uitgeverij coutinho - 2014 - nt2 & inburgering

Download uitgeverij Coutinho - 2014 - NT2 & inburgering

Post on 10-Feb-2016

262 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • www.coutinho.nl/nt2

  Catalogus 2014

 • 3Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote educatieve uitgeverij met een breed aanbod aan leermiddelen voor het hoger- en het volwas-senenonderwijs.

  Uitgeverij Coutinho wil het onderwijs faciliteren. We doen dit door de docent te onder-steunen in zijn lespraktijk en de student te helpen bij het behalen van goede studie-resultaten. Daarvoor ontwikkelen we kwalitatief hoogstaand les- en studiemateriaal dat nauw aansluit bij de onderwijspraktijk. Daarbij richten wij ons op betaalbare producten, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, didactiek en uitvoering.

  Voorwoord

  Het NT2-onderwijs ontwikkelt zich voortdurend. Niet alleen door onderzoek naar tweedetaalverwerving en nieuwe inzichten uit de praktijk, maar ook door gewijzigde regelingen voor inburgering en de internationalisering van het hoger onderwijs.

  Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven die meebewegen met die ontwikkelingen. Zo hebben wij lesmateriaal ontwikkeld voor de onderdelen Lezen, Luisteren en Schrijven van het inburge-ringsexamen. Ook presenteren we in deze catalogus de nieuwe NT2-methode voor internationale studenten en expats: Start.nl.

  Iedere cursist is verschillend. Welke methode het beste past, hangt af van het niveau, het leertempo en het uitstroomdoel. Bij Uitgeverij Coutinho vindt u uitgaven voor alle ERK-niveaus en NT2-examens. Daarnaast zijn er uitgaven voor docenten.

  In deze catalogus presenteren wij een overzicht van onze NT2-uit-gaven. Daarnaast vindt u een digitaal overzicht van alle NT2-uit-gaven op www.coutinho.nl/nt2. Hebt u vragen over uitgaven of ideen voor nieuw lesmateriaal, aarzel dan niet om contact op te nemen.

  Met vriendelijke groet,Uitgeverij Coutinho

  Ilke JacobsUitgever

  3

  Inhoud

  Overzicht NT2-niveaus 04

  NT2-totaalmethodes 05

  NT2-vaardigheden 09

  Inburgering & alfabetisering 14

  Werk & samenleving 18

  Docenten NT2 20

  Algemene voorwaarden 22

  Creer een rijke, gentegreerde digitale leeromgeving voor u en uw studenten. Vanaf studiejaar 2014-2015 zijn de mees-te actuele hbo-boeken van Uitgeverij Coutinho beschikbaar als e-book via het Bookshelf platform. Op www.coutinho.nl vindt u eenvoudig een overzicht van de beschikbare titels.

  Met Bookshelf hebben u en uw studenten altijd en overal toegang tot digitale studieboeken: op pc, laptop, tablet en smartphone. En dat is niet het enige voordeel.Met Bookshelf integreert u eenvoudig aanvullende lesstof in het studieboek, maakt u notities en deelt u deze met stu-denten en verrijkt u de lesstof met multimediale content. Bovendien kunt u inzicht krijgen in het gebruik van de lesstof door studenten. Bookshelf kan ook worden gen-tegreerd met de Elektronische Leeromgeving van uw school. De mogelijkheden worden dan nog groter. Zo kunt u toetsen afnemen bij uw studenten en de cijfers koppelen aan cijferlijsten en kunt u uw boekenlijst direct beschik-baar maken in de ELO.

  Meer informatie over alle toepassingen? Wij lichten u deze graag persoonlijk toe.

  Bookshelf: Educatieve e-books

 • 4 5

  Start.nl - deel 1 Dutch for beginners

  2013

  144 pp.

  24,50 ISBN 978 90 469 0335 3

  online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten

  Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst

  ERK A0 > A1

  Start.nl - deel 2 Dutch for beginners

  2014

  140 pp.

  24,50 ISBN 978 90 469 0379 7

  online studiemateriaal, docentenhandleiding, audio-cd voor docenten

  Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst

  ERK A1 > A2

  Internationale studenten en expats hebben vaak behoefte aan taalhandelingen die zij in korte tijd kunnen toepassen. De com-municatieve methode Start.nl voorziet hierin.

  Start.nl heeft twee delen, die elk bestaan uit een zeer uitgebrei-de website en een werkboek. De methode is gebaseerd op drie pijlers: voorbereiden, uitvoeren en oefenen.

  De hoofdstukken beginnen met een digitale voorbereiding. Cur-sisten gaan aan de slag met animatiefilmpjes, audiofragmenten en bijbehorende luister- en spreekopdrachten, en oefenen met grammatica en woordenschat. Vervolgens kunnen ze in de les verder met de opdrachten in het werkboek. Na elke les zijn er oefeningen beschikbaar op de website om de geleerde gramma-tica en woordenschat in te slijpen. Elk hoofdstuk besteedt aan-dacht aan de Nederlandse cultuur en sluit af met een test.

  In Start.nl deel 1 wordt gewerkt naar niveau A1 van het ERK. Dit deel omvat tien hoofdstukken met taalhandelingen als jezelf voorstellen, een drankje bestellen en boodschappen doen.

  Start.nl deel 2 sluit aan op deel 1 en werkt van ERK-niveau A1 naar A2. De hoofdstukken behandelen taalhandelingen als pra-ten over eten en gezondheid, vertellen over een vakantie en naar persoonlijke informatie vragen.

