prace magisterskie i licencjackie 2005-2011

of 85/85
1 UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA BIBLIOTEKA BIBLIOGRAFIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH NAPISANYCH W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA za lata 2005 - 2011 Opracowały: Halina Grzywacz, Justyna Buczyńska-Łaba Kraków 2012

Post on 11-Jan-2017

238 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ

  I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

  BIBLIOTEKA

  BIBLIOGRAFIA PRAC MAGISTERSKICH

  I LICENCJACKICH NAPISANYCH

  W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ

  I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

  za lata 2005 - 2011

  Opracoway:

  Halina Grzywacz, Justyna Buczyska-aba

  Krakw 2012

 • 2

  Spis treci

  WSTP ................................................................................................................................................. 3

  I. BIBLIOLOGIA. NAUKA O KSICE ............................................................................................... 5

  II. BIBLIOTEKI. BIBLIOTEKARSTWO. ZBIORY BIBLIOTEK ........................................................ 6

  III. CZYTELNICTWO .................................................................................................................................. 23

  IV. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................... 27

  V. INFORMACJA NAUKOWA ................................................................................................................... 30

  VI. EDYTORSTWO. DZIAALNO WYDANICZA. KSIGARSTWO ............................................34

  VII. PRASOZNAWSTWO .............................................................................................................................. 48

  VIII. LITERATURA DLA DZIECI I MODZIEY .................................................................................60

  IX. LITERATURA. MOTYWY LITERACKIE .....................................................................................62

  X. YCIE KULTURALNE I LITERACKIE .........................................................................................68

  XI. BIBLIOTERAPIA ................................................................................................................................... 79

  INDEKS..80

 • 3

  WSTP

  Bibliografia za lata 2005-2011 jest kontynuacj poprzednich spisw bibliograficznych

  rejestrujcych prace magisterskie i licencjackie napisane w Instytucie Informacji Naukowej

  i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego.1 Opracowana zostaa dla potrzeb

  pracownikw naukowo-dydaktycznych Instytutu, prowadzcych seminaria magisterskie

  i licencjackie oraz dla osb zainteresowanych badaniami z zakresu bibliotekoznawstwa,

  historii ksiki, informacji naukowej, ycia literackiego i kulturalnego.

  Jest to zrnicowany zbir, zarwno pod wzgldem tematw jak i form opracowania.

  Najliczniejsz grup stanowi prace powicone szeroko pojtemu bibliotekoznawstwu,

  majce przewanie charakter historyczny i uwzgldniajce przede wszystkim XIX i XX w.

  Dotycz one bibliotek, wydawnictw, towarzystw naukowych, muzew oraz historii ksiki,

  czytelnictwa i biblioterapii. Przedmiotem rozpraw s przede wszystkim biblioteki publiczne

  i szkolne, a take biblioteki prywatne i ksigozbiory domowe. Ponadto powstay prace

  powicone yciu i kulturze miejscowoci poudniowej Polski. Czsto maj charakter

  interdyscyplinarny, czcy zagadnienia z zakresu bibliologii, historii literatury i motyww

  literackich, czasopimiennictwa, ruchu wydawniczego i ksigarskiego oraz dotycz

  udostpniania rnych materiaw bibliotecznych. Duy dzia spisu bibliograficznego

  stanowi opracowania bibliograficzne dotyczce literatury dawnej, wspczesnej i dziecicej

  oraz bibliografie podmiotowe i przedmiotowe autorw.

  Poniszy spis zosta sporzdzony z autopsji w oparciu o prace zgromadzone w Bibliotece

  Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Ukad dziaowy bibliografii jest

  odzwierciedleniem tematyki prac.

  1 M. Pieczonka : Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Zakadzie Bibliotekoznawstwa Wyszej Szkoy Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej za lata 1977 1979, Krakw 1980 [ maszyn. powiel.]

  G. Dymaska, M. Pieczonka : Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Samodzielnym Zakadzie

  Bibliotekoznawstwa Wyszej Szkoy Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej za rok 1980, Krakw 1981 [ maszyn.

  powielony]

  G. Wrona, M. Pieczonka : Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Samodzielnym Zakadzie

  Bibliotekoznawstwa Wyszej Szkoy Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej za rok 1981, Krakw 1982 [ maszyn.

  powielony]

  B. Gra : Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Samodzielnym Zakadzie Bibliotekoznawstwa Wyszej

  Szkoy Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za lata 1982 1983, Krakw 1984 [ maszyn.

  powielony]

  B. Gra : Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Samodzielnym Zakadzie Bibliotekoznawstwa Wyszej

  Szkoy Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 1984 roku, Krakw 1985 [ maszyn. powielony]

  M. Glogier, M. Wicawek : Bibliografia prac magisterskich wykonanych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i

  Informacji Naukowej Wyszej Szkoy Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za lata 1985 1991,

  Krakw 1992 [ maszyn. powielony]

  H. Grzywacz, D. Wilk : Bibliografia prac magisterskich i licencjackich napisanych w Instytucie Informacji

  Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie za l. 1992 2004, Krakw 2005 [ maszyn.]

 • 4

  Cao podzielono na nastpujce dziay:

  I. Bibliologia. Nauka o ksice II. Biblioteki. Bibliotekarstwo. Zbiory bibliotek

  III. Czytelnictwo IV. Bibliografia V. Informacja naukowa

  VI. Edytorstwo. Ruch wydawniczy. Ksigarstwo VII. Prasoznawstwo

  VIII. Literatura dla dzieci i modziey IX. Literatura. Motywy literackie X. ycie kulturalne i literackie

  XI. Biblioterapia

  W budowie dziaw zastosowano chronologi biorc pod uwag rok obrony prac

  magisterskich i licencjackich. W obrbie chronologii materia bibliograficzny uoono

  alfabetycznie. Opisy bibliograficzne sporzdzono i uporzdkowano zgodnie

  z obowizujcymi normami, opuszczajc elementy powtarzajce si (instytucj, w ktrej

  broniono prac, literatur przedmiotu oraz indeksy), dodano promotorw prac, form pracy

  (licencjacka lub magisterska), a dostarczone na nonikach elektronicznych oznaczono

  skrtem CD-ROM lub DVD-ROM. Opisy prac zgromadzonych w Instytucie opatrzono

  numerem nadanym wg kolejnoci ich rejestracji, pozostae opisy uzupeniono sygnatur

  nadan przez Archiwum UP. Bibliografia posiada indeks autorw prac licencjackich

  i magisterskich2.

  Autorki opracowania maj nadziej, e kontynuowany spis uzupeni wczeniejsze

  zestawienia bibliograficzne prac magisterskich wiadczce o bogatym zasobie bada

  bibliologicznych i literackich Instytutu oraz bdzie pomoc dla promotorw, studentw

  i inspiracj do dalszych bada.

  2 PN-N-01152.01 : Opis bibliograficzny ksiki ; PN-N-01152-13 : Opis bibliograficzny : dokumenty

  elektroniczne ; PN-ISO 7154 : Dokumentacja : zasady szeregowania bibliograficznego

 • 5

  I. BIBLIOLOGIA. NAUKA O KSICE

  2005

  1. MROWCZYK, Wioletta Edytorstwo bibliologiczne i bibliografia dziedzinowa za lata 1951 2004. 99 s.

  Praca magisterska

  Promotor prof. dr. hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  2. NALEPKA, Grayna Sylwetki pracownikw ksiki w Polskim Sowniku Biograficznym. 186 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2327

  2006

  3. DRONIK, Iwona Ks. Jan Sygaski badacz dziejw i wydawca rde historycznych: 1853 1918. - 90, [20] s. :

  il. kolor.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2421

  2010

  4. FIJO, Katarzyna Problematyka bibliologiczna na amach Kroniki zamieszczonej w Ksice w l. 1901-1914.

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2759

  5. WIK, Aleksandra Krakowskie publikacje polsko-jzyczne zakwestionowane przez carsk cenzur w l. 1865-1904.

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2765

  2011

  6. CAKA, Jakub Ksika parabol czowieka. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Andrzej Drd, prof. UP Sygn. 2890

  7. KOZOWSKA, Agnieszka Wpyw ksiki na modzie gimnazjaln z problemami anoreksji i bulimii. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2969

  8. MAKO, Sylwia Przekady literatury fiskiej na jzyk polski. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2892

  9. NIWA, Natalia Ksika i lektura w pamitnikach osb duchownych represjonowanych przez reim

  komunistyczny . CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Andrzej Drd, prof. UP Sygn. 2965

  10. PIWOWARSKA, Ewelina Ksika tradycyjna a elektroniczna we wspczesnym spoeczestwie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2894

 • 6

  II. BIBLIOTEKI. BIBLIOTEKARSTWO. ZBIORY BIBLIOTEK

  2005

  11. ADAMSKA, Katarzyna Sposoby prezentacji nowoczesnej biblioteki szkolnej. 36 s. : fot.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2230

  12. BARTKIEWICZ, Iwona Wsppraca bibliotek publicznych ze rodowiskiem na przykadzie Miejskiej Biblioteki

  Publicznej w Sieradzu w latach 1996 2004. 183 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 1233

  13. BAEJEWSKA, Anna Miejska i powiatowa Biblioteka Publiczna w Bechatowie i jej ocena przez czytelnikw.

  86,[1] s. : il., wykr., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2301

  14. BOROCZYK, Ewa Gminna Biblioteka Publiczna w arnowie (1949 2004) : prba monografii. 139, [3] s.

  : fot., tab. wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2276

  15. BYRCZEK, Anita Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie 1949 2004 : zarys monograficzny. 248 s.

  : il., fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2234

  16. CHMIELOWSKA, Magorzata Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lesku w latach 1947 2004 : prba monografii.

