prace magisterskie i licencjackie 1992-2004

of 253/253
AKADEMIA PEDAGOGICZNA im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA BIBLIOTEKA BIBLIOGRAFIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH NAPISANYCH W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE ZA LATA 1992 – 2004 Opracowały : Halina Grzywacz, Dorota Wilk Kraków 2005

Post on 11-Jan-2017

278 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AKADEMIA PEDAGOGICZNA im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I

  BIBLIOTEKOZNAWSTWA BIBLIOTEKA

  BIBLIOGRAFIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH NAPISANYCH

  W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

  AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE ZA LATA 1992 2004

  Opracoway : Halina Grzywacz, Dorota Wilk

  Krakw 2005

 • SPIS TRECI

  I. Wstp.................................................................................................. 3 II. Bibliografia

  1. Bibliologia. Nauka o ksice........................................................ 5 2. Biblioteki. Bibliotekarstwo.......................................................... 6 3. Zbiory bibliotek............................................................................ 31 4. Czytelnictwo.................................................................................. 44 5. Biblioterapia.................................................................................. 64 6. Informacja naukowa.................................................................... 67 7. Bibliografia.................................................................................... 75 8. Czasopimiennictwo..................................................................... 87 9. Edytorstwo. Ruch wydawniczy. Ksigarstwo............................ 142 10. ycie literackie i kulturalne.

  Literatura...................................................................................... 178 11. Literatura dla dzieci i modziey................................................ 206 III. Indeks autorw ................................................................................. 212

  IV. Indeks promotorw .......................................................................... 250

 • WSTP

  Bibliografia prac magisterskich to kontynuacja prac rejestrujcych prace magisterskie i licencjackie za lata poprzednie 1 Przeznaczona jest dla pracownikw naukowo-dydaktycznych Instytutu, prowadzcych seminaria magisterskie i licencjackie oraz dla osb zainteresowanych tematyk z zakresu bibliotekoznawstwa, historii ksiki, informacji naukowej, ycia literackiego i kulturalnego. Ujte w spisie prace stanowi zrnicowany zbir, zarwno pod wzgldem tematw jak i formy opracowania. Spord nich najliczniej reprezentowane s prace powicone szeroko pojtemu bibliotekoznawstwu, majce przewanie charakter historyczny i dotycz przede wszystkim XIX i XX w. Przewaaj prace z zakresu historii i dziaalnoci bibliotek, wydawnictw, towarzystw naukowych, muzew oraz prace dotyczce historii ksiki, czytelnictwa, biblioterapii. W Instytucie powstay prace monograficzne dotyczce bibliotek publicznych i szkolnych, opracowano katalogi i zbiory czasopism w bibliotekach. Przedmiotem rozpraw byy rwnie prywatne biblioteki i ksigozbiory domowe. Wyrniono prace o charakterze interdyscyplinarnym czcym tematyk z zakresu bibliologii, historii literatury i literatury dziecicej, historii Polski, a szczeglnie z zakresu dwudziestolecia midzywojennego i okresu okupacji ( 1939 1945). Duy dzia spisu bibliograficznego zajmuj opracowania bibliograficzne dotyczce literatury dawnej, wspczesnej i dziecicej oraz bibliografie podmiotowe i przedmiotowe autorw. Poniszy spis zosta sporzdzony z autopsji w oparciu o prace gromadzone w Bibliotece Instytutu oraz zasoby Archiwum Akademii Pedagogicznej lub bdce jeszcze w zasobach Dziekanatu Humanistycznego. Ukad dziaowy bibliografii jest odzwierciedleniem tematyki prac. W budowie dziaw zastosowano chronologi biorc pod uwag rok obrony prac magisterskich i licencjackich. W obrbie roku zastosowano szeregowanie alfabetyczne. Wyrniono nastpujce dziay :

  I. Bibliologia. Nauka o ksice II. Biblioteki. Bibliotekarstwo III. Zbiory bibliotek IV. Czytelnictwo V. Biblioterapia VI. Informacja naukowa VII. Bibliografia VIII. Czasopismiennictwo

 • IX. Edytorstwo. Ruch wydawniczy. Ksigarstwo X. ycie literackie i kulturalne. Literatura XI. Literatura dla dzieci i modziey

  Opisy bibliograficzne sporzdzono wedug normy PN-73/N 01152 dotyczcej miedzy innymi dokumentw niepublikowanych, opuszczajc elementy powtarzajce si w kadej z prac : instytucj, w ktrej broniono prac, miejsce napisania pracy oraz bibliografie, indeksy i form pracy ( maszynopis). Uzupenieniem bibliografii s indeksy autorw i promotorw prac licencjackich i magisterskich. Autorki opracowania bibliografii skadaj podzikowania osobom, ktre pomogy zweryfikowa prace za lata 1992 2004. Dzikuj pracownikom Archiwum Akademii p. mgr Monice Bezie i p. mgr. Markowi Glogierowi. Autorki opracowania maja nadziej, e spis uzupeni wczeniejsze zestawienia bibliograficzne prac magisterskich, zawierajacych bogaty zasb bada bibliologicznych i literackich prowadzonych na seminariach licencjackich i magisterskich Instytutu.

 • 5

  I BIBLIOLOGIA NAUKA O KSICE 1994

  11.. BORO, Marzena Ksiki z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa wydane w Polsce : bibliografia za lata 1945 1990. 171, [6] s. Praca magisterska Promotor: dr Maria Radwaska Sygn. 977

  1997 22.. PODSADA, Beata Ruch bibliofilski w Krakowie w XX wieku. 132 s. : il. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk Sygn. Arch. 20/97

  2000 33.. DOMINIAK, Barbara

  Stan bada nad histori polskiej ksiki drukowanej w Galicji Wschodniej w dobie autonomii : publikacje z lat 1974 1998. 109 s. ; tab., mapa Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1635

  2002

  44.. BERKAN, Aneta Wpyw kontrreformacji na rozwj ksiki w Polsce na przestrzeni od XVI wieku do pierwszej poowy XVIII wieku. 202 s. : il., tab., mapy Praca magisterska Promotor; dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 1896

 • 6

  II BIBLIOTEKI BIBLIOTEKARSTWO

  1992

  55.. DZIECHCIOWSKA , Barbara Biblioteki Rabki w latach 1945 1990. 131 s. : il., fot., tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 792 66.. KOZIK, Barbara

  Biblioteki parafialne Sdecczyzny po roku 1945. 227 s. : faks., mapy, tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 804 77.. KRASO, Jzefa

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Rzeszowie Filia w Mielcu : lata 1947 1990 : prba monografii. 141 s. : fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 805 88.. MACHUNIK, Agnieszka Biblioteka Towarzystwa Przyjaci Nauk w Przemylu na tle dziaalnoci

  tego Towarzystwa. 70 s. : faks. Praca magisterska Promotor: dr Tadeusz Frczyk Sygn. 809 99.. MARCZEWSKA, Elbieta

  Biblioteki Dominikanw w Sandomierzu i Klimontowie : na podstawie inwentarzy tych bibliotek. 89, [16] s. : fot., tab. Praca magisterska Promotor : dr Tadeusz Frczyk Sygn. 811

  1100.. OLSZEWSKI, Franciszek

  Stanisaw Nowiski ( 1837 1911 ) jako bibliotekarz i dziennikarz. 121,[27] s. : faks.

