utvalgte nevrologiske emner - drammen kommune | .ppt file · web view2012-04-24 · utvalgte...

Download Utvalgte nevrologiske emner - Drammen kommune | .PPT file · Web view2012-04-24 · Utvalgte nevrologiske

Post on 14-Jun-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Utvalgte nevrologiske emner

  Fagdag for ansatte i Drammen kommune pleie og omsorg

  Torsdag 19. April 2012

 • Plan for dagen

  Anatomi og fysiologiHjerneslag - karMS - inflammasjonParkinsonisme og demens degenerative tilstander

  HjernesvulsterEpilepsi funksjonsforstyrrelseNevrogene rygglidelserNevropatiHodepine

 • Cerebrovaskulre sykdommer

  Hjerneinfarkt akutt tilstoppet blodkar som hindrer blodtilfrselen celler drSmkarsykdom generelt trange smkarHjernebldning blodkar sprekker blod ut i hjernevevetSAH subaraknoidal bldning som regel fra aneurysme - utposning

 • Hjerneinfarkt

  Fettansamling i karveggen gjr karvolumet innsnevretBlodplater som passerer kan samle seg til en trombe og tette karetOksygenmangel og celledd

 • Slagsymptomer
  etter karets forsyningsomrde

  A. cerebri anteriorA. cerebri media

  A. cerebri posterior m. forgreningerA. basilaris m. forgreninger

 • Symptomer

  Hemiparese/paralyseHemisensoriske utfallAfasi ekspressiv og impressivFascialisparese, diplopi, svelgpareseDysartri Synsfeltsutfall

 • Rask behandling - trombolyse

  Helst innen 90 min 3 timer (grenser p 4,5 6 timer)Lse opp tromben trombolyse

  Eller: trombendarterectomi

 • Akutt billedutredning

  Raskt til sykehus!!!CT caput utelukke bldning, se etter begynnende infarktomrdeCT angiografi finne blodproppenCT perfusjon se vevsomrdet som kan reddes

 • Trombendarterectomi

 • rsaker

  Hyt BT og kolesterolAtherosklerose (smkar, store kar media og carotisAtrieflimmer gir Embolier fra hjerte, carotisplaque slipper embolier, infeksjon i kar, fett under kirurgi)Ryking og OvervektDiabetes mellitus og Arv

 • Sekundr utredning
  og videre behandling

  Ultralyd og doppler av halskarEv. ecco cor penstende foramen ovale (hull i atriumskilleveggen)DM, hemostasefaktorer, stoffskifte, kolesterolnivet, inflammatorisk sykdom/autoimmun - SLE

 • Sekundr behandling

  Platehemmere/blodfortynnende:Albyl E t. 75mg x 1Persantin Retard t 200mg x 2Ev Plavix t 75 mg x 1Marevan ved AtrieteflimmerBT regulerendeKolesterolhemmende

 • Rask rehabilitering

  SlagenhetFysioterapi, ergoterapi, logopedi, spesialsykepleiere og slagerfarne legerBevegelse, grov- og finmotorisk, tale, blre- og tarmkontroll, kognisjonRehabilitering pvirkes av alder, funksjonsniv fr slaget samt slagets utbredelse

 • rsaker til hjernebldning

  Karsykdom/atherosclerose, Hyt BT over tid ubehandlet

  Aneurysme svak karvegg/utposningAVM arteriovense malformasjonerBlodsykdommerHjernetumores metastaserHodeskade

 • Symptomer

  Vanlige slagsymptomerAkutt, sterk hodepineKvalme og hodepine over tidFrstegangs epileptisk anfallBevissthetstapKognitiv svikt

 • Bldning med gjennombrudd til ventrikkelsystemet

 • Hodeskade bldninger

  Fall, spesielt hos eldreSubduralt hematom symptomer over tid 4-6 ukerEpiduralt hematom akutt bldningKontusjonsbldning trykk og sttbldning i overflatenTraumatisk SAH

 • Skallefraktur med bldning

 • Fersk SDH
  Sub Duralt Hematom

 • KSDH
  Kronisk Subduralt Hematom

 • Kontusjonsbldninger etter fall, vold eller bilulykke

 • Subaraknoidalrommet

 • SAH/SAB
  subaraknoidal bldning

 • Karakteristisk CT caput ved SAB

 • TSAB - traumatisk

 • Multiple Sclerose

  Kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet - autoimmunGjennomsnittsalder for debut er 30 r, kvinner 2:180-90% RR MS, relapsing remitting atakkvis10-20% PP MS, primr progressiv

 • Vanlige symptomer

 • MS plaque i medulla

 • MR lesjoner over tid

 • Behandlingsvarianter

  Immunmodulerende medikamenter:

  Interferoner Avonex, injGlatirameracetat Copaxone, injNatalizumab Tysabri, inf x 1/mndFingolimod Gilenya, tblCellegift - Methotrexate

 • Forebyggende- og vedlikeholdsbehandling

 • Kronisk sykdom

  Funksjonsforstyrrelse atakk og restitusjon, men etter hvert ofte varig svikt sekundr progressivLammelser og parestesier sensorisk ubehagBlreforstyrrelse RIKKognitiv affeksjon

 • Degenerative sykdommer Parkinsonisme og demens

  Nedbrytning av visse cellers struktur og funksjonI basalgangliene som kontrollerer bevegelser, og Tilpasser kommunikasjonen mellom nevroner i hjerne og musklene i kroppenProgredierende bevegelsessykdom

