toimintasuunnitelma pأ¤أ¤kaupunkiseudun yhteistyأ¶ jatkuu aktiivisena. ... hkr - rakennuttaja...

Download Toimintasuunnitelma Pأ¤أ¤kaupunkiseudun yhteistyأ¶ jatkuu aktiivisena. ... HKR - Rakennuttaja koordinoi,

Post on 11-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Toimintasuunnitelma 2013

  Yleisten töiden lautakunta ja

  Helsingin kaupungin rakennusvirasto

  Hyväksytty Ytlk 11.12.2012 § 562

  Helsingin kaupungin rakennusvirasto 11.12.2012

 • Toimintasuunnitelma 2013 2/53

  11.12.2012

  Rakennusvirasto | PL 1500 (Kasarmikatu 21) | 00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Puhelin 09 310 1661 | Faksi 09 310 38655 |www.hkr.hel.fi Byggnadskontoret |PB 1500 (Kaserngatan 21) | 00099 HELSINFORS STAD |Telefon 09 310 1661 |Fax 09 310 38655 | www.hkr.hel.fi

  Sisällysluettelo 1 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto .......................................................... 3

  1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät ...................................................................... 3 1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella ........................... 4 1.3 Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa ........................................ 4 1.4 Kilpailuttaminen .................................................................................................... 6 1.5 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi ................................................... 6 1.6 Henkilöstö ............................................................................................................ 6

  1.6.1 Tasa-arvosuunnitelma ..................................................................................... 7 1.6.2 Kielisuunnitelma ............................................................................................. 7 1.6.3 Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet .............................................................. 7

  1.7 Erillisvaikutusten arviointi ....................................................................................... 7 1.7.1 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta .................................................................... 7 1.7.2 Terveysvaikutusten arviointi ............................................................................. 8

  1.8 Tavoitteiden yhteenveto ......................................................................................... 8 1.8.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ......................................................................... 8 1.8.2 Tunnusluvut .................................................................................................. 9

  2 Käyttötalousosan toimintasuunnitelma ................................................................... 10 2.1 Bruttoyksiköt ...................................................................................................... 11

  2.1.1 Viraston johto ja yhteiset palvelut ................................................................... 11 2.1.2 Hallinto-osasto .............................................................................................. 11 2.1.3 Katu- ja puisto-osasto ................................................................................... 15 2.1.4 Arkkitehtuuriosasto ....................................................................................... 25 2.1.5 Palveluosasto ............................................................................................... 30

  2.2 Nettoyksikkö ...................................................................................................... 34 2.2.1 HKR-Rakennuttaja ......................................................................................... 34

  3 Investointihankkeet ................................................................................................ 38 3.1 Kadut, liikenneväylät ja radat ............................................................................... 38 3.2 Puistorakentaminen ............................................................................................. 40 3.3 Irtain omaisuus ................................................................................................... 45

  4 Raportointisuunnitelma .......................................................................................... 46 LIITTEET Liite 1 Käyttötalous- ja investointiosan tulosbudjetit Liite 2 Sitovien tavoitteiden kartta: työmatkaliikennettä palvelevat tärkeimmät

  joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä ydinkeskustan ja aluekeskusten keskeisimmät torit ja puistot sekä joukkoliikenteen terminaalit

  Liite 3 Talvihoidon tehostamiseen liittyvät pysäköintijärjestelyt talvella 2012 – 2013, kartta Liite 4 Pysäköintijärjestelyihin liittyvät periaatteet Liite 5 Investointiohjelma 2013 kadut ja liikenneväylät Liite 6 Investointiohjelma 2013 puistot Liite 7 Katu- ja puistohankkeet 2013, kartta Liite 8 Katujen ja puistojen ylläpidon tuotantotapa 2013 Kannen kuva: Jätkäsaaren infra rakenteilla toukokuussa 2012, Wladimir Pohtokari

 • Toimintasuunnitelma 2013 3/53

  11.12.2012

  Rakennusvirasto | PL 1500 (Kasarmikatu 21) | 00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Puhelin 09 310 1661 | Faksi 09 310 38655 |www.hkr.hel.fi Byggnadskontoret |PB 1500 (Kaserngatan 21) | 00099 HELSINFORS STAD |Telefon 09 310 1661 |Fax 09 310 38655 | www.hkr.hel.fi

  1 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto

  1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

  Viraston toiminnan tarkoitus

  Toiminnan tarkoituksena on kestävä, kaunis ja toimiva kaupunki asukkaiden, yritysten ja maan pääkaupungin tarpeisiin. Rakennusviraston palvelut takaavat viihtyisät ja toimivat katu- ja viheralueet sekä toimitilat, mikä tuo lisäarvoa helsinkiläisille.