  Praca magisterska Prtomotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 817

  1111.. ORCZYKOWSKA, Boena

  Biblioteka Paacu Modziey w Katowicach i jej czytelnicy. 177 s., [6] s. tabl. : fot., tab., wykr. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 818

 • 7

  1122.. RZEPKA, Dorota Biblioteki i dziaalno kulturalno-owiatowa Koa im. Marii Konopnickiej i Towarzystwa Szkoy Ludowej w Bochni 1900 1939. 257, [18] s. : fot., tab., faks. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 825

  1133.. WITEK, Jolanta

  Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu w latach 1948 1991 : prba monografii. 365 s. : fot., tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska Gumulska Sygn. 834

  1993

  1144.. BIAOWS, Anna Funkcjonowanie bibliotek sanatoryjnych ( na przykadzie trzech bibliotek sanatoryjnych w Rabce ). 83 s. : fot.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 842

  1155.. DUDA, Iwona Bezpieczestwo i higiena pracy w bibliotekach. 92, 12, [11] s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 846

  1166.. KDZIOR, Teresa Ksigozbir Jana Wincentego Smoniewskiego ( 1793 1867 ). 92 s. Praca magisterska Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 855 1177.. KRZYSICA, Jadwiga

  Doktor Janusz Peter i Biblioteka Muzeum Regionalnego jego imienia w Tomaszowie Lubelskim. 77 s., [20] s.tabl. : faks., tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 860

  1188.. LIPISKA, Bernadeta

  Biblioteka szkolna Zespou Szk Rolniczych w Wojniczu : formy dziaalnoci i jej czytelnicy za lata 1936 1992. 138 s., [16] s. tabl. : fot., tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 862

  1199.. MICHALAK, Andrzej Komputeryzacja bibliotek narodowych. 139 s. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 863

 • 8

  2200.. SASIELA, Renata Problemy ksiki, biblioteki i czytelnictwa w lwowskich szkoach rednich za lata 1868 1918 na podstawie sprawozda szkolnych. 142 s. : tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1548

  2211.. SOBODUMANA, Barbara

  Zbiory literackie Jzefa Szujskiego 1835 1883 : na podstawie katalogu i ksigozbioru uczonego. 129s. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 888

  2222.. SUCHAN, Sabina

  Ksigozbiory domowe inteligencji i ziemiastwa Krakowa w XIX i na pocztku XX wieku : na podstawie inwentarzy katalogw i literatury przedmiotu. 73, 38, [4] s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 890

  2233.. SZYMASKA, Agnieszka

  Ksigozbiory podrczne w bibliotekach szk podstawowych ich struktura i wykorzystanie : na przykadzie trzech wybranych bibliotek szkolnych dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. 112 s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 903

  2244.. LIWA, Elbieta Sandecjana w Nowym Sczu. 112 s. : faks., fot.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 891

  2255.. TURKIEWICZ, Bogna

  Ksigozbiory domowe inteligencji i ziemiastwa we Lwowie w XIX i na pocztku XX wieku : na podstawie katalogw, inwentarzy i literatury przedmiotu. 151 s. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 893

  2266.. WITTMAN, Justyna Biblioteka Muzeum Okrgowego w Kronie. 78, [2] s. : tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 896

 • 9

  1994

  2277.. BIELASKA, Izabela

  Ksigozbir literacki w zbiorach Jzefa Przyborowskiego ( 1823 1896). 123 s. : tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 908

  2288.. FIDELUS, Elbieta Szkoy i ich biblioteki w gminie Budzw. 88 s., [8] s. tabl. : fot. + [3]k. luzem Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 921

  2299.. GSIOREK, Ewa Biblioteka Pedagogiczna w ywcu i jej czytelnicy. 125, 4 s. :

  fot.,tab.,wykr. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 922 3300.. JANIK, Lucyna

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Rzeszowie Filia w Strzyowie : prba monografii. 125 s. : fot. Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 926

  3311.. KOZAK, Anna

  Dziaalno wystawiennicza Biblioteki Jagielloskiej w latach 1980 1990 i jej recepcja prasowa. 100 s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 931

  3322.. KOZAK, Marta

  Biblioteka Naukowa i Archiwum Muzeum Historycznego miasta Krakowa : dzieje, zbiory, funkcjonowanie. 73 s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 936

  3333.. KUDA, Magorzata

  Biblioteki publiczne za granic : na amach wybranych czasopism bibliotekarskich 1945 1990. 52,[1], 30 s. ; tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 937

  3344.. MARZEC, Renata

  Archiwum i Biblioteka Teatru im. Juliusza Sowackiego ( 1893 1993 ) : dzieje, zbiory, funkcjonowanie. 68 s. Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 941

 • 10

  3355.. MAZURKIEWICZ, Marta Biblioteka Witolda Zechentera : prba monografii. 166, [20] s., [22] s. tabl. : faks. Praca magisterska Promotor : dr Hanna Batorowska Sygn. 943

  3366.. TRZASKU, Marzena

  Dziaalno kulturalno-owiatowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ze szczeglnym uwzgldnieniem wystaw zorganizowanych w latach 1950-93). 147s., [6] s.tabl. : faks., fot., tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 965

  1995

  3377.. CUYTEK, Marzena

  Biblioteki i wypoyczalnie patne w Nowym Sczu w latach 1918-1939. 77 s. : faks.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 997 3388.. DUDZIAK, Renata

  Dziaalno bibliotek szk podstawowych w Ktach w latach 1945-1994. 74, [2] s. : faks., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 998 3399.. KALATA, Alicja

  Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Targu : prba monografii. 137 s.+ Wkadka : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 1009 4400.. SAMBOREK, Dorota

  Funkcjonowanie bibliotek szkolnych na przykadach bibliotek szk podstawowych w Nowej Hucie. 95 s. + wkadka : faks. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn.1043

  4411.. SIERZ, Jolanta Dziaalno Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie upowszechniania kultury w latach 1950-78. 191 s. : faks. , wykr. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1045

 • 11

  1996

  4422.. ADAMCZYK, Anna

  Publiczna BibliotekaWojewdzka w Kielcach.Filia w Ostrowcu witokrzyskim : za lata 1956-1995 : prba monografii. 121, [5] s. : fot. , tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr Boena Pietrzyk. Sygn. 1075

  4433.. BUGAJSKA, Wirginia Biblioteka Zakadowa i Fachowa Podkarpackich Zakadw Rafineryjnych im.Ignacego ukasiewicza w Jale. 88 s. : fot.,tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 1083

  4444.. CZAJA, Jolanta Konferencje bibliotekarzy w latach 1971-1995. 347 s.: tab. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1088 4455.. DUSZA, Magorzata Zofia Krystyna Remerowa ycie i dziaalno. 88 s. : portr. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1092 4466.. GORZNIK, Maria

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzyowie im. Juliana Przybosia : prba monografii. 106, [4] s. : faks., fot., tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 1100

  4477.. KORYGA, Maria Brzeska Filia Wojewdzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie (1957 1995). Dzieje-zbiory-funkcjonowanie. 41, [6] s. : tab. Praca licencjacka Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 1114 4488.. KOSEL, Magorzata

  Ksigozbir podrczny w bibliotece szkoy podstawowej jego struktura i wykorzystanie na przykadzie bibliotek szkolnych maych miasteczek. 136 s. : tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1115

  4499.. KULIG, Jolanta

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie i jej rola w rodowisku w latach 1893 1995. 116 s. : il. kolor., tab. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1124

 • 12

  5500.. KUREK, Jolanta Biblioteka Domu Dziecka nr 10 w Krakowie ul. Ks. Jerzego Popieuszki 36 (Dzieje, zbiory, funkcjonowanie). 61, [1] s. : tab. Praca licencjacka Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 1127,1400 5511.. ABUZ, Stanisawa

  Biblioteka parafialna w Mszanie Dolnej. (Dzieje, zbiory, funkcjonowanie). 87 s. : faks., tab. Praca licencjacka Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 1135

  5522.. MAZUR, Agnieszka Sie bibliotek publicznych wojewdztwa kronieskiego za lata 1975 -1995 : rozwj, dziaalno, rola w rodowisku. Ostatnie przeobraenia. 125 s. : tab. wykr. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1148

  5533.. MYK-STPIE, Danuta Gromadzenie ksigozbiorw w miejskich i gminnych bibliotekach szkolnych wojewdztwa nowosdeckiego w latach 1989-1994. 169, 19 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 1149 5544.. OZGA, Magorzata

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miechowie 1924-1995 : prba monografii. 133, [7] s., [ 2] s.tabl. : fot., tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 1164

  5555.. PANEK, Jarosaw Biblioteki gwne wyszych szk Krakowa w latach 19451956. 72 s. : tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1165

  5566.. POLICHA, Joanna

  Biblioteki publiczne w subie niepenosprawnych na przykadzie bibliotek dla niewidomych w wojewdztwie zamojskim. 110 s.: tab.

  Praca :agisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1169

 • 13

  5577.. STACHUCY, Anna Ksigozbir podrczny w bibliotece liceum oglnoksztaccego. Jego struktura i wykorzystanie na przykadzie bibliotek licew oglnoksztaccych w Starachowicach. 95 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1188 5588.. STRZELEC, Elbieta

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Kielcach i jej czytelnicy w latach 19761994. 84, [19] s.: faks., fot., tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1193

  5599.. ZEGIEL, Maria

  Konferencje bibliotekarzy w latach 1945-1970. Kronika, tematyka, znaczenie. 162 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1222

  1997

  6600.. CHUDZIKIEWICZ, Marta

  Druki XVIII-wieczne w jzyku polskim w zbiorach Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie : drukarnie wieckie i kocielne. 95 s.: il., il. kol., tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1228

  6611.. IDZIAK, Dorota

  Automatyzacja procesw bibliotecznych na przykadzie zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS. Cz. I, II [295, [47] )

  Praca magisterska Promotor : dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 1461 6622.. KUSTRA, Jolanta

  Irena Bar wich. Dziennikarz i bibliotekarz. 99 s. [9 ] k.tabl.: faks., portr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1241

 • 14

  1998

  6633.. BARAN, Lidia

  Patna wypoyczalnia ksiek przy Ksigarni Wydawnictwa Dzie Tanich i Poytecznych w Krakowie i jej zbiory w wietle katalogu z 1871 roku. 83 s., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1262 6644.. DOBOSZ, Janina

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Kronie Filia w Jale : prba monografii. 110 s.; fot., il.; tab.; wykr.

  Praca magisterska Promotor: dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1275 6655.. KWIATEK, Danuta

  Dziay nauczycielskie w bibliotekach szkolnych : zawarto i wykorzystanie na przykadzie gminy Tuczpy. 132 s.: fot.; tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1407 6666.. MAJERCZYK, Krzysztof

  Starodruki w jzyku polskim w Wojewdzkiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. 117, [16] s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1408

  6677.. NIEWCZAS, Teresa

  Biblioteka parafii Najwitszej Marii Panny w Iy. 108, [13] s., il. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1330

  6688.. PAUCHA, Magdalena Czytelnie Herscha Beniaminka Lindenbergera w Nowym Sczu (1862-1871) : jej zbiory w wietle katalogu. 74, [5] s.: il., tabl.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1337 6699.. SOLISKA, Agnieszka

  Jarocin jako orodek ksztacenia i doksztacania bibliotekarzy w latach 1947-1996. 124 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1361 7700.. SZEWC, Agnieszka

 • 15

  Druki w jzyku polskim z II poowy XVIII wieku w Bibliotece Zgromadzenia Ksiy Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. 83, [5] s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1371 7711.. WINIEWSKA, Justyna

  Starodruki XVIII-wieczne w jzyku polskim w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Sowackiego w Tarnowie. 112, [5] s.: il., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1384 7722.. WITEK, Magorzata

  Biblioteka Muzeum Narodowego w Kielcach, jej ksigozbir i uytkownicy w latach 1950-1996. 116, [3] s.: fot., il., tabl.

