taptoe groningen

Download Taptoe Groningen

Post on 26-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nieuwsbrief Taptoe Groningen

TRANSCRIPT

 • TAPTOE GRON

  ING

  EN l VERKOZEN TOT T

  APTO

  E v/

  h JA

  AR 20

  11 l

  nieuwsbrief vrienden

  TAPTOE GRONINGENwww.taptoe-groningen.nl jaargang 12 | mei/juni 2012

  Een evenement met landelijke allure - spectaculair in muziek, show en kleurEen evenement met landelijke allure - spectaculair in muziek, show en kleur

 • Verslag Taptoe Groningen 2011 Onder de klanken van Fanfare Jubiloso, uitgevoerd door het regio orkest Groningen bestaande uit MuziekverenigingBoras uit Usquert; Muziekvereniging Triton uit Winsum enMuziekvereniging Euphonia uit Warffum wordt gestart metde 21ste editie van de taptoe Groningen. De nieuwe lady-speaker Grietina Nowee heet tijdens haar eerste presentatieop de Taptoe Groningen het publiek van harte welkom enlaat het programma vervolgen.

  Als eerste in het hoofdprogramma marcheert o.l.v. Tambour-matre Klaas van Dijk de Show-en Drumfanfare Oranje uit IJsselmuiden de vloer op. Deze mooie, muzikaal sterkedrumfanfare brengt haar Simon and Garfunkel show. Het publiek geniet van de bekende melodien uit de jaren 60.De show wordt gewaardeerd met een warm applaus enOranje maakt plaats voor de volgende deelnemer.

  Uit Tilburg komen The Dutch Pipes and Drums . Zonder eenander te kort te doen kunnen we spreken van een van de betere Pipe-bands welke zich op de taptoe terreinen presen-teert. Gekleed in een full-dress uniform gevoegd bij het ge-bruik van de bagpipes maken van dit ensemble een welkomeafwisseling tijdens het taptoe programma. Tijdens de showvan The Dutch Pipes and Drums werd er nog een demon-stratie gegeven door de Highland dancers van de vereniging.Een schot in de roos van de programma commissie want hetGroninger publiek vond het geweldig.

  De bekende Sousa mars Hands Across The Sea is de opmarsen inleiding van het showthema De Zee welke de Muziek-vereniging METRO uit Scheveningen uitvoert. Op mechani-sche zeegeluiden wordt de band voorgesteld aan het taptoe

  publiek waarna Metro het officile gedeelte van haar showstart. De muziekwerken hebben allen een verbintenis met dezee. Zo ook het werk De Zee dat werd gebruikt tijdens deopening van de msterdam Arena en vertolkt door TrijntjeOosterhuis die er nog een flinke hit mee scoorde. De zang-stem werd hier vertolkt door een schitterende trompetsolo.

  De Chr. Drum-en Showfanfare DVS uit Katwijk heeft in detalloze malen dat ze in Groningen te gast waren een meerdan goede indruk achter gelaten en de harten van menigGroninger taptoe bezoeker gestolen. Zij presenteren zich vandaag met twee optredens. Als eerste de gala show Airwaarin het thema Air van Johann Sebastian Bach als rodedraad door de show heen loopt. De Katwijkers weten weder-om het publiek te bespelen. Wat een klank en de toch watnuchtere Groningers zijn helemaal door het dolle heen.Een prima afsluiting van het eerste gedeelte.

  In de pauze verzorgen de lietappers uit Schoonebeek demuzikale omlijsting. Het dweilorkest speelde al menig keertijdens het voorprogramma en in de pauze van de Taptoe enzorgen voor een prettige sfeer op de vloer.

  Na de pauze is het de beurt aan onze oosterburen. Das Mu-sikcorps der Freiwilligen Feuerwehr uit Groen-Linden Duitsland. Ze marcheren op met de bekende mars Arnhemen brengen een show met film en tv themas. Het Duitsekorps laat zich al sinds jaar en dag adviseren door Nederlan-ders uit de show-en marchingbandwereld en in de verte doethet je enigszins denken aan de Trommelaeren van Roesen-daal; een van de trendsetters uit de jaren 50 en 60 op show-gebied. Ook spelen zij nog steeds muziek welke destijds voorde Trommelaeren geschreven is. De Duitse gasten doen hetgoed in Groningen en worden dan ook door het publiek be-dankt voor hun optreden.

 • De Rijnmondband uit Schiedam was al meerdere malen tebewonderen tijdens de Taptoe Groningen en ik meen mij teherinneren dat zij zelfs al bij de tweede editie van de TaptoeGroningen, destijds nog onder de naam Euro Muziek Parade,aanwezig waren.

  Een korps die qua stijl en uitmonstering veel Britse invloedenkent, presenteert deze keer een geheel ander programma dandat we van hen hadden verwacht. Een show waarin veel gebruik wordt gemaakt van decorstukken die allen een relatiehebben met het schaakspel. De show heet dan ook: Chess,the game of strategy. Al met al een mooi schouwspel waar-bij hun eigen choreograaf de lichtcrew van de Taptoe Gronin-gen aanstuurt om het geheel nog beter uit te laten komen.Het is even wennen voor iemand die al jaren de Rijnmond-band volgt maar succes hebben ze zeker behaald in Groningen. De show draagt zeker bij tot een afwisseling inhet programma.

  Voor de tweede maal deze avond de Groene jagers uit Kat-wijk met hun show Musical Fantasy. De show bevat zoals detitel al onthuld themas uit de musical scene. Herkenbaarvoor publiek en natuurlijk zeer muzikaal neergezet. Ze slaan wederom een goede slag in Groningen en pakken het publiekhelemaal in.