  Start.nl is voor cursisten, maar ook voor docenten een prettige en goed doordachte methode. De onderwerpen zijn aantrekke-lijk en actueel en de uitgebreide website is een uitstekende sti-mulans voor zelfstudie.

  NT2-totaalmethodes

  START.NLDutch for beginners

  KATJA VERBRUGGEN & WELMOED HOOGVORST

  98 99

  hoofdstuk 7

  Oefening 7Werk in tweetallen. Kies een van de vier fotos. Maak een dialoog.De groep luistert naar de dialoog en moet raden welke foto het is.

  Oefening 8Zeg de docent na.

  Wat een mooie jurk!Wat een leuk kapsel!Wat een lekker weertje!Wat een regen!Wat een hitte!Wat ben jij goed bezig!Wat is het gezellig!Wat een verdriet!Wat een rotstreek!Wat is dit vervelend!Wat leuk!Wat gezellig!Wat romantisch!Wat zijn die twee verliefd!Wat een schat!Wat een lieverd!

  1

  2

  43

  Hallo lieverd!

  Oefening 9Vertel aan elkaar wat je nieuw hebt. Reageer met een adjectief.

  Voorbeeld:Cursist A: Ik heb een nieuwe fi ets.Cursist B: Wat een snelle fi ets!

  of:Cursist B: Ik heb een nieuwe vriend.Cursist A: Wat een knappe man!

  Oefening 10Loop rond. Maak elkaar een compliment. Reageer op het compliment.

  Geen antwoord willen geven

  Dat zeg ik liever niet.Daar praat ik liever niet over.Ik heb geen zin om erover te praten.

  Dat vertel ik je niet!Dat zeg ik niet!Dat ga ik jou niet aan je neus hangen!Dat gaat je niets aan!

  Wat is het verschil tussen de eerste en de tweede kolom?

  Oefening 11Bedenk een vraag. Stel de vraag aan een medecursist. De medecursist wil geen antwoord geven.

  Voorbeeld: Cursist A: Op wie ben je verliefd?Cursist B: Dat gaat je niets aan!

  Bespreek met de groep op welke vragen je geen antwoord wilt geven.

  Oefening 12Werk in tweetallen. Beantwoord de vragen. Gebruik om te Wissel daarna van rol.

  Voorbeeld: Cursist A: Waarom ga je naar het caf?Cursist B: Ik ga naar het caf om vrienden te ontmoeten.

  In Duitsland zijn deze uitgaven verkrijgbaar via Ernst Klett Sprachen

  OVERZICHT NT2-niveaus

  OVERZICHT NT2-NIVEAUS

  ERK-NIVEAU ERK-NIVEAUUITGAVE UITGAVEDOELGROEP DOELGROEPPAGINA PAGINA

  Start.nl deel 1Nederlands op

  niveau

  Taaltalent deel 1

  Op naar de eindstreep

  Taaltalent deel 2

  Nederlands in gang

  In de startblok-ken

  Start.nl - deel 2

  Nederlands in actie

  Op naar de eindstreep

  Taaltalent deel 3

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide anderstaligenvoorbereiding op Staatsexamen NT2 Programma II

  Midden- en hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide Duitstaligenvoorbereiding op Staatsexamen NT2 Programma II

  Midden- en hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide Duitstaligen

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide anderstaligen

  Hoogopgeleide Duitstaligen

  Midden- en hoogopgeleide anderstaligenvoorbereiding op Staatsexamen NT2 Programma I

  5 6

  8 7

  8

  6

  7

  5

  6

  7

  8www.coutinho.nl/nt2

  ERK A0 > A1 ERK B1 > B2

  ERK B1 > B2ERK A0 > A1

  ERK A1 > A2

  ERK A1 > A2

  ERK A2 > B1

  ERK A2 > B1

  ERK A2 > B1

  ERK A0 > A2

  ERK A0 > A2

  Nieuwe website voorNT2 & Inburgering

 • 6 7

  NT2-totaalmethodes NT2-totaalmethodes

  Steeds meer Duitstalige studenten weten hun weg te vinden naar de Nederlandse universiteiten en hbo-opleidingen.In de startblokken voorziet Duitstaligen van adequaat studie-materiaal voor een snelle start. Deze methode bevat achttien hoofdstukken met dialogen over dagelijkse situaties. Daarnaast worden woordenlijsten, grammatica, spreek- en schrijfopdrach-ten aangeboden en extra opdrachten voor thuis. Doordat er op-timaal gebruik wordt gemaakt van de voorkennis uit het Duits, kunnen de cursisten in korte tijd niveau A2 van het Europees Re-ferentiekader bereiken.

  In de startblokken bestaat uit een boek, een cd met de dialogen en uitspraakoefeningen en een website met interactieve oefenin-gen en uitgebreid docentenmateriaal.

  Als vervolg op dit boek kan Nederlands in actie worden gebruikt, waarin gewerkt wordt naar niveau B1. Ook kan Op naar de eind-streep - Nederlands voor Duitstaligen gebruikt worden waarin gewerkt wordt van niveau A2 naar B2.

  In de startblokken Nederlands voor Duitstaligen

  2009

  181 pp.

  33,00 ISBN 978 90 469 0146 5

  online studiemateriaal, audio-cd, docentenmateriaal

  Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Birgit Lijmbach

  ERK A0 > A2

  In de startblokken voorziet Duitstaligen van adequaat studiemateriaal voor een snelle start.

  Steeds meer Duitstalige studenten kiezen ervoor om in Neder-land te studeren. Op naar de eindstreep is een leergang Neder-lands bedoeld voor h

Recommended

View more >