  Praca magisterska Promotor : dr Ewa Wjcik Sygn. 1398

  7733.. WOJNICKA, Mirosawa Ksika w jzyku polskim w Bibliotece Wyszego Seminarium Duchownego lska Opolskiego w Nysie. 144, [64] s., il., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1386 7744.. ZIEMBA, Krystyna

  Dziaalno pedagogiczna bibliotek szkolnych Jasa w latach 1989-1996 : teorie i rzeczywisto. 139, [4] s.: il., il. kol., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab Jerzy Jarowiecki Sygn. 1393

  7755.. AK, Mieczysawa Miejska Biblioteka Publiczna w Mylenicach : prba monografii.

  201 s.: il., fot., tab. Praca magisterska Promotor : dr Ewa Wjcik Sygn. 1395

  1999 7766.. BAJERSKA, Gabriela

  Dziaalno i rozwj bibliotek w latach 1989-1997. 150, [5] s., [8] s. tabl.: il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1417 7777.. CHWEDORUK, Anna

 • 16

  Biblioteki Publiczne w Biaej Podlaskiej jako system zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych spoecznoci lokalnej. 116 s., [1] s.tabl.: il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1433

  7788.. DULBA, Renata

  Ksigozbir kardynaa Wadysawa Rubina (1917-1990). 177 s.: fot., il., plan, wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1444

  7799.. FILECKA, Maria Dziaalno czytelniczo-informacyjna i promocyjna Miejskiej Gminnej

  Biblioteki Publicznej w Kluczborku. 144, [21] s.: il., plan, tab., wykr. Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1447

  8800.. GARSZTKA, Mirosawa

  Dziaalno Biblioteki lskiej w Katowicach w latach 1973-1992. 167 s.: [39] s. tabl.

  Praca dyplomowa Promotor: dr Alfred Toczek Sygn. 1455

  8811.. JAROSZ, Elbieta

  Miejska Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej 1948-1998 : prba monogafii. 108, [17] s.: il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Ewa Wjcik Sygn. 1465

  8822.. JDRYCZKA, Grayna

  Bibliotekarstwo zagraniczne w polskich publikacjach : bibliografa przedmiotowa za lata 1945-1997. 249 s.: wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Barbara Gra Sygn. 1468

  8833.. JURY, Agnieszka

  Funkcjonowanie biblioteki szkolnej. Teoria a praktyka. (na przykadzie biblioteki Szkoy Podstawowej nr 9 w Jale). 90 s.: il., il. kol., tab.

  Praca magisterska Promotor: prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1469

  8844.. KAMISKA, Anna

  Dzieje Miejskiej Bibliotek Publicznej w Zakopanem im. Stefana eromskiego. 145, [25] s.: wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1471

  8855.. KROWIARZ, Magorzata

 • 17

  Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach jako system zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkacw miasta. 154, [70] s.: faks., il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1491

  8866.. KOWALSKA, Ewa

  Biblioteka PSS Spjnia w Mawie : jej rola spoeczno kulturalna w rodowisku. 112 s., [1] s. tabl.: il., tab., plan

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1486

  8877.. MADEJ, Zofia

  Dziaalno informacyjna Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. 58 s.: tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Barbara Kamiska-Czubaa Sygn. 1508

  8888.. MARCOLA, Magorzata

  Organizacja i dziaalno bibliotek publicznych w systemie samorzdowym na przykadzie Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzib w Potoczku (wojewdztwo zamojskie). 121, [45] s., [3] s. tabl.: il., fot., rys.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1511

  8899.. MASTALERZ, Alina

  Organizacja dziaalnoci czytelniczo-informacyjnej i popularyzacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie. Analiza systemowa. 114, [2] s.: il., il. kolor., rys., tab., szkice, wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1512

  9900.. MATUSZEWSKAKRAWIEC, Magorzata

  Biblioteki Jarocina od poowy XIX wieku do 1939 roku. 124 s..: [22] s. tabl. + Zacznik. - [13] k. tabl.: il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 1513

  9911.. MAZUR, Aleksandra

  Dziaalno kulturalno owiatowa Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Wabrzychu w latach 1989-1997. 160, [32] s.: il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Marek Pieczonka Sygn. 1608

  9922.. MAZUR, Bogusawa

 • 18

  Miejska Biblioteka Publiczna w Dbicy : prba monografii. 125 s.: il., il. kolor., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 1514

  9933.. MYLIWIEC, Beata

  Dzieje Biblioteki OO. Reformatorw w Bieczu. 69, [9] s.: il. Praca dyplomowa Promotor : dr Alfred Toczek Sygn. 1517

  9944.. NOWICKA, Danuta

  Dzieje Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 62, [49] s.: il., tab.

  Praca licencjacka Promotor : dr Alfred Toczek Sygn. 1519

  9955.. OGREK, Barbara

  Dziaalno czytelniczo-informacyjna i promocyjna Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Zamociu. 98, [40] s.: il., il. kolor., plany, tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1520

  9966.. PELC, Elbieta

  Funkcjonowanie bibliotek szkolnych na amach czasopism bibliotekarskich w latach 1989-1997. 244, [2] s., [4] s. tabl.: il., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1528

  9977.. SKRA, Katarzyna

  Czytelnia Ludowa w Wieliczce w drugiej poowie XIX w. 79 s.: il.,tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1554

  9988.. SOSKA, Maria

  Biblioteka Klasztorna ojcw franciszkanw w Zakliczynie. - 253, [13] s.: il., il. kol., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor: dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1560

  9999.. SWAT, Grayna

  Dziaalno kulturalno owiatowa Wojewdzkiej Biblioteki Publicznejw Radomiu w latach 1993-97. 163, [9] s.; il., tab. + Wkadka (mat. il.)

