strucna pedijatrija

Click here to load reader

Post on 19-Jul-2016

143 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

strucna pedijatrija

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJIDR SANELA DOMUZUVOD

BCG i HIB2SKRININGsluhTEOAEGuthrie test hipotireozafenilketonurija

NJEGA ZDRAVOG NOVOROENETAkoafizioloka uticapatoloka uticapregled glavicemjerenje fontanelakefalhematomaobrada pupkapregled genitalija

PARAMETRI PRAENJA RASTAduina/visinaPirquetovo koritovisinometartjelesna teinaobim glavicevrijeme spavanjavrijeme hranjenjarefleksinidacija

u 1.tromjeseju dobiva 25g dnevno, 750g mjesenou 2. 600g mjesenou 3. 450g mjesenou 4. 300g

u dobi 5 mj poroajna teina 2x, u dobi 12 mj 3xporaste s 50cm na 75 cm na kraju 1.god

OG s 34/35 pri roenju42/44 cm s 6 mj45/47 s 12 mj

VF se zatvori do 18 mjISHRANA ODOJETAtehnike dojenjastolicadiureza

TEMPERATURA

Naini gubitka toploteKonvekcijaKondukcijaEvaporacijaRadijacija

RESPIRACIJA KOD NOVOROENETArespiracija:6mj. 30 60/ min 2 3god. 24 40/ min predkolski uzrast 22 34/ min lolski uzrast 18 30 /min adolescenti 12 16/ min

Budno stanje Spavanje Neonatusi 100 180/min 80 160/min 6 mjeseci 100 160/min 75 160/min 2 3 god 80 110/min 60 90/min predkol uzrast 70 110/min 60 90/min kolski uzrast 65 110/min 60 90/min adolescenti 60 90/min 50 90/min DEZINFEKCIJA U NEONATOLOGIJIHigijenu rukuDezinfekciju koeDezinfekciju povrinaDezinfekciju instrumenataVAKCINALNI STATUS DJETETA

HOD I POSTURAu uspravnom poloaju napoetku pokazuje automatski hodnakon 3 mj ne odupire se aktivno- astazija i abazijasa 6 i 8 mj. sjedi sa 5mj.opet se odupiresa 9-10 stoji uz pridravanjesa 11-12 balansirasa 12-15 hoda samostalno

HVALA NA PANJIDR SANELA DOMUZ