testler - isleyenzekayayinlari.com · 5. sınıf matematik 1. sayı basamak adı rakamı n basama k...

of 46 /46
KONU ANLATIMI Konu Anlatımı Uygulama www.izekaakillitahta.com Testler Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Konu anlatımın sonlarında yer alan, her alt başlık için ayrı hazırlanmış uygulama kısımları, konuları pekiştirmenizi sağlayacaktır. Her alt başlık için ayrı ayrı hazırlanmış olan testler karmaşık soruları kolaylıkla çözebilmenizi ve kalıcı öğrenmenizi sağlayacaktır. MATEMATİK 5. Sınıf

Author: others

Post on 31-Aug-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KONU ANLATIMI

  Konu Anlatm

  Uygulama

  www.izekaakillitahta.com

  Testler

  Alt balklara ayrlm, detaylandrlm konu

  anlatm ve bunlarla ilgili zml rnek sorular

  konuyu kavramnz salayacaktr.

  Konu anlatmn sonlarnda yer alan, her alt balk iin ayr hazrlanm uygulama ksmlar, konular pekitirmenizi salayacaktr.

  Her alt balk iin ayr ayr hazrlanm olan testler karmak sorular kolaylkla zebilmenizi ve kalc renmenizi salayacaktr.

  MATEMATK

  5.Snf

 • 1. NTE DOAL SAYILARMilyonlar ...................................................................................... 5

  Say ve ekil rntleri ................................................................. 10

  DOAL SAYILARLA LEMLERDoal Saylarla Toplama lemi ..................................................... 18

  Doal Saylarla karma lemi ...................................................... 28

  Doal Saylarla arpma lemi ....................................................... 33

  Doal Saylarla Blme lemi .......................................................... 37

  Bir Doal Saynn Karesi ve Kp ................................................... 44

  3. NTE ONDALIK GSTERM Ondalk Gsterimler ....................................................................... 69

  Ondalk Gsterimlerin Basamak Deerleri ...................................... 70

  Ondalk Gsterimleri Verilen Saylar Karlatrma .......................... 71

  Ondalk Gsterimlerde Toplama ve karma lemleri...................... 73

  YZDELERYzdeler........................................................................................ 80

  5. NTE VER TOPLAMA VE DEERLENDRMEAratrma Sorular Oluturma ......................................................... 105

  Veri Toplama ................................................................................. 105

  UZUNLUK VE ZAMAN LMEUzunluk lleri ............................................................................ 110

  evre Uzunluu ............................................................................. 115

  Zaman lleri .............................................................................. 122

  CEVAP ANAHTARI .................................................................... 141

  2. NTE KESRLERBirim Kesirler ................................................................................ 49

  Bileik ve Tam Sayl Kesirler .......................................................... 50

  Kesirlerde Sralama ....................................................................... 54

  Denk Kesirler ................................................................................ 56

  KESRLERLE LEMLERBirKesirlerle Toplama lemi ........................................................... 59

  Kesirlerle karma lemi ............................................................... 63

  6. NTE ALAN LMEDikdrtgenin ve Karenin Alan ...................................................... 129

  GEOMETRK CSMLERPrizmalar ...................................................................................... 135

  4. NTE TEMEL GEOMETRK KAVRAMLAR VE ZMLER Temel Geometrik Kavramlar .......................................................... 85

  Doruya Dik ve Paralel izme ........................................................ 89

  ki Noktann Birbirine Gre Kurumu ............................................... 91

  A eitleri .................................................................................... 92

  GENLER VE DRTGENLERDrtgenlerin Temel Elemanlar ....................................................... 97

  gen eitleri ............................................................................... 100

  NDEKLER

 • le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  5. Snf Matematik 5

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  1.

  Doal Saylar

  DOAL SAYILAR

  MilyonlarSTANBUL13 854 740

  Yaz tatilinde stanbula giden Eren, stanbula girite yukardaki tabelay grd. zerinde s-tanbulun nfusu yazyordu. stanbulun nfusunu gsteren say ka basa-makldr? Bu sayy okuyabilmemiz iin ren-memiz gereken basamak ve blk adlar var m?

  Bir doal sayy okumak iin o say, sadan balayarak erli gruplara ayrlr. Bu grupla-ra blk ad verilir. En soldaki blk okunur ve arkasndan o bln ad sylenir. Sonra saa doru devam edilir. Birler blndeki say okunduktan sonra blk ad sylenmez.

  Trkiye statistik Kurumu (TK) verilerine gre Ankara ilinin 2012 yl nfusu 4 965 542dir. Bu saynn okunuunu yazalm.

  rnek Soru

  4 965 542123123

  Binler blBirler bl

  123

  Drt milyonDokuz yz altm be bin

  Be yz krk iki

  Milyonlar bl

  zm

  Trkiye statistik Kurumu verilerine gre Trkiyenin 2012 yl nfusu 75 627 384tr. Bu saynn blk ve basamakla-rn, rakamlarnn basamak deerlerini ve okunuunu gsterelim.

  rnek Soru

  Blk Adlar Milyonlar Binler Birler

  Basamak adlar

  Yz

  Mily

  onla

  r

  On

  Mily

  onla

  r

  Mily

  onla

  r

  Yz

  bin

  ler

  On

  binl

  er

  Bin

  ler

  Yz

  ler

  Onl

  ar

  Birl

  er

  Say 7 5 6 2 7 3 8 4

  Rakamn basamak

  deeri

  70 0

  00 0

  00

  5 00

  0 00

  0

  600

  000

  20 0

  00

  7 00

  0

  300 80 4

  Yetmi be milyon alt yz yirmi yedi bin yz seksen drt

  zm

  1 Temmuz 2012 verilerine gre Brezilyann nfusu 193 946 886dr. Bu saynn blk-lerini, basamaklarn, rakamlarn basamak deerlerini ve okunuunu gsterelim.

  rnek Soru

  Blk Adlar Milyonlar Binler Birler

  Basamak adlar

  Yz

  Mily

  onla

  r

  On

  Mily

  onla

  r

  Mily

  onla

  r

  Yz

  bin

  ler

  On

  binl

  er

  Bin

  ler

  Yz

  ler

  Onl

  ar

  Birl

  er

  Say 1 9 3 9 4 6 8 8 6

  Rakamn basamak

  deeri

  100

  000

  000

  90 0

  00 0

  00

  3 00

  0 00

  0

  900

  000

  40 0

  00

  6 00

  0

  800 80 6

  zm

  Bilgi Kutusu

  Okunular verilen doal saylar yazarken sylenmeyen basamaklara 0 (sfr) yazlr.

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik6

  Doal Saylar

  Dokuz yz milyon elli bin sekiz doal sa-ysn yazalm.

  rnek Soru

  Milyonlar Bl

  Binler Bl

  Birler Bl

  Yz

  Mily

  onla

  r

  On

  Mily

  onla

  r

  Mily

  onla

  r

  Yz

  bin

  ler

  On

  binl

  er

  Bin

  ler

  Yz

  ler

  Onl

  ar

  Birl

  er

  9 0 0 0 5 0 0 0 8

  zm

  Rakamlarn kendi deerlerine say deeri denir. Rakamlarn bulunduklar basamaklara gre aldklar deerlere basamak deeri denir.

  Birler basamandaki rakamn say ve basa-mak deeri ayndr.

  643 817 542 saysn oluturan rakamlarn say ve basamak deerlerini yazalm.

  rnek Soru

  643 817 542Rakamlarn say deeri

  245718346

  Rakamlarn basamak deeri643 817 542

  ........................ 2

  ...................... 40

  .................... 500

  .................. 7000

  ............... 10 000

  ............. 800 000

  .......... 3 000 000

  ........ 40 000 000

  ....... 600 000 000

  zm

  Bilgi Kutusu

  Ayn rakamlar birer defa kullanlarak farkl doal saylar oluturabilir.

  6, 3, 0, 7, 9, 4 rakamlarn birer defa kullana-rak alt basamakl doal saylar oluturalm.

  rnek Soru

  En byk doal say: 976 430 En kk doal say: 304 679 En byk ift doal say: 976 430 En byk tek doal say: 976 403 600 000den byk, en kk say: 603 479 400 000den kk, en byk say: 397 640

  zm

  Bilgi Kutusu

  Bir sayy oluturan rakamlarn basamak de-erlerinin toplama eklinde gsterilmesine zmleme denir.