  Praca magisterska Promotor : dr Ewa Wjcik Sygn. 1568

  110000.. URBASKA, Marzena

 • 19

  Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu (1906-1998) : dzieje, zbiory, funkcjonowanie. 105, XII s.: il., faks., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 1577

  2000

  110011.. CABAN, Dominika

  Biblioteka publiczna miasta i gminy w Miechowie 1924-1999. Powstanie i rozwj czytelnictwa. 124, [23] s., il., fot., tab., mapa

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1623

  110022.. DYKLA, Boena

  Biblioteka Ksiy Misjonarzy Saletynw w Dbowcu . 85 s.: il., faks. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1639

  110033.. FLORCZYK, Teresa Organizacja dostpu do lektury i informacji mieszkacw osiedli

  wielkomiejskich na przykadzie Dzielnicy XI Miasta Krakowa. 119, [38] s tab. : plan

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1644

  110044.. GRAK, Jolanta

  Organizacja dostpu do lektury i informacji mieszkacw miasta i powiatu Gubczyckiego : stan i postulowany model w kontekcie zmian administracyjnych kraju. 238, [32] s., [7] s. tabl.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1820

  110055.. HABRAT, Dominika

  Biblioteki szk krakowskich w dobie autonomii galicyjskiej, (na wybranych przykadach). 223 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1843

  110066.. JASIEK, Magorzata

  Wypoyczalnia ksiek Wadysawa Jaworskiego w Krakowie i jej oferta w wietle zachowanych katalogw (1867-1874). 105 s.: il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1658

  110077.. KOGUT, Jolanta

 • 20

  Miejska Biblioteka Publiczna w Dbrowie Tarnowskiej w latach 1946-1998. - 97 s.: il., fot., mapa, tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1665

  110088.. KRAWCZYK, Hanna

  Zmiany w systemie organizacyjnym Biblioteki Publicznej w Sieradzu pod wpywem przeksztace administracyjnych w kraju. 157, [43] s.: fot., tab., mapy Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1673

  110099.. MICHALIK, Monika

  Biblioteki szk rednich w arach. Inspiracje do pracy kulturalno-owiatowej. 134 s., [9] s. tabl.: fot Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1693

  111100.. NIERADKO, Helena

  System zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych w rodowisku lokalnym na podstawie biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych miasta Hrubieszowa, - 118 s.: fot., tab., wykr., mapy

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1700

  111111.. PIETRASZEK, Anna

  Tradycja i nowoczesno w modelu organizacyjnym dziaalnoci Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Wabrzychu. 155, [1] s.: il. kolor., fot., tab., wykr., mapy Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1711

  111122.. RYCKA, Iwona Biblioteka Uniwersytetu we Lwowie w latach 1871-1939 : prba monografii.

  119s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr Alfred Toczek Sygn. 1727

  111133.. SKRZYPISKA, Joanna

  Zmiany w organizacji dostpu do lektury i informacji dorosych mieszkacw powiatu skierniewickiego uwarunkowane reformami administracyjnymi i rozwojem cywilizacyjnym kraju. 174, [53] s.: il., tab., wykr., fot., mapy

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1832

  111144.. SZCZERBOWSKA, Jadwiga

 • 21

  Funkcje biblioteki wiejskiej na podstawie dziaalnoci Gminnej Biblioteki Publicznej w Owicimiu. 163 s.: il. kolor., fot., mapy, tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1743

  111155.. SZOPA, Anna Dziaalno bibliotekarska Fryderyka Papee w Krakowie w latach 1905-

  1933. 83, [7] s. : il. Praca magisterska Promotor : dr Alfred Toczek Sygn. 1745

  111166.. TWARG, Janina

  Biblioteki Publiczne Gminy Jedlicze i ich rola w krzewieniu czytelnictwa. 60, [3] s.: tab., mapa.

  Praca magisterska Promotor : dr Lidia Ippoldt Sygn. Arch. 1112/24

  111177.. YA, Agnieszka Wypoyczalnia ksiek Stanisawa Kohlera we Lwowie w wietle

  zachowanego katalogu (1884-1915). 71,[4] s., tabl.: tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1771

  2001

  111188.. DBROWSKA, Wioletta Powstanie, rozwj i funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej na tle historii. 78, [11] s. : il.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 1835 111199.. DOGA, Anna

  Biblioteka I Liceum Oglnoksztaccego w acucie : dzieje i ksigozbir historyczny. 316 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1789 112200.. LUBERA, Jolanta

  Biblioteka Pedagogiczna w Stalowej Woli : prba monografii za lata 1961 2001. 118, [11] s. : il., fot., tab. Praca magisterska Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 1898

  112211.. ABUZ, Stanisawa

 • 22

  Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej : dzieje, ksigozbir, dziaalno. 102 s., [14] s. tabl. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1826 112222.. NOWICKA, Danuta

  Biblioteki szk wyszych w Sandomierzu a tradycja historyczno-kulturalna miasta. 103, 76 s. : il., il.kolor., fot.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 1806 112233.. PENAR, Magorzata

  Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie : prba monografii. 90, [13] s.: fot., tabl.

  Praca licencjacka Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1834 112244.. PLEWA, Anna

  Gminna Biblioteka Publiczna w opusznej i jej czytelnicy. 79 s. : fot., tabl..

  Praca licencjacka Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1840 112255.. SERWIN, Renata

  Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej i jej czytelnicy. 93 s. : il., tab., wykr.

  Praca licencjacka Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1790 112266.. STARZYSKA, Mariola

  Biblioteka Klubu Garnizonowego w Krakowie i jej czytelnicy w latach 1990-2000. 135, [77] s. : il., il. kolor., dyplomy., tab., wykr.

  Praca dyplomowa Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1813

  2002

  112277.. BANACHOWSKA, Agnieszka Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ustrzykach Dolnych w latach 1952-2002 : prba monografii. 81 s. : il., fot., mapy, tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 1853

  112288.. BK, Anna

 • 23

  Przeksztacenia w systemie bibliotecznym Gminy Jasienica Rosielna, uwarunkowanie zmianami administracyjnymi, ich wpyw na dziaalno czytelniczo-informacyjn i promocyjn. 171, [49] s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn.: 1856 112299.. CIUPEK, Magorzata

  Biblioteki publiczne Gminy Zoczew i ich praca z czytelnikiem. 142, [36] s.: il. kolor. , fot., mapy, tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Lidia Ippoldt Sygn. 1861 113300.. CZNO, Maria

  Biblioteki w Sdziszowie Maopolskim w latach 1945-2000. 111 s.: il. il.kolor., fot., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 1863 113311.. FRANCZYK, Aneta

  Biblioteka Pedagogiczna i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku ich wspudzia w yciu spoeczno-kulturalnym miasta. 90 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz Sygn. 1869 113322.. FURMAN, Dorota

  Biblioteki i czytelnicy w Jerzmanowicach w latach 1989-2000. 216, [36] s. : il., fot., mapa, wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1866 113333.. HESS, Boena

  Biblioteka Publiczna w Goczy i jej czytelnicy w latach 1948-2001. 188, [28] s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterka Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1872 113344.. IMIOEK, Alicja

  Historyczne i wspczesne uwarukowania zmian w modelu dziaalnoci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni. 230, [87] s.: il., fot., mapy, tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1874 113355.. JASTRZBIAK, Elbieta

  Biblioteka Pedagogiczna w Mylenicach (1951-2000) : prba monografii. 51 s.: fot., tab., wykr.

