unitat 1_comunicació

Download Unitat 1_comunicació

Post on 06-Jun-2015

1.474 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

power sobre els elements de la comunicaci, funcions del llenguatge, etc

TRANSCRIPT

 • 1. Unitat 1: la comunicaci i el llenguatge.
  • OBJECTIU GENERAL : Reconixer el procs de comunicaci a partir dels elements que componen el procs.
 • COM ASSOLIR-HO :
 • Conixer els elements bsics de la comunicaci.
 • Recordar la interacci existent entre els elements.
 • Identificar les funcions del llenguatge en lacte comunicatiu a travs de la prctica de casos.
 • Esquematitzar els tipus de registres i practicar textos per recordar-los.

2. Elements de la comunicaci context missatge codi canal EMISSOR RECEPTOR 3. CONDICIONS DE LACTE COMUNICATIU CLAR, COHERENT, ENTENEDOR I PRECS. EL RECEPTOR HA DINTERPRETAR CORRECTAMENT EL MISSATGE. LA REALITAT HA DE SER ADEQUADA AL CONEIXEMENT DEL RECEPTOR. TAMB CAL CONIXER EL CODI. 4.

 • Cadascun dels signes orals que componen una llengua.
 • La+casa+de+la+Nria+est+lluny.
 • El significant i el significat del signe lingstic
 • t-e-l--f-o-n
 • Significat

El signe lingstic Significant 5. LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE

 • SEGONS LES INTENCIONS DEL PARLANT:

EMISSOR f. emotiva RECEPTOR f. conativa Missatge f. potica Context f. referencial Codi f. metalingstica Canal f. ftica 6. LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE

 • FUNCI EMOTIVA
 • Expressa emocions o sentiments de lemissor.
 • Uf! Que cansat que estic!

7. LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE

 • FUNCI CONATIVA
 • Pretn una determinada reacci per part del receptor.
 • Qu et passa?

8. LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE

 • FUNCI POTICA
 • Vol crear un efecte esttic.
 • En ma terra del Valls
 • Tres turons fan una serra,
 • Quatre pins un bosc esps,
 • Cinc quarteres, massa terra.
 • Com el Valls, no hi ha res!
 • Pere Quart

9. LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE

 • FUNCI FTICA
 • Assegura la comunicaci entre lemissor i el receptor.
 • Oi?, mexplico?;
 • s, s s clar.

10. LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE

 • FUNCI REFERENCIAL
 • Dna informaci sobre la situaci comunicativa.
 • El director signa la carta.

11. LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE

 • FUNCI METALINGSTICA
 • Fa referncia a ls que es dn al llenguatge per parlar de si mateix o dun altre llenguatge.
 • El verbsers atributiu.

12. ELS REGISTRES

 • Totes les llenges sn diverses i flexibles; no sn uniformes.
 • La variaci est determinada per caracterstiques de dos tipus:
 • Les que afecten els parlants.
 • Les que es produeixen en lacte comunicatiu (variaci estilstica).REGISTRES

13. REGISTRES

 • FACTORS QUE DETERMINEN LACTE COMUNICATIU O ELS REGISTRES :
 • TEMTICA
 • CANAL
 • NIVELL DE FORMALITAT
 • INTENCIONALITAT

14. REGISTRES

 • La temtica
 • All de qu es parla.
 • Hi ha temes especialitzats o generals.
 • Conversa quotidiana: alcohol.
 • Terme mdic precs: etanol.

15. REGISTRES

 • El canal
 • Els elements materials qu participen en la comunicaci.
 • Cal diferenciar els canals de la llengua oral (el so) i els de la llengua escrita (smbols grfics).

16. REGISTRES

 • Formalitat
 • Depn del grau de confiana que hi ha entre els interlocutors.
 • Ho sabrem pel tractament triat (tu, vost) i algunes expressions (tu mateix).
 • Les relacions familiars mostren informalitat i les relacions pbliques mostren formalitat.

