technika betonu - · pdf fileniezawodną wydajność w zakresie zagęszczania betonu. •...

Download Technika betonu - · PDF fileniezawodną wydajność w zakresie zagęszczania betonu. • Technologia wysokiej częstotliwości zapewniająca dobre rezultaty przy zagęszczaniu podłoża

If you can't read please download the document

Post on 01-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Technika betonu

Technika betonu marki WackerNeuson na niej mona polega:

1. Technika betonu ikompetencje doradcze unikalna kombinacja.WackerNeuson oferuje Pastwu nie tylko szeroki asortyment produktw do obrbki betonu, ale rwnie wszechstronne usugi doradcze wzakresie projektw betonowych. Od planowania po wdroenie na miejscu. Na caym wiecie.Poczenie wiedzy idowiadczenia technicznego, kompetencji doradczych oraz globalnej sieci dystrybucyjnej jest wyjtkowe na skal wiatow.

2. Innowacyjno idowiadczenie projektowe na nich mona polega.Nasza specjalizacja wdziedzinie betonu rozpocza si przed 80 laty wraz zwynalezieniem pierwszego na wiecie wibratora pogralnego. Od tego czasu opracowalimy liczne innowacje produktowe dla naszych klientw iopiekowalimy si duymi projektami konstrukcji betonowych na caym wiecie poczwszy od budowy zapory Hoovera, a po budow wiey olimpijskiej wMonachium. Caa t wiedz idowiadczenie zchci wniesiemy rwnie do pastwa projektw.

Kompetencja wzakresie obrbki betonu wnajmniejszych szczegach

Silniki o stabilnej prdkoci obrotowejNasze silniki osigaj najwysze wydajnoci cakowicie niezalenie od konsystencji betonu lub waha napicia, czy mocy.

Concrete SolutionsNasi specjalici od betonu odpowiedz wrazie potrzeby na wszystkie pytania dotyczce zagszczania betonu iwespr Pastwa podczas planowania indywidualnych rozwiza technicznych iekonomicznych. Wicej informacji na stronie 4/5

Zintegrowana przetwornicaDo niezalenego zastosowania: niektre znaszych modeli posiadaj wbudowan przetwornic, co czyni zbdnym zakup zewntrznych przetwornic.

Dokadnie stopniowany wybr modeliOdpowiednie rozwizanie dla kadego wyzwania: odpowiedni model mona wybra spord rnych, dokadnie dostosowanych wielkoci modeli irnych prdkoci obrotowych.

Przegld wszystkich produktw techniki betonu

0302

3. Wysoka jako iniezawodno bez wzgldu na plany.Nasze produkty do zagszczania betonu projektujemy iprodukujemy wNiemczech. To pozwala nam zaoferowa kademu klientowi indywidualne rozwizanie. Wysokie standardy jakoci wszystkich produktw Wacker Neuson s dla nas szczeglnie wane.

WackerNeuson all it takes!Oferujemy produkty iusugi, ktre speniaj wysokie wymagania inadaj si do rnorodnych zastosowa. WackerNeuson to niezawodno. Dotyczy to oczywicie rwnie naszych rozwiza wzakresie techniki betonu. Codziennie dajemy zsiebie jak najwicej, aby nasi klienci mogli odnie sukces. A nasze zadania wykonujemy zpasj.

Zewntrzna przetwornica Odpowiednio skonfigurowana: wcelu podczenia wikszej liczby urzdze mona skorzysta zwyboru zewntrznych przetwornic.

Ponad 80 lat dowiadczenia W 1937 roku Wacker wynalaz pierwszy wibrator wewntrzny na wiecie, po ktrym pojawiao si wiele kolejnych innowacji. Skorzystaj znaszej przewagi wzakresie wiedzy idowiadczenia.

