specjalność: przedsiĘbiorczoŚĆ i finansowanie biznesu · specjalność: przedsiĘbiorczoŚĆ i...

12
dla aktywnych i kreatywnych liderów, myślących o swojej przyszłości Kierunek: Ekonomia Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Upload: others

Post on 28-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

dla aktywnych i kreatywnych liderów,

myślących o swojej przyszłości

Kierunek: Ekonomia

Specjalność:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Page 2: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

Czy zastanawiasz się:

- co wybrać?

- czego się uczyć?

- kim się stać?

Nie myśl, że znajdziesz od razu pomysł na swoje życie.

Pamiętaj, że cały czas się czegoś uczysz, coś wybierasz,

o czymś decydujesz ... po to, aby cały czas się rozwijać...

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Page 3: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

Przedsiębiorczość

kreatywność

zarządzanie firmą

wprowadzanie zmian

wdrażanie innowacji

finansowanie projektów

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Page 4: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

JAKICH LUDZI

POTRZEBUJE

WSPÓŁCZESNY

RYNEK PRACY ?

Liderów i menedżerów

szybko reagujących na

zmiany w otoczeniu

Kierowników średnich i

dużych przedsiębiorstw

Specjalistów

ds. projektów

gospodarczych

Konsultantów

i doradców

finansowych

Nasza specjalność przygotowuje studentów do takich funkcji...

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Page 5: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

JAKICH JESZCZE LUDZI POTRZEBUJE

WSPÓŁCZESNY

RYNEK PRACY ???

Rozumiejących środowisko ekonomiczne pracowników i pracodawców

... oraz przygotowuje studentów do stworzenia sobie i innym miejsca pracy !

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Page 6: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

Perspektywy zatrudnienia dla naszych absolwentów:

• w średnich i dużych firmachmenedżerowie i dyrektorzy

• we własnych firmachprzedsiębiorcy

• w instytucjach wspierania przedsiębiorczości i innowacji (m.in. w agencjach i ośrodkach promocji przedsiębiorczości, centrach transferu technologii)

kierownicy

• w firmach konsultingowych świadczących usługi dla przedsiębiorców

doradcy

• w sektorze bankowym i instytucjach finansowychspecjaliści

• w instytucjach administracji państwowej i samorządowej

konsultanci

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Page 7: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

Jaka jest

oferta dydaktyczna?

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Page 8: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

Oferta dydaktyczna specjalności

(wybrane przedmioty)

Przywództwo i komunikacja w zespole

Finanse przedsiębiorstw

Analiza strategiczna firmy

Przedsiębiorczość korporacyjna

Projekty inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Decyzje finansowe

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Innowacyjne modele biznesu

Page 9: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Studia II stopnia stacjonarne

II. Przedmioty specjalnościowe 240 32 60 60 0 16 60 60 0 16

Przedsiębiorczość korporacyjna E3 30 4 15 15 4

Internacjonalizacja przedsiębiorstw E4 30 4 15 15 4

Analiza strategiczna firmy E3 30 4 15 15 4

Finanse korporacyjne / Finanse przedsiębiorstw E3 30 4 15 15 4

Analiza informacji finansowych E4 30 4 15 15 4

Decyzje finansowe Z4 30 4 15 15 4

Zarządzanie projektami E4 30 4 15 15 4

Przywództwo i komunikacja w zespole Z4 30 4 15 15 4

III. Przedmioty do wyboru

(1 przedmiot do wyboru z 2 przedmiotów) 130 16 15 45 5 8 15 45 5 8

Projekty inwestycyjne / Zarządzanie ryzykiem E4 30 3 15 15 3

Innowacyjne modele biznesu / Komercjalizacja i transfer wiedzy E3 30 3 15 15 3

Techniki marketingowe / Kreowanie wizerunku firmy Z4 30 3 30 3

Business Intelligence / Informatyczne narzędzia analizy danych E3 30 3 30 3

Tutorial (po przejściu procedury WISE) Z3 Z4 10 4 5 2 5 2

Page 11: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

Dodatkowe możliwości …

Koło Naukowe

Przedsiębiorczości

i Innowacji

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Page 12: Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU · Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU Studia II stopnia stacjonarne II. Przedmioty specjalnościowe

Chcesz osiągnąć swój cel?

Specjalność: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSOWANIE BIZNESU

Dołącz do nas!https://ie.uek.krakow.pl/katedry/katedra-przedsiebiorczosci-i-innowacji/