universitatea de medicinĂ Şi farmacie “gr. t. popa ......31. este adevărat despre nervii...

of 18 /18
SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR. T. POPA” IAŞI BIOLOGIE + CHIMIE ORGANICĂ VARIANTA A

Author: others

Post on 08-Feb-2021

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA

  UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR.

  T. POPA” IAŞI

  BIOLOGIE + CHIMIE ORGANICĂ

  VARIANTA A

 • Fiecare întrebare oferã cinci variante de rãspunsuri (a,b,c,d,e) din care este corectă una

  singură. Candidatul va opta pentru răspunsul corect şi îl va marca în locul corespunzător pe

  grilă. Marcarea se face prin înnegrirea completă a cerculeţului cu marker de culoare neagrã.

  Timpul destinat rezolvării grilei este de 3 ore.

 • Biologie clasa a XI-a + Chimie Organică (Medicină/Medicină Dentară)

  Varianta A

  BIOLOGIE

  1. Lobul anterior hipofizar: a) Este reprezentat de o lamă epitelială b) Constituie 50% din masa hipofizei c) Este legată de hipotalamus prin tractul nervos hipotalamo-hipofizar d) Reglează activitatea hipotalamusului e) Este legată de regiunea mediană a hipotalamusului prin sistemul port

  hipotalamo-hipolizar

  2. Identificaţi afirmația corectă: a) Rădăcina posterioară a nervului spinal prezintă pe traiectul său ganglionul spinal,

  la nivelul căruia sunt localizaţiatât neuronii somatosenzitivi, cât şi neuronii

  viscerosenzitivi

  b) Centrul reflexului miotatic se găseşte în nucleul ambiguu din bulb c) Nervii olfactivi au originea reală în celulele multipolare din mucoasa olfactivă d) Medial de şanţul olfactiv se afla şanţurile orbitare dispuse sub forma literei H,

  intre care se delimiteaza girii orbitali

  e) Fibrele comisurale unesc cele doua emisfere, formând corpul calos, trigonal cerebral si comisura albă posterioară

  3. În timpul esofagian al deglutiţiei, peristaltismul secundar este coordonat de: a) Trunchiul cerebral; b) Nervul vag; c) Nervul accesor; d) Sistemul nervos enteric al esofagului., e) Nervul glosofaringian.

  4. NU este hormon glandulotrop al hipofizei: a) ACTH b) TSH c) STH d) FSH e) LH

  5. În urina finală (în cantitatea raportată la 24 h) se găsesc compuși precum, CU EXCEPȚIA:

  a) Acid uric 0,6-0,8g b) Apă 95 % c) Mg2+ 3,3g d) Leucocite e) Uree 25g

 • 6. Primele 7 coaste se numesc coaste adevărate deoarece: a) Cartilajul lor se articulează cu sternul b) Se articulează cu sternul prin intermediul coastei VII c) Nu au cartilaj și nu ajung la stern d) Se mai numesc flotante e) Nici un raspuns nu este corect

  7. Oasele carpiene sunt: a) Late b) Scurte c) Lungi d) Sesamoide e) Alungite

  8. Următoarele afirmații sunt adevărate mai puțin una: a) Nefronii juxtamedulari au anse Henle lungi care coboară adânc în medulară b) În condiții bazale debitul sangvin renal reprezintă 20% din debitul cardiac de

  repaus

  c) Peste 99% din filtrat este reabsorbit în mod obișnuit în tubii uriniferi d) Presiunea din capsula Bowmann, care se opune filtrării, este de aproximativ 18

  mm Hg

  e) Cea mai importantă reabsorbție a apei are loc la nivelul tubului contort distal și este o reabsorbție obligatorie

  9. Fibra musculara striata are urmatoarele dimensiuni: a) 7-5 µ; b) 8-10µ; c) 5-15µ; d) 7,5µ; e) 5-15cm

  10. Identificaţi afirmaţia FALSĂ: a) Dendritele, în porţiunea lor iniţială, sunt mai groase, apoi se subţiază b) Teaca Henle separă membrana plasmatică a celulei Schwann de ţesutul

  conjunctiv din jur

  c) Coarnele posterioare (dorsale) ale măduvei spinării conţin neuroni ai căilor senzitive care au semnificaţia de deutoneuron (al doilea neuron), protoneuronul

  fiind situat în ganglionii spinali

  d) Nervii vestibulo-cohleari sunt nervi senzoriali şi sunt formaţi dintr-o componentă vestibulară, care are pe traseu ganglionul lui Corti

  e) După câteva luni de la extirparea cerebelului, tulburările se atenuează prin compensare corticală

