specjalność – geografia · pdf filespecjalność – geografia fizyczna studia i...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Specjalno GEOGRAFIA FIZYCZNA

Studia I stopnia (licencjackie) - stacjonarne: 300 godz.

Studia II stopnia (magisterskie) - stacjonarne: 150 godz.

Jest ukierunkowana na problematyk fizyczno-geograficzn w zakresie relacji woda rzeba terenu w obrbie zlewni, szczeglnie w obrbie koryta rzecznego;

Cel specjalnoci:

Wyksztacenie umiejtnoci wykonywania przez studenta:

1 - inwentaryzacji przyrodniczej koryta rzeki;

2 - kompleksowego opracowania ekofizjograficznego

zlewni i samego koryta rzecznego;

3 - oceny hydromorfologicznej stanu zlewni.

Dla nabycia tych umiejtnoci przygotowano zestaw kursw podstawowych, metodycznych i specjalistycznych. Na poziomie licencjatu s one bardziej oglne, na poziomie magisterskim bardziej szczegowe i bardziej specjalistyczne.

Kursy podstawowe:

a) na poziomie licencjatu:

1 - Podstawy geologii i paleogeografii czwartorzdu;

2 - Relacje klimat woda rzeba terenu;

3 - Historia rzeby obszaru Polski;

b) na poziomie magisterskim bardziej szczegowych :

1 - Podstawy sedymentologii;

2 - Geomorfologia dynamiczna.

Kursy metodyczne:

a) Na poziomie licencjatu:

1 - Metody bada w geografii fizycznej;

2 - Inwentaryzacja przyrodnicza

b) Na poziomie magisterskim:

1 - Metodyka opracowa ekofizjograficznych;

2 - Narzdzia geoinformatyczne w geografii fizycznej;

3 - wiczenia terenowe:

Kursy specjalistyczne:

Na poziomie licencjatu:

1 - Gospodarka wodna;

2 - Specjalizacyjna praktyka terenowa;

3 - Antropogeniczne przemiany rodowiska;

Na poziomie magisterskim:

1 - Hydromorfologiczna ocena stanu zlewni;

2 - Zasoby wodne Polski;

3 - Hydroekologia i ochrona ekosystemw rzecznych;

Studia I stopnia (licencjackie) - stacjonarne: 300 godz.

Kursy podstawowe:

Przedmioty Razem Wykady wicz. wiczeniaterenowe

Podstawy geologii i paleogeografii czwartorzdu

46 30 16

Relacje klimat woda rzeba terenu

24 10 14

Historia rzeby obszaru Polski 24 24

94 64 30

-

-

-

-

-

Kursy metodyczne:

Metody bada w geografii fizycznej

60 30 30

Inwentaryzacja przyrodnicza

30 30

90 30 30 30

Kursy specjalistyczne:

Gospodarka wodna 40 24 16

Specjalizacyjna praktyka terenowa

46 46

Antropogeniczne przemiany rodowiska

30 30

116 24 16 46

-

- -

-

- -

- -

Studia II stopnia (magisterskie) - stacjonarne:Kursy podstawowe:

Przedmioty Razem Wyka-dy

wicz. Zajcia teren.

Podstawy sedymentologii 24 16 8

Geomorfologia dynamiczna 16

40 16 8

-

- - -

-

Kursy metodyczne:

Metodyka opracowa ekofizjograficznych

20 12 8

Narzdzia geoinformatyczne w geografii fizycznej

20 12 8

wiczenia terenowe 24 24

64 24 8 24

-

-

- -

Kursy specjalistyczne:

Hydromorfologiczna ocena stanu zlewni

20 8 12

Zasoby wodne Polski 16 16

Hydroekologia i ochrona ekosystemw rzecznych

10 10

46 34 12

-

- -

- -

-

Proponowane zajcia poprowadzi zesp wykadowcw Zakadu Geografii Fizycznej naszego Instytutu w skadzie:

Dr M.Bajgier-Kowalska, dr J.Zawiejska, dr hab. prof.UP R.Soja, dr hab. prof. UP J.Chmura, dr T.Bryndal, dr R.Kroczak, dr hab. prof.UP J.Kukulak oraz wspomagajcy zesp: dr hab. prof.UP W.Wilczyska-Michalik i dr hab. prof.UP K.Bk.

Do zobaczenia na zajciach .......

Slajd 3Slajd 7Slajd 10Slajd 14