  587 964 213 saysn zmleyelim.

  rnek Soru

  587 964 213 = 500 000 000 + 80 000 000 + 7 000 000 + 900 000 + 60 000 + 4000 + 200 + 10 + 3

  zm

  ki doal say karlatrlrken nce basamak saysna baklr. Basamak says fazla olan say daha byktr.

  Basamak says ayn olan doal saylarn en byk basamaktan balanarak ayn basamak-lardaki rakamlar karlatrlr. Ayn basamak-lardaki rakam byk olan say daha byktr. Basamaklardaki rakamlar eit ise saa doru devam edilerek dier basamaklardaki rakam-lar karlatrlr.

  Karlatrma sonucu >, 982 462 597

  816 100 206 > 98 574 267 > 98 086 478

  rnek Soru

 • 1

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  7

  UYGULAMA

  Doal Saylar

  NTE

  1.

  5. Snf Matematik

  1A. Aada verilen saylarn okunularn yaznz.

  1. 4 379 845 : .........................................................................................................................

  2. 76 419 087 : .........................................................................................................................

  3. 409 500 719 : .........................................................................................................................

  4. 901 003 050 : .........................................................................................................................

  B. Aada okunular verilen saylar yaznz.

  1. Be milyon yz drt bin alt yz sekiz:

  2. Seksen milyon alt bin yz dokuz:

  3. Yedi yz on sekiz milyon alt yz krk bin yz on alt:

  4. yz milyon bin :

  5. Yz bir milyon iki yz bin sekiz:

  6. Drt yz milyon drt bin drt:

  C. Aada verilen tablonun blk ve basamak adlarn, rakamlarn basamak deerlerini yaz-nz.

  Blk adlar

  Basamakadlar

  ............................... ............................... ...............................

  Say

  Rakamnbasamakdeeri

  9 6 7 4 1 0 867

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

  ......

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik8

  Doal Saylar

  D. Aada okunular verilen saylar ve rakamlarnn basamak deerlerini yaznz.1. Sekiz yz altm yedi milyon drt yz iki bin yz otuz

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  2. Yedi yz yetmi yedi milyon yedi yz yetmi yedi

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  ......

  ......

  .

  E. Aada verilen saylar zmleyiniz.

  1. 96 382 574

  2. 805 416 392

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 9

  Doal Saylar

  F. 403 764 387, 403 900 108, 403 096 546, 403 088 742, 403 903 516 saylarn bykten ke ve kkten bye doru sembol kullanarak sralaynz.

  G. 4, 7, 1, 9, 6 rakamlarn birer defa kullanarak aada belirtilen be basamakl saylar olu-turunuz.

  En byk say : ...............................................................

  En kk say : ...............................................................

  En byk tek say : ...............................................................

  En kk tek say : ...............................................................

  En byk ift say : ...............................................................

  En kk ift say : ...............................................................

  60 000den kk en byk say : ...............................................................

  10 000den byk, en kk say : ...............................................................

  H. 2, 0, 8, 5, 3, 7 rakamlarn birer defa kullanarak aada belirtilen alt basamakl saylar oluturunuz.

  En byk say : ...............................................................

  En kk say : ...............................................................

  En byk tek say : ...............................................................

  En kk tek say : ...............................................................

  En byk ift say : ...............................................................

  En kk ift say : ...............................................................

  800 000den kk en byk say : ...............................................................

  200 000den byk, en kk say : ...............................................................

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik10

  Doal Saylar

  Say ve ekil rntleriBilgi Kutusu

  Belli bir kurala gre dzenli olarak tekrar eden, genileyen say veya ekil dizisine rnt ad verilir.

  Burcu, imdiye kadar 14 biriktirdi. Bundan sonra her hafta 8 biriktirecektir.

  Burcunun 6. haftada ka lira biriktirmi olacan bulalm.

  rnek Soru

  14ten balayarak sekizer ilave etmek sure-tiyle oluan say rntsnn 6. admdaki terimini bulalm.

  14

  +8 +8 +8 +8 +8

  22 30 38 46 54

  1.adm

  2.adm

  3.adm

  4.adm

  5.adm

  6.adm

  zm

  4.adm

  ................

  5.adm

  ................

  1.adm

  2.adm

  3.adm

  Aadaki ekil rntsnn 5. admdaki kare ve gen saysn belirleyelim.

  rnek Soru

  ekil rntsndeki kare ve gen saylarna karlk gelen say rntsn belirleyelim. Bu saylar bir tabloda gstererek 5. admda-ki kare ve gen saysn belirleyelim.

  Adm says

  Kare saysgen says

  1.adm

  14

  2.adm

  26

  3.adm

  38

  4.adm

  410

  5.adm

  512

  Kare says her admda 1 artyor. 4. adm-da 4, 5. admda 5 kare olur.

  gen says her admda 2 artyor. 4. admda 10, 5. admda 12 kare olur.

  zm

  7, 14, 21, 28

  say rntsnn kuraln bulalm.

  rnek Soru

  Say rntsnde saylar yedier yedier artt iin rntnn kural 7 n veya 7n olur.

  zm

  Bilgi Kutusu

  Say rntlerinin kuralnda n yerine1 yazlarak 1. terimi2 yazlarak 2. terimi3. yazlarak 3. terimin yazlarak n. terimibulunur.

  Kural 5n 3 olan rntnn 7. ve 100. terimini bulalm.

  rnek Soru

  5n 3 ifadesinde n yerine 7 yazlarak rn-tnn 7. terimi bulunabilir.

  n = 7 iin 57 3 = 35 3 = 32

  n yerine 100 yazlarak rntnn 100. terimi bulunabilir.

  n = 100 iin 5100 3 = 500 3 = 497

  zm

 • 2

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  11

  UYGULAMA

  Doal Saylar

  NTE

  1.

  5. Snf Matematik

  2A. Aadaki ekil rntsnn 7. admnda ka gen olacan tablo oluturarak belirleyiniz.

  1.adm

  2.adm

  3.adm

  4.adm

  B. zgenin pul koleksiyonunda 9 pulu var. Bundan sonra her hafta drder pul daha eklerse 8. hafta sonunda zgenin koleksiyonunda ka pul olur?

  C. Aada verilen ekil rntsn iki adm daha geniletiniz.

  1.adm

  2.adm

  3.adm

  4.adm

  5.adm

  ................ ................

  D. Aadaki say rntlerinde verilmeyen terimleri bulunuz.

  1. 5, 9, 13, 17, 21, , , 33, ,

  2. 6, 15, 24, 33, , 51, , , 78,

  3. 4, 11, 18, 25, , , , 53,

  4. 8, 20, 32, 44, , 68, , , 104

  5. 9, 17, 25, 33, 41, , , 65, , 81

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  12

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  1 Doal Saylar

  TEST

  5. Snf Matematik

  11.

  Say

  BasamakAd

  Rak

  amn

  Basa

  mak

  De

  eri

  BlkAd

  Milyonlarbl

  Binlerbl

  Birlerbl

  Birle

  r O

  nlar

  Yzl

  er

  Binl

  er

  Onb

  inle

  r

  Yzb

  inle

  r

  Mily

  onla

  r

  On

  mily

  onla

  r

  Yz

  mily

  onla

  r30

  0 00

  0 00

  0

  20 0

  00 0

  0090

  00

  000

  300

  000

  50 0

  00

  4 00

  0

  800

  20 7

  Yukardaki basamak tablosunda rakam-larnn basamak deerleri verilmi olan doal say aadakilerden hangisidir?

  A) 329 305 487

  B) 329 354 827

  C) 300 293 547

  D) 329 350 482

  2. 9, 2, 0, 5, 6, 4 rakamlarn birer defa kul-lanarak oluturulabilecek alt basamakl en byk tek say hangisidir?

  A) 654 209

  B) 642 059

  C) 964 205

  D) 204 569

  3. 46 125 486 saysyla ilgili aadaki ifa-delerden hangisi yanltr?

  A) Krk alt milyon yz yirmi be bin drt yz seksen alt diye okunur.

  B) Sekiz basamakl bir saydr.

  C) Binler blnde 125 says vardr.

  D) Onlar ve yz binler basamaklarnda 6 rakam vardr.

  4. 2 831 459 saysndaki 1 rakamnn basa-mak deeri ile 5 rakamnn basamak de-eri arasndaki fark ne kadardr?

  A) 950

  B) 1050

  C) 800

  D) 4

  5. 927 849 567

  Yukardaki saynn okunuu aada-kilerden hangisinde doru olarak veril-mitir?