  Praca licencjacka Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1917 113366.. KISZKA, Grayna

 • 24

  Biblioteki publiczne krajw Unii Europejskiej w wietle polskich publikacji. 204 s. : il., mapy, tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1929 113377.. KRAWCZYK, Iwona

  Biblioteki muzew sanockich. Tradycja i wspczesno. 213 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1886 113388.. KSIEK, Renata

  Gminna Biblioteka Publiczna w Brzenicy i jej czytelnicy. 81, [40] , [9] s.tabl., : mapa

  Praca magisterska Promotor : dr Lidia Ippoldt Sygn. Arch.1448/7 113399.. KUCERA, Halina

  Ksigozbir Jzefa Trojanowskiego (1856-1924) w zbiorach Biblioteki Miejskiej w Miechowie. 217 s. : il. kolor., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1877 114400.. MYLIWIEC, Beata

  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu i jej czytelnicy. 83, [22] s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1838

  114411.. NAWROCKA, Magorzata

  Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie jako system rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz rozwijania informacji w rodowisku. 118, [42] s. : il., mapy, tabl.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1837 114422.. SABO, Janina

  Biblioteki na terenie miasta Rabki i Gminy : zarys historii i stan obecny. 165 s. : fot., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 1921 114433.. ZAWADZKA, Magorzata

  Marketing w bibliotece. Teoria a rzeczywisto : na przykadzie dziaalnoci biblioteki Gimnazjum nr 2 w Jale. 268 s. : fot., kolor., tab., wykr. + wkadka reklamy

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1946

  2003

 • 25

  114444.. CYGAN, Barbara Biblioteki szkolne krakowskich szpitali dziecicych i ich czytelnicy ( na przykadzie Wojewdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecicego im. w. Ludwika oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecicego CM UJ ). 134 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1730/6 114455.. CZERWIEC, Iwona

  Wypoyczalnia dla Dzieci oraz czytelnia i sala zabaw w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu : formy i metody pracy z dziemi i modzie 1992-2002. 52, [10] s. : il. kolor.

  Praca licencjacka Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 2072 114466.. DRABIK, Joanna

  Biblioteka Zakadu Karnego w Wadowicach jej ksigozbir i czytelnicy. 126 s. : il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1730/4 114477.. FARUGA, Beata

  Biblioteka Szkoy Podstawowej nr 2 z oddziaami integracyjnymi w Woli i jej czytelnicy. 132 s. : il. kolor., fot., tab, wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn 1958 114488.. GUCZKOWSKA, Magdalena

  Ksigozbir z daru Franciszka Moskwy w Bibliotece Muzeum Okrgowego w Rzeszowie : wybrana cz zbiorw,. 112 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1977 114499.. KIELAR, Marta

  Kronieska Biblioteka Publiczna w latach 1947-2000 : dzieje, czytelnicy). 107, [6] s.

  Praca magisterska Promotor : prof.dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. Arch.1450/17 115500.. KLASA, Anna

  Biblioteki publiczne Gminy Drwina i ich czytelnicy. 121, [6] s. : il. kolor., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. 2068

  115511.. LE, Agnieszka

 • 26

  Biblioteka Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie (1981-2001). 97 s. : il., il. kolor., ryc., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 2010 115522.. LUTY, Iwona

  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu. 103 s. il. kolor., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1990 115533.. MIRTA-ABAJ, Barbara

  Biblioteka parafialna pod wezwaniem w. Mikoaja w Polance Wielkiej. 109 s. : il., il. kolor., fot.

  Praca magisterska Promotor : prof. Wacawa Szeliska Sygn.Arch.1451/38 115544.. ML, Danuta

  Biblioteka i dziaalno spoeczno-owiatowa Zgromadzenia Sistr w. Dominika w Biaej Ninej. 101 s. : il. il. kolor., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1992

  , 115555.. OJCZYK, Maria

  Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie : prba monografii za lata 1990-2002. 89 s. : il., tab., wykr.

  Praca licencjacka Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 2071

  115566.. OZGA, Beata

  Dziaalno kulturalno owiatowa i promocyjna Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w czasach wspczesnych (1996-2003). 83, [17] s. : il. kolor., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 1995 115577.. PALUCH, Beata

  Biblioteka Gwna Akademii Muzycznej w Krakowie i jej ksigozbir. 97, 5 s. : il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1731/23

  115588.. SETERA, Katarzyna

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach. 96, [7] s. tabl. : il., il. kolor., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1448/14 115599.. STANCZYKIEWICZ, Teresa

 • 27

  Biblioteka Parafii p.w. w. Stanisawa bpa w Szczepanowie. 69, [24] : il., faks., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr Wacawa Szeliska Sygn. 2000 116600.. STRACH, Aneta

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kaju i jej czytelnicy. 170, [8] s. : il., rys., mapa, tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1451/56 116611.. LUSAREK, Magorzata

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce w nowych strukturach administracyjnych. 92 s. : fot., tab., wykr.

  Praca licencjacka Promotor : dr Boena Pietrzyk Sygn. 2031 116622.. TOMASIK, Iwona

  Biblioteka w Mokrzyskach na tle zarysu dziejw oraz ycia kulturalno-owiatowego. 104 s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 2043 116633.. TOMCZYK, Ewa

  Biblioteka Publiczna w Dbrowie Grniczej w okresie przemian 1981-2001. 103, [66] s., [9] k.tabl.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 2006 116644.. WALCZAK, Krystyna Alina

  Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie jako najstarsza polska ksinica wojskowa : zarys dziejw i wspczesno. 93 s., [60] s.tabl. : il., fot.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. Arch.1451/60 116655.. WINIEWSKA, Barbara

  Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Winiczu : prba monografii za lata 1947-2002. 115 s. : il., il. kolor., tab.

