terminologielijst hanzehogeschool groningen 2016-06-05آ  1 terminologielijst hanzehogeschool...

Download Terminologielijst Hanzehogeschool Groningen 2016-06-05آ  1 Terminologielijst Hanzehogeschool Groningen

Post on 22-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Terminologielijst Hanzehogeschool Groningen

  Nederlands - Engels

  De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, gebruikt in vertalingen Brits Engels. [rood is wijziging per 12-06-2014]

  NB: in vertalingen voor het Diploma Supplement is de speciale [DS]-vertaling verplicht. In de Terminologielijst zijn deze vertalingen gemarkeerd met: [DS] + bold

  A aanbieder onderwijs school aankomende student, studiekiezer prospective student (zich) aanmelden to apply for

  1. voor een opleiding 1. to apply for admission to 2. voor een toets 2. to register for a test/exam

  aanmelding application 1. De aanmelding is gesloten 1. Applications will no longer be accepted 2. Aanmelding en toelating 2. Application and Admission

  aanmeldingsformulier application form aanpassing (van een reglement) amendment (of rules and regulations) aanstelling appointment

  1. vaste/tijdelijke aanstelling 1. permanent/temporary appointment 2. een aanstelling van 0.1 FTE 2. an appointment for 0.1 unit of a full-time job

  aanvangsniveau starting level aanvangssalaris starting salary / initial salary aanvraagformulier application form academicus university graduate Academie voor Architectuur, School of Architecture, Built Bouwkunde & Civiele Techniek Environment & Civil Engineering Academie van Bouwkunst (onderdeel van de Academy of Architecture (part of the School of Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Architecture, Built Environment & Civil Civiele Techniek) Engineering) Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving School of Fine Arts, Design & Popular Culture & Popcultuur Minerva Minerva Academie voor Gezondheidsstudies School of Health Care Studies (Minerva) Academie voor Popcultuur (Minerva) Academy of Popular Culture (Music &

  Academie Minerva Academie voor Sociale Studies Academie voor Verpleegkunde Accountancy (bacheloropleiding) Accountancy and Finance (masteropleiding) accreditatie achterstand adjunct-directeur (van een afdeling) administratief medewerker Advanced Nursing Practice (masteropleiding) Advanced Sensor Applications (bachelor-

  Opleiding / honours opleiding)

  adviseur Arbeidsvoorwaarden (P&O-functie)

  Design) Minerva Art Academy School of Social Studies School of Nursing Accountancy Accountancy and Finance accreditation arrears Deputy Head Administrative Assistant Advanced Nursing Practice Advanced Sensor Applications ([DS] Advanced Sensor Applications, Honours Bachelor Programme personnel advisor

  Adviseur Campus afbreken (van de studie) afdeling (onderwijs) Afdeling Faciliteiten (FB)

  (Terms & Conditions of Employment) Campus Advisor to discontinue (one’s) studies department Facilities Department

 • 2

  Afdeling Informatisering (FB) Afdeling Klantenmanagement (FB) Afdeling Leveranciersmanagement (FB) Afdeling Personeelsadministratie (FEZ) Afdeling Projecten en Innovatie (FB) Afdeling Salaris Administratie (FEZ) Afdeling Studentenadministratie (STAD) Afdeling Studentenzaken (FB) Afdeling Uitvoering (FB) Afdeling Vastgoed (FB) afdelingsdirecteur

  Computing & Information Services Department Customer Mangement Department Supplier Management Department Personnel Records Department Projects and Innovation Department Salaries Department Student Administration Department Student Services Department Executive Department Estates and Buildings Department Department Head / Head of Department Head of the Department of …

  (zich) afmelden unenroll afgestudeerde graduate, alumnus afleggen (examen) to do/take/sit an exam

  Student X heeft het examen met goed Student X passed the exam. gevolg afgelegd. afnemen (examen) to hold an exam

  Het examen wordt op 6 juni afgenomen The exam will be held on 6 June. afsluitend examen final exam afstandsonderwijs distance learning afstudeerbegeleiding final paper / project supervision afstudeerbegeleider final paper / project supervisor afstudeerbrochure final paper / project handbook afstudeercommissie final paper / project examining board afstudeercoördinator graduation coordinator afstudeergesprek final paper / project defence afstudeeropdracht graduation project

  [DS] Graduation Project afstudeerproject graduation project

  [DS] Graduation Project afstudeerrichting specialisation afstudeertraject final year programme afstuderen graduation project

