20110913 groningen

Download 20110913 groningen

If you can't read please download the document

Post on 18-Nov-2014

489 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Duurzaamheid als motor voor regionale economie
  • Groningen
 • 13 september
 • www.twitter.com/janrotmans

2. ontstaat nieuwe economie rondom duurzaamheid 3. Overgangsperiode

 • wij bevinden ons op kantelpunt in de samenleving
 • sociale zekerheid, zorg, onderwijs, energie, economie
 • de crises markeren die overgangssituatie
 • wij zijn op zoek naar nieuwe waardesystemen
 • gaat gepaard met onrust, onzekerheid, vraag om leiderschap
 • onrust, onzekerheid en leiderschap

4. Transitie naar duurzame samenleving Wijdverspreide toepassing van het nieuwe paradigma Tijd Opbouw van duurzame samenlevingl Consolidatie 20 - 30 jaar Doorontwikkelingsfase Voorontwikkelingsfase 20 - 30 jaar Kantelpunt Strijd tussen het oude en nieuwe paradigma Afbraak en opbouw van instituties We zitten hier 5. Transitie naar Duurzaamheid

 • zoektocht naar nieuwe waarden
 • Van Naar
 • wantrouwenvertrouwen
 • ik & zelf wij & samen
 • korte termijn lange termijn
 • status geluk
 • welvaart welzijn
 • kwantiteit kwaliteit
 • ethische revolutie
 • nieuwewaarden , nieuwemoraalen nieuweomgangsvormen

6. Paradigma Wisseling

  • oude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld
  • exploitatiemodel co-operatiemodel
  • economisch rendement maatschap. rendement
  • lineaire processen kringlopen
  • waarde ontlenen waarde creren
  • zelfredzaam samenredzaam

7. drijvende krachten: globalisering & glocalisering 8. ontstaat mondiale economie rondom schone energie duurzame energie: wind, zon, biomassa, warmtesnelst groeiende industrie ter wereld2010: 243 miljard dollar(30% groei t.o.v. 2009) China 55 miljardDuitsland 42 miljard Amerika 35 miljard Itali 17 miljard Nederland1-2 miljard miljard? Globalisering: Clean Tech 9. Mondiale economische machtsstrijd

  • Obama
  • Het land dat de duurzame energie-economie
  • domineert zal het land zijn dat de wereldeconomie
  • domineert en Amerika moet dat land zijn

10. Nieuwe, duurzame economiehuidige omzet van duurzaamheids sector is 1400 miljard dollar omzet verdubbelt de komende 10 jaar, levert ca. 100 miljoen groene banen op: duurzame energie, chemie afvalverwerking, waterhuishouding, landbouw, dienstenduurzame energie: 20 miljoen nieuwe banen duurzame biomassa: 15 miljoen nieuwe banen duurzame bouw: 10 miljoen nieuwe banen 11. Economisch Rendement rendement investering in duurzame energie 5-10 keer hoger dan in fossiele energie werkgelegenheid: kolencentrale 300 fte blijvend kosten ca. 2 miljard3.000 fte tijdelijk werkgelegenheid: kerncentrale 150 fte blijvend kosten ca. 5 miljard 2.500 fte tijdelijk werkgelegenheid: windenergie4-6.000 fte blijvend 12. sectoren electrisch vervoer duurzaam bouwen klimaatadaptief ontwikkelen duurzame energie groene chemische industrie zilte landbouw duurzame diensten duurzame kennis Duurzame economische sectoren 13. dakdokter gevelbewerker mobiliteitsmakelaar zilte landbouwer dijkdekker Nieuwe duurzame beroepen 14. wereldwijde hang naar lokale worteling kringlopen voor energie, voeding, water gemeenschappen Glocalisering 15.

 • decentraal duurzaam wordt d trend
 • gemeenschappen gaan energie opwekken / beheren
 • energie maar ook voeding, water, afval, zorg
 • bedrijven, organisaties, burgers, wijken, buurten, straten
 • ca. 400 plannen voor lokale energiecoperaties
 • provincies, gemeenten, energiebedrijven, burgers
  • combinatie van zon/wind/warmte en smart grid