  Praca licencjacka Promotor : dr Grayna Wrona Sygn. 2021 116666.. ZYZAK, Beata ywiecka Biblioteka Samorzdowa i jej czytelnicy. 63 s. : il., il. kolor., Praca licencjacka Promotor : dr Boena Pietrzyk Sygn.Arch. 1727/3

  2004

 • 28

  116677.. BOLEK, Magorzata Filia Biblioteki Publicznej w Przyborowie i jej czytelnicy. 123, [15] s. : fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1731/2 116688.. BUDZIK, Barbara

  Biblioteka szkolna cesarsko krlewskiego Gimnazjum w Jarosawiu w okresie autonomii (w wietle sprawozda szkolnych). 156 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 2074 116699.. DUSZA, Anna

  Dar Teresy Stanisawskiej Adamczewskiej w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 64 s. : fot.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1731/6

  117700.. GSIOR, Marzena

  Zbiory biblioteczne i muzealne do 1939 roku w Chrzanowie. 81, [19] s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1731/9 117711.. GUSZEK, Magorzata

  Biblioteka fachowa Krakowskich Zakadw Farmaceutycznych. 63, [2] s. : il., fot., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. 2141

  117722.. HOFFMANPIASECKA, Arleta

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka im. Jzefa Lompy w Katowicach. Filia w Raciborzu : dzieje, zbiory, funkcjonowanie. 146 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski Sygn. 2120

  117733.. JANCZURA, Ewa

  Dzieje i wspczesno Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kietrzu na tle historii miasta. 90 s, [3] s. : il., il. kolor., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 2101

  117744.. JEWUA, Ewa

  Gminna Biblioteka Publiczna Dbiskiego Centrum Kultury i jej czytelnicy. 186, [41] s. : il., il. kolor., tab Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch.1731/12

  117755.. KAMISKA-POLAK, Marta

 • 29

  Biblioteka Gimnazjum Cesarza Franciszka Jzefa w Dbicy ( 1901 1939). 174 s. : il., ryc. Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 2162

  117766.. KNAPIK, Halina

  Biblioteka kreatorem kultury czyli O dziaalnoci Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni. 93 s. : il. Rozprawa Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 2149

  117777.. KOWALCZYK, Magorzata

  Biblioteka Bazyliki Mniejszej w. Andrzeja Apostoa w Olkuszu. 122s. : il., fot.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 2110 117788.. LORENC-CZAJKOWSKA, Irena

  Dziaalno kulturotwrcza Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu i jej rola na tle dziejw miasta ( 1948 2003 ). 120 s.: il., il. kolor., tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 2100

  117799.. MARTYNA, Edyta

  Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach : historia i wspczesno. 53 s. : il., mapa Praca licencjacka Promotor : dr Henryk Czubaa Sygn. 2124

  118800.. NIDZISKA, Boena

  Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesawiu ( 1902 2002) : dzieje, zbiory, funkcjonowanie. 178 s. : il., il. kolor. Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 2161

  118811.. NOWAK, Grayna Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu : prba monografii. 157, [18] s. tabl. : il., tab. Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2138

  118822.. PIASECKA, Barbara

  Ksika w pracy nauczycieli i rodzicw z dziemi i modzie w Filii Nr 8 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej. 77 s., [112] k. tabl. : il., wykr. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 2088

  118833.. PRZYBYO, Barbara

 • 30

  Kolekcja ze zbiorw Feliksa Piecztkowskiego w Bibliotece Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 126 s. : il.,fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 2079,2187 118844.. SPYTEK, Anna Wsppraca bibliotekarza z polonist w szkole podstawowej. 32 s. Praca licencjacka Promotor : dr Henryk Czubaa Sygn. 2189 118855.. WGLORZ, Jolanta

  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisawiu lskim : prba monografii. 197, [27] s. Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 2132

  118866.. WIELGOSZ, Renata

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku w latach 1946 2003 : monografia historyczna. 187 s. : il., fot. kolor., tab., rys. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maria T.Lizis Sygn. 2160

  118877.. WONIAK, Magorzata Dziaalno kulturalno-owiatowa Kronieskiej Biblioteki Publicznej w Kronie w latach 1995 2002. 90 s., [24] s. tabl. : il., schem. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maria T.Lizis Sygn. 2142

  118888.. ZARBA, Halina

  Gminna Biblioteka Publiczna i Orodek Kultury jako kreatorzy kultury w Czudcu. 100 s. : il., il. kolor., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 2099

  III ZBIORY BIBLIOTEK

 • 31

  1992

  118899.. BITA, Jolanta XVIII-wieczny dramat angielski w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. 92, [12] s. : fot., faks.

  Praca magisterska Promotor : dr Tadeusz Frczyk Sygn. 784

  119900.. CIAMAGA, Renata

  Traktat ryski i jego realizacja w zakresie drukw, rkopisw, grafiki i kartografii. 101, [9] k. tabl. : fot.

  Praca magisterska Promotor : dr Tadeusz Frczyk Sygn. 787 119911.. DUTKIEWICZ, Magorzata

  Biblioteka Michaa Peki Poliskiego i jej dalsze losy. 109 s., [6] k.tabl. : faks., mapy

  Praca magisterska Promotor : dr Tadeusz Frczyk Sygn. 790 119922.. DZIGIEL, Lidia

  Polskie kalendarze medyczne wydawane w latach 1868 1939 znajdujce si w krakowskich bibliotekach naukowych. 268, [5] s. : faks. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 793

  119933.. KDZIOKA, Danuta

  Polonika XVI XVIII w. w Archiwalnej Bibliotece Dekanalnej w Limanowej. 129 s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 799 119944.. KOSISKA, Magorzata

  Zausciana XVI-wieczne w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. 107, [15] s. : fot., faks. Praca magisterska Promotor : dr Tadeusz Frczyk Sygn. 802

  119955.. WALAS, Anna

  Dramat francuski XVIII w. w Bibliotece Czartoryskich. 146 s., [7] k. tabl. : faks.

  Praca magisterska Promotor : dr Tadeusz Frczyk Sygn. 833

  1993

 • 32

  119966.. WIK, Barbara

  Druki polsko-jzyczne w XVI-XVII w. w zbiorach Biblioteki Klasztoru O.O. Karmelitw Trzewiczkowych na Piasku w Krakowie. 144, [14] s.: faks., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 786

  119977.. KONIECZNY, Bogumia

  Czasopisma wydawane w Zakopanem w latach 1888-1939, w zbiorach Biblioteki Muzeum Tatrzaskiego im. Tytusa Chaubiskiego w Zakopanem. 93 s. : faks..