  197 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2236

  17. CISZEWSKA-GUBAA, Edyta Encyklopedia Kocielna ksidza Michaa Nowodworskiego jako rdo informacji

  o bibliotekach. 99, [2] s. : il. + CD

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2337

  18. CZERWIEC, Iwona Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy w latach 1947 2004 : prba monografii.

  191 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. Arch. 2185/4

  19. DANUS, Jolanta Biblioteki szkolne w zreformowanym systemie owiaty na przykadzie szk w Jastrzbiu

  Zdroju. 86 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. 2328

  20. GROS, Agnieszka rdmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie w latach 1994 2004. 80, [38] s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2325

 • 7

  21. KASPRZYK, Anna Obsuga dzieci i modziey w Wojewdzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.

  145 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2326

  22. KRUPA, Monika Biblioteka parafialna OO. Cystersw w Mogile w latach 1963 2004. 75, [22] s. : fot.,

  tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Gra Sygn. 2202

  23. KWANIEWSKA, Elbieta Gminna Biblioteka Publiczna w Borzcinie w latach 1946 2004. 154, [1] s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2247

  24. MARCHISKA, Izabela Czytelnicy Podgrskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 83 s. : rys., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2224

  25. MEDO, Sylwia Organizacja i dziaalno biblioteki szkolnej w Radziszowie w latach 1946 2003. 158 s.

  : il., fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2246

  26. MUSUR, Elbieta Biblioteka Muzeum w Jarosawiu, Kamienica Orsetlich: 1902 2004. 96. s. : wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn 2291

  27. OJCZYK, Maria Prba monografii za lata 1957 2004 Filii Tarnowskiej Biblioteki Pedagogicznej

  w Brzesku. - 103 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. Arch. 1943/18

  28. PIETRYCH, Katarzyna Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu w latach 1993 2004. 148 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2294

  29. POSE, Anna Formy promocji biblioteki szkolnej i publicznej. 62 s. : rys., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaowa Sygn. 2319

  30. RABIEJ, Karolina Biblioteka prywatna Wadysawa Wrblewskiego. 61 s. : fot.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Gra Sygn. 2229

  31. RYCKI, Artur Obraz biblioteki w wybranych ksikach Umberto Eco. 71 s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. Arch. 1940/31

  32. SKALIK, Izabela Katalogi ksigarskie z XIX i pocztku XX wieku w zbiorach Biblioteki lskiej

  w Katowicach. 114 s., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka Sygn. 2271

 • 8

  33. SOBOWSKA, Bogusawa Biblioteka Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (1950 2004) : prba monografii.

  115 s. : rys., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2274

  34. STRACH, Monika Ksigozbir Muzeum im. Profesora Stanisawa Fischera w Bochni. 118 s. : fot.

  Praca magisterska

  Proomotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2323

  35. STRZPEK, Magorzata Biblioteka Dominikanw w Borku Starym na podstawie inwentarza z XVIII wieku. 62 s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 232

  36. LUSAREK, Magorzata Sie bibliotek publicznych powiatu wielickiego 2000 2004. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. brak

  37. WALIGRA, Boena Gminna Biblioteka w Podegrodziu : organizacja i dziaalno w latach 1949 2003.

  126 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2266

  38. WINIEWSKA, Barbara Biblioteki Nowego Winicza w latach 1947 2003. 147 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. 2238

  39. WOJTKOWSKA, Magorzata Promocja biblioteki na przykadzie dziaalnoci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

  w Rybniku. Oddzia dla dzieci i Modziey. 229 s. : il., rys., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2244

  40. ZIBA, Joanna Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalaskim i jej filie. 90, [8] s. : tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2307

  41. A

  2006

  42. Baran, Piotr Historia i wspczesno Biblioteki Naukowej OO. Dominikanw w Krakowie. 57 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz prof. UP Sygn. 2375

  43. BELKA, Katarzyna Ksiki z lat 1900 1949 w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. 169 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2436

  44. CEBULA, Katarzyna Katalogi ksigarskie dwudziestolecia midzywojennego w zbiorach Biblioteki Jagielloskiej.

  134 s. : tab., il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Ewa Wjcik Sygn. 2370

 • 9

  45. DZIDEK, Magorzata Siedemnastowieczne druki krakowskie ze zbiorw Biblioteki Zgromadzenia Ksiy Misjonarzy

  na Stradomiu w Krakowie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr Iwona Pietrzkiewicz Sygn. brak

  46. DYDEK, Agnieszka Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie i jej filie w latach 1981 2005. 91 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2465

  47. GSIOR, Anna Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju (1946-2005) : prba monografii. 145 s. : fot.,

  tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2374

  48. GRUDZIE, Anna Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie w latach 1976 2005 : prba monografii. 100 s. : il., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. 2410

  49. HABER, Dorota Biblioteka Muzeum im prof. Stanisawa Fischera w Bochni w latach 1994-2005. 131 s. : il.,

  fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2448

  50. KUBSIK, Anna Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Muszyna oraz filie. 99s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2364

  51. KY, Anna Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini w latach 1949 2005.

  171, [15] s. : il., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua Sygn. 2422

  52. LENART, Aleksandra Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w Zespole Szk im. Wincentego Witosa w Suchej

  Beskidzkiej, w wietle ustaw owiatowych. 63, [3] s. : fot., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2480

  53. LENIK, Barbara Media we wspczesnej bibliotece szkolnej (na przykadzie szk podstawowych powiatu

  suskiego). 108 s.: tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak Sygn. 2417

  54. ODZIANA, Izabela Komputeryzacja biblioteki przy Zespole Szk nr 2 w Brodach. 117 s. : tab. + CD ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2396

  55. MAZUREK, Janina Religijne ksiki terapeutyczne w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach

  Dziedzicach : bibliografia adnotowana. 58 s.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2376

 • 10

  56. MIKUS, Jadwiga Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w Stryszawie w wietle reformy samorzdowej. 79, [9] s.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2391

  57. NOSEK, Romana Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie: prba monografii. 63, [21] s. : il., il. kolor., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2366

  58. PLEWA, Maria Kalendarze polskie wydawane w latach 1981 2005. 103 s. : tab., tabl.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Ewa Wjcik Sygn. 2469

  59. SEWIO, Edyta Miejska Biblioteka Publiczna im. J[zefy] Bergelwny w Dobczycach : prba monografii.

  68, 8 s. : fot. kolor., tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska Gumulska Sygn. brak Sygn. 2365

  60. SKIBA, Agnieszka Biblioteka Pedagogiczna w Kolbuszowej Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej

  w Rzeszowie w latach 1952 2005: prba monografii. 121 s. : il., il. kolor., fot. kolor., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2427

  61. SKRZEKUT, Ewa Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark 1949 2005 : prba monografii. 92, [9] s. : il., fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2423

  62. SOLAREK, Anna Biblioteka Muzeum Okrgowego w Rzeszowie. 234 s. : fot., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Iwona Pietrzkiewicz Sygn. 2491

  63. SZATAN, Elbieta Monografia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach. 83, 28 s. : il., rys.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska Gumulska Sygn. 2475

  64. SZPYTMA, Aneta Wydawnictwo WAB. : prba monografii dziaalnoci. 364 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2478

  65. MIGIEL, Natalia Biblioteka Czytelni Ludowej w Cieszynie (1861 1922). 161 s. : tabl.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2408

  66. WARDZISKA, Magorzata Biblioteka parafialna Kocioa w. Mateusza w Mielcu (XVI XX wiek). 133 s. : il.,

  fot., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Iwona Pietrzkiewicz Sygn. 2433

  67. WILK, Katarzyna Kalendarze ewangelickie wydawane w jzyku polskim na ziemiach polskich w latach

  1766 2005. 187, [10] s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Ewa Wjcik Sygn. 2344

 • 11

  68. WITEK, Katarzyna Formy pracy bibliotekarza z czytelnikiem modym, chorym, niepenosprawnym. 96 s. : il.,

  fot., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. 2359

  69. WOJCIECHOWSKA, Boena Perspektywy rozwoju biblioteki w Zespole Szk Spoecznych im. Unii Europejskiej

  w Zamociu. 129 s. : il. kolor., fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska Czubaa Sygn. 2415

  70. WONICKA, Ilona Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Grach : prba monografii. 103, [ 11 ] s.

  : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2384

  71. ZWIERCZYK, Irena Rola biblioteki w procesie ksztacenia na przykadzie Szkoy Podstawowej w Tymbarku.

  125 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2445

  72. ZYZAK, Halina Biblioteki Publiczne w Gminie Grdek n/Dunajcem i ich funkcjonowanie w latach 1989 2005.

  89 s. : fot., mapy, tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2372

  2007

  73. BARUCH, Urszula

  Biblioteki publiczne gminy Stryszw w latach 1990 2005 : prba monografii. 88 s. : fot.,

  tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. 2650

  74. BK, Anna

  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poacu : organizacja i dziaalno kulturotwrcza.