Decentraal Duurzaam 16. Prosumenten ca 2 miljoen mensen propageert duurzame leefstijl groep mist een concreet handelingsperspectief omzet duurzame producten groeit heel snel biologische voeding, groene stroom, hybride autos zonneboilers, wasmachines, duurzame aandelen groep prosumenten wil bediend worden 17. Huishoudens in 2025 wekt 1 op de 4 huishoudens zijn eigen energie op duurzame wijze op 18. Nieuwe, duurzame economie schone energie economie CO2-arm circulair groene grondstoffen nieuwe maak- en kennisindustrie schoon, milieuvriendelijk, natuurgericht leren-werken-ondernemen innovatiecampussen 19. Bedrijven veel bedrijven zijn al volop aan het verduurzamen kleine bedrijven: ZZP-ers en start-ups grote bedrijven: Unilever, DSM, Philips visie, strategie, missie bedrijfsvoering en businessmodel Groene Zaak 20. Bedrijven wie niet aan duurzaamheid werkt heeft als bedrijf over 15 jaar geen bestaansrecht meer Paul Polman, Unilever 21. doorkijk naar toekomst 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Stichting Urgenda 30. 31. 32. 33. 34. Dutch Research Institute For Transitions 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. wat betekent dit voor Groningen? 42. Kansen voor Regio Groningen

 • Duurzame Maakindustrie
 • Clean Tech
 • duurzame energie
 • deltatechnologie
 • watermanagement
 • afvalmanagement en recycling
 • klimaatadaptief bouwen
 • groene grondstoffen
 • materialen efficintie
 • duurzame energie: 300 bedrijven (jong < 10 jaar en klein < 50 miljoen)
 • huidige omzet 2 miljard, geschat in 2020 8-13 miljard, daarna sterke groei

43. Kansen voor Regio Groningen

 • Maakindustrie = Kennisindustrie
 • leer-werk-ondernemen innovatiecampussen
 • Leerpark Dordrecht
 • ROC VMBO opleiding met 9000 leerlingen
 • duurzaamheidsfabriek: opleidingsplaats voor jonge mensen
 • duurzame lassers, installateurs, etc.[energie, materialen, mobiliteit]

44. Daken Wegen Installaties Waterbouw Bouw Productie Distributie& Handel Ontwerp Advies Industrie Dak Ontwikkeling Weg Ontwikkeling Distributie Ontwikkeling Dijk Ontwikkeling Duurzaam Bouwen Grondstof Hergebruik C2C Systeem Ontwikkeling C2C Klimaat neutraal Duurzaam Inkopen MvO Overheid& Politiek Kennis Sector Financile sector MaakIndustrie 45. Netwerkvorming cruciaal

 • overheid heeft niet de regie, maar faciliteert
 • sterk netwerk is nodig van duurzame ondernemers
 • netwerk ontwikkelt duurzaamheids visie + plan
 • 5 concrete doorbraakprojecten opzetten + uitvoeren
 • vraagt lef, moed, visie en ruimte

46. Prof.dr.ir. Jan Rotmans, 6 maart 2009 47. OntwikkelingenSchouwen-Duiveland Prof.dr.ir. Jan Rotmans, 6 maart 2009 48. Sterke visie en leiderschapgevraagd Prof.dr.ir. Jan Rotmans, 6 maart 2009 49. Een verbindende visie aangeboden met 17 concrete keuzesen 10 projecten en mensen die er achterstaan. Prof.dr.ir. Jan Rotmans, 6 maart 2009 50. REGIOS ONTWIKKELEN ZICH VOORTDUREND. ZE KUNNEN BLOEIEN, STAGNEREN OF AFSTERVEN.. 51. Tuinen a/dduinen 2040 2025 2010 2015 2020 ZES MILJOEN NEDERLANDERS KENNEN HET GEBIED DANKZIJ DE PRODUCTEN DIE DAGELIJKS OP HUN BORD VERSCHIJNEN.DE SECTOR HEEFT HAAR BLIK VERRUIMD EN BEDIENT DE LOKALE MARKT EXCLUSIEF. MEDE HIEROM KOMEN NEDERLANDERS EN HOLLANDERS ER GRAAG OM TE WONEN EN TE RECREEREN. Door het De Tuinen te noemen is het iets van iedereen: het voedsel wordt verbouwd in je achtertuin 52.

 • Net als toekomstklei is polderhub een
 • geuzenaam voor de nieuwe dynamiek in het
 • Noorden van Holland.Het is de plek waar je
 • fysiek bij elkaar komt om zaken doen.In Noord
 • Holland Noord zijn de afstanden groot, de aard
 • van het beestje is niet om overal langs te gaan, en
 • ook niet om infrastructuren en instituties te
 • bouwen. Het idee van polderhub is afgeleidt van
 • hetcouchsurfen : een ruimte die leeg staat kan
 • (gratis) worden gebruikt door een ander persoon
 • of organisatie.

POLDERHUB nieuwe structuur en werkwijze om innovatie te versnellen Pepik Henneman 53. Toekomstvisie voor Frysln: Fan de minsken en de grn 54. Conclusies

 • duurzaamheid vormt de pijler van de nieuwe economie
 • wie nu niet investeert in duurzaamheid mist de boot
 • duurzame maakindustrie kansrijk voor Groningen
 • vergt samenwerking op regionaal niveau
 • ondernemers moeten leiding nemen
 • vraagt visie, daadkracht, actie!