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 857 119988.. PCHALSKA, Maria

  Druki XVIII-wieczne w jzyku polskim wydane w Krakowie w zbiorach O.O. Kapucynw. 93 s., 2 k.tabl. : faks.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 871 119999.. PIETRZKIEWICZ, Iwona

  Dziewitnastowieczne kalendarze dla dam, pa i gospody w bibliotekach naukowych Krakowa. 98 s., 12 k.tabl. : faks., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 872 220000.. POTOCZNA, Barbara

  Kalendarze polonijne w Bibliotece Jagielloskiej w Krakowie na przestrzeni stulecia 1839-1939. 156 s., 41 k.tabl. : faks.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 875 220011.. RESZKA, Elbieta Ksika dla modziey w latach 1988-1991. 2 t. ( 165 s. ) : mapa, tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 879 a/b 220022.. SAJDAK, Magorzata Futurologia ksiki i biblioteki. 112 s. Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 883 220033.. SKRZYPEK, ucja Kalendarze w bibliotekach Stalowej Woli. 139 s. : faks. Praca magisterska Promotor : Wacawa Szeliska Sygn. 887 220044.. TORO, Magorzata

 • 33

  Druki XVI i XVII wieczne w jzyku polskim w zbiorach Biblioteki O.O. Kapucynw w Krakowie. 108 s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. Arch.19/93

  1994

  220055.. BATOWSKA, Aldona Ksiki z darw Polonii Amerykaskiej w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 99, [8] s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 905 220066.. BEZA, Monika

  Czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Gwnej Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Krakowie / Monika Beza, Magorzata Dziechciowska. 3 t. ( 587 s. ) : tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 982 220077.. DZIECHCIOWSKA, Maorzata

  Czasopisma polskie w zbiorach Biblioteki Gwnej Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Krakowie/ Monika Beza, Magorzata Dziechciowska. 3 t. ( 587 s. ) : tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 982 220088.. KRAJ. Elbieta

  Druki polskojzyczne z XVII wieku w zbiorach Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 92, [20] s. : il., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 934 220099.. NIEDWIDEK, Jolanta Kalendarze lwowskie wydane w latach 1918-1939. 121 s. : tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 946 221100.. SOBEJKO, Grayna

  Przewodniki miast oraz miast i okolic ziemi rzeszowskiej. 90, 12 s. : faks., mapy, tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 957

  221111.. TOMCZAK, Jzef

 • 34

  Kalendarze w Bibliotece Muzeum Ziemii Przemyskiej do roku 1939. 108 s. : faks.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 964 221122.. WALUSIAK, Magorzata Kalendarz Beskidzki 1960-1994 : prba monografii. 101 s. : tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 966 221133.. ZITEK, Anna

  Starodruki polskojzyczne w klasztorze O.O. Kapucynw w Sdziszowie Maopolskim. 85 s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 973

  1995

  221144.. BABIARZ, Renata Starodruki w jzyku polskim w zbiorach Biblioteki Muzeum Zamku w acucie. 87, s., [8]s. tabl. : faks.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 983 221155.. BIAAS, Bernadeta

  Kalendarze-efemerydy pierwszej poowy XIX wieku znajdujce si w krakowskich bibliotekach naukowych. 76 s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 987 221166.. BIELAWSKA, Paulina

  Kalendarze-efemerydy wydane w II poowie XIX wieku w Krakowie. 110s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 989 221177.. DYMEK, Magorzata

  Ksika katolicka z lat 1989-1993 : prba monografii. 2 t. ( 68, 351 s. ) + Wkadka ( reklamy ). - tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 999 221188.. GAWLE, Elbieta

  Kalendarze humorystyczne XIX w. w bibliotekach naukowych Krakowa. 112 s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1000 221199.. KLIMA, Zofia

 • 35

  Druki XVII-wieczne w ksigozbiorze klasztoru P.P.Benedyktynek w Stanitkach. 83 s. : fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1012

  222200.. KURZYDO, Stanisawa

  Ksigozbiory domowe uczniw klas V-VIII i ich wykorzystanie ( na przykadzie bibliotek szk podstawowych w Michalczowej i w Ktach ). 90, 40 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1018 222211.. RESZKA, Jacek Kalendarz dla rodzin katolickich 1854-1871 - Krakw. 102 s. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1038 222222.. RUBACH, Arleta

  Biblie polskie XVI i XVII wieku w zbiorach bibliotek poznaskich. 116 s. : faks., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1040. 222233.. SZYMECZKO, Boena

  Ksigozbir Biblioteki Muzeum up Krakowskich-Wieliczka ze szczeglnym uwzgldniem czasopism w jzyku polskim. 101 s., [32] s.tabl. : faks., fot.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr. hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1055 222244.. WOOSZYN, Renata

  Kalendarze-efemerydy wydane w Warszawie w drugiej poowie XIX wieku. 88 s., 17 k.tabl. : faks.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1071

  1997

  222255.. BRYG, Teresa Druki XVIII wieczne w jzyku polskim w zbiorach Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie : drukarnie zakonne. 103 s. : fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1226 222266.. CHWASTEK, Joanna

 • 36

  Druki polskojzyczne z I po. XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Klasztoru Bernardynw w Krakowie. 89 s. : fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1229

  222277.. HABAS, Dorota

  Ksika w subkulturze studentw Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Krakowie. 1997. 90 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk Sygn. 1235 222288.. JANCZAK, Marzena

  Najstarsze prospekty ksigarskie w zbiorach Biblioteki Jagielloskiej (koniec XVIII I poowa XIX wieku). 91 s. : faks.

  Praca magisterska Promotor : prof. Maciej Kawka Sygn. 1237 222299.. LUPA, Beata Dziewitnastowieczne druki polskie wydane w Krakowie w zbiorach

  O.O. Kapucynw. 95, [17] s. : faks. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 1242 223300.. MALIK, Joanna

  Druki polskojzyczne I poowy XVIII wieku w Bibliotece Ksiy Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. 95, [18] s. faks., fot.

  Praca magisterska Promotor : profesor dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1243 223311.. MOSKAL, Lucyna

  Druki polskojzyczne z XVII wieku w Bibliotece Ksiy Misjonarzy na Stradomiu. 85, [12] s. : fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1244 223322.. SROKA, Dorota

  Ksigozbir Kolegiaty Wilickiej ze szczeglnym uwzgldnieniem drukw polskich. 