  A) Dokuz yz yirmi yedi bin sekiz yz krk dokuz

  B) Dokuz milyon yirmi yedi bin

  C) Dokuz milyon iki yz yetmi sekiz bin

  D) Dokuz yz yirmi yedi milyon sekiz yz krk dokuz bin be yz altm yedi

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 13

  Doal Saylar

  6. Yz milyonlar basamanda 5, on mil-yonlar basamanda 4, milyonlar basa-manda 2, binler basamanda 8, olan say aadakilerden hangisidir?

  A) B)

  C) D)

  542 008 000 54 080 000

  542 800 000 540 800 000

  7. 862 231 128 saysnn milyonlar bl-ndeki say katr?

  A) 862 B) 62 C) 22 D) 2

  8. 9, 24, 39, 54, 69, Yukardaki rntde 69 saysndan son-

  ra hangi say gelmelidir?

  A) 82 B) 84 C) 86 D) 83

  9. On binler basamanda 2, on milyonlar basamanda 5, milyonlar basamanda 4, birler basamanda 7 rakamlar olan doal say aadakilerden hangisi ola-bilir?

  A) 54 321 687 B) 75 423 187

  C) 54 231 867 D) 53 412 687

  10. 8, 14, , 26, , , 44

  Yukarda verilen rntye gre

  + +

  toplam katr?

  A) 266 B) 112 C) 90 D) 86

  11. 4 15 26 37 48

  Yukardaki rntye gre yerine gelmesi gereken say aadakilerden hangisidir?

  A) 55 B) 56 C) 58 D) 59

  12. On milyonlar basamanda 7 rakam olan say aadakilerden hangisidir?

  A) 708 805 403 B) 777 877

  C) 77 067 777 D) 708 777

  13. 4, 8, 6, 5, 7, 3 rakamlarn birer defa kul-lanarak yazlabilecek en byk saynn okunuu aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir?

  A) Sekiz yz yetmi alt bin drt yz elli

  B) Seksen yedi milyon alt yz elli drt

  C) Sekiz yz yetmi alt milyon be yz krk bin otuz iki

  D) Sekiz yz yetmi alt bin be yz krk

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  14

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  2 Doal Saylar

  TEST

  5. Snf Matematik

  21. Aadakilerden hangisi 300 001 doal

  saysnn okunuudur?

  A) bin bir B) Dokuz bin bir

  C) yz bin bir D) ki yz bir

  2. Aadaki doal saylardan hangisinin okunuu doru yazlmtr?

  A) 98 367 286 : Dokuz yz seksen milyon altm yedi bin iki yz seksen alt

  B) 700 600 004 : Yedi yz milyon alt-m bin drt

  C) 804 003 048 : Sekiz yz drt milyon otuz bin krk sekiz

  D) 600 005 200 : Alt yz milyon be bin iki yz

  3. 80 415 saysnn zmlenmi ekli aa-dakilerden hangisidir?

  A) 8 on binlik + 4 binlik + 1 onluk + 5 birlik

  B) 8 on binlik + 4 binlik + 0 onluk + 5 birlik

  C) 8 on binlik + 0 binlik + 4 yzlk + 1 on-luk + 5 birlik

  D) 8 on binlik + 0 binlik + 1 yzlk + 3 on-luk + 5 birlik

  4. 5, 9, 13, ......, 21, 25, 29

  Yukarda verilen say rntsnde nok-tal yere aadakilerden hangisi gelme-lidir?

  A) 19 B) 18 C) 17 D) 16

  5. 76 286 792 saysnn okunuu aadaki-lerden hangisidir?

  A) Yedi yz altm iki bin iki yz seksen alt

  B) Yetmi alt milyon iki yz seksen alt bin yedi yz doksan iki

  C) Yedi milyon alt yz yirmi sekiz bin yedi yz doksan iki

  D) Yetmi alt milyon iki yz bin yediyz doksan iki

  6.

  782 928 326

  Yukarda verilen doal saynn milyonlar blndeki say katr?

  A) 829 B) 832 C) 292 D) 782

  7. 822 000 128

  Yukardaki saynn okunuu hangi see-nekte verilmitir?

  A) Seksen iki milyon yz yirmi sekiz bin

  B) Sekiz milyon yirmi iki bin yz yirmi sekiz

  C) Sekiz yz yirmi iki bin yz yirmi sekiz

  D) Sekiz yz yirmi iki milyon yz yirmi sekiz

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 15

  Doal Saylar

  8. 9, 1, 0, 3, 7, 6

  Yukardaki rakamlar birer kez kullana-rak yazlabilecek en byk tek saynn okunuu aadakilerden hangisinde verilmitir?

  A) Dokuz yz yetmi alt bin yz

  B) Yedi yz doksan alt bin yz bir

  C) Doksan yedi milyon yz bir

  D) Dokuz yz yetmi alt bin yz bir

  9. 50 403

  Yukardaki doal saynn zmlenmi biimi aadakilerden hangisidir?

  A) (5 x 10 000) + (4 x 1000) + (3 x 10)

  B) (5 x 10 000) + (4 x 100) + (3 x 1)

  C) (5 x 10 000) + (4 x 1000) + (3 x 1)

  D) (5 x 10 000) + (5 x 10) + (3 x 1)

  10. Rakamlar birbirinden farkl, yedi basa-makl en kk doal say katr?

  A) 1 023 456

  B) 0 123 456

  C) 1 234 560

  D) 1 203 456

  11.

  Yukardaki mill piyango biletinin zerin-deki saynn okunuu aadakilerden hangisinde verilmitir?

  A) Sekiz yz otuz iki bin drt yz otuz bir

  B) Sekiz yz otuz bin drt yz otuz bir

  C) Sekiz milyon yirmi drt bin yz on bir

  D) Sekiz yz otuz iki bin drt yz otuz

  12. 382 602 316 saysnn birler bl ile binler blnn yerleri deitirilirse hangi say oluur?

  A) 316 382 602

  B) 382 316 602

  C) 602 316 382

  D) 382 602 316

  13. Dokuz basamakl bir doal saynn ra-kamlarnn say deerlerinin toplam en fazla ka olabilir?

  A) 125 B) 90 C) 81 D) 27

  14. 508471 doal saysnda, say deeri en byk olan rakamn basamak deeri katr?

  A) 8 B) 800

  C) 8000 D) 80000

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  16

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  3 Doal Saylar

  TEST

  5. Snf Matematik

  31. 7den balayarak er ilave etmek ar-

  tyla oluan say rntsnn 6. terimi katr?

  A) 19 B) 22 C) 25 D) 28

  2. Pnar, her hafta 10 biriktirerek 8 hafta so-nunda istedii ayakkaby ald.

  Pnar, biriktirdii parann tamamn ayakkabya verdiine gre ayakkaby ka liraya alm oldu?

  A) 80 B) 800 C) 8000 D) 8500

  3.

  Yukardaki ekil rntsnn sekizinci admnda ka tane kre bulunur?

  A) 15 B) 17 C) 19 D) 21

  4.

  Yukardaki rntnn sadece yedinci admn oluturmak iin ka ekil kulla-nlr?

  A) 22 B) 28 C) 34 D) 37

  5. Eylln kumbarasnda 20 si vardr. Eyll kumbarasna her hafta 8 attna

  gre, yedi hafta sonunda kumbarasnda ka lira birikmi olur?

  A) 28 B) 40 C) 56 D) 76

  6. 6, 11, 16, 21, ...., ...., .....,

  Yukarda verilen saylar ayn kurala gre devam ettirildiinde verilmeyen say-nn toplam ka olur?

  A) 93 B) 89 C) 85 D) 82

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 17

  Doal Saylar

  7. Bakteriler ok hzl oalabilen mikroskobik canllardr. St yourda dntren bak-terileri inceleyen bir renci iinde 8 bakteri bulunan bir kapta, her saatte bakteri says-nn 8 katna ktn gzlemlemitir.

  Buna gre 2 saat sonra bakteri says ka olur?

  A) 512 B) 480 C) 320 D) 280

  8.

  1. adm 2. adm 3. adm

  Yukardaki ekil rntsnn 8. admn-daki gen ve kare saylarnn toplam katr?

  A) 8 B) 18 C) 26 D) 28

  9. 3, 7, 11, 15, ....., ....., ....., Yukardaki say rntsnde 15ten

  sonra gelecek saynn onlar basa-maklarndaki rakamlarn say deerleri toplam katr?