  [DS] Graduation Project (Het) Akkoord van Groningen The Agreement of Groningen algemene regeling voor beroep en bezwaar general regulations for appeals and objections for

  personnel Analysetechnieken voor Praktijkonderzoek Statistical Techniques for Applied Research (lectoraat, onderdeel van het lectoraat (professorship) Transparante Zorgverlening) Arbeidsorganisatie en –productiviteit Work Organisation and Productivity (professorship) (lectoraat) Arbeidsparticipatie (lectoraat) Labour Participation (professorship) Architectuur (masteropleiding) Architecture Associate degree (Ad) Associate degree (Ad) atelier (bij de Academie voor Architectuur, multidisciplinairy workshop (in the School of Bouwkunst en Civiele Techniek) Architecture, Built Environment & Engineering) Autonoom Beeldende Kunst (bacheloropleiding) Fine Art avondschool evening school / evening classes

  B bachelor (opleiding) Bachelor (graad) basisbeurs basis studieovereenkomst bedrijfsbegeleider Bedrijfsbureau Facilitair Bedrijf Bedrijfseconomie (bacheloropleiding)

  bachelor's programme Bachelor (degree) basic grant basic study agreement Company Supervisor Facilities Unit Finance and Control

 • 3

  Bedrijfskunde MER (bacheloropleiding) Bedrijfskundige Informatica (bacheloropleiding) Bedrijfskundig Management (minor) bedrijfsleven Beeldhouwen Beeldende Kunst & Vormgeving Beeld in Context (lectoraat) [naam van … taal] voor Beginners bekostigd (bekostigde master) beleid beleidsadviseur beleidsmedewerker beloning (als in salaris) beloningssytematiek beheersing van een taal beoordeling beoordelingsformulier beoordelingsgesprek beoordelingstype beroepenveld (het) hoger beroepsonderwijs beroepsoriëntatie

  beroepsprofiel beroepsregeling herinrichting beroepstaak

  beroepszaak beroepsvoorbereiding (als professional) bestuur (het) bestuur

  Business Management Studies Business Information Technology Business Management business world / professional life Sculpture Fine Art & Design Image in Context (professorship) Basic [Engelse naam van …de taal] government-funded policy Policy Advisor Policy Advisor remuneration remuneration system proficiency in a language assessment assesment form assessment interview assessment type professional field universities of applied research professional orientation [DS] Professional Orientation professional profile staff appeal regulation for restructuring professional task [DS] Professional Task appeal career preparation administration (the) board

  1. College van Bestuur 1. Executive Board 2. Raad van Toezicht 2. Supervisory Board

  Bestuur en stafbureaus the Executive Board and its Staff Offices (alleen als omschrijving gebruiken)

  bestuurlijk actieve student student representative bestuurlijk actief zijn be actively involved in a student representative

  body bestuurlijke activiteit (van studenten) student representative activity bestuursbeurs student representative grant betalende student fee-paying student (i.t.t. uitwisselingsstudent) betrekkingsomvang employment terms beurs (studiebeurs) grant, scholarship beurs (waar bedrijven etc. zich presenteren) trade fair bevoegdheden competence, authority bevoegdheid (om les te geven) teaching qualification bewijs van deelname certificate of participation bewijs van inschrijving proof of enrolment bijscholing further training bijspijkercursus refresher course bijvak subsidiary subject bindend studieadvies (negatief) (negative) binding study advice Bio-informatica (bacheloropleiding) Bio-informatics Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Biology & Medical Laboratory Research (bacheloropleiding) Bouwkunde (bacheloropleiding) Architecture and Construction Engineering buitengewone toelage extraordinary allowance …. buitenland [DS] …. Study Abroad

 • 4

  buitenlandstage study abroad [DS] Study Abroad

  C cao Collective Labour Agreement CaRES, Care Rehabilitatie Educatie & Sport CaRES, Care Rehabilitation Education & Sport (kenniscentrum) (Research Centre) case case study

  [DS] Case Study centraal central de student centraal student centred Chemie (bacheloropleiding) Chemistry Chemische Technologie (bacheloropleiding) Chemical Engineering cijfer (voor tentamen etc.) mark (UK); niet: grade want Amerikaans) cijferlijst list of marks (UK); (niet: list of grades, want

  Amerikaans) Civiele Techniek (bacheloropleiding) Civil Engineering cohort cohort collega colleague college (bestuurslichaam) board college (les) lecture, class College van Beroep voor Studenten Student Appeals Board College van Bestuur Executive Board collegegeld tuition fee(s) collegekaart student card collegerooster timetable jaarrooster annual timetable blokrooster period timetabel collegevrijheid non-compulsory lectures Er is collegevrijheid Lecture attendance is not compulsory Commerciële Economie (bacheloropleiding) Marketing Communicatie (bacheloropleiding) Communication Communicatie

Recommended

View more >