stephen r covey. 2nd habit

of 24 /24
Stephen R. Covey 7 Habits of Highly Effective People 2 nd Habit: Start With The End In Mind Bắt đầu từ mục tiêu đã xác định

Author: phan-quoc-khanh

Post on 19-Jun-2015

450 views

Category:

Business


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. Stephen R. Covey 7 Habits of Highly Effective People 2 ndHabit: Start With The End In Mind Bt u t mc tiu xc nh

2.

 • Cch nhn to ra ci nhn .Ci nhn to ra s la chn . S la chn to ra s phn .S phn thay i khi cch nhn thay i .
 • Gieo suy ngh, gt hnh ng .Gieo hnh ng, gt thi quen. Gieo thi quen, gt tnh cch. Gieo tnh cch, gt s phn .

3. im qua mt s ci nhn v v tr, con ngi

 • Quan im ca Thin Cha Gio (u M)
 • Quan im ca o Pht (n )
 • Quan im ca o Lo (Trung Hoa)
 • Thuyt tin ha, chn lc t nhin ca Darwin (T nhin hc)
 • Thuyt Big Bang (Vt l)
 • Thp nhu cu Maslow (Tm l)
 • Tuyn ngn c lp ca M (4-7-1776)
 • Tn Trung Sn (?1905), H Ch Minh (2-9-1945)
 • Stephen R. Covey
 • GS Ng Bo Chu (15-9-2011)

4. Quan im ca Thin Cha Gio

 • Mun loi trn tri t ny do Cha Tri to ra.
 • Trong mun loi th ring con ngi c to ra theo hnh nh Cha Tri, ging nh Cha Tri v vi mc ch con ngi cai qun cc sng to do Cha tri lm ra.
 • B an u Cha to ra mt th gii tt pa ng- con ngi sng mun i. , con ngi khng phi au kh v phi cht, sng hnh phc trong tnh thn mt vi Cha.
 • Nhng satan-ma qu ph hoi cng trnh ca Ngi, bin a ng tr thnh th gian trn tc. Cng trnh cui cng ca Cha cng b bp mo ri hu du Adam- E va phi sinh ra trong ci khun mp mo y.
 • Thng qua cc tin tri v ngn s, Thin Cha lin tc sa cha li lm ca t tin loi ngi, cho con ngi tr nn tt hn c th vo nc Tri.

5. 10 iu dy Cha Tri

 • Ta l Thin Cha ca ngi. Ngi khng c Thin Cha no khc ngoi Ta.
 • Ngi khng c tc tng v hnh th, v ta l c Cha Tri ngi.
 • Ngi khng c dng danh thnh Cha mt cch bt xng.
 • Hy lm cng vic trong 6 ngy v nh ngh ngy th 7 ng lm nn ngy thnh (Cha Nht).
 • Knh hiu i vi cha m.
 • Khng c hm hi ngi khc.
 • Khng c t dm.
 • Khng c trm cp.
 • Khng c lm chng di.
 • Khng c chim ot v ca ngi khc, ca ci ca ngi khc.

6. Quan im ca Pht Gio

 • Lun hi: i ngi lun hi t kip ny sang kip khc theo lut nhn qu v duyn phn.
 • Lut nhn qu: Chng ta hin ti l kt qu ca nhng g chng ta lm trong qu kh v tng lai ca chng ta l nhng g m chng ta lm trong qu kh v hin ti.
 • Duyn: Gp duyn th hp/sinh, ht duyn th dit.
 • Tt c chng sinh u c Pht tnh, v u c kh nng thnh Pht.
 • Mc ch ca cuc sng: gii thot khi kh au, c cuc sng hnh phc, an lc thng qua con ng gic ng, t bi v tr tu.
 • o Pht k ni n (k quan tm) n s hnh thnh ca v tr, cng nh con ngi trc/sau ci cht (lun hi). o Pht quan tm n cuc sng hin thc, hin ti, by gi v y.

7. Quan im ca o Lo (400 nm TCN)

 • Vn vt l do o/T nhin sinh ra. Vn vt u bnh ng (t vt lun), khng c hn-km, tt-xu (do t nhin sinh ra), m ch c s khc bit.
 • V vi: Do t nhin/o sinh ra nn tt nht l sng thun/ha hp vi t nhin.
  • Thun vi t nhin bn ngoi v vi chnh mnh. Mnh nh th no th thun theo th .
  • Thun thch nghi vi t nhin mi trng, ch k phi l cng li hoc thay i t nhin.
 • Bnh ng (k c hn-km, tt-xu) + Thun vi t nhin = Tr thnh chnh mnh, Self-Actualization (Maslow).