  A) 5 B) 12 C) 19 D) 21

  10. Yedi yz yirmi milyon yz elli iki bin alt yz on saysn yazarken hangi basa-maa 0 (sfr) yazlr?

  A) Yz binler

  B) On milyonlar

  C) Milyonlar

  D) On binler

  11.

  1. adm 2. adm 3. adm

  Yukarda verilen ekil rntsnn onuncu admnda ka tane kare bulu-nur?

  A) 46 B) 41 C) 38 D) 32

  12. Bir krtasiyeye gelen 10. mteriye ve son-raki her 7. mteriye 1 kalem hediye edil-mektedir.

  8. kalemi kanc mteri alr?

  A) 59 B) 56 C) 54 D) 42

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik18

  Doal Saylarla lemler

  DOAL SAYILARLA LEMLER

  A. Doal Saylarla Toplama lemi

  leriye doru saymann ksa yoldan yaplma-sna toplama ilemi denir.

  Ayn cinsten ve ayn birimden olan deer-ler toplanr.

  Toplama ilemi alt alta veya yan yana ya-plabilir.

  Toplama ilemine birler basamandan balanr.

  Alt alta yaplan toplama ilemlerinde ayn basamaklarn alt alta gelmesi gerekir.

  Toplama ileminde toplanan saylarn her-birine toplanan, sonuca da toplam denir.

  Toplanan

  Toplam

  Toplanan

  Toplanan + Toplanan = Toplam

  +

  Bilgi Kutusu

  Toplama ilemi ileriye doru birer sayma-nn ksa yoludur.

  Toplam ilemine birler basamandan ba-lanr. Sonra srasyla dier basamaklardaki rakamlar toplanr.

  Eldeli toplama ilemlerindeki elde olan say, sonraki basamaktaki saylarn topla-mna eklenir.

  Bir matbaada baslan kitaplarn 12 183 ta-nesi toptancya, 7816 tanesi de okullara sa-tlmtr. Bu matbaada toplam ka kitap basldn bulalm.

  rnek Soru

  12 183 ile 7816y toplayalm. Toplamay basamak tablosunda yapalm.

  1 2 81 3

  7 18 6

  1 9 99 9

  +

  On

  binl

  er b

  asam

  a

  Binl

  er b

  asam

  a

  Yzl

  er b

  asam

  a

  Onl

  ar b

  asam

  a

  Birle

  r bas

  ama

  Toplanan

  6 + 3 = 98 + 1 = 91 + 8 = 92 + 7 = 9

  1

  Toplanan

  Toplam

  Toplanan Toplanan Toplam

  12 183 + 7 816 = 19 999

  19 999 kitap baslm.

  zm

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 19

  Doal Saylarla lemler

  Aadaki toplama ilemlerini alt alta ve yan yana yapalm.

  5 1 3 0 61 2 1 2 1

  1 2 3 1

  6 4 6 5 8+

  ToplananToplananToplananToplam

  Toplanan Toplanan Toplanan

  5 1 3 0 6 + 1 2 1 2 1 + 1 2 3 1 = 6 4 6 5 8

  Toplam

  Bir fndk bahesinden 4 gn boyunca fndk topland. 1.gn 1337 kg, 2. gn 1826 kg, 3. gn 1727 kg ve 4. gn 2018 kg fndk top-land.4 gnde toplam ka kilogram fndk top-landn bulalm.

  rnek Soru

  +

  1 1 3 71 8 2 61 7 2 72 0 1 8

  211

  6 7 0 8

  Toplam 6708 kg fndk toplanmtr.

  zm

  Bir simiti, birinci hafta 14 825, ikinci hafta 28 576 tane simit satmtr.Buna gre simitinin iki haftada toplam ka simit sattn bulalm..

  rnek Soru

  1 4 8 2 52 8 5 7 6

  4 3 4 0 1+

  1 4

  2 8

  28 5

  1111

  1 1 1 1

  75 6

  4 3 04 1

  +O

  n bi

  nler

  bas

  ama

  Binl

  er b

  asam

  a

  Yzl

  er b

  asam

  a

  Onl

  ar b

  asam

  a

  Birle

  r bas

  ama

  Simiti iki haftada toplam 43 401 simit sat-mtr.

  zm

 • 3

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  20

  Doal Saylarla lemler

  UYGULAMAN

  TE

  1.

  5. Snf Matematik

  3A. Aadaki toplama ilemlerini yapnz.

  5 8 6 4 71 7 8 2 44 2 3 5 6

  . . . . . . .+

  8 3 4 8 53 9 7 6 47 6 1 2 23 7 6 8 8. . . . . . .

  +

  7 3 8 1 63 9 6 5 47 8 2 3 47 2 8 9 9. . . . . . .

  +

  5 0 8 7 47 6 9 4 88 3 4 5 63 2 8 7 4. . . . . . .

  +

  8 1 8 0 01 8 9 4 5

  . . . . . . .+

  1 2 8 9 42 3 4 5 7

  . . . . . . .+

  4 7 8 7 67 3 6 5 91 1 9 8 3

  3 4 5 7

  . . . . . . .+

  8 6 7 4 91 9 2 8 11 3 1 8 1

  5 6 7. . . . . . .

  +

  3 0 9 7 68 4 3 2 48 7 5 8 9. . . . . . .

  +

  1.

  4.5. 6.

  7.8.

  9.

  2. 3.

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 21

  Doal Saylarla lemler

  Toplama leminde Verilmeyeni Bulma

  Aadaki toplama ileminde verilmeyen toplanan bulalm.

  5 6 7 5 3

  A B C D E8 1 2 8 4

  +ToplananToplananToplam

  ABCDE = 24531

  8 1 2 8 45 6 7 5 3

  2 4 5 3 1

  Toplama ileminde verilmeyenler, farkl yntemlerle bulunabilir.

  Toplama ileminde verilmeyen toplanan bulmak iin verilen toplanan ya da topla-nanlar, sonutan (toplamdan ) karlabilir.

  Aadaki toplama ileminde verilmeyen toplanan bulalm.

  7 2 8 3 3

  6 2 0 2

  8 1 2 6 9+

  ToplananToplanan

  ToplananToplam

  rnek Soru

  7 2 8 3 3

  6 2 0 27 9 0 3 5

  +

  8 1 2 6 97 9 0 3 5

  2 2 3 4

  = 2 2 3 4

  zm

  Aadaki toplama ileminde, basamak-larda verilmeyen rakamlar bulalm.

  e 3 9 4 a

  4 7 6 b 4

  f 3 d c 1 9

  +

  rnek Soru

  Birler basamanda a ile 4n toplam 9 ol-mal. Buradan;

  a = 9 - 4 = 5 olur.

  Onlar basamanda 4 ile bnin toplam 11 olmaldr. Buradan;

  b = 11 - 4 = 7 olur (elde 1 var).

  Yzler basamanda 9 + 6 = 15, elde 1 vard. 15 + 1 = 16 olur. c = 6 olur (elde 1 var).

  Binler basamanda 3 + 7 = 10, elde 1 vard. 10 + 1 = 11 olur. d = 1 olur (elde 1 var).

  On binler basamanda e + 4 = 13, elde 1de vard.

  e = 13 - 4 - 1 = 8 olur (elde 1 var).

  Elde 1 vard. f = 1dir.

  Buna gre; a = 5, b = 7 c = 6, d = 1, e = 8,

  f = 1dir.

  zm

 • 4

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  22

  Doal Saylarla lemler

  UYGULAMAN

  TE

  1.

  5. Snf Matematik

  4A. Aadaki toplama ilemlerinde verilmeyenleri bulunuz.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  2 4 1 3 7a b c

  2 4 5 7 9+

  1 3 6 1 4a b c d e

  2 8 9 4 2+

  4 5 4 0 73 2 3 6 4

  8 2 2 2 5+

  8 0 7 3 9+

  5 6

  4

  3 7

  +4 2 8 9

  1 3 4 8

  2 8 7 1 3a a b b

  2 9 9 1 2+

  2 7 4 1 62 3 2 4 2

  5 2 9 2 7+

  3 2 7 1 84 4 3 1 7

  a b c

  7 7 2 7 0+

  5

  7 2 5 4 32 5 1 7 2a b c d d+

  1 7 3 8 5 9

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 23

  Doal Saylarla lemler

  ki Doal Saynn Toplamn Tahmin Edelim

  ki doal saynn toplam, farkl yntemler-le tahmin edilebilir. Toplananlar en yakn olduklar onluklara veya yzlklere yuvar-layarak toplam tahmin etmek bu yntem-lerdendir.