17. REGISTRES

 • Intencionalitat
 • Es refereix al propsit del discurs, s a dir, a all que es pretn aconseguir: informar, persuadir, convncer, argumentar
 • La tipologia textual analitza els diferents tipus de textos segons el propsit comunicatiu (narrar, descriure, argumentar).

18. TIPUS DE REGISTRES

 • s de la llengua elaborat i correcte.
 • s de la llengua poc elaborat.

REGISTRES FORMALS Registrecientificotcnic Registre literari REGISTRESNO FORMALS Registrecolloquial Registre vulgar 19. REGISTRES FORMALS

 • REGISTRE CIENTIFICOTCNIC
 • Tema: es fa servir per textos simblics (lgica), en les cincies experimentals, tcniques i les cincies humanes (dret, economia).
 • Canal: bsicament lescrit. En conferncies es fa servir el canal oral. Mai s espontani.

Nivell de formalitat: alt. El llenguatge s objetctiu i impersonal. Intencionalitat: els textos cientfics pretenen informar,explicar. Funci referencial.Trets lingstics: a) monosmics (un sol significat). b) neologismes. c) oracions enunciatives.d) oracions passives i passives reflexes.e) formes no personals (tercera persona del singular, primera del plural).f) estalvi d connectors. 20. REGISTRES FORMALS El propi de les creacions literries. Lobjectiu principal s crear bellesa, emoci, plaer.La funci que predomina s la potica.Tema: gran varietat de temes.EL REGISTRE LITERARI Canal: sol ser escrit. Tot i que a les novelles trobem dilegs, propis del registre colloquial, mai tindr lautenticitat de les converses espontnies.Nivell de formalitat: sempre ser alt, tot i que pot variar i no ser homogeni com s ho sn els textos cientfics.Intencionalitat: s esttica. Intenta incidir en lestat emocional del receptor.

 • Trets lingstics:
 • Termes polismics.
 • Lxic culte i ric.
 • Presncia darcaismes, dialectismes i manlleus.
 • Alt nivell delaboraci sintctica.
 • s de figures retriques (comparacions, metfores) que afegeixen expressivitat.
 • Adquisici dun significat addicional de les paraules que provoquen suggesti.

21. REGISTRES NO FORMALS

 • REGISTRE COLLOQUIAL
 • Situacions quotidianes, per tant, s universal i bsic.
 • Totes les llenges en tenen i el domina tot parlant.
 • Depn molt del context.
 • A causa de ls del registre colloquial per part del mitjans de comunicaci, es tendeix a formalitzar cada vegada ms, sobretot el lxic.

22. REGISTRES NO FORMALS

 • EL REGISTRE COLLOQUIAL
 • Tema: pot ser qualsevol. No ha de ser de la vida quotidiana obligatriament.
 • Canal de comunicaci: oral i espontani. Noms sescriu en notes personals adreades a alg conegut.
 • Nivell de formalitat: informal. Els textos solen ser pot elaborats.
 • Intencionalitat: transmetre informaci, mantenir i reforar el contacte social i per aix s tan important ls del llenguatge corporal.
 • Trets lingstics:
 • Lxic limitat, repetitiu, genric, poc exacte i precs.
 • Sintaxi simple, s de juxtaposades i coordinades.
 • s dexpressions incorrectes.

23. REGISTRES NO FORMALS

 • EL REGISTRE VULGAR
 • Se sembla al registre colloquial per es diferencia en:
 • s propi dels grups socials considerats baixos i grups marginals.
 • Els mots es refereixen a temes tabs

24. REGISTRES NO FORMALS

 • EL REGISTRE VULGAR
 • Tema: temes variats i propis de la vida quotidiana. Temes tabs.
 • Canal: oral. Espontani, gens preparat. Si sescriu, normalment es fa en castell.
 • Nivell de formalitat: molt baix. Molta confiana entre els interlocutors.
 • Intencionalitat: suscitar escndol en molts casos.
 • Trets lingstics:
 • Mots grollers.
 • Rebuig dels eufemismes.
 • Poca elaboraci normativa.