 • 11. Identificaţi afirmaţia FALSĂ: a) Nervii olfactivi străbat lama ciuruită a etmoidului și se termină în bulbul olfactiv b) Impulsul nervos se transmite neuronului α, ceea ce duce la contracţia fibrelor

  extrafusale, determinând contracţia muşchiului

  c) Fusurile neuromusculare au inervaţie senzitivă motorie d) Corpusculii Pacini se adaptează foarte rapid și recepţionează vibraţiile e) Receptorii pentru cald îi depăşesc numeric pe cei pentru rece

  12. Sarcomerul, unitatea morfofuncţională a miofibrilei, este cuprins între: a) Două membrane H luminoase b) Două discuri clare (banda I) c) O bandă Z şi o bandă H d) Două membrane Z e) Un filament de actină şi unul de miozină

  13. Este adevarată urmatoarea afirmație referitoare la sărurile biliare: a) Au rol de emulsionare a proteinelor din alimente, a căror tensiune superficială o

  reduc

  b) Ajută la absorbția din tractul intestinal a aminoacizilor c) Inhibă motilitatea intestinală d) Au rol bacteriostatic e) Facilitează activitatea amilazei pancreatice

  14. Mucusul este secretat de glandele Brunner de la nivelul: a) Jejunului; b) Colonului; c) Stomacului; d) Esofagului; e) Duodenului.

  15. Despre vitamina D NU este adevărat: a) Se mai numește antirahitică b) Poate provoca spasmofilie în cazul avitaminozei c) Se găsește în cereale, ficat, ouă d) Are rol în metabolismul fosforului e) Are proveniență exogenă

  16. Mecanismul umoral de feedback negativ este declanșat de următoarele situații, CU EXCEPȚIA:

  a) Concentrația crescută de hormoni tiroidieni asupra adenohipofizei și hipotalamusului

  b) Concentrația crescută de estrogeni asupra gonadelor c) Concentrația crescută de cortizol asupra hipofizei anterioare d) Concentrația crescută sanguină de Ca2+ asupra scăderii secreției de PTH e) Concentrația crescută de glucoză sanguină asupra creșterii secreției de insulină

 • 17. Una dintre următoarele afirmaţii despre secreția tubulară este adevarată: a) Prin secreţie tubulară se elimină doar subsţanţe toxice b) Mecanismele secreţiei tubulare sunt doar active c) Sensul transportului este din interstiţiul peritubular inspre interiorul tubului d) Prin secreţie, rinichiul intervine în reglarea concentraţiei plasmalemale de K+ e) Procesele de secreţie nu au loc pe toata lungimea nefronului

  18. Identificaţi afirmaţia falsă: a) Bicarbonatul plasmatic este obţinut prin fenomenul de membrană Hamburger; b) Volumul rezidual nu depăşeşte capacitatea vitală; c) Expiraţia durează 2-3 secunde; d) Toate volumele pulmonare se măsoară spirometric; e) Fenomenul de membrană Hamburger are loc la nivelul eritrocitelor;

  19. Panta descendentă a potenţialului de acţiune: a) Se datorează intrării K+ in celulă b) Se numeşte depolarizare c) Se datorează ieşirii K+ din celulă d) Se datorează ieşirii Na+ din celulă e) Se datorează intrării Na+ in celulă

  20. În cadrul respiraţiei la nivel celular: a) Celulele consumă CO2 pentru producerea de energie; b) Se formează bicarbonaţi din combinarea O2 cu H2O; c) Presiunea parţială a O2 este 40mmHg; d) Presiunea parţială a O2 este 100 mmHg; e) Presiunea parţială a CO2 este de 100 mmHg.