  Birler basamanda 1, 2, 3 ve 4 rakamla-rndan biri olan doal saylar nceki onlua yuvarlanr.

  Birler basamanda 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamla-rndan biri olan doal saylar sonraki onlu-a yuvarlanr.

  Onlar ve birler basama 01den 49a kadar olan doal saylar nceki yzle yuvarlanr.

  Onlar ve birler basama 50den 99a kadar olan doal saylar sonraki yzle yuvarlanr.

  Aadaki doal saylarn toplamlarn tahmin ediniz. Tahmin sonucuyla ilem sonucunu karlatrnz.

  lem Tahmini sonu lem sonucu

  1 3 5 02 1

  1.

  2.

  3.

  . . . . . .+

  2 6 4 97 5 1

  . . . . . .+

  4 2 0 42 8 0 0

  . . . . . .+

  Altrmalar

 • 5

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  24

  Doal Saylarla lemler

  UYGULAMAN

  TE

  1.

  5. Snf Matematik

  5A. Aadaki toplama ilemlerinin sonularn tahmin ediniz. Tahmin sonucuyla ilem sonu-

  cunu karlatrnz.

  1 5 1 72 3

  . . . . . .+

  4 7 1 93 1

  . . . . . .+

  2 2 5 72 5 6

  . . . . . .+

  3 5 1 68 1 4

  . . . . . .+

  Tahmini Sonu

  lemSonucu

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 25

  Doal Saylarla lemler

  B. Aada verilen toplama ilemlerini zihinden yapnz.

  (65 + 20 = .........................) (39 + 16 = ......................)1. 2.

  (14 + 81 = ......................) (46 + 37 = ......................)5. 6.

  (37 + 44 = ......................) (78 + 94 = ......................)7. 8.

  (55 + 18 = ......................) (86 + 49 = ......................)9. 10

  (27 + 48 = ......................) (64 + 78 = ......................)11. 12.

  (46 + 29 = ......................) (63 + 29 = ......................)3. 4.

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  26

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  4 Doal Saylarla lemler

  TEST

  5. Snf Matematik

  41.

  7 8 2 4 5 4 6 2 1

  . . . . . .+

  Yukardaki toplama ileminin sonucu ile 13246 saysnn toplam katr?

  A) 96 112 B) 96 180 C) 97 190 D) 97 090

  2. 3 6 2 4 3. . . . . . .

  8 2 4 6 1+

  Yukardaki ilemde verilmeyen say aa-dakilerden hangisidir?

  A) 42 018 B) 46 218 C) 46 118 D) 47 218

  3.

  ekilde verilen kamyonun ktlesi 4286 kg dr. Kamyona nce 7643 kg yk konuluyor. Daha sonra ise zerine 2422 kglk yk ek-leniyor.

  Buna gre kamyon kantarda tartldn-da ka kilogram gelir?

  A) 14 351 B) 14 251 C) 14 241 D) 14 341

  4. 6, 9, 0, 2, 5 rakamlaryla oluturulabile-cek en byk say ile be basamakl en byk saynn toplam katr?

  A) 176 915 B) 189 419 C) 93 951 D) 196 519

  5. 29624 saysnn on binler basamanda-ki rakam 6 artrlr, yzler basamanda-ki rakam ise 2 eksiltilirse iki say arasn-daki fark ka olur?

  A) 69 800 B) 59 800 C) 894 424 D) 48 950

  6. 1 2 1 5 64 3 8 5 21 2 8 7 7

  . . . . . . .+

  Yukardaki ilemin sonucu aadakiler-den hangisidir?

  A) 78 885 B) 8885 C) 6885 D) 68 885

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 27

  Doal Saylarla lemler

  7. 2 8 6 71 2 3 4+

  Yukardaki ilemde bulunan saylarn binler basamaklarndaki rakamlarn top-lam ile yzler basamaklarndaki rakam-larn say deerlerinin toplam katr?

  A) 4 B) 8 C) 9 D) 13

  8. 2 0 1 31 9 9 2+

  Yukarda verilen toplama ileminin so-nucu katr?

  A) 2005 B) 3005 C) 4005 D) 5005

  9. Markette cumartesi gn 5123, pazar gn 4281 yumurta satld.

  Markette iki gnde toplam ka yumurta satlmtr?

  A) 9404 B) 7892

  C) 8404 D) 4049

  10. Alk eken lkeler iin dzenlenen yardm kampanyas iin 5A snf 2128, 5B snf ise 5A snfndan 356 daha fazla toplad.

  5B snf yardm kampanyas iin ka lira toplamtr?

  A) 1925 B) 2870 C) 2484 D) 4824

  11. Bir tiyatro oyununu birinci ay 6095, ikinci ay ise birinci aydan 185 kii fazla izledi.

  Bu tiyatro oyununu iki ayda toplam ka kii izlemitir?

  A) 12 375 B) 12 385 C) 11 375 D) 12 380

  12. 8 1 2 3 43 5 7 9+

  Yukardaki toplama ileminin sonucu katr?

  A) 84 813 B) 84 823

  C) 84 817 D) 1273

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik28

  Doal Saylarla lemler

  B. Doal Saylarla karma lemiGeriye doru saymann ksa ve kurall olarak yaplmasna karma ilemi denir.

  Ayn cinsten ve ayn birimden olan saylar birbirinden karlr.

  karma ilemi alt alta ve yan yana yap-labilir.

  karma ilemi toplama ileminin tersidir. karma ilemine birler basamandan

  balanr.

  Alt alta yaplan karma ilemlerinde ayn basamaklarn alt alta gelmesi gerekir.

  karma ileminde terimler srasyla eksi-len, kan, fark adlarn alr.

  E k s i l e n k a n

  F a r k Eksilen kan = Fark

  Bir ekmek frn, rettii 9297 adet ekmein 4126 adetini bakkallara datt.

  Buna gre frnda ka tane ekmek kald?

  rnek Soru

  karma ilemini basamak tablosunda gs-tererek yapalm.

  94

  5

  Binl

  er b

  asam

  a

  21

  1

  Yzl

  er b

  asam

  a

  92

  7

  Onl

  ar b

  asam

  a

  76

  1

  Birle

  r bas

  ama

  7 6 = 1 birlik9 2 = 7 onluk2 1 =1 yzlk9 4 = 5 binlik

  Eksilen

  kan

  Fark

  Yan yana karma ilemi

  Eksilen kan Fark

  9 2 9 7 4 1 2 6 = 5 1 7 1

  zm

  76 782 saysnn 4501 eksiini bulalm.

  rnek Soru

  Bu problemin zm iin 76 782den 4501i karmalyz.

  7 6 7 8 24 5 0 1

  7 2 2 8 1

  Eksilen

  kan

  Fark

  zm

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 29

  Doal Saylarla lemler

  Bir ifti, rettii 52 305 kg patatesin 9413 kg-n tccara satmtr.

  Buna gre iftinin ka kilogram patatesi kalmtr?

  rnek Soru

  Bu problemin zm iin 52 305den 9413 karmalyz.

  5 29

  03 54 11 12 10

  14 34 2 98 2

  On

  binl

  er b

  asam

  a

  Binl

  er b

  asam

  a

  Yzl

  er b

  asam

  a

  Onl

  ar b

  asam

  a

  Birle

  r bas

  ama

  Birler basamanda 5ten 3 kt, 5 - 3 = 2dir. Onlar basamanda 0dan 1 kmaz, yz-ler basamandan bir yzlk alrz. Bu 10 onluk eder, 10 + 0 = 10dur.

  10 - 1 = 9dur. 9u, farkn, onlar basama-na yazarz.

  Yzler basamanda 3ten 1 tane almtk. 2den 4 kmaz. Binler basamandan bir binlik alrz.

  Bu 10 yzlk eder. 10 + 2 = 12 olur. 12 - 4 = 8dir 8i farkn, yzler basamana

  yazarz.

  Binler basamanda 2den 1 almtk. 1den 9 kmaz. On binler basamandan bir on binlik alrz.

  Bu 10 tane binlik yapar. 10 + 1 = 11 olur. 11 - 9 = 2 olur. 2yi farkn, binler basama-

  na yazarz.