 • Morbus Parkinson

  Cellene i substansia nigra deleggesKan ikke produsere Dopamin som brukes hyere opp av basalganglienePvirker flyten/planleggingen av viljestyrte bevegelserTannhjulsrigiditet, bradykinesi/akinesi og tremor - samtPvirker ansiktsmimikk, kroppsholdning, gangfunksjon og svelgfunksjonen

 • Symptomer

  Stive bevegelser, treg i starten av bevegelser, lutende kroppsholdning, lite ansiktsmimikkUsthet og fallAutonom dysfunksjon (BT, blre, obstipasjon, svelg)Kognitiv funksjonAffektive responser

 • Substansia Nigra

 • PET scan: basalganglienes niv av Dopamin

 • Medikamentell behandling

  ke mengden tilgjengelig DopaminL-Dopa omdannes til DopaminDopamin agonisterMAO-B hemmereCOMT hemmere

 • On-off ved medisinering

 • Dyp hjernestimulering

 • Duodopa

  Kontinuerlig infusjon av Levo Dopa via PEG

 • Tumores til nervesystemet hjernehinne, hjernenerver, hypofyse og hjernevev

  Benigne: meningeom kan residivere til

  maligne,

  hypofyseadenom

  vestibularisschwannom

  Primre tumores til hjernevev: varierende malignitet

  - gliom glioblastom, astrocytomer

  Metastaser til hjernen

 • Varierende debutsymptomer

  Hodepine, kvalme og svimmelhetFrstegangs epileptisk anfallDiplopiSlagsystomer: hemiparese, nummenhetHormonrelaterte symptomerTinnitus, hrselsereduksjonKognitiv endring

 • Meningeom - hjernehinnetumor

 • Meningeom ved basis av skallen

 • Hypofysetumor

 • Hypofyse - adenom

  Hypofysen produserer overordnede hormoner som regulerer hormonproduksjonen i ACTH - Binyre FSH/LH, GH(veksthormon), prolaktin - GonaderTSH thyroideaADH og Oxytocin

 • Symptomer

  HodepineDiplopiSynsforstyrrelse Hormonsvikt: lite muskler, vekstretardasjon, magefett, hypogonadisme, lite skjeggvekst ev binyrebarksvikt, hypothyreose akromegali

 • Forskjellige maligne tumorformer

 • Tumor med kompresjon av ventrikkelsystemet

 • Avgrenset med dem

 • Cystisk preg

 • AVM arteriovens malformasjon

 • Metastaser

 • Tumor i medulla

 • Behandling

  Nevrokirurgi eller gammastrleknivCellegiftStrlebehandlingSamarbeid mellom nevrologer, onkologer/strleenheter og nevrokirurger

 • Spredning

 • Hva er epilepsi?

  Epileptiske anfall ved forbigende hjernefunksjonsforstyrrelse En patologisk hypersynkron aktivering av hjernecellerEpilepsi er en tendens til gjentatte epileptiske anfall pga en primr funksjonsforstyrrelse i hjernen

 • Sammen med sekundr pvirkning av hjernen- Feber gir feberkramper - Enkeltstende epileptiske anfall - leilighetsanfallAntas at 10% av alle personer fr et epileptisk anfall en gang i livet.

 • EEG - ElektroEncefaloGram

 • Anfallsformer

  EPA - Enkle Partiell AnfallKPA - Komplekse Partielle Anfall med sekundr generaliseringGTK Generalisert Tonisk Klonisk anfall

  PNES Psychogenic Non-Epileptic Seicures eller funksjonelle anfall

 • rsaker

  Psykisk utviklingshemming progressiv degenerativ prosessEtter hjerneslag (infarkt og bldnigner), hjernetumores, etter hjerneinfeksjoner (meningitter og encefalitter)LeilighetsanfallUkjent rsak hos ellers friske normal MR

 • Ryggsmerter forskjellige tilstander

  Isjias trykk p perifer nerverot og utstrling langs isjiasnervenes dermatomerSpinale stenoser pga degenerative forhold slitasjegikt cervicalt (nakke)og lumbalt (korsrygg)Patologiske brudd og trykk mot nervertter og medulla- metastaser og myelomatose lokale smerter

 • Isjias

 • Prolaps, L4 4.lumbale skiveniv, affiserer L5 roten

 • Mellomvirvelskivene

 • Benede pleiringer gir
  trange rotkanaler

 • Lumbal spinal stenose

  Smerter i korsrygg og ned i bena ved gange, og nr de str oppreist over tid, etterhvert ogs nr de ligger/strekker ryggenTyngde og svakhetsfornemmelseprikkinger og nummenhetAvlaster ved bye seg fremoverOfteste begge sider

 • Billedutredning

  CT columna viser skjelettet bestMR columna viser skiver og nervertter

 • Behandling

  Konservativ behandling med bevegelse, fysioterapi/trening og smertestillendeMikrokirurgisk fjerning av kun prolaps eller hel mellomvirvelskive

  Eller fjerne hel eller halv bakre bue av ryggvirvelen ved benede stenoser

 • Mellomvirvelskivene

 • Benede pleiringer gir
  trange rotkanaler

 • Tumor i skjelettet

 • Brudd av virvelcorpus
  med glidning bakover

 • Truende tverrsnittslesjon fra metastaser

  Fare for avklemming av medullaSmerter, svakhet nedenfor, typisk i bena samt blrepareseCa prostata, mamma og lunge 15-20%Ca renis, lymfom og myelomatose 5-10%Ca coli/recti, sarkomer og origo incerta utgjr den store gruppen

 • Behandling

  Avlastende nevrokirurgiStrlebehandlingForebyggende cytostatika og strlebehandling ved kjente skjelletmetastaser

 • Nevropati

  Affeksjon av nerverot eller nervefiber: smerter eller sensoriske symptomerProlaps, tumor,