TX25 • 7,5 100B110074 7,5 x 152 TX25 • 7,5 100B110075 7,5 x 182 TX25 • 7,5 100B110076 7,5 x 212 TX25 • 7,5 100B901087 7,5 x 42 TX30 • 8,5 100B900023 7,5 x 62 TX30 • 8,5 100B900017 7,5 x 72 TX30 • 8,5 100B900018 7,5 x 82 TX30 • 8,5 100B900019 7,5 x 92 TX30 • 8,5 100B900021 7,5 x 102 TX30 • 8,5 100B900024 7,5 x 112 TX30 • 8,5 100B900020 7,5 x 122 TX30 • 8,5 100B900025 7,5 x 132 TX30 • 8,5 100B900707 7,5 x 152 TX30 • 8,5 100B900383 7,5 x 182 TX30 • 8,5 100B901034 7,5 x 212 TX30 • 8,5 100B944636 7,5 x 252 TX30 • 8,5 100B944637 7,5 x 302 TX30 • 8,5 100