  On binler basamandan 1 almtk. 5 - 1 = 4 kalr. Bunu da farkn, on binler basamana ya-

  zarz.

  zm

  89 256 saysnn 5788 eksiini bulalm.

  rnek Soru

  8 9 2 5 6

  8 3 4 6 85 7 8 8

  zm

  Bir cam fabrikasnda 140 000 tane ay ve su barda retildi.

  retilen bardaklarn 96 560 tanesi ay barda olduuna gre fabrikada ka tane su barda retilmitir?

  rnek Soru

  1 4 0 0 0 09 6 5 6 0

  4 3 4 4 0

  Fabrikada 43 440 tane su barda retilmi-tir.

  zm

 • 6

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  30

  Doal Saylarla lemler

  UYGULAMAN

  TE

  1.

  5. Snf Matematik

  6A. Aadaki karma ilemlerini yapnz.

  57164 31938 =

  .......................

  81452 57332 =

  .......................

  42128 12332 =

  .......................

  6 7 1 35 1 0 2

  . . . . . .

  9 8 3 61 7 2 8

  . . . . . .

  7 5 6 73 5 9

  . . . . . .

  7 8 8 76 7 2 3

  . . . . . .

  2 8 9 1 23 9 1 4

  . . . . . . . .

  1 4 1 8 21 2 9 2 2

  . . . . . .

  6 7 6 74 8 7 9

  . . . . . .

  4 3 0 7 15 2 8 9

  . . . . . .

  9 7 1 2 46 4 3 5 6

  . . . . . .

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  10 11 12

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  31

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  5

  TEST

  Doal Saylarla lemler

  5. Snf Matematik

  51. Ahmet geen yl biriktirdii 7820 kuru ve

  bu yl biriktirdii 13 289 kuru ile yk kitap-lar ald.

  Ahmet yk kitaplar iin ka kuru har-camtr?

  A) 1109 B) 32 109 C) 21 109 D) 12 100

  2. 2 3 4

  3 5 8

  7 2 1+

  Yukardaki verilen toplama ileminde , , sembolleri yerine gelmesi gereken rakamlarn toplam katr?

  A) 19 B) 18 C) 15 D) 13

  3.

  8 5 0 6

  I. toplananII. toplanan+

  Yukardaki toplama ileminde birin-ci toplanann yzler basama 2, ikinci toplanann onlar basama 5 arttrld-nda yeni toplam ka olur?

  A) 8327 B) 8304 C) 8406 D) 8756

  4. Burcu Hanm, 3 yl nce ald otomobili ile birinci yl 12 824 km yol gitmitir. kinci yl 8924 km ve nc yl ise 7822 km yol git-mitir.

  Burcu Hanm, otomobili ile ylda ka kilometre yol gitmitir?

  A) 29 802 B) 29 570 C) 24 570 D) 23 254

  5. 3 5

  6 0 7 5+ 6 8

  Yukardaki verilen toplama ileminde , , , l yerine gelmesi gereken rakam-lar srasyla hangisinde verilmitir?

  l

  A) 4 7 2 1

  B) 3 2 1 8C) 4 7 9 1D) 2 1 4 9

  6. 1, 3, 7, 5 rakamlarn birer defa kullana-rak yazlabilecek en kk drt basa-makl say ile en byk drt basamakl saynn toplam katr?

  A) 7282 B) 7888 C) 7788 D) 8888

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik32

  Doal Saylarla lemler

  7. AAAAA 2222 = 8889 ileminde A harfi aadakilerden hangi-

  sidir?

  A) 7 B) 5 C) 3 D) 1

  8. 1, 2, 7, 8, 9 rakamlar birer defa kullanla-rak yazlabilecek en kk ve en byk ift saylarn toplam katr?

  A) 111 510 B) 115 100 C) 185 170 D) 125 100

  9. Pazara gtrlen 1206 tane karpuzun 528 tanesi satld.

  Geriye ka karpuz kald?

  A) 397 B) 428 C) 678 D) 828

  10. 2 7 8 9 2

  9 1 8 9

  Yukarda verilen karma ileminin so-nucu katr?

  A) 2892 B) 8703 C) 18 705 D) 18 703

  11. 9 9 9 9 9

  7 7 7 7

  Yukarda verilen karma ileminin so-nucu katr?

  A) 5335 B) 5578 C) 6521 D) 92 222

  12. Bir bakkal gn boyunca 221 yumurta sat-mtr. Bakkal kapatmadan nce 10 tane yumurta daha satarak mteriden 500 ku-ru almtr.

  Buna gre gn boyu yumurta satndan kasasna ka kuru girmitir?

  A) 46 200 B) 38 200 C) 27 200 D) 11 550

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 33

  Doal Saylarla lemler

  C. Doal Saylarla arpma lemi Eit saylarn toplamnn ksa yoldan hesaplan-masna arpma ilemi denir.

  arpanarpan

  arpan x arpan = arpm

  arpmx

  arpma ilemine birler basamandan ba-lanr.

  arpma ilemi, alt alta veya yan yana yaz-larak yaplabilir.

  Alt alta arpma ilemi yaparken hangi ba-samaktaki say ile arplyorsa arpm, o basaman altna yazlr.

  arpma ileminde arplan saylara ar-pan, sonuca arpm denir.

  Aadaki basamak tablolarnda yaplan arp-ma ilemlerini inceleyelim.

  7 223 4

  46 8

  2 3 23 8

  2 2 86+

  x

  On

  binl

  er b

  asam

  a

  Binl

  er b

  asam

  a

  Yzl

  er b

  asam

  a

  Onl

  ar b

  asam

  a

  Birle

  r bas

  ama

  09 487 6

  4

  17 0 45 4

  07 74 413

  +

  x

  On

  binl

  er b

  asam

  a

  Binl

  er b

  asam

  a

  Yzl

  er b

  asam

  a

  Onl

  ar b

  asam

  a

  Birle

  r bas

  ama

  Yz

  binl

  er b

  asam

  a

  Mily

  onla

  r bas

  ama

  2 325 6

  75 8

  1 2 90 8

  1 01

  25+

  x

  On

  binl

  er b

  asam

  a

  Binl

  er b

  asam

  a

  Yzl

  er b

  asam

  a

  Onl

  ar b

  asam

  a

  Birle

  r bas

  ama

  Yzb

  inle

  r bas

  ama

  kinci arpann ara basamandaki sfr ile arpma yaplmayabilir. Ancak basama bo braklr.

 • 7

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  34

  Doal Saylarla lemler

  UYGULAMAN

  TE

  1.

  5. Snf Matematik

  A. Aadaki verilen arpma ilemlerini yapnz.

  9 4 2

  2 5

  . . . . .x

  6 5 2

  3 2 4

  . . . . .x

  3 8 5

  2 8 6

  . . . . .x

  2 1 6

  2 8

  . . . . .x

  5 3 2

  9 9 8

  . . . . .x

  3 6 9

  6 6 1

  . . . . .x

  8 9 2

  3 2 1

  . . . . .x

  5 8 9

  3 1 7

  . . . . .x

  7 9 6

  3 0 9

  . . . . .x

  1 0 8

  6 5 4

  . . . . .x

  8 1 5

  1 0 2

  . . . . .x

  6 1 3

  8 3 9

  . . . . . .x

  1 2 3

  4 5 6

  7 8 9

  10 11 12

  7

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  35

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  6

  TEST

  Doal Saylarla lemler

  5. Snf Matematik

  61. Bir yumurta iftliinde birinci haftada 45

  614, ikinci haftada 43 986 yumurta retildi.

  Bu yumurta iftliinde iki haftada top-lam ka yumurta retilmitir?

  A) 89 500 B) 89 590

  C) 89 700 D) 89 600

  2. Pazara gtrlen 10 350 kg mandalinann bir gnde 8675 kg satld.

  Geriye ka kilogram mandalina kalm-tr?

  A) 1575 B) 1665

  C) 1670 D) 1675

  3. - 2417 = 54805

  ileminde yerine aadakilerden hangisi yazlmaldr?

  A) 57 222 B) 52 488

  C) 57 618 D) 57 869

  4.

  1 7 A 7 CB 2 1 7

  1 3 0 5 9

  Yukardaki karma ileminde A, B, C ye-rine gelmesi gereken rakamlarn toplam aadakilerden hangisidir?

  A) 15 B) 14 C) 13 D) 12

  5.