  21. Urechea medie NU conține în interiorul său: a) Ciocanul b) Mușchiul ciocanului c) Scărița d) Nicovala e) Mușchiul nicovalei

  22. Afirmaţia FALSĂ este: a) Protoneurontil căii tactile grosiere protopatice se află in ganglionul spinal. b) Arahnoida are o structură conjunctivă şi este separată de dura mater printr-un

  spaţiu care conţine lichid ceralorahidian (LCR)

  c) Apariţia unui potenţial de acţiune într-o zonă a membranei neuronale determină apariţia unui nou potenţial de acţiune în zona vecină

  d) Neuronii intercalari (de asociaţie) fac legătura între neuronii senzitivi și motori e) Neuronii multipolari au o formă stelată, piramidală, sau piriformă şi prezintă

  numeroase prelungiri dendritice şi un axon

 • 23. Rinichii îndeplinesc următoarele funcţii, cu o EXCEPȚIE: a) Au rol în menţinerea hemostazei b) Contribuie la menţinerea acido-bazic c) Au rol în gluconeogeneză d) Sunt implicaţi în activarea vitaminei D3 e) Formează şi eliberează hormoni

  24. Care este afirmația adevărată cu privire la rolul vitaminei B12 în organism: a) Vedere b) Respirație tisulară c) Hematopoieză d) Circulație periferică e) Funcționarea sistemului nervos central

  25. Spermatogeneza este stimulată de: a) LH b) FSH c) Insulina d) Adrenalina e) Testosteron

  26. Valvele atrio-ventriculare: a) Se deschid în timpul sistolei, permiţând sângelui să treacă în atrii b) Se deschid în timpul diastolei, permiţând sângelui să treacă în ventricule c) Permit expulzia sângelui în artere d) Împiedică revenirea sângelui în ventricule e) Se mai numesc şi valve semilunare

  27. Care este frecvența de descărcare a impusurilor de către fasciculul Hiss și rețeaua Purkinje?

  a) 25 impulsuri/minut b) 70 impulsuri/minut c) 80 impulsuri/minut d) 45 impulsuri/minut e) 30 impulsuri/minut

  28. Glucocorticoizii au următoarele efecte asupra organelor și țesuturi: a) Cresc numărul de eozinofile și bazofile circulante b) Scad stabilitatea membranelor lizozomale c) Limfocitoză d) Creșterea glicemiei e) Creșterea numărului de neutrofile, plachete, hematii

 • 29. Alegeţi varianta corectă: a) Prin homeostazie sunt menţinute, între anumite limite, unele valori ale mediului

  intern;

  b) Prin intermediul mediatorilor chimici, sistemul endocrin realizează homeostazia; c) Sistemul nervos participă la realizarea homeostaziei prin integrarea statică a

  organismului la condiţiile în permanentă schimbare a mediului intern;

  d) În condiţii patologice (disfuncţii temporare sau permanente) homeostazia nu se poate realiza prin mijloace extracorporeale;

  e) În organism, mecanismele de reglare se realizează numai prin bucle de feed-back medular.

  30. Despre citoplasmă se poate afirma că: a) Faza dispersată este apa b) Partea structurată este reprezentată de hialoplasmă c) Asigură desfășurarea principalelor funcții vitale d) Mediul de dispersie este reprezentat de miceliile coloidale e) Partea nestructurată este reprezentată de organite specifice

  31. Este adevărat despre nervii cranieni: a) Fibrele vegetative ale perechii IX (pneumogastrici) provin din nucleul salivator

  inferior din bulb.

  b) Nucleul de origine al perechii IV este situat în punte. c) Originea aparentă a perechii VIII se află la nivelul șanţului retro-olivar. d) Perechea III inervează mușchiul drept superior al globului ocular. e) Fibrele perechii XII culeg excitaţii gustative de la nivelul bazei rădăcinii limbii.