  139 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2623

  75. BAEJEWSKA, Anna

  Dziaalno i organizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bechatowie.

  78 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2662

  76. BZDYL-JABOSKA, Lidia

  Biblioteka Szkoy Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zrczycach (1903-2006) : prba

  monografii. 104 s. : il., fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2608

  77. CWAJNA, Monika

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Bielsku Biaej : organizacja i dziaalno do roku 2005. 104

  s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2665

 • 12

  78. DBROWSKA, Kamila

  Biblioteka Domu Dziecka im. w. Ludwiki w Krakowie. 101 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka, prof. UP Sygn. 2600

  79. GRUCA, Dorota

  Dziaalno Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwkowej (1989 2006). 101 s. : fot., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2596

  80. HRABIEC, Patrycja

  Biblioteki szkolne w angielskim i walijskim systemie edukacji na przykadzie biblioteki szkolnej

  w British International School of Cracow. 101, [2] s. : fot., mapy, tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka, prof. UP Sygn. 2666

  81. JAMKA, Magdalena

  Dziaalno i funkcjonowanie Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 118 s. : fot.,

  mapy, tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2663

  82. JANICZAK, Pawe

  Biblioteka Zespou Szk Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie : zarys

  dziejw i wspczesno. 80 s. : fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz prof. UP Sygn. 2562

  83. JANOWSKA, Joanna

  Podgrska Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 w agiewnikach : prba monografii za lata 1991 - 2006

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. brak

  84. JELE, Magorzata

  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni : prba monografii. 73 s. : il., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. 2651

  85. JEWIARZ, Beata

  Historia i organizacja biblioteki Zespou Szk Rolniczych w Sichowie Duym na tle dziaalnoci

  Radziwiw na tym terenie.- 78 s. : fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2645

  86. KOPCIK, Pawe

  Literatura historyczna w patnych wypoyczalniach ksiek w Krakowie doby autonomii galicyjskiej

  (1867 -1914). 138s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2614

  87. KOSZYCKA, Barbara

  Biblioteka Gwna Akademii Muzycznej w Krakowie: prba monografii za lata 1946 2006.

  92 s. : fot., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. 2641

  88. KROEMER-KRYPCZYK, Monika

  Sie gminnych bibliotek publicznych powiatu wodzisawskiego. 87 s. : fot., mapy

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2612

  89. AKOMA, Marta

  Biblioteka Szkoy Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kociuszki w Proszowicach. 71 s. : tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2628

 • 13

  90. ASKAWIEC, Paulina

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. Hugona Kotaja w Krakowie. Filia w Olkuszu (1945

  2006) : prba monografii

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2571

  91. MALONA, Lidia

  Dziaalno kulturalna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w latach 1997 2006.

  97 s. : fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2618

  92. MIKOS, Anna

  Gminna Biblioteka Publiczna im. Wadysawa Stanisawa Reymonta w Wierzchosawicach

  w latach 1947 2005 : prba monografii. 88 s. : fot., tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. 2640

  93. OLSZEWSKA, Anna

  Zbiory regionalne Biblioteki Publicznej w Muszynie i Biblioteki Zespou Szk Oglnoksztaccych

  w Muszynie. 270 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2590

  94. PDZIK, Magorzata

  Formy propagowania literatury dla modych czytelnikw realizowane przez Bibliotek dla Dzieci

  i Modziey w Owicimiu. 74 s. : il. kolor.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona Sygn. 2649

  95. POSKA, Anna

  Biblioteka Instytutu Goethego w Krakowie w latach 1992 2006. 49 s. : tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2627

  96. REPELEWICZ, Anna

  Biblioteka Publiczna Gminy Jodownik : prba monografii. 70 s. : fot., tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. 2635

  97. STUKUS, Magorzata

  Dziaalno Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jzefa Lompy w Lubicu w latach 1946 2006.

  138 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 2581

  98. TUREK, Nina

  Praca pedagogiczna biblioteki samorzdowej Szkoy Podstawowej nr 1 im. Hugona Kotaja

  w Kazimierzy Wielkiej (1920 2006) : prba monografii. 233 s. : tab, wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2607

  99. WAJDA, Grzegorz

  Biblioteka Gimnazjum i Liceum Zakonu Pijarw w Krakowie jako przykad szkolnego centrum

  multimedialnego. 79 s. : il., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2668

  100. WRONA, Irena

  Biblioteka i ksigozbir OO Karmelitw Trzewiczkowych w Pilnie. 97, [19] s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2578

 • 14

  101. SIKORA, Jolanta

  Polskie kalendarze dla kobiet w latach 1945 2006. 109 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Ewa Wjcik Sygn. Arch. 2786/25

  2008

  102. BIELASKA, Teresa

  Biblioteka Gazety Wyborczej. Przegld dodatkw ksikowych Gazety wydanych w latach 2004-

  2006 : (ze szczeglnym uwzgldnieniem kolekcji literatury piknej). CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2678

  103. BRODA, Danuta

  Polonika XVIII-wieczne w Bibliotece Ksiy Misjonarzy na Stradomiu. Ksigozbir kleparski. CD-

  ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2719

  104. CIECHOWSKA, Barbara

  Rola i znaczenie nauczyciela bibliotekarza w spoeczestwie informacyjnym. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr Hanna Batorowska Sygn. 2713

  105. CHRULICKA, Jolanta

  Dziaalno Oddziau dla Dzieci i Modziey Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w

  Starym Sczu w latach 1973-2007. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Roman Jaskua Sygn. 2680

  106. JASISKA, Marta

  Biblioteka Pedagogiczna w Gorlicach : prba monografii za lata 1991-2006. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. 2681

  107. KAUCKA, Honorata

  Public Relations Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2675

  108. KAZANECKA, Joanna

  Dzieje i organizacja Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem (1948-2007). CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2695

  109. K

  110. KOBIAKA, Katarzyna

  Dziaalno wydawnicza Ruchu wiato-ycie w latach 1956-2008. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. brak

  111. MAZUR, Olga Teresa

  Powiatowe biblioteki publiczne w powiecie ziemskim krakowskim w latach 1999-2007 : prba

  monografii. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. 2715

 • 15

  112. MIKUS, Jadwiga

  Wpyw likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie na ksztatowanie kultury

  informacyjnej i czytelniczej spoecznoci lokalnej. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr Hanna Batorowska Sygn. 2710

  113. ORCZYK, Renata

  Lokalne Centrum Dydaktyczne jako nowy typ biblioteki w maej gminie. CD-ROM

  Praca dyplomowa

  Promotor: dr Hanna Batorowska Sygn. 2712

  114. PAJDA, Monika

  Dzieje, organizacja i dziaalno Biblioteki Gwnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2700

  115. PODYMA, Monika

  Druki Polskie XVI do XIX wieku w zbiorach Biblioteki Boogrobcw w Miechowie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Roman Jaskua Sygn. 2701

  116. POLAK, Magorzata

  Dziaalno informacyjno-kulturalna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu witokrzyskim w

  latach 1995-2007. DVD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2684

  117. PYNARSKA, Boena

  Sie bibliotek publicznych w Bieszczadach w latach 1972-1998. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Roman Jaskua Sygn. 2707

  118. SERWAN, Joanna

  Bibliofilskie wtki w dziejach rodu Popielw w Kurozwkach. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz prof. UP Sygn. 2704

  119. SEWIO, Edyta

  Motywacje czytelnikw i uytkownikw do korzystania z usug biblioteki publicznej na przykadzie

  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr Hanna Batorowska Sygn. 2706

  120. SKUBIS, Anna

  Dzieje, organizacja i dziaalno Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2699

  121. STEKLA, Anna

  Publiczna Biblioteka Miejska w Skawinie (1947-2007). CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2694

  122. SZPUNAR, Agnieszka

  Biblioteka Braci Mniejszych Kapucynw w Krakowie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2698