  9 4 0 0 5a b c d e7 0 4 3 8

  Yukardaki ilemde a, b, c, d, e yerine gelmesi gereken rakamlarn say deer-lerinin toplam aadakilerden hangisi-dir?

  A) 21 B) 22 C) 23 D) 24

  6. 1, 3, 4, 6, 7 rakamlar ile yazlabilecek be basamakl en byk ift doal say ve en kk ift doal saylarn fark katr?

  A) 62 964 B) 62 838

  C) 62 985 D) 62 994

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik36

  Doal Saylarla lemler

  7. Bir giyim maazas bir yaz sezonunda ta-nesi 39 olan tirtlerden 986 tane satm-tr.

  Tirtlerin satndan ne kadar gelir elde edilmitir?

  A) 37 454 B) 38 354

  C) 38 453 D) 38 454

  8. Sel felaketine urayan 416 ailenin her biri-ne devlet tarafndan 917 yardm yapld.

  Felakete urayan bu ailelere toplam ka lira yardm yaplmtr?

  A) 1 301 472 B) 381 472

  C) 392 685 D) 392 784

  9. 300 X 100 = 3000

  490 X 1000 = 490 000

  7400 X 10 = 740 000

  510 X 1000 = 51 000

  300 X 10 = 3000

  Yukardaki tabloda verilen ilemlerin ka tanesi dorudur?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  10. Bir saynn 26 kat ile 12 katnn fark, bu saynn ka katdr?

  A) 17 B) 16 C) 15 D) 14

  11. Haftada 476 damacana su satan bir sa-tc 50 hafta sonra ka damacana su sa-tar?

  A) 23 964 B) 23 800

  C) 25 704 D) 23 600

  12. 457 saysnn 17 katnn 364 eksii aa-dakilerden hangisidir?

  A) 7495 B) 7460

  C) 7419 D) 7405

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 37

  Doal Saylarla lemler

  D. Doal Saylarla Blme lemi

  Bir sayda, baka bir saynn ka defa ol-duunu bulmak iin srekli karma ilemi yaplr. Bunun ksa yoldan yaplna blme ilemi denir.

  Blnen Blen = Blm

  Blnen

  Kalan

  Blen

  Blm

  Kaln 0 (sfr) olan blme ilemine kalansz blme ilemi denir.

  Kalansz blme ileminin salamas blen ile blm arplarak yaplr. Bu arpm bl-nene eit ise yaplan ilem dorudur.

  Blnen = Blen x Blm

  256 16 ilemini yapalm. Doruluunu kontrol edelim.

  256 16

  256

  16

  161

  256

  16

  9696

  00 Kalan

  16

  16

  1 61 6

  9 61 6

  2 5 6 ilem doru

  x

  +

  lem Kontrol

  6570 365

  ilemini yapalm. Doruluunu kontrol edelim.

  rnek Soru

  3 6 5

  2 9 2 03 6 5

  1 8

  6 5 7 0

  x

  +

  6570 365

  6570

  365

  292

  365

  1

  6570

  365

  29202920

  0000 Kalan

  lem kontrol

  365

  18

  ilem doru

  zm

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik38

  Doal Saylarla lemler

  Kalan 0 (sfr) olmayan blme ilemine ka-lanl blme ilemi denir. Kalanl blme ileminin salamas yaplrken blen ile blm arplr. arpm ile kalan top-lanr. Bu ilemin sonucu blnene eit ise yaplan ilem dorudur.

  Blnen = (Blen x Blm) + Kalan

  8237 : 305

  ilemini yapalm. Doruluunu kontrol edelim.

  rnek Soru

  3 0 52 7

  2 1 3 56 1 0

  8 2 3 58235 + 2 = 8237

  x

  +

  8237 305

  8237610

  213

  3052

  8237 610

  2137 2135 0002 Kalan

  lem kontrol

  30527

  zm

  Aadaki blme ilemlerini yapnz.

  170 1511

  406 19

  17 4320 42

  4103 102 500 12

  3630 12 8251 13

  4600 23 9564 84

  27817

  Altrmalar

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 39

  Doal Saylarla lemler

  Bir Blme leminde Verilmeyen Bleni veya Blneni Bulma

  Blnen Blen

  Blm

  Kalansz bir blme ileminde blnen, blen ve blmn arpmna eittir.

  Blnen = Blen x Blm

  ............ 2 21 8 2

  0 0 0 0

  Yukardaki ilemde verilmeyen blneni bulalm.

  rnek Soru

  Blneni, 22 ile 182yi arparak bulabiliriz.

  1 8 22 2

  3 6 43 6 4

  4 0 0 4Blnen 4004 tr.

  x

  +

  zm

  Blnen

  Kalan

  Blen

  Blm

  Kalanl bir blme ileminde blneni bulur-ken nce blen ile blm arparz. Elde et-tiimiz arpma kalan ekleriz.

  Blnen = (Blen x Blm) + Kalan

  ............ 2 2 82 8

  6

  Yukardaki ilemde verilmeyen blneni bulalm.

  rnek Soru

  Blneni, 228 ile 28i arpp sonucu 6 ile toplayarak buluruz.

  2 2 82 8

  1 8 2 44 5 66 3 8 4

  Blnen 6390 dr.

  x

  +

  6 3 8 46

  6 3 9 0+

  zm

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik40

  Doal Saylarla lemler

  Blnen Blen

  Blm

  Kalansz bir blme ileminde bleni, blne-ni blme blerek bulabiliriz.

  Blen = Blnen : Blm

  ..........5 4 7 41 7

  Yukardaki ilemde verilmeyen bleni bu-lalm.

  rnek Soru

  Blnen say blme blnrse blen say elde edilir.

  Blen : 322dir.

  5 4 7 45 10 3 7

  3 4

  3 40 3 4

  0 0

  3 2 21 7

  zm

  Blme leminin Sonucunu Tahmin Etme

  Aadaki blme ilemlerinde blm tahmin edelim.

  225 : 21 = ........21in katlarn dnelim. 21in 10 kat 210dur. O hlde blm, 10dan biraz byk bir say ol-maldr.

  3825 : 30 = ......... 30un katlarn dnelim. 30un 120 kat 3600dr. O hlde blm 120den biraz byk olmaldr.

  316 : 21 = ........

  Yukardaki blme ileminde blm tah-min edelim.

  rnek Soru

  316y en yakn olduu yzle, 21i en ya-kn olduu onlua yuvarlayarak sonucu tah-min edebiliriz.

  3 1 6 3 0 0

  Tahminimiz 15tir

  300 20ye blelim2 1 2 0

  3 0 02 01 0 01 0 0

  0 0 0

  1 52 0

  zm

 • 8

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  41

  UYGULAMA

  Doal Saylarla lemler

  NTE

  1.

  5. Snf Matematik

  A. Aadaki blme ilemlerinin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin sonucuyla ilem sonucunu karlatrnz.

  Tahmini sonu lem sonucu

  3830 9 = ..................

  1218 6 = ..................

  409 8 = ...................

  408 6 = ...................

  8

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik42

  Doal Saylarla lemler

  arpma ve Blme Arasndaki liki

  arpma ileminin doruluu blme ilemiyle, blme ileminin doruluu arpma ilemiyle kontrol edilebilir.

  7 x 9 ilemini yapalm ve doruluunu kontrol edelim.

  rnek Soru

  7 x 9 = 6363 9 = 7

  zm

  96 8 ilemini yapalm ve doruluunu kontrol edelim.

  rnek Soru

  96 8 = 128 x 12 = 96

  zm

  Aada verilen ilemleri yapnz ve doruluunu kontrol ediniz.

  9 x 8 = .............................. .... = ..........................

  18 x 9 = .............................. .... = ..........................

  84 7 = .............................. x .... = ..........................

  72 6 = .............................. x .... = ..........................

  Altrmalar

  Parantezli lemler Parantezli ilemlerde ncelikle parantezin

  iindeki ilem yaplr.

  (142 + 18) 4 = ?

  rnek Soru

  (142 + 18) 4 =

  160 4 = 40

  zm

  (20 x (249 3)) = ?

  rnek Soru

  20 x (249 3) =

  20 x 83 = 1660

  zm

 • 9

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  43

  UYGULAMA

  Doal Saylarla lemler

  NTE

  1.

  5. Snf Matematik

  A. Sadece 4 saysn, drt ilemi ve parantezi kullanarak 1den 20ye kadar olan doal saylar elde ediniz.

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  B. Aada verilen parantezli ilemleri yapnz.