  32. Epifiza este situată: a) Între tuberculii cvadrigemeni inferiori b) Între tuberculii cvadrigemeni superiori c) Superior de chiasma optică d) Superior de tuberculii cvadrigemeni superiori e) Între coliculii geniculaţi superiori

  33. Despre ramurile de vascularizație putem afirma: a) Carotida externă dă artera vertebrală b) Subclaviculara se continua cu artera brahială c) Carotida internă irigă viscerele feței d) Carotida comună dreaptă este ram al arcului aortic e) Terminal, aorta abdominală se bifurcă la nivelul articulației sacro-iliace

  34. Anemia megaloblastică apare prin: a) Alterarea producerii de hemoglobină b) Aport insuficient de fier c) Pierdere de sânge (hemoragie) d) Perturbarea absorbţiei intestinale a acidului folic sau vitaminei B12 e) Perturbarea absorbţei intestinale a calciului

 • 35. Alegeti afirmația corectă: a. Micțiunea este procesul de umplere a vezicii urinare atunci când este goala b. Reflexul de micțiune este un reflex controlat în întregime de măduva spinării c. Urina conține 5% apa si 95% substante minerale si substante organice d. Sfincterul extern al vezicii urinare este alcătuit în întregime din mușchi neted e. Vezica urinară este o cavitate cu peretii alcătuiți din musculatură striata formata

  din doua părti: corp și col

  36. Tubul contort proximal este: a) Sediul reabsorbției active a apei prin mecanism osmotic b) Format din celule care conțin puține mitocondrii c) Sediul principal al secreției de H+ d) Sediul reabsorbției facultative de sodiu (în gradient chimic) e) Sediul secreției de potasiu

  37. Identificați afirmația corectă: a) Micozele sunt infecții bacteriene cutanate de obicei superficiale b) Opacifierea cristalinului, în cazul cataractei, se datorează unor modificări

  chimice ale proteinelor din compoziția cristalinului ca urmare a unor infecții,

  traumatisme, înaintarea în vârsta

  c) Piodermitele reprezintă infecții fungice care pot fi provocate de dermatofiți d) În cazul otitei, presiunea exercitată de inflamația la nivelul urechii interne poate

  duce la ruperea membranei timpanice

  e) Conjuctivita are doar cauze alergice

  38. Alegeti varianta falsă: a) Analizatorul vizual furnizează peste 90% din informatiile asupra mediului

  inconjurator

  b) Globul ocular are formă aproximativ sferică c) Globul ocular este situat în orbita d) Peretele globului ocular prezintă doua tunici concentrice e) Peretele globului ocular este format din tunici concentrice si medii refrigente

  39. Valoarea potasemiei este: a) 200 mg/dL; b) 8,5 - 10,3 mg/dL; c) 135 - 146 mmol/L; d) 0,19 - 0,9 mEq/L; e) 3,5 - 5,3 mmol/L.

  40. Identificaţi afirmaţia FALSĂ: a) Urechea medie este o cavitate pneumatică în stânca temporalului b) În centrul organului Corti se găseşte un spaţiu triunghiular numit tunelul Corti c) De la nucleii vestibulari din bulb pleacă fasciculul vestibulo-spinal spre măduvă

  (controlează tonusul muscular)

  d) Spaţiul cuprins cu privirea se numeşte câmp vizual e) Aria vizuală primară se întinde mai ales pe faţa laterală a lobilor occipitali, de o

  parte şi de alta a scizurii calcarine

 • 41. În urina finală se găsesc următoarele componente, cu o EXCEPȚIE: a) Glucoză b) Hormoni c) Hematii d) Săruri de Na e) Fosfor

  42. Glicogenoliza este activată de: a) Insulină b) Dopamină c) Cortizol d) Tiroxină e) Adrenalină

  43. Identificați afirmația falsă: a. Crestele ampulare și cupolele gelatinoase, care se găsesc la baza canalelor

  semicirculare, reprezintă cel de-al doilea organ receptor al analizatorului

  vestibular

  b. Cilii celulelor senzoriale din canalele semicirculare sunt excitați mecanic de deplasarea endolimfei

  c. Receptorii maculari detectează viteza de deplasare a corpului, respectiv a capului

  d. Din cauza inerției, endolimfa va suferi o deplasare relativă în sens opus și va înclina cupola în sensul mișcării de deplasare

  e. Receptorii otolitici nu participă la menținerea echilibrului în condițiile accelerărilor circulare ale capului și corpului

  44. Aldosteronul produce următoarele acţiuni, cu EXCEPŢIA: a) Reabsorbţia de Na+ în schimbul K+ b) Reabsorbţia de Na+ în schimbul H+ c) Reabsorbţia de Na+ este insoţită de reabsorbţia clorului d) Reduce volumul sanguin e) Menţine presiunea osmotică a mediului intern