  2009

  123. BARUCH, Urszula

  Sie bibliotek publicznych powiatu wadowickiego w l. 2000-2007 : prba monografii. 166 s. : il.,

  wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. Arch. 3297/1

 • 16

  124. IMIOEK, Paulina

  Warsztat braci bibliotekarzy : ksztacenie bibliotekarzy w Polsce po 1945 : stereotyp zawodu

  bibliotekarza. 156 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. Arch. 3298/17

  125. JASICA, Izabella

  Sylwetki bibliotekarzy Biblioteki Jagielloskiej w l. 1905-1939. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2719

  126. JELE, Magorzata

  Biblioteki publiczne i szkolne w gminie Alwernia. 87 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. Arch. 3297/3

  127. KANIA, Agnieszka

  Badania proweniencyjne w teorii i praktyce. Zbiory polskie. 127 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. Arch. 3298/19

  128. MOSKAA, Magorzata

  Festiwal Kiepury w Krynicy w dokumentach Biblioteki Krynickiej. 78 s.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. brak

  129. MIKOS, Anna

  Biblioteki gminy Wierzchosawice : historia i wspczesno. 97 s. : il., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. Arch. 3297/9

  130. MlEKO, Barbara

  Dziaalno Biblioteki Publicznej w Niepoomicach w l. 1980- 2007. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Andrzej Drdz, prof. UP Sygn. 2721

  131. NOGIE, Jolanta

  Specyfika leczenia pacjentw rnych wyzna : informacja dla rodowisk medycznych w polskich

  bibliotekach lekarskich. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2736

  132. PDZI, Magorzata

  Miejska Biblioteka Publiczna w Libiu w l. 1949-2009 : prba monografii. . 107 s. : il., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. Arch. 3297/13

  133. PNIEWSKA, Dorota

  Sie bibliotek szkolnych w gminie Jedlicze. 77 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. Arch. 3297/15

  134. ROZWADOWSKA, Magorzata

  Formy promocji szkoy i biblioteki szkolnej na przykadzie maej miejscowoci. 141 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Hanna Batorowska Sygn. Arch. 3297/17

  135. RUSINEK, Ewelina

  Pracownia Polonistyczna Pigonianum Biblioteki Gwnej Uniwersytetu Rzeszowskiego : prba

  monografii za l. 1982-2008. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. 2728

 • 17

  136. SAROTA, Elbieta

  Sdecka Biblioteka Publiczna im. Jzefa Szujskiego- Odzia dla dzieci: prba monografii

  1994-2007 . 121 s. : il., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. Arch. 3297/19

  137. SARWA, Anna

  Biblioteka w gminie arnowiec na tle twrcw lokalnych instytucji kulturalno-owiatowych

  : analiza stanu za l. 1997-2002. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Andrzej Drdz, prof. UP Sygn. 2725

  138. WIERZ, Elbieta

  Prawo autorskie w Internecie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak - Majerowicz Sygn. brak

  139. TRZUPEK, Maria

  Gminna biblioteka w Starej Wsi oraz jej filie i ich dziaalno statutowa . CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Andrzej Drdz, prof. UP Sygn. 2735

  140. WAJDA, Grzegorz

  Naukowe biblioteki w Krakowie : wsppraca bibliotek naukowych. 145s. : fot., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. brak

  141. WALTERBACH, Ramona

  Aspekty socjologiczne i psychologiczne powstania i funkcjonowania bibliotek cyfrowych w Polsce.

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2723

  142. ZAWORSKA, Monika

  Biblioteka klasztorna Karmelitw Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18: ksigozbir XIX-

  wieczny. 113 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. Arch. 3298/57

  2010

  143. CZACHOR, Joanna

  Prawo autorskie w teorii i w praktyce. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak - Majerowicz, prof. UP Sygn. 2807

  144. DREWNIAK, Justyna

  Dziaalno filii Biblioteki Komunalnej w aszczwce w latach 1992-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2768

  145. FARON, Ewa

  Jzef Grycz (1890-1954) ycie i twrczo w 120 rocznic urodzin. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak - Majerowicz, prof. UP Sygn. 2811

 • 18

  146. GRUSZKA, Jakub

  Dziaalno kulturalno-marketingowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

  w Proszowicach w l. 1990-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua, prof. UP Sygn. 2790

  147. JAZOWSKA, Aneta

  Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej : prba monografii za 1992-2010. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Ewa Wjcik Sygn. 2819

  148. JDRZEJEK, Edyta

  Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka, prof. UP Sygn. 2842

  149. KAJSTURA, Dorota

  Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu po zmianach politycznych w 1989 r. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2771

  150. KDZIOKA, Paulina

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. J[zefa] G[walberta] Pawlikowskiego w Przemylu, filia

  w Przeworsku (1954-2009) : prba monografii. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2772

  151. KNAPIK, Alicja

  Biblioteki szpitalne na przykadzie Biblioteki Szpitala Specjalistycznego im. dr Jzefa

  Babiskiego SPZOZ w Krakowie. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2773

  152. KOMIDER, Agnieszka

  Ksigozbir prof. Michaa yczkowskiego. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua, prof. UP Sygn. 2788

  153. LATO, Anna

  Prof. Aldona Kawecka- Gryczowa (1903-1990) : ycie i twrczo (w 20. rocznic mierci).

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak - Majerowicz, prof. UP Sygn. 2809

  154. MRUGAA, Magdalena

  Biblioteka Podhalaskiej Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Nowym Targu

  w l. 2002-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua, prof. UP Sygn. 2793

  155. NIKIEL, Dominika

  Promocja bibliotek dla dzieci i modziey w teorii i praktyce. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak - Majerowicz, prof. UP Sygn. 2821

  156. PAPIE, Przemysaw

  Kalendarze zbiorw Biblioteki Muzeum Zamku w acucie jako wiadectwo kultury XVIII.

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Andrzej Drd, prof. UP Sygn. 2855

 • 19

  157. PEPAWSKA, Justyna

  Biblioteka Zespou Pastwowych Szk Muzycznych im. Mieczysawa Karowicza w Krakowie

  : prba monografii. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2777

  158. RAMOCISKA, Joanna

  Biblioteka Szkolna Zespou Szk nr 1 im. M[ikoaja] Zebrzydowskiego w Kalwarii

  Zebrzydowskiej. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2778

  159. RE, Barbara

  Sie bibliotek publicznych w Jarosawiu w l. 1989-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua, prof. UP Sygn. 2789

  160. ROKITA, Halina

  Gminna Biblioteka Publiczna w Paecznicy l. 1989-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua, prof. UP Sygn. 2794

  161. RUMAN, Kinga

  Starodruki Biblioteki Wyszego Seminarium Duchownego w Stadnikach. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak - Majerowicz, prof. UP Sygn. 2851

  162. SKOWSKA, Ewa

  Druki z XVII w. z Biblioteki Prowincjalnej Redemptorystw w Tuchowie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak - Majerowicz, prof. UP Sygn. 2831

  163. SIKORSKA, Izabela

  Cracoviana w ksigozbiorze prof. Tadeusza Chrzanowskiego. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua, prof. UP Sygn. 2782

  164. SITARZ, Magdalena

  Polskie kalendarze ksigarskie w XIX wieku . CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2763

  165. SITKO, Karolina

  Biblioteka I Liceum Oglnoksztaccego im. Stanisawa Staszica w Chrzanowie 1911- 2009.

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2764

  166. SKROBOT, Agata

  Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy w l. 1990-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua, prof. UP Sygn. 2796

  167. STACH, Jadwiga

  Biblioteka Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 im. Jana Dugosza w Nowym Sczu :

  prba monografii oraz badania czytelnictwa (1989-2009) . CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak - Majerowicz, prof. UP Sygn. 2808

 • 20

  168. SZOT, Maria

  Sie bibliotek publicznych powiatu rzeszowskiego w l. 1999-2007. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. 2802

  169. SZYGUA, Agnieszka

  Monografia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, filia nr 5 w Balinie 1959-2009.

  CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2779

  170. WOLSKA, Katarzyna

  Biblioteka Pastwowej Szkoy Muzycznej II stopnia im. W[adysaw]a eleskiego w Krakowie

  w l. 1947-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2780

  171. ZAJC, Marzena

  Biblioteka Szkoy Podstawowej nr 162 im. W[adysawa] Szafera w Krakowie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2766

  172. ZAJC-KUPERA, Joanna

  Ukad partnerski Biblioteki Publicznej i Samorzdu Lokalnego na przykadzie Gminy Jodownik.

  DVD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP Sygn. 2797

  173. ZIELISKA, Anna

  Midzy poczuciem misji a kryzysem wiadomoci : pogldy na temat znaczenia zawodu

  bibliotekarza. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Andrzej Drd, prof. UP Sygn. 2820

  2011

  174. BAJDA, Aleksandra

  Bocheski ksigozbir ks Walerego Gradowskiego (1861-1956) . CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2957

  175. CZEPIEL-GRALIK, Barbara

  Staa jako czy relikt przeszoci prba odpowiedzi : biblioteki pedagogiczne w Polsce.