  Keskeiset tehtävät

  Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimialana on vastata Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja valvonnasta. Virasto vastaa myös omalta osaltaan kaupungin toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

  Tehtävänsä rakennusvirasto hoitaa yhdistämällä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti viraston henkilöstön ja ulkopuolisten yritysten voimavarat.

  Tärkeimpiä rakennusviraston tehtäviä ovat:

  • katujen ja viheralueiden investointihankkeiden tilaajatehtävät • katujen ja viheralueiden ylläpidon tilaajatehtävät • katujen ja viheralueiden ulkovalaistuksen tilaajatehtävät • katujen ja viheralueiden strateginen suunnittelu • yleisten alueiden asiakaspalvelu • yleisten alueiden käytön ohjaus ja valvonta (luvat ja vuokraukset) • kunnallinen pysäköinninvalvonta ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen sekä

  ajoneuvojen siirronvalvonta

  • infra- ja toimitilahankkeiden rakennuttaminen • metron ja lähiliikenteen, väestönsuojien, pysäköintilaitosten ja muiden

  erityisrakennusten rakennuttaminen

  • kaupungin toimitiloihin ja muuhun rakentamiseen liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

  • energiatehokkuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät • pilaantuneiden maiden ja ylijäämämassojen tilaaja- ja asiantuntijatehtävät

 • Toimintasuunnitelma 2013 4/53

  11.12.2012

  Rakennusvirasto | PL 1500 (Kasarmikatu 21) | 00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Puhelin 09 310 1661 | Faksi 09 310 38655 |www.hkr.hel.fi Byggnadskontoret |PB 1500 (Kaserngatan 21) | 00099 HELSINFORS STAD |Telefon 09 310 1661 |Fax 09 310 38655 | www.hkr.hel.fi

  1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella

  Toimintaympäristössä tapahtuvia keskeisiä muutoksia ovat:

  • Muuttuvat taloudelliset suhdanteet ja talouden kiristyminen edellyttävät palvelujen hankkimista taloudellisesti, tehokasta kustannusten hallintaa ja tuottavuuden parantamista. Hankintojen johtamisen ja tilaajaosaamisen merkitys korostuu.

  • Kaupunkirakenne tiivistyy ja julkisen kaupunkiympäristön sekä palveluiden merkitys korostuu. Myös asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen vaatii ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.

  • Yleiset alueet ja niiden palveluverkosto laajenee sekä ikääntyy. • Ilmastonmuutokseen ja sääolojen poikkeusolosuhteisiin tulee varautua. • Lainsäädännön uudistuminen muuttaa toimintatapoja mm.

  pysäköinninvalvonnan osalta. Rakentamiseen lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia, mm. energiatehokkuuden osalta.

  • Teknologian kehittyminen mahdollistaa uusia toimintatapoja. • Henkilöstön saatavuus ja kilpailukyky työnantajana korostuvat henkilöstön

  ikärakenteesta ja työelämän muutoksesta johtuen.

  • Toiminta rakentamisessa esiintyvien epäterveiden ilmiöiden, kuten harmaan työvoiman ja harmaan talouden estämiseksi korostuu.

  • Pääkaupunkiseudun yhteistyö jatkuu aktiivisena.

  1.3 Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa

  Tuottavuuden parantaminen

  Tuottavuutta lisätään parantamalla toimintaprosesseja, hyödyntämällä uutta teknologiaa, kehittämällä tilaamismenettelyjä ja lisäämällä avoimen kilpailun osuutta hankinnoissa. Osastokohtaiset toimenpiteet esitetään jäljempänä osastokohtaisissa teksteissä.

  Taloudelliselta volyymiltaan suurimmille palveluille eli yleisten alueiden ylläpidolle, investointihankkeiden rakennuttamiselle, pysäköinninvalvonnalle, rakennuttamiselle ja hallintopalveluille on määritelty tuottavuusluvut. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet on määritelty rakennusviraston tuottavuus- ja hyvinvointiohjelmaan. Tuottavuuden mittaamista kehitetään edelleen.

  Kaupunkikuvaan ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttavien työmaiden haittojen vähentäminen

  Yhteinen kunnallistekninen työmaa -toim