  45. Meningele spinale sunt: a) Arahnoida b) Pia mater c) Dura mater d) Toate variantele sunt adevărate e) Toate variantele sunt false

  46. Un pacient cu grupa B III, Rh – poate primi o transfuzie sangvină de la persoane cu grupa:

  a) 0 I, Rh + și B III, Rh – b) 0 I, Rh – și B III, Rh + c) 0 I, Rh – și B III, Rh – d) 0 I, Rh + și B III, Rh + e) 0 I și B III, indiferent de Rh

 • 47. Inhibiţia secreţiei de HCl este datorată: a) Acetilcolinei; b) Prolactinei; c) Somatostatinei; d) Gastrinei; e) Secretinei.

  48. Alegeţi afirmaţia CORECTĂ despre mecanismele de reglare a metabolismului intermediar proteic:

  a) Hormonul somatotrop stimulează procesele de sinteză a proteinelor; b) STH favorizează procesele catabolice; c) Cortizolul favorizează procesele de sinteză a proteinelor; d) Testosteronul favorizează procesele catabolice; e) Tiroxina stimulează procesele de sinteză a proteinelor.

  49. Debitul sangvin renal este de aproximativ: a) 680 ml/100 g țesut/min b) 420 ml/100 g țesut/min c) 250 ml/100 g țesut/min d) 1800 ml/100 g țesut/min e) 1200 ml/100 g țesut/min

  50. Gradientul dintre presiunile parţiale ale CO2 din aerul alveolar şi sângele din capilarele pulmonare este de:

  a) 47 mmHg; b) 40 mmHg; c) 50 mmHg; d) 25 mmHg; e) 6 mmHg.

  51. Identificați afirmația adevărată: a) Sensibilitatea kinestezică utilizează calea cordoanelor posterioare, împreună cu

  sensibilitatea tactilă protopatică.

  b) Calea sensibilității proprioceptive de control al mișcării este constituită din două tracturi: spinocerebelos dorsal (încrucișat) și spinocerebelos ventral (direct).

  c) Prin căile descendente piramidale și extrapiramidale, centrii encefalici exercită controlul motor voluntar (calea piramidală) și automat (căile extrapiramidale).

  d) 25% din fibrele fasciculului piramidal se încrucișează la nivelul bulbului, formând fasciculul piramidal încrucișat.

  e) Fibrele fasciculului corticospinal anterior ajung în cordonul anterior de parte opusă, fiind situat lângă fisura mediană.

  52. Lipidele: a) Pot intra în alcătuirea unor enzime b) Sunt precursori ai tuturor hormonilor c) Unele pot interveni în prima fază a procesului de coagulare d) Degradarea unui gram de lipide eliberează 4.1 kcal e) Intră în constituţia unor citomembrane

 • 53. Referitor la metabolism, este FALS că: a) Glucidele sunt degradate rapid, însă se obţin produși reziduali. b) Eficienţa transferului de energie prin catabolismul glucidic este de 66%. c) Lipidele reprezintă o rezervă energetică de 50.000 kcal. d) Arderea a 3g de proteine furnizează 12,3kcal. e) Legătura macroergică a fosfocreatinei conţine 13.000 calorii/mol.

  54. Epiteliul traheal este de tip: a) Exocrin b) Epitelial pseudostratificat c) Conjunctiv moale d) Conjunctiv semidur e) Senzorial

  CHIMIE ORGANICĂ

  55. 1500 ml 0,1 M acid benzoic reacționează cu 200 ml etanol 2 M. Care este constanta de esterificare la echilibru, dacă reacția se desfășoară cu un randament de 80%?

  a) 3,5 b) 2,8 c) 1,71 d) 0,2 e) 0,35

  56. Câți esteri există pentru formula C8H8O2? a) 5 b) 6 c) 7 d) 3 e) 1

  57. Formula generală a dienelor este: a) CnH2n+2 b) CnH3n+2 c) C2nHn-2 d) CnH2n-2 e) CnH3n-2

  58. Amiloza, în prezența iodului, dă o colorație: a) Albastru-intens b) Roșu-violet c) Brun-roșcat d) Violet e) Nu dă reacție de culoare cu iodul