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor:prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2931

  176. FUCKS, Katarzyna

  Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie jako kreator kultury. DVD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz, prof UP Sygn. 2880

  177. GLINKA, Anna

  Rola i funkcje Gminnej Biblioteki Publicznej w yrakowie w l. 1982-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2863

  178. JANUSZ, Anna

  Pozyskiwanie zasobw cyfrowych na przykadzie dziaa i projektw Biblioteki Narodowej

  Italii. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka, prof. UP Sygn. 2935

 • 21

  179. KOLBER, Anna

  Udzia Wadowickiej Biblioteki Publicznej w yciu kulturalnym i owiatowym miasta

  w l. 1989-2009. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2864

  180. KOODZIEJ, Beata

  Biblioteka Muzeum w Rybniku 1970-2010. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2865

  181. KORZENIOWSKA, Maria

  Rola biblioteki w edukacji dzieci (Oddzia dla Dzieci i Modziey Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

  Juliusza Sowackiego w Tarnowie). CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2919

  182. KOSIR, Anna

  Organizacja i dziaalno Gminnej Biblioteki Publicznej w abowej. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2875

  183. MROZEK, Anna

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Nowym Sczu, Filia w Zakopanem w l. 1956-2010.

  CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2866

  184. NALEPA, Urszula

  Dziaalno rdmiejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 16 w Krakowie w wietle dokumentacji

  bibliotecznej. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2878

  185. NOWAK, Magorzata

  Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie w l. 1949-2010 : powstanie, rozwj i dziaalno.

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz, prof UP Sygn. 2951

  186. PASOWICZ, Benita

  Seria Biblioteka Utworw Dramatycznych lwowskiej ksigarni H[ieronima] Altenberga

  (1902-1921) . CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2964

  187. PATRONIK-WAJCOWICZ, Monika

  Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku w l. 2004-2010 : prba monografii. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. 2906

  188. PCEK, Monika

  Rola bibliotekarzy w spoeczestwie wiedzy. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof UP Sygn. 2914

  189. SOBOL, Magorzata

  Tworzenie wizerunku biblioteki poprzez jej stron domow na przykadzie Miejskiej Biblioteki

  Publicznej w Tarnowie. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof UP Sygn. 2917

 • 22

  190. WARZECHA, Grayna

  Monografia Biblioteki Szkolnej I Liceum Oglnoksztaccego im. M[arii] Skodowskiej-Curie

  w Starym Sczu (1948-2011). CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2868

  191. WODARSKA, Joanna

  Biblioteka dla dzieci w teorii i praktyce. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2905

  192. ZAPIR, Beata

  Dokumenty ycia spoecznego w praktyce Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

  CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2930

 • 23

  III. CZYTELNICTWO

  2005

  193. BARNA, Agnieszka

  Edukacja czytelnicza i medialna. cieka dla szk ponadgimnazjalnych. Modu informacyjno-

  medialny. 128, [9] s. : tab., il. + CD

  Praca dyplomowa (licencjacka)

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. brak

  194. KAMISISKA, Dorota

  Warsztaty biblioteczne jako forma pracy bibliotekarza klas gimnazjalnych. 80, [2] s.: fot., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. Arch. UP: 2313/I-II

  195. KILJASKA, Magorzata

  Czytelnictwo dzieci wiejskich w wietle bada. 47, [1] s. : fot., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2211

  196. KOWALWKA, Jakub

  Badania czytelnictwa w szkoach podstawowych na terenie miasta Sucha Beskidzka w latach

  2004 2005. 78 s. : il., rys., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  197. MALONA, Lidia

  Czytelnictwo dzieci wiejskich na przykadzie uczniw klas V i VI Szkoy Podstawowej

  w Spytkowicach. 71, [6] s. : tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2228

  198. MICHALAK, Teresa

  Czytelnictwo dzieci i modziey na amach czasopism za lata 1995-2003. 101 s.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2197

  199. NIEDBAOWSKA, Agata

  Problematyka zagroe i oddziaywa mediw na ucznia w programie cieki Edukacja

  czytelnicza i medialna. 43 s.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn 2214

  200. CKA, Maria

  Realizacja cieki czytelniczej i medialnej w szkoach podstawowych na terenie Gorlic.

  76 s. : tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2212

  201. REGNOWSKA, Magdalena

  Czytelnictwo modziey gimnazjalnej. 83, [2] s. : wykr.

  Praca licencjacka

  Promotror: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2300

  202. SIWEK, Joanna

  Rola ksiki w rodowisku wychowankw domw dziecka. 70 s. : wykr., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. 2281

  203. STUKUS, Magorzata

  Czytelnictwo wojskowych zawodowych w wietle bada ankietowych. 71, [7] s. : rys., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2227

 • 24

  204. TUREK. Nina

  Edukacja czytelnicza i medialna cieka dla szk ponadgimnazjalnych. Modu informacyjny.

  122 s. : fot., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2205

  205. WJCIK. Lidia

  Projekt podrcznika dla uczniw klas IV szkoy podstawowej do edukacji czytelniczej

  i medialnej. 62 s. : il.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2317

  206. WRONA, Irena

  Formy pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej : teoria a praktyka. 101, [43] s. : rys.

  Praca dyplomowa [licencjat]

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2299

  2006

  207. GAWEEK, Magorzata

  Czytelnictwo dorosych mieszkacw wsi powiatu bielsko-bialskiego. 76, [9] s. : fot.,

  mapy, tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2395

  208. JANUS, Ewelina

  Czytelnictwo dorosych mieszkacw wsi Spytkowice. 69,[2] s. : fot., tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2413

  209. ORCZYK, Renata

  Miejsce konkursw czytelniczych w formach z czytelnikiem inspirujcych czytelnictwo.

  63, [33]s. : fot., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2393

  210. SADLEJ, Stanisawa

  Czytelnictwo dorosych mieszkacw wsi Szczepanw. 56, [4] s. : fot., mapy, tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2412

  211. TWARDOWSKA, Grayna

  Romans lektur czytelniczek Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 80 s.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2418

  212. ZAJC, Danuta

  Czytelnictwo fachowych czasopism bibliotekarskich wrd bibliotekarzy powiatu

  bielskiego. 109, [ 6 ] s. : il., tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2394

  2007

  213. LEBDA, Barbara

  Stan czytelnictwa uczniw klas IV, V, VI uytkownikw biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej

  nr 34 w Krakowie. 71 s. : wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2597

 • 25

  2010

  214. CHOLEWIAK, Sylwia

  Zainteresowanie literatur fantastyczn wrd mieszkacw miasteczka studenckiego AGH

  w Krakowie. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippold Sygn. 2836

  215. KISIEL, Katarzyna

  Czytelnictwo uczniw klas od IV-VI. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor:dr Lidia Ippoldt Sygn.2825

  216. KUNIAR, Paulina

  Czytelnictwo uczniw klas IV-VI Szkoy Podstawowej nr 162 w Krakowie. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2834

  217. NOWAK, Agnieszka

  Czytelnictwo uczniw klas IV-VI Szkoy Podstawowej nr 31 w Krakowie. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2832

  218. SANECKA, Natalia

  Zainteresowania czytelnicze studentw Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie.

  CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2833

  219. SZYMCZAK, Joanna

  Czytelnictwo uczniw klas V-VI szkoy podstawowej w Tarnowcu i Tarnowie. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2835

  220. UCHACZ, Gabriela

  Czytelnictwo uczniw klas IV-V szkoy podstawowej nr 2 im. Wadysawa Orkana w

  Rabce Zdroju. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Lidia Ippoldt Sygn. 2800

  221. WONIAK, Dominika

  Czytelnictwo uczniw klas IV-VI Szkoy Podstawowej im. Bohaterw Tajnego Nauczania

  w Dziekanowicach. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Ewa Wjcik, Sygn. 2806

  222. ESAWSKA, ucja

  Czytelnictwo modziey i osb dorosych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

  w Olkuszu w l. 1989-2009. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2767

  2011

  223. HUDOMIT, Barbara

  Serwisy NaKanapie.pl oraz LubimyCzyta.pl jako czynniki ksztatujce zainteresowania

  czytelnicze. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka, prof. UP Sygn. 2924

 • 26

  224. ZIBIEC, Justyna

  Co czyta wie : czytelnictwo dorosych mieszkacw Mystkowa na przykadzie Gminnej

  Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej, Filia Mystkw. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Maria Konopka, prof. UP Sygn. 2869

 • 27

  IV. BIBLIOGRAFIA

  2005

  225. BEDNARCZYK, Anna

  Bibliografia adnotowana dzie krytycznych i autorskich Henryka Sienkiewicza za lata

  1968 1971. 358 s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2192

  226. CZEREPAK. Katarzyna

  W poetyckim wiecie ksidza Jana Twardowskiego: bibliografia osobowa

  podmiotowo-przedmiotowa za lata 1994 2003. 126 s. : fot.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Gra Sygn. 2302

  227. DUBIKOWSKA, Magorzata

  Zofia Rogoszwna : prba monografii. 145, [28] s. : il., fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 2248

  228. JAKUBIEC, Anna

  Bibliografia adnotowana dzie krytycznych i autorskich Henryka Sienkiewicza : lata

  1975 1981. 173,.[6] s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2193

  229. MAJCHER, Dorota

  Wsplnota z Taize : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1982 2004.