8. Thuyt tin ha ca Darwin

 • Di truyn - Bin i/bin d Gen - Chn lc t nhin ph hp nht vi mi trng sng.
  • s pht sinh bin d v s di truyn cc bin d l c s, gii thch s phn ho a dng trong mt loi,
  • s chn lc cc bin d c li, kt qu l s sng st v pht trin u th ca nhng dng thch nghi hn, v
  • s phn ly du hiu v s cch ly dn ti hnh thnh loi mi.
 • Bin d v di truyn l hai c tnh c bn ca sinh vt, biu hin song song trong qu trnh sinh sn.
 • Tnh di truyn biu hin mt kin nh, bo th. Tnh bin d th hin mt d bin. Tnh bin d l mm mng ca mi s bin i. Tnh di truyn l c s s tch ly bin d nh thnh bin i ln. Nh c hai c tnh trn sinh vt mi c th tin ho thnh nhiu dng phong ph, ng thi vn gi c nhng c im ring ca th v loi.

9. Thuyt tin ha ca Darwin

 • Chng ta sinh ra c tin nh bi gen ca b m. V khc vi B/M v bao gm c b v m + bin i/bin d Gen c th c.
 • Bin i/Chn lct nhin thch nghi vi mi trng ch k phi thay i mi trng (mi trng t nhin)
 • Mi tn ti hin c (trong c ca mi chng ta) u hp l hoc hp l (do c chn lc t nhin).

10. Thuyt Big Bang

 • V tr thnh hnh do mt s n bng ln ca mt d im v cng c, v cng nng (v tt c vt cht trong v tr c p li thnh mt im).
 • Cc vt cht c bn i cc pha, di chuyn ngy cng xa nhau, n ra, to ra cc di ngn h, cc v sao, v tr ngy nay. V tr hin vn ang n ra.
 • Thuyt Bing Bang, Thin Cha Gio, o Lo c cng 1 im chung l c 1 im bt ngun, sng th ra v tr, mun loi.

11. Thuyt nhu cu Maslow (1943)

 • Self-Actualization = Tr thnh chnh mnh (t khng nh)

12. Thuyt nhu cu Maslow (1970)

 • B sung thm 3 tng v chia thnh 2 nhm nhu cu.
  • Cc nhu cu tn ti (existing needs)
  • Cc nhu cu pht trin/tr thnh chnh mnh (being needs)
 • Nhu cu tn ti = c lp
 • Nhu cu tr thnh chnh mnh = T do.

13. Tuyn ngn c lp ca M 1776

 • Chng ti khng nh mt chn l hin nhin rng mi ngi sinh ra u bnh ng, rng to ha ban cho h nhng quyn tt yu v bt kh xm phm, trong c quyn sng, quyn c t do v mu cu hnh phc .
 • c lp T do Hnh phc

14. Tn Trung Sn (?1905) H Ch Minh 2-9-1945

 • Tn Trung Sn (1866-1925): "Tam dn" (?1905)
  • Dn tcc lp
  • Dn quynT do
  • Dn sinhHnh phc .
 • HCM, 2-9-1945:c lp T do Hnh ph c.

15. Stephen R. Covey

 • La chn hnh ng ph thuc vo chng ta. Cn kt qu th ph thuc vo cc quy lut ca t nhin.

16. GS Ng Bo Chu 15-9-2011

 • o Pht Ngy Nay: Theo GS, hnh phc l g? V u l cch thc gio s gi gn v pht trin hnh phc c c?
 • Ng Bo Chu:i vi ti, ci hnh phc ln nht l cm gic mnh ang sng. Cm gic bao gm c v ngt v v ng. N xut pht t quan h vi nhng ngi thn thit, bn b, cng vic v x hi, t ming cm ta n, t ming nc ta ung, t khng kh ta ang th. c hnh phc, c l khng c cch no khc l yu cuc sng nh chnh n. bt hnh, c l khng c cch no tt hn l i ui theo nhng o nh.
 • PNN: Theo GS, sng mt cuc sng c ngha, ngi ta phi lm g?
 • NBC:Ti e mnh khng thng tu tr li cu hi ny ca thy mt cch y . Phn nh ca cu tr li m ti bit l sng mt cuc sng c ngha, ta nn trnh lm nhng vic v ngha.

17. Cc giai on trong cuc i theo Khng T (400 nm TCN)

 • (sng cng thi vi Lo T, nhng tr hn)
 • "Ng thp hu ng nhi ch vu hc, tam thp nhi lp, t thp nhi bt hoc, ng thp nhi tri thin-mnh, lc thp nhi nh thun, v tht thp nhi tng tm s dc bt du c"
  • ti mi lm tui mi chuyn-ch vo vic hc,
  • ba mi tui mi t-lp,
  • bn mi tui mi thu-hiu ht s l (ng/sai) trong thin-h,
  • nm mi tui mi bit mnh tri,
  • su mi tui mi c kin-thc v kinh-nghim hon-ho c th phn-on ngay c mi s-l v nhn-vt m khng thy c iu g chng-ngi khi nghe c,
  • by mi tui mi c th ni hay lm nhng iu ng theo -mun ca lng mnh m khng ra ngoi khun-kh o-l.