 • 59. Alegeți afirmația incorectă: a) Trioleostearina se dizolvă ușor in apă b) Grăsimile sunt hidrolizate de lipaze c) Grăsimile au rol energetic important d) Triacilglicerolii se pot hidroliza e) Gradul de nesaturare al grăsimilor se exprimă prin cifra de iod

  60. În urma oxidării blânde a aldozelor rezultă: a) Sorbitol b) Acid aldoric c) Acid gluconic d) Acid aldaric e) Acid aldonic

  61. Grăsimile: a) Sunt săruri de sodiu ale acizilor grași; b) Sunt insolubile în solvenți organici nepolari; c) Sunt agenți activi de suprafață de sinteză; d) Sunt amestecuri de esteri simpli sau micști ai glicerinei cu acizi saturați sau

  nesaturați;

  e) La temperatura obișnuită se găsesc doar în stare solidă.

  62. Raportul masic dintre masele molare ale unui monoalcool saturat și a acidului corespunzător este 0,863. Câți atomi de carbon conține alcoolul și câți esteri izomeri se

  pot scrie pentru formula moleculară a acidului corespunzător (fără stereoizomeri)?

  a) Trei atomi de C, 4 esteri b) Șase atomi de C, 8 esteri c) Patru atomi de C, 6 esteri d) Cinci atomi de C, 9 esteri e) Șapte atomi de C, 7 esteri

  63. Acidul monocarboxilic cu caracter reducător este: a) Adipic b) Benzoic c) Formic d) Oxalic e) Acetic

  64. Numărul monoalcoolilor aciclici saturați ce conțin 60% C este: a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) Nu există astfel de alcooli

 • 65. Referitor la metan, NU se poate afirma: a) Este componentul principal din gazele naturale; b) Prin arderea completă se obține gazul de sinteză; c) Este folosit la fabricarea HCN, utilizat în special în industria polimerilor; d) Prin încălzirea la 400-600°C, în prezența catalizatorilor, se oxidează la metanal; e) Se obține metanol prin încălzire la 400°C, sub presiune de 60 atm.

  66. Ce masă de acid clorhidric reacționează, în raport molar 1:1, cu 1680 m3 de acetilenă de puritate 80%, dacă randamentul reacției este 75%?

  a) 1290 kg b) 3109 kg c) 1642,5 kg d) 2190 kg e) 2190 L

  67. Care din urmatoarele grupuri de substituenți sunt de ordinul 1? a) -Cl¯ și -Br¯; b) -NO2 și -SO3H; c) -CN și –NO2’; d) –OH și –COOH; e) –COOH și –NH2;

  68. La hidroliza oricărei grăsimi se formează: a) Acid oleic b) Acid acetic c) Glicerol d) Glicol e) Acid formic

  69. Acidul adipic este: a) Monocarboxilic cu 4 atomi de C b) Dicarboxilic cu 4 atomi de C c) Monocarboxilic cu 6 atomi de C d) Dicarboxilic cu 6 atomi de C e) Alt răspuns

  70. Care dintre afirmațiile de mai jos este incorectă: a) Alcoolii au aciditate mai mică decât fenolii; b) Fenolul are aciditate mai mare decât acidul carbonic c) Acidul formic are aciditate mai mare decât acidul acetic d) Acidul acetic are aciditate mai mare decât fenolul e) Fenolul are aciditate mai mare decat acetilena

  71. Care dintre următoarele tetrapeptide are cel mai mare conținut de azot? a) Alanil-valil-glutamil-glicina b) Valil-valil-lizil-alanina c) Glicil-alanil-glicil-alanina d) Lizil-lizil-glutamil-valina e) Glicil-valil-glutamil-lizina

 • 72. Colagenul este: a) O proteină globulară b) Solubil în apă c) O polizaharidă d) O lipidă complexă e) O protein fibroasă