  64 s. : fot.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Gra Sygn. 2310

  230. MICHALIK, Agata

  Jzef Ratajczak : monografia bibliograficzna. 96 s., [20] k. tabl. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 2261

  231. MYLISKA, Magdalena

  Rene Gocinny : monografia bibliograficzna. 137 s. : il., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Gra Sygn. 2311

  232. OLCHOWSKA, Ewa

  Twrczo Zofii urakowskiej : prba monografii. 99, [6] s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 2273

  233. PRZYBYSZEWSKA, Agata

  Bibliografia adnotowana dzie krytycznych i autorskich Henryka Sienkiewicza za lata

  1996 2002. 177 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2195

  234. ROCIEK, Agnieszka

  Bibliografia adnotowana dzie krytycznych i autorskich Henryka Sienkiewicza : lata

  1982 1988. 177 s. : tab

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2194

 • 28

  235. SKOWROSKA, Marta

  Bibliografia adnotowana dzie krytycznych i autorskich Henryka Sienkiewicza za lata

  1989 1995. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. brak

  236. SZWAJCA, Magdalena

  Gustaw Herling-Grudziski : bibliografia podmiotowa (1981 2003). 102 s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. brak

  237. TABOR, Magorzata

  Jerzy Pilch : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1977 2004. 85 s. : fot.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Gra Sygn. 2315

  238. TRUSZCZYSKA, Marta

  Zbigniew Lengren : prba monografii. 137 s. : ryc.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 2288

  239. WAJDA, Anna

  Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa publikacji ksikowych i wybranych artykuw

  z prasy polskiej oraz zarys sylwetki naukowo-dydaktycznej i literackiej profesora

  Michaa Roka. 360 s. : fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz prof. UP Sygn. 2278

  2006

  240. MITKA, Katarzyna

  Joanna Papuziska : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. 117 s.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2444

  2007

  241. KOPCZYSKA, Izabella

  Fenomen literacki Olgi Tokarczuk : zarys sylwetki oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa

  (adnotowana) za lata 1994-2004. 126 s.: il., fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz prof. UP Sygn. 2583

  242. NIEDBAOWSKA, Agata

  Radomyl i okolice w regionalnej literaturze polskiej okresu II i III Rzeczpospolitej. 109 s.

  : il., mapy

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2655

  243. PACYNA, Pawe

  Krzysztof Petek: prba monografii. 75 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 2637

  244. SOSKA, Barbara

  Zbigniew Trzeniowski regionalista ziemi acuckiej : prba monografii. 67, [9] s. : fot.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2659

 • 29

  2008

  245. GB, Teresa

  Zarys monograficzny Towarzystwa Przyjaci Sztuk Piknych w Krynicy Zdroju. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Jerzy Ossowski prof. UP Sygn. brak

  246. KLUCZEWSKA, Jolanta

  Klub literacki Miejskiego Orodka Kultury w Olkuszu : bibliografia twrczoci czonkw za

  lata 1982-2007. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona prof. UP Sygn. 2677

  2009

  247. BRYZEK, Monika

  Jan Pawe II : bibliografia przedmiotowo-analityczna artykuw z czasopism religijnych

  za lata 1993-1999. 82 s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka, prof. UP Sygn. Arch. 3298/6

  248. PIWOWARSKA, Anna Maria

  Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa gminy Sukowice na podstawie wybranych

  dokumentw Dziennika Polskiego.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. brak

  2011

  249. SKWARCZOWSKA, Agnieszka

  Miesicznik Podre w l. 2001-2010 : prba monografii. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: Adam Bado Sygn. 2962

 • 30

  V. INFORMACJA NAUKOWA

  2005

  250. BERNASIK, Halina

  Ocena jakoci stron internetowych wybranych bibliotek ekonomicznych szk wyszych.

  91 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2232

  251. DBROWSKA, Anita

  Wykorzystanie katalogw Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagielloskiej do opracowania

  zestawienia tematycznego Sztuki i Sporty walki : analiza strategii wyszukiwania

  i gromadzenia danych. 50 s. : tab., wykr.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2207

  252. GAJDEK, Pawe

  Wybrane strony WWW bibliotek wojewdztwa maopolskiego i prba oceny ich jakoci

  i funkcji informacyjnej. 242 s. : il., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz prof. UP Sygn. 2258

  253. HRABIEC, Patrycja

  Ekonomiczne aspekty pracy infobrokera. 45, [4] s. : tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2297

  254. JANUS, Katarzyna

  Gromadzenie zbiorw w akademickiej bibliotece wirtualnej. 51, [1] s. : rys.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2204

  255. KOPSZTAJN, Jakub

  Architektura informacji w wybranych podrcznikach dla szk ponadgimnazjalnych

  z zakresu technologii informacyjnej. 94 s. : rys.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  256. MAKUCH, Alicja

  Formy ksztacenia w zakresie edukacji medialnej w Polsce. 61 s. : tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2210

  257. MAZUR, Agnieszka

  Technologia informacyjna w dziaalnoci agencji reklamowych. 46 s. : rys.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2200

  258. SOKOOWSKA, Edyta

  Wykorzystanie programu CDS/ISIS for windows w opracowaniu bibliografii prac

  magisterskich i licencjackich filologii polskiej w Archiwum Akademii Pedagogicznej

  im. KEN w Krakowie. 124 s. : rys. + dyskietka

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2206

  259. WGRZYN, Maria

  Stopie przemian bibliotek szk limanowskich w szkolne centra medialne. 48 s. : tab. + CD

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2201

 • 31

  260. WOLISKA, Kinga

  Opracowanie i udostpnianie bazy prac magisterskich i licencjackich studentw filologii

  polskiej UP [Uniwersytetu Pedagogicznego] w Krakowie za lata 2001 2002. 80 s. : rys.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2213

  2006

  261. KLIMASARA, Teresa

  Ksztatowanie postaw wobec nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w

  szkole podstawowej i gimnazjum. 72 s. : il., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2420

  262. MULARCZYK, Magorzata

  Wykorzystanie komputera w pracy wietlicy. 92 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2446

  263. POCHOPIE, Anna

  Materiay metodyczne dla nauczycieli szkoy podstawowej. 158 s. : il. kolor., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2419

  2007

  264. ADAMSKA, Katarzyna

  Blogi jako rdo informacji. 67 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska Czubaa Sygn. 2561

  265. BARNA, Agnieszka

  Polskie portale edukacyjne w Internecie. 118, [11] s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 2619

  266. CIELA, Aneta

  Dziaalno Diecezjalnego Centrum Informacji Promocji i Turystyki w Krakowie.

  177 s. : il., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2560

  267. KAMISISKA, Dorota

  Szkolne Centra Informacji w Polsce : midzy projektem a realizacj. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. brak

  268. KDZIOKA, Micha

  Polskie muzyczne zasoby internetowe : prba typologii. 262 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2611

  269. KURLIT, Anna

  Projektowanie stron WWW pod wzgldem ich funkcjonalnoci, na przykadzie stron

  ksigarni internetowych wydawnictw. 51 s. : il., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2639

  270. LESZCZYSKI, ukasz

  Internet jako narzdzie informacji w organizacjach pozarzdowych na przykadzie polskich

  organizacji harcerskich. 79 s. : il., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2602

 • 32

  271. MAZUR, Agnieszka

  Promocja i sprzeda ksiki w internecie. 76 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 2630

  272. SOEK, Katarzyna

  Wybrane humanistyczne aspekty spoeczestwa informacyjnego : zestawienie tematyczne

  za lata 1996 2006. 62 s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2672

  273. STROJEK, Justyna

  Ksigarstwo internetowe jako nowa forma dystrybucji ksiek. 73 s. : il., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2586

  274. WINIARSKA, Agnieszka

  Sposoby udostpniania polskich tekstw literackich w Internecie : prba typologii stron

  WWW udostpniajcych teksty literackie. 75 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2673

  275. WOJCIECHOWSKA, Joanna

  Prawne, etyczne i marketingowe aspekty dziaalnoci firmy infobrokerskiej, 2007.