Wibratory pogralne (wybr): Wibratory przyczepne (wybr):

> strona 13> strona 10 > strona 12

> strona 10> strona 06 > strona 06 > strona 7

Wizarka do prtw

zbrojeniowychListwy wibracyjne:Zacieraczki (wybr):

> strona 18 > strona 18> strona 16

CT48 CRT48 DF16P35FUH20 FUE6AR64 AR75 PEV27 KTU2 FU4 FUE-M38

IE IEC IREN IRSEN IRFU IRSE-FU IRFUflexHMS AR26 AR34 AR43 AR53

Wibratory przyczepne (wybr): Przetwornice czstotliwoci (wybr):Stoy wibracyjne:

04 05

Wicej ospecjalistach wdziedzinie betonu WackerNeuson mona znale na: www.wackerneuson.com/concretesolutions

Specjalici od betonu:Partnerstwo. Doradztwo. Fachowo.

Wsparcie inynierw ispecjalistw firmy WackerNeuson concrete solutions wykracza znacznie dalej poza sprzeda wysokiej jakoci iniezawodnej techniki betonu: dla klientw zbran prefabrykatw betonowych, budowy szalunkw iinstalacji oraz duych placw budowy, oferujemy odpowiednie usugi planistyczne idoradcze, wsparcie techniczne iwiele innych. Jestemy tu dla Ciebie iTwoich klientw. Na caym wiecie.

Prefabrykaty betonowe

W zakadzie prefabrykacji betonu istotne s elastyczno, indywidualne iekonomiczne rozwizania. Wspieramy naszych klientw przy projektowaniu wyposaenia oraz konstruujemy dopasowane do ich procesw rozwizania wzakresie ukadw wibracyjnych isterowania.

Nasze usugi wiadczone wzakadach prefabrykacji betonu: Doradztwo iplanowanie ukadw wibracyjnych isterowania Tworzenie ekonomicznych koncepcji ioptymalizacja procesw Wsparcie podczas uruchomienia Warianty produktw odpowiadajce wymaganiom krajowym

izastosowa

Place budowy zbetonem ukadanym na miejscuDue projekty stawiaj wysokie wymagania wzakresie projektowania, realizacji ijakoci zagszczania betonu. Majc wieloletnie dowiadczenie wwielu midzynarodowych projektach konstrukcji betonowych nasi specjalici wdziedzinie betonu su zawsze swoim wsparciem na caym wiecie.

Nasze usugi wiadczone na duych placach budowy: Rozwizanie wzakresie zagszczania odpowiadajce

wymaganiom projektu woparciu o plan realizacji budowy Uczestnictwo przy wykadaniu betonu na miejscu budowy Specjalne rozwizania ukadw wibracyjnych wzakresie

budowy zbetonu

Budowa instalacji iszalunkw

Instalacje produkcyjne wzakadach prefabrykacji betonu wymagaj stosowania precyzyjnie dopasowanych do siebie komponentw. Oferujemy nowoczesne izindywidualizowane rozwizania ukadw wibracyjnych dla wszystkich koncepcji wzakresie instalacji iszalunkw zaczynajc od techniki wibracyjnej, przez technologie sterowania, a koczc na automatyce przemysowej.

Nasze usugi wiadczone wzakresie budowy instalacji iszalunkw: Ekonomiczne, pene rozwizania zorientowane na klienta Wsparcie wszystkich faz projektowych na caym wiecie Uruchomienia u klientw kocowych zpomoc

dowiadczonych specjalistw ds. zastosowa Szybkie czasy reakcji dziki gstej sieci dystrybucji iserwisu

WackerNeuson

Zdziwiliby si Pastwo, na jak wielu betonowych budowach na wiecie wykorzystano specjalistyczn wiedz firmy WackerNeuson. Midzy innymi rwnie wiele reprezentacyjnych projektw, ktre wywoay sensacj na wiecie, jak np. 36-kilometrowy most Hongkong- Zhuhai, rozbudowa kanau panamskiego lub Burj Khalifa wDubaju.Maj Pastwo wielkie plany? Oferujemy nasze wsparcie wkadej fazie Pastwa projektu przy budowie mostu, budowie kubaturowej czy specjalnej, przy budowie tunelu oraz luzy ito niezalenie od tego, czy jestecie dostawc czy inwestorem budowlanym.

wiat buduje na dowiadczeniu firmy Wacker Neuson.