  (38 x 64) 119 =

  2768 + (1292 19) =

  28 x (5760 5) =

  (9828 9) + 829 =

  (5672 1544) 32 =

  9863 (159 x 18) =

  1. 2.

  5. 6.

  3. 4.

  9

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik44

  Doal Saylarla lemler

  E. Bir Doal Saynn Karesi ve Kp

  Bir doal sayy, kendisiyle arpmay o sa-ynn stne 2 yazarak gsterebiliriz.

  Bir doal sayy kendisi ile arpmaya, o saynn karesi denir. 32, n karesi diye okunur.

  3 x 3 = 32

  Bir doal sayy kendisiyle iki kez arpmay, stne 3 yazarak gsterebiliriz. Bir doal sayy kendisi ile iki kez arpmaya, o say-nn kp denir. 33, n kp diye okunur.

  3 x 3 x 3 = 33

  Bu ekildeki gsterime sl biimde gsterim denir.

  Aadaki arpma ilemlerini sl biim-de gsterelim. Bu sl saylarn okunu-larn yanlarna yazalm.

  5 x 5 = 52 (..........................)

  23 x 23 = 232 (..............................)

  7 x 7 x 7 = 73 (..........................)

  19 x 19 x 19 = 193 (.................................)

  rnek Soru

  5 x 5 = 52 (..........................)Bein karesi

  Yirmi n karesi

  Yedinin kp

  On dokuzun kp

  23 x 23 = 232 (..............................)

  7 x 7 x 7 = 73 (..........................)

  19 x 19 x 19 = 193 (.................................)

  zm

  Aadaki arpma ilemlerini sl biim-de yazalm.

  15 x 15 = 152

  212

  21 x 21 =

  132

  13 x 13 = 172

  17 x 17 =

  103

  10 x 10 x 10 = 723

  72 x 72 x 72 =

  672

  67 x 67 = 113

  11 x 11 x 11 =

  92 x 92 x 92 = 923

  rnek Soru

  Aada sl biimde verilen saylar arpma ilemi olarak yazalm.

  42 = ....................

  32 = ....................

  93 = ....................

  353 = ....................

  172 = ....................

  422 = ....................

  163 = ....................

  423 = ....................

  53 = ....................

  82 = ....................

  223 = ....................

  812 = ....................

  122 = ....................

  182 = ....................

  523 = ....................

  83 = ....................

  4 x 4

  3 x 3

  9 x 9 x 9

  35 x 35 x 35

  17 x 17

  42 x 42

  16 x 16 x 16

  42 x 42 x 42

  5 x 5 x 5

  8 x 8

  22 x 22 x 22

  81 x 81

  12 x 12

  18 x 18

  52 x 52 x 52

  8 x 8 x 8

  rnek Soru

 • 10

  Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  45

  UYGULAMA

  Doal Saylarla lemler

  NTE

  1.

  5. Snf Matematik

  A. Aada verilen arpma ilemlerini sl biimde yaznz.

  4 5 6

  7 8 9

  10 11 12

  13 x 13 = .......... 22 x 22 = .......... 14 x 14 = ..........

  19 x 19 = .......... 24 x 24 = .......... 32 x 32 = ..........

  70 x 70 x 70 = .........

  94 x 94 x 94 = .........

  18 x 18 x 18 = .........

  91 x 91 = .......... 28 x 28 x 28 =.........

  9 x 9 x 9 = ..........

  1 2 3

  B. Aadaki sl biimde verilen saylar arpma ilemi olarak yaznz.

  62 =

  282 = 932 =

  502 =

  283 =

  353 =1 2 3

  4 5 6

  10

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  N

  TE

  1.

  46

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  7 Doal Saylarla lemler

  TEST

  5. Snf Matematik

  71. Bir snfta 24 tane sra vardr. 19 srada 2,

  geriye kalan sralarda 3 renci oturmakta-dr.

  Bu snfta ka renci vardr?

  A) 59 B) 56 C) 53 D) 50

  2. Bir ifti pazara gtrdi bir uval patate-sin yarsn satyor. Geriye 25 kg patates kalyor.

  Satlanlardan nce uvalda ka kilog-ram patates bulunur?

  A) 50 B) 48 C) 46 D) 44

  3. enay, her ay 80 servis paras dyor. enay, 9 ayda ka lira servis paras de-

  yecektir?

  A) 720 B) 620 C) 380 D) 480

  4. Krtasiyeci, tanesi 20 Kr olan kitap kaplama kdndan 7682 tane satt.

  Krtasiyeci bu sattan ka kuru gelir elde etmitir?

  A) 153 680 B) 15 360

  C) 153 640 D) 153 620

  5. 7 1 6 C

  5 7 3 D D

  1 2 9 0 2 D

  7 1 6 C

  1 Cx

  +

  Yukarda verilen ilemde C ve D yeri-ne gelmesi gereken rakamlarn toplam katr?

  A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

  6. Ali Bey, i yerinde bir gnde 7 saat alyor. Buna gre Ali Bey, 120 gnde i yerinde

  ka saat alr?

  A) 940 B) 850 C) 842 D) 840

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik 47

  Doal Saylarla lemler

  7. 1200 kg pirin 40 kglk uvallara konula-caktr.

  Bunun iin ka uval gerekir? A) 23 B) 30 C) 31 D) 32

  8. 12 kg havutan, 4 litre havu suyu elde edi-liyor. Bir pastane, 160 litre havu suyu elde etmek istiyor.

  Bunun iin ka kg havu gerekir?

  A) 680 B) 560 C) 480 D) 320

  9. 5 m uzunluundaki bir tahta paras 10 cmlik paralara ayrlyor.

  Buna gre 10 cmlik ka para elde edi-lir?

  A) 5 B) 50 C) 500 D) 5000

  10. 5in karesi ile 6nn kpnn toplam katr?

  A) 61 B) 191 C) 241 D) 361

  11. 14 x = 8736 Yukardaki ilemde verilmeyen arpan

  aadakilerden hangisidir?

  A) 624 B) 614 C) 424 D) 328

  12. Aadaki eitliklerden hangisi yanl-tr?

  A) 427 = 42 + 23 + 73

  B) 371 = 33 + 73 + 13

  C) 370 = 33 + 73 + 03

  D) 153 = 13 + 53 + 33

  13. Bir ifti pazara gtrd fndn yars-nn yarsn satyor.

  Geriye 120 kg fndk kaldna gre ifti pazara ka kilogram fndk gtrm-tr?

  A) 160 B) 140 C) 120 D) 80

 • Doa

  l Say

  lar

  / Do

  al S

  ayla

  rla

  lem

  ler

  le

  yen

  Zeka

  Yay

  nla

  r

  N

  TE

  1.

  5. Snf Matematik48

  Doal Saylarla lemler

  14. Efe, 4 ve 5 puanlk sorularn olduu ma-tematik snavnda 16 soruya doru cevap vermi ve 73 puan almtr.

  Efe ka tane 4 puanlk soruyu doru ce-vaplamtr?

  A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

  15. Seda ile zgenin paralarnn toplam 210 TLdir.

  Seda, zgeye 15 TL verirse ikisinin pa-ralar eit olacana gre balangta Sedann ka TLsi vardr?

  A) 130 B) 125 C) 120 D) 110

  16. Sema Hanm marketten 5 kg portakal ile 2 kg elma alarak 23 TL dyor.

  1 kg portakal, 1 kg elmadan 1 TL ucuz olduuna gre 1 kg elmann fiyat ka TLdir?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  17. Bir blme ileminde blm 12, kalan 5 ise blnen say en az ka olur?

  A) 83 B) 77 C) 76 D) 74

  18. Bir yemek kuyruunda Sahra srann tam banda, Zeynep ise srann ortasndadr. Sahra ile Zeynep arasnda 15 kii vardr.

  Buna gre bu yemek kuyruunda ka kii vardr?

  A) 30 B) 31 C) 32 D) 33

  19. ki salonu olan bir sinemann A salonunda 135 seyirci, B salonunda, A salonundaki seyirci saysnn 40 eksiinin 2 kat kadar seyirci vardr.

  Buna gre sinemada toplam ka seyirci vardr?

  A) 340 B) 325 C) 310 D) 305

  20. 4 tane e kat st ste konularak 6 eit paraya ayrlyor.

  Oluan para says aadakilerden hangisidir?

  A) 36 B) 30 C) 28 D) 24