  81 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 2575

  2009

  276. WITO, Magdalena

  E-learning na poziomie akademickim w Krakowie. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. brak

  2010

  277. KOWALCZYK, Magdalena

  Library anxiety bariera informacyjna w rodowisku akademickim. DVD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Ewa Wjcik Sygn. 2841

  278. NODZYSKI, Jakub

  WEB 2.0 w bibliotece szkolnej i jego uytkownicy. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP Sygn. 2852

  279. PIASECKI, Tymoteusz

  Znaczenie edukacji medialnej dla rozwoju kompetencji technologicznych ucznia i jego

  zrozumienia dla wiata wartoci. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP Sygn. 2853

  2011

  280. BRODOWICZ, Iwona

  Znaczenie kompetencji informacyjnych we wspczesnym wiecie. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof UP Sygn. 2913

 • 33

  281. GRUDZIE-WALUDA, Barbara

  Nowa etyka w wiecie zdominowanym przez technologie informacyjno-komunikacyjne.

  CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof UP Sygn. 2918

  282. KUZIEMSKA, Karolina

  Google jako narzdzie bada potrzeb informacyjnych uytkownikw Internetu. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof UP Sygn. 2912

  283. CZAK, Monika

  Metoda projektu w pracy bibliotekarza. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof UP Sygn. 2910

  284. SOBCZYK, Beata

  Zasoby i obsuga naukowych baz danych na przykadzie Medline i Embase. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor:dr hab. Grayna Wrona, prof. UP Sygn. 2934

  285. SZCZERBA, Natalia

  Wyszukiwarki internetowe. Charakterystyka w kontekcie kompetencji informacyjnych

  uytkownikw informacji. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof UP Sygn. 2915

  286. TARASEK, Wioletta

  Kompetencje informacyjne pracownikw firm infobrokerskich. CD-ROM

  Praca licencjacka

  Promotor: dr hab. Hanna Batorowska, prof UP Sygn. 2916

  287. ZNAMIROWSKA, Joanna

  Wspczesna dziaalno informacyjna w zawodzie infobrokera. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maria Pidypczak Majerowicz Sygn. 2862

 • 34

  VI. EDYTORSTWO. DZIAALNO WYDANICZA. KSIGARSTWO

  2005

  288. ADAMIK, Magdalena

  Polskie edycje utworw Krystyny Siesickiej w latach 1966 2004. 64, [7] s. : tab., rys.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2209

  289. BONARSKA, Agnieszka

  Krakowskie edycje Wesela Stanisawa Wyspiaskiego w latach 1950 2004.

  61, [17] s. : rys., tab.

  Praca dyplomowa (licencjat)

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2220

  290. BUBULA, Katarzyna

  Polskie edycje przekadw dzie Jarosawa Haka w latach 1929 2004 : prezentacja

  ksigoznawcza, bibliografia, recepcja. 179 s. : rys., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2272

  291. BZDYL, Lidia

  Twrczo Beaty Ostrowickiej i edycje jej utworw w latach 1995-2005. 61 s. : il.

  Praca dyplomowa (licencjat)

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2215

  292. CIELA, Aneta

  Powstanie i dziaalno grupy wydawnictw katolickich ORDO. 80 s.: rys., tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2199

  293. CZOCH, Magorzata

  Dzieje wydawnicze twrczoci Stefana Wiecheckiego (Wiecha) : analiza ksigoznawcza,

  bibliografia, recepcja. 137 s. : tabl.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2252

  294. DERYO, Anna

  Edycje dzie Zygmunta Krasiskiego w latach 1945 2000 : prezentacja ksigoznawcza,

  bibliografia. 158 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2237

  295. GOLIK, Agnieszka

  Dziaalno wydawnicza Teatru Cricot 2 na podstawie zbiorw Archiwum Orodka

  Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  296. GUZDEK, Daniel

  Polskie wydania Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza. 90, [32] s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka prof. UP Sygn. 2262

  297. HALOTA, Izabella

  Edycje dzie Jzefa Czechowicza w latach 1925 2004 : prezentacja ksigoznawcza,

  bibliografia. 117, [71] s. : il. kolor.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2340

 • 35

  298. JACHYM, ukasz

  Polskie edycje przekadw dzie Mikoaja Gogola: analiza ksigoznawcza, bibliografia.

  88 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2321

  299. KARA, Emil

  Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla w krakowskiej produkcji wydawniczej

  w latach 1989 2004. 50 s. : fot., il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2219

  300. KOZIELSKA, Katarzyna

  Polskie przekady Clivea Staplesa Lewisa : edycje 1958 2004. 122 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  301. KOMA, Katarzyna

  Poradniki ycia seksualnego wydane w Polsce w latach 1946 2000. 172 s. : il., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2257

  302. KRUK, Anna

  Pastwowy Instytut Wydawniczy, edytor serii Portrety Wspczesnych Pisarzy Polskich.

  163 s. : rys.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2339

  303. KRZYSTANEK, Katarzyna

  Edycje dzie Sawomira Mroka w krakowskiej produkcji wydawniczej. 59 s. : tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2320

  304. KUBW, Karolina

  Wspczesny marketing ksiki w wydawnictwach z kapitaem zagranicznym a w

  wydawnictwach z kapitaem rodzinnym. 75 s.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. brak

  305. KULA, Magdalena

  Publikacje kieleckiego Wydawnictwa Zwizku Nauczycielstwa Polskiego w latach

  1991 2005 : baza danych. 51 s.: rys.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2331

  306. KURZEJA, Agnieszka

  Polskie edycje przekadw dzie Gustawa Flauberta w latach 1876 2004 (analiza

  ksigoznawcza, bibliografia, recepcja)

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. brak

  307. LENK, Witold

  Wydawnictwo Michalineum w miejscu piastowym 1898 1950. 114, [ 11] s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2277

  308. AKOMA, Dominika

  Polskie edycje przekadw dzie Wiktora Hugo w latach 1947 1999. 209, [1] s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2335

  309. ASTAWSKA, Anna

  Antykwariaty krakowskie po 1989 roku. 80 s. : fot.

  Praca dyplomowa (licencjat)

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2222

 • 36

  310. OPUSZYSKA, Aneta

  Polskie edycje utworw Hanny Januszewskiej (1924 2004). 109 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  311. MAJDAK, Magdalena

  Dzieje edycji Emila Zegadowicza w latach 1908 1941. 99 s. : ryc., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2295

  312. MANICA, Tomasz

  Szkoa Specjalna i jej zasugi w szerzeniu wiedzy tyflopedagogicznej : zarys monografii

  i specjalistyczna bibliografia adnotowana. 209 s. : tabl.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz prof. UP Sygn. 2260

  313. MYSTEK, Elbieta

  Dziaalno wydawnicza Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w latach 1989 2004.

  54 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2324

  314. NATKANIEC, Beata

  Biblioteczka historyczno-geograficzna Towarzystwa Wydawniczego Rj : 1925 1936.

  122 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Grayna Wrona Sygn. 2296

  315. OLBRACHT, Agnieszka

  Wydawnictwo Ksika i Wiedza w latach 1990 2004 : prba monografii. 168 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2253

  316. PASTERAK, Anna

  Polskie wydania Pinokia Carla Collodiego (1912 2004). 111s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  317. PAWLAK, Iwona

  Koncern medialny Agora w latach 1989 2004. 45 s. : fot.

  Praca dyplomowa (licencjat)

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2221

  318. ROGALA, Dominika

  Serie wydawnicze dla dzieci najmodszych i w wieku przedszkolnym za lata 1989 2004.

  100 s. : tab. + aneks. 132 s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua Sygn. Arch. 2338/I-II

  319. RYCHTER, Agata

  Polskie przekady literatury portugalskiego krgu jzykowego w repertuarze wydawnictw

  krajowych w latach 1945 2000 : analiza ksigoznawcza, bibliografia, recepcja. 372 s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. Arch. 2341/I III

  320. SIUDEK, Joanna

  Seria wydawnicza dla dzieci i modziey Biblioteka Bkitnych Tarcz : prba monografii.

  99 s.; il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  321. SKWARCZESKI, Przemysaw

  Edycje dzie Jana Kochanowskiego w latach 1945 2000 : prezentacja ksigoznawcza,

  bibliografia. 238 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2287

 • 37

  322. SPYCHAA, Dagmara

  Edycje dzie Karola Wojtyy w krakowskiej produkcji wydawniczej. 102 s. : tab.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Micha Ziba Sygn. 2314

  323. SPYRCZYSKI, Jacek

  Dziaalno kulturalna i wydawnicza Towarzystwa Mionikw Ziemi Suskiej w latach

  1971 2004. 93 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  324. SZCZYPCZYK, Magorzata

  Twrczo Henryka Sienkiewicza i jej recepcja w Austrii w II po. XX wieku. 74, [13] s. :

  rys., tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 2332

  325. SZYMASKA, Anna

  Funkcja dydaktyczna typografii we wspczesnych polskich elementarzach dla dzieci z klas

  od 1 do 3 szkoy podstawowej. 89 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2265

  326. WITEK, Urszula

  Wydawnictwa albumowe ilustrowane fotografiami Adama Bujaka w latach 1973 2003.