Premium

Advanced

Basic

Wibratory pogralne do wielu zadaFu

nkc

jon

aln

o

iko

mfo

rt o

bs

ug

i

IRFUflexIRFU

IREN

IECIE

HMS

Linia Basic zapewnia prosty komfort pracy Indywidualnie konfigurowane waki gitkie, buawy

wibracyjne isilniki wrnych klasach wydajnoci> strona 08

Linia Advanced dla wszystkich standardowych zastosowa Dostpne s 2 serie modeli:

IEC zprzetwornic, IE bez przetwornicy

Solidna jako idobry stosunek ceny do wydajnoci Technologia wysokiej czstotliwoci zapewniajca dobre

rezultaty przy zagszczaniu betonu > strona 08

Linie Premium zapewniaj rozleg wygod imaksymaln wszechstronno Dostpne s 3 serie modeli:

IRFU zprzetwornic, IREN bez przetwornicy, moduowy system IRFUflex z1 przetwornic i4 rnymi buawami

Modele zuchwytem ifunkcj Bodyguard Technologia wysokiej czstotliwoci zapewniajca dobre rezultaty przy zagszczaniu podoa Wszystkie komponenty s wykonane zwysokiej jakoci, wytrzymaych materiaw, zapewniajc dugi okres eksploatacji> strona 9

Wydajne wibratory pogralne s niezbdne do zagszczania. Urzdzenia WackerNeuson zapewniaj przy tym najlepsze rezultaty pracy: dziki silnikom opracowanym specjalnie do zastosowania wwieym betonie te wytrzymae idugotrwae urzdzenia zagszczaj bardzo niezawodnie ioferuj wysokie bezpieczestwo na kadym etapie pracy.

0706

HMS1. 2. 3.

Basic

Advanced

Premium

Solidny wibrator pogralny wysokiej czstotliwoci zapewniajcy optymalne wyniki, przy atrakcyjnym stosunku ceny do wydajnoci.

IE

08

Przemylana koncepcja urzdzenia wsolidnym wykonaniu: Modele IE iIEC marki WackerNeuson oferuj Pastwu niezawodn wydajno wzakresie zagszczania betonu.

Technologia wysokiej czstotliwoci zapewniajca dobre rezultaty przy zagszczaniu podoa

Solidna jako idobry stosunek ceny do wydajnoci Trwae inieulegajce zuyciu buawy, dodatkowo

utwardzone wdolnej trzeciej czci Wytrzymay kabel zasilajcy zPUR

Wibratory pogralne wysokiej czstotliwoci sprawdzaj si take wekstremalnie trudnych warunkach iwkadym przypadku zagszczaj zniezmiennie wysok wydajnoci.

Wbudowany termowcznik ochronny Wpeni utwardzana buawa Wersje zcechujc si wyjtkow trwaoci wulkanizowan

osonk gumow do ochrony szalunku

Linia Basic

Linia Advanced

Redukcja wyposaenia: Seria IEC ma wbudowan przetwornic czstotliwoci, co czyni zbdnymi dodatkowe urzdzenia.

IEC

IREN IRSEN

Wibratory pogralne IRFU iIRSE-FU

Wibratory pogralne IREN iIRSEN

Wibratory pogralne wysokiej czstotliwoci zserii IRFU, dziki wbudowanej przetwornicy czstotliwoci nadaj si wietnie do niezalenego zastosowania.

Wbudowana przetwornica czstotliwoci Bezawaryjna praca wprzypadku waha napicia wejciowego,

jak rwnie przy zasilaniu agregatami prdotwrczymi Przetwornica odporna na zuycie dziki elektronice zalanej

wobudowie

IRSE-FUIRFU

Moduowy system wibratorw

pogralnych IRFUflex

Maksymalna elastyczno inisze koszty: buawy serii IRFUflex mona wymieni szybko, zaledwie kilkoma ruchami. Umoliwia to moduowa konstrukcja ze swoim prostym wobsudze miejscem poczenia.

Wymienne czci obniaj koszty zakupu ikon