  Na een tot nog toe al schitterende avond wordt de finale in-geleid door de voorfinale waarin het Regio orkest nog eensvan zich laat horen. Samen met de Dutch Pipes and Drumslaten ze het publiek genieten van Paul McCartneys hit uit dejaren 70 Mull of Kintyre. Op de Martinimars marcheren alle deelnemende korpsen hetveld op en wordt o.l.v. Abel Zuidema de grote finale ingezet.

  We kunnen als organisatie wederom met trots terugkijken opdeze avond. Het bestuur, de vrijwilligers en de deelnemende

  korpsen hebben een schitterend avondvullend programma in elkaar gezet en uitgevoerd. Dat we in januari mochten vernemen dat de taptoe Groningen uitgeroepen is tot besteTaptoe van het Jaar 2011 doet ons meer dan goed. Een grotewaardering voor al onze medewerkers die geheel belangelooskeihard hun best doen de stad Groningen en zijn Ommelan-den met zon schitterend evenement op de kaart te zetten.

  Taptoe Groningen opYoutube Wilt u nogmaals genieten van de 21e Taptoe Groningen kijkdan op onze website, www.taptoe-groningen.nl, onder hethoofdstuk Multimedia. Daar kunt u nogmaals, in twee delen, getuige zijn van de Beste Taptoe van Nederland in 2011.

  Bijdrage groot aantalvrijwilligers De organisatie van Taptoe Groningen is onmogelijk zonder desteun van een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn al actief vanaf vrijdagmorgen 09.00 uurom de zaal in orde te maken: alle benodigde materialen,zoals verlichting, geluid en andere decorstukken moeten naarde Martiniplaza worden getransporteerd. Daarna wordt deverlichting genstalleerd en uitgelicht. Tevens wordt deruimte die beschikbaar moet zijn voor onze deelnemers voor-zien van tafels, stoelen en kledingrekken op verenigingsnaam.Een groot scherm stelt de deelnemers in de gelegenheid omtijdens de voorstelling het verloop van de Taptoe te volgen.

 • Tijdens de opbouw van de Taptoe wordt de inwendige mensdoor een vaste groep vrijwilligers verzorgd. De groep waaktervoor dat er steeds voldoende is te eten en te drinken op de werkvloer. Rond 18.00 uur wordt er door de groep vrijwilligers, in de Martiniplaza, een maaltijd genuttigdwaarna we de opbouw voortzetten tot 21.00 uur.

  Zaterdagmorgen zijn vele vrijwilligers alweer vroeg uit deveren om op tijd in de Martiniplaza aanwezig te zijn en delaatste puntjes op de i te zetten. Het zal duidelijk zijn dat tijdens de opbouwwerkzaamhedende Veiligheid hoog in ons vaandel staat.

  We gaan er ieder jaar vanuit dat de opbouw om 15.00 uurgereed is. Dit is ook nodig, omdat de gezamenlijke repetitiesom 16.00 uur starten. De groep vrijwilligers, die de voorberei-dende werkzaamheden al vele jaren voor ons uitvoert, zijn leden van de Drumfanfare VIOS en leden van de G.M.S. Holland Calling, allen uit Groningen.

  Op de Taptoeavond zelf hebben we veel steun van de Scoutingroep De Voerman uit Groningen. Deze groep mensen is belast met de kaartcontrole en diverse deurcontro-les tijdens de zaalopening voor het publiek. U ziet deze groepook elk jaar in actie na afloop van de pauze, wanneer zij despeelvloer en de ruimte van de deelnemers weer netjesschoonvegen.

  Na afloop van de Taptoe dient de Martiniplaza weer in deoorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Alle materialenmoeten worden afgevoerd en de zaak moet veegschoon worden opgeleverd. Zondagmorgen om 03.00 uur gaat iedereen, na een hapje en een drankje weer huiswaarts.

  Ook vanaf deze plek brengen wij hulde aan onze vrijwilligers.

  Taptoe Groningen opzoek naar nieuwe sponsoren Het is al eerder gemeld in deze Nieuwsbrief dat het vindenvan nieuwe sponsoren moeizaam verloopt. Het zal u duidelijkzijn dat het organiseren van een landelijk aansprekend eve-nement als de Taptoe Groningen, niet kan zonder sponsoren.Heeft u suggesties hiervoor, of bent u als ondernemer bereidsponsor te worden van Taptoe Groningen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Albert Hindriks via telefoon-nummer 050-57 715 00 of via e-mail a.hindriks@home.nl.

  Als sponsor wordt u natuurlijk op de Taptoe Groningen ont-vangen in de speciale gastenruimte. Daarnaast reserveren wijvoor u een plaats op de gastentribune. Tevens plaatsen wijuw bedrijfslogo in onze nieuwsbrief en in ons programma-boekje.

  VAN DER GLAS BV.BLAAS- EN SLAGINSTRUMENTENFABRIEK

  BV.H E E R E N V E E N

  Het Nederlandse Rode Kruis - afdeling Groningen/Harenmede mogelijk gemaakt door sponsoring G.M.S. Holland Calling

  Hier had ook uw bedrijfsnaam-/logo kunnen staan!!

  Levering binnen 24 uurPersoonlijk advies

  SmeerschemasMilieuadvies

  TechniekExpertise

  Eigen transport

  BRANDSTOFFENEN SMEERMIDDELEN

  Weth. Buitenhuisstraat 7, Postbus 150, 7950 AD StaphorstT (0522) 239999, F (0522) 251873, E adm@ok-olie.nl, I www.ok-olie.nl

 • Overhandiging bokaalBeste Taptoe van 2011Hoog boven de stad op de 16e etage van de Aperotshoofdgebouw van de Gasunie - heeft Peter R