  100 s. : il., fot., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. brak

  327. WIDEREK, Grayna

  Dziaalno marketingowa Centralnego Orodka Informatyki Grnictwa S.A. w Katowicach.

  50 s. : fot.

  Praca dyplomowa (licencjat)

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2316

  328. TUREK, Aneta

  Polskie edycje przekadw dzie Marka Twaina w latach 1945 2000 : prezentacja ksigoznawcza,

  bibliografia i recepcja. 2 t. (202; 203 393 s.) : tab., il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2280/I-II

  329. WALCZYK, Karolina

  Polskie edycje przekadw dzie Tomasza Manna w latach 1907 2004 : analiza ksigoznawcza,

  bibliografia, recepcja. 271, [1] s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2241

  330. WOJCIECHOWSKA, Joanna

  Dziaalno marketingowa Wydawnictwa Plantpress. 42 s. : il.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 2312

  331. WOLSKA, Joanna

  Forma typograficzna polskich ilustrowanych czasopism dla kobiet wydawanych w Polsce

  po roku 1980 na przykadzie magazynw: Twj Styl, Elle, Viva, ycie na Gorco,

  Naj. CD - ROM

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. brak

  332. WRONA, Ewa

  Dzieje wydawnicze twrczoci Witolda Gombrowicza w latach 1933 2004. 211 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2243

 • 38

  333. AK, Agnieszka

  Polskie edycje wyda poezji Krzysztofa Kamila Baczyskiego : 1942 2004. 93 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2329

  2006

  334. BUCZYSKA, Justyna

  Wydawnictwo Edukacyjne wobec zmian reformy systemu owiaty. 145 s. : fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Halina Kostka, prof. UP Sygn. brak

  335. BUGIEL, Ewa

  Serie dla dzieci i modziey Wydawnictwa Prszyski i S-ka w latach 1990 2005. 165 s.

  : il. kolor.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. UP Sygn. 2409

  336. BUJAK, Elbieta

  Polskie i obce edycje Ryszarda Kapuciskiego (1962-2006). 76 s. : fot.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 2186

  337. CHAUDA, Anna

  Edycje dzie Andrzeja Struga w latach 1946 1996 (prezentacja ksigoznawcza, bibliografia,

  recepcja). 70 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2387

  338. CHOROSZY, Aneta

  Formy reklamy i promocji wydawnictw faksymilowych. 63 s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2361

  339. CIEPIELA, Anna

  Typologia edycji faksymilowych w Polsce. 76 s. : il., il. kolor., fot.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2454

  340. CIELIK, Anna

  Aspekty formalno-prawne edycji faksymilowych. 55 s.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2428

  341. CZNO, Agnieszka

  Polskie edycje przekadw dzie Ernesta Hemingwaya w latach 1945 2005 : prezentacja

  ksigoznawcza, bibliografia, recepcja. 204 s. : il., il. kolor., fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2405

  342. DUBIK, Joanna

  Aspekt ekonomiczny dziaalnoci wydawniczej w dziedzinie edycji faksymilowej. 67 s.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2385

  343. JASEK, Dominika

  Dzieje wydawnicze twrczoci Ksawerego Pruszyskiego (prezentacja ksigoznawcza).

  115 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski Sygn. 2425

 • 39

  344. JAUERING, Barbara

  Edytorstwo dokumentarne w Wydawnictwie Ossolineum. 75 s. : fot.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2369

  345. KACZMARSKA, Jolanta

  Krakowscy wydawcy i ich osignicia w latach 1891 1900. 346 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2500

  346. KDZIORA, Anna

  Wydawnictwo Wilga Serie dla najmodszych czytelnikw. 125 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2437

  347. KOBYLAK, Joanna

  Wydawnictwo Iskry : prba monografii dziaalnoci od czasu prywatyzacji w 1992 roku.

  180 s.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2447

  348. KOZIO, Anna

  Edycje ksiek Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego w latach 1946 2005. 136 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Jerzy Stefan Ossowski Sygn. 2400

  349. KUDELSKA, Dagna

  Towarzystwo Mionikw Ksiki w Krakowie w latach 1922 1939. 168 s.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 2462

  350. UPCZYSKA, Dominika

  Zaoenia edytorskie serii Biblioteka Pisarzw Polskich. 65 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2377

  351. MASZEWSKI, Mariusz

  Rola technologii drukowania w ksztatowaniu edycji faksymilowych. 50 s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2403

  352. MANICA, Joanna

  Dzieje wydawnicze twrczoci Marii Kuncewiczowej w latach 1926 2005. 211 s.

  : tab., tabl.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2430

  353. PIETRZYK, Jan

  Przekady literatury anglojzycznej w edycjach Wydawnictwa Literackiego w Krakowie w

  latach 1954 2005. 129 s. : rys.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 2473

  354. REGUA, Natalia

  Reprinty Wydawnictw Artystycznych i Filmowych. 131 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2450

  355. STOPA, Anna

  Tyniec Wydawnictwo Benedyktynw : prba monografii i bibliografii za lata 1999 2005.

  165 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr Ewa Wjcik Sygn. 2432

 • 40

  356. SYNOWSKA, Anna

  Wydawnictwo Zmartwychwstacw Alleluja (1998 maj 2006). 108 s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 2407

  357. TWARDOWSKA - ADASZEK, Maria

  Firma wydawnicza Reklam. Seria Universal Bibliothek. 84 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 2388

  358. CZECH, Urszula

  Dziaalno wydawnicza Gorczyskiego Parku Narodowego w l. 1998-2010 : prba

  monografii. CD-ROM

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2971

  359. WOYNIEC, Ramona

  Polskie edycje przekadw literatury jidysz i literatury nowohebrajskiej 1945 2000 (analiza

  ksigoznawcza, bibliografia, recepcja). 392 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2463

  360. WJCIK, Magdalena

  Wydawnictwo Pol - Nordica jako edytor literatury popularnej: prba monografii

  dziaalnoci. 2 cz. (185, 186-401, XIX s.] : il.)

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2468

  361. WRZENIOWSKA, Agnieszka

  Edycje dzie Zofii Nakowskiej opublikowane po mierci pisarki w latach 1955 2005

  (prezentacja ksigoznawcza, bibliografia, recepcja). 101 s. : tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2371

  2007

  362. BIENIAS, Monika

  Ziemia bocheska w malarstwie i fotografii : najwaniejsze wydawnictwa w latach

  1945 2006. 97 s. : fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Pidypczak-Majerowicz prof. UP Sygn. 2610

  363. BASIAK, Beata

  Dziaalno wydawnicza Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie w

  latach 1993-2006. 55 s. : il. kolor.

  Praca licencjacka

  Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2661

  364. BONARSKA, Agnieszka

  Edycje dzie Juliana Przybosia opublikowane po mierci poety w latach 1970 2006 :

  prezentacja ksigoznawcza, bibliografia, recepcja. 100 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2664

  365. BORO, Magorzata

  Cechy edytorskie wydawnictw seryjnych i cykli Wydawnictwa Ossolineum. 74 s. : il., fot.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2577

  366. BRYK, Ilona

  Funkcje elementw typograficznych w wydawnictwach informacyjnych. 78 s. : faks

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. 2622

 • 41

  367. BYTOMSKA, Alicja

  Zdobnictwo polskiej ksiki w okresie eklektyzmu. 124 s. : faks.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn.2620

  368. CETNAR, Marta

  Dziaalno wydawnicza teatru Groteska w Krakowie w latach 1985 2005. 115 s. : il., fot.

  Praca

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 2660

  369. CHAGASIEWICZ, Magdalena

  Dzieje edycji dzie Stanisawa Brzozowskiego w latach 1901- 2006. 85 s. : fot., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. UP Sygn. 2569

  370. CZEREPAK, Katarzyna

  Portret literacki Jana Pawa II w wizji wspomnieniowo-pisarskiej ks. Mieczysawa

  Maliskiego (na bazie specjalnie opracowanej bibliografii zagadnieniowej). 96 s. : il., fot.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Henryka Kramarz prof. UP Sygn. 2559

  371. FABER, Urszula

  Cechy edytorsko-typograficzne serii dla dzieci wydawnictwa Egmont. 79, [16] s. : il.

  Praca magisterska

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Sowiski Sygn. brak

  372. FLORCZAK, Marzena

  Dom Wydawniczy Rafael 2000 2006 : prba monografii. 130 s. : il., wykr., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2573

  373. GREDCZYSZYN, Ewa

  Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryowicz : prba monografii dziaalnoci w latach 1994 -

  2006. 148 s. : il., tab.

  Praca magisterska

  Promotor: dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. UP Sygn. 2648

  374. JANIGA, Alina

  Przekady rosyjskiej literatury piknej w programach wydawcw polskich w Dwudziestoleciu

  Midzywojennym. 193 s. : il., tab.

  Praca magistersk