18. Cc giai on trong i ngi theo Osho (1931-1990)

 • Mi giai on l 7 nm. Sng khong 70 tui, 10 giai on. Theo hnh parabol, nh l nm 35 tui.
 • 1-7 tui: Ta l trung tm. Tt c l phc v ta, cho ta.
 • 8-14 tui: Quan tm n ngi khc (cng gii) v th gii. Ti sao? V khm ph.
 • 15-21 tui: Quan tm n ngi khc gii. Dc trn nn chn mui. Tnh yu, tnh dc.
 • 22-28 tui: Quan tm n tham vng, hoi bo nhiu hn tnh yu. Tin bc, quyn lc, danh ting Sng trong phiu liu, phn khng, cch mng. Hippi.
 • 29-35 tui: Bt u mong mun yn n, c gia nh, c nh, c s tin trong ti, ngn hng. Mun l 1 phn ca cng ng/nh ch.

19. Cc giai on trong i ngi theo Osho (1931-1990)

 • Mi giai on l 7 nm. Sng khong 70 tui, 10 giai on. Theo hnh parabol, nh l nm 35 tui.
 • 36-42 tui: Nng lng bt u suy gim. Chng li mi thay i. Tr thnh phn cch mng. Chng li Hippi. Mun c bo v. Thin v lut php, ton n, chnh ph.
 • 43-49 tui: bt u m yu v th cht v tinh thn. Cuc sng bin vo trong ci cht dn. Bt u quan tm n tn gio, tn ngng.
 • 50-56 tui: K quan tm n ngi khc gii (mn kinh).Bt u quay lng vi tham vng, ham mun, bt u i ti s 1 mnh, hng ti bn thn mnh, ni tm.
 • 57-63 tui: K quan tm n ngi khc, n x hi, cc nghi l x hi Mi th , sng , hc Khi b bt u bc vo cuc sng, th khi ny bt u bc ra khi cuc sng.
 • 64-70 tui: Ging nh a tr, ch quan tm n bn thn mnh. i vo ni tm, thin. Trc ci cht 9 thng th nhn bit c ci cht ang n.

20. Xc nh mc tiu cuc i cho bn thn

 • Cch nhn to ra ci nhn .Ci nhn to ra s la chn . S la chn to ra s phn .S phn thay i khi cch nhn thay i .
 • Gieo suy ngh, gt hnh ng .Gieo hnh ng, gt thi quen. Gieo thi quen, gt tnh cch. Gieo tnh cch, gt s phn .

21. Xc nh mc tiu cuc i cho bn thn

 • o Thin Cha: Do Cha to ra, Thc hin s mnh ca Cha, Tin v Knh Cha
 • o Pht: Lun hi kip/Lut nhn qu/Ty Duyn, An Lc, T-Bi-H-X
 • o Lo: Do o/T nhin sinh ra, sng ha hp vi t nhin.
 • Thuyt tin ha ca Darwin: Tin ha (di truyn+bin i), chn lc ph hp vi t nhin, mi trng sng.
 • Thuyt Big Bang
 • M: Quyn sng, Quyn c t do, quyn mu cu hnh phc.
 • Tn Trung Sn, HCM: c lp, T do, Hnh phc.
 • Thp nhu cu ca Maslow: Tn ti (c lp), Tr thnh chnh mnh (t do)
 • Stephen R. Covey: La chn hnh ng ph thuc vo chng ta. Cn kt qu th ph thuc vo cc quy lut ca t nhin.
 • Ng Bo Chu: Cm gic ang sng, yu cuc sng nh chnh n ang l.

22. Xc nh mc tiu cuc i cho bn thn

 • Khng T: 6 mc - 15 tui, 30 tui, 40 tui, 50 tui, 60 tui, 70 tui
 • Osho: 10 giai on, mi giai on 7 nm 1, 7, 14, 21, 28,35 , 42, 49, 56, 63, 70.

23. Xc nh mc tiu cuc i cho bn thn

 • Theo cc quan im ca cc tn gio, o
 • Thuyt nhu cu ca Maslow
 • Theo s thay i trong tng giai on ca cuc i: Khng T, Osho
 • Theo quy tc s 2 ca Stephen R. Covey.

24. Xc nh mc tiu cuc i cho bn thn

 • Theo cc quan im ca cc tn gio, o
 • Thuyt nhu cu ca Maslow
 • Theo s thay i trong tng giai on ca cuc i: Khng T, Osho
 • Theo phng n thi quen th 2 ca Stephen R. Covey (xem slide)