  73. Primul medicament de sinteză a fost: a) Paracetamol b) Aspirina c) Sulfamide d) Ibuprofen e) Piafen

  74. Care dintre informațiile referitoare la fenol nu este adevărată? a) Se obține prin topirea alcalină a sării de sodium a acidului benzensulfonic b) Nu este caustic c) Are caracter acid mai slab decât acidul carbonic d) Reacționează cu aldehida formică atât în mediu acid cât și în mediu bazic e) Reacția cu clorura ferică servește pentru recunoașterea fenolului

  75. În urma reacției de esterificare a unei anhidride acide cu un alcool se obține: a) Ester b) Fenol c) Amidă d) Clorurăacidă e) Cetonă

  76. Afirmaţia corectă privind izomerii cis-trans este: a) Nu se deosebesc prin configuraţie b) Au puncte de topire şi fierbere diferite c) Sunt în relaţie de tautomerizare d) Au aceeaşi solubilitate e) Se găsesc în relaţie de mezomerie

  77. Izomerizarea hidrocarburilor cu formula generală CnH2n+2 se face în prezența: a) Luminii și la temperaturi mari b) AlCl3 (50-100°C), AlBr3 (umede) sau zeoliți (250-300°C) c) Enzimelor d) Aerului e) FeCl3 anhidră

  78. Denumirea corectă a compusului cu formula CH2=CH-(C=O)-CH3 este: a) 3-buten-2-onă; b) 1-buten-3-onă; c) 2-penten-2-onă; d) Butanonă; e) Niciun răspuns exact.

 • 79. Prin adiția apei la 2-metil-2-butenă se obține: a) 2-metil-1-butanol b) 2-metil-2-butanol c) 2-pentanol d) 2-metil-3-butanol e) Niciun raspuns corect

  80. Anestezina se obține în urma reacției dintre acidul p-amino-benzoic și etanol. Selectați afirmația corectă referitoare la anestezină:

  a) Este un amino-ester cu formula moleculară C9H11NO2 b) Este un nitroderivat cu formula moleculară C9H11NO2 c) Este un amino-acid cu formula moleculară C9H11NO2 d) Este un amino-ester cu formula moleculară C9H10NO2 e) Este un ester cu formula moleculară C9H9NO2

  81. Clorura de argint prezintă următoarele caracteristici: a) Culoare galbenă; b) Este o combinație complexă; c) Este un precipitat; d) Se înnegrește la lumină; e) Este un precipitat negru;

 • 82. Orcina se găsește în unele specii de licheni și este substanța de bază a turnesolului, indicator acido-bazic și colorant cunoscut din evul mediu. Formula structurală a orcinei

  este:

  83. Formula moleculară: a) Precizează felul atomilor din moleculă și numărul exact al acestora; b) Precizează modul de legare a atomilor în moleculă; c) Definește modul de orientare în spațiu a legăturilor chimice; d) Se referă la natura, numărul și felul în care sunt legați atomii într-o moleculă; e) Se poate stabili cunoscând compoziția în procente de masă.

  84. Câți dintre izomerii formulei moleculare C7H8O au caracter neutru? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

 • 85. Tetralina și ciclohexil-benzenul sunt: a) Identici b) Omologi c) Izomeri de poziție d) Izomeri de catenă e) În nici un fel de relație

  86. Catalizatorul în reacția Friedel-Crafts este: a) H2SO4; b) Ni; c) AlCl3; d) NaOH; e) V2O5/350

  87. Prin oxidarea benzenului cu K2Cr2O7(H2SO4): a) Acid ftalic b) Anhidrida ftalică c) Acid maleic d) Anhidrida maleică e) Reacția nu are loc

  88. Referitor la glicogen este corectă afirmația: a) Este o polizaharidă care ia naștere în plantele verzi, în cursul procesului de

  fotosinteză

  b) Este format din resturi de β-glucoză unite în pozițiile 1-4 și 1-6 c) Are structură asemănătoare amilopectinei d) Are structură asemănătoare amilozei e) Joacă rol de rezervă energetică în regnul vegetal

  89. La câte grade are loc reacția de sulfonare a naftalinei cu formare acid β naftalinsulfonic?

  a) 80°; b) 160°; c) 75;° d) 100°; e) 205°;

  90. Se obține cea mai tare bază prin hidroliza: a) Acetatului de n-propil b) Propionatului de izobutil c) N,N-dietilacetamida d) N-etilacetamida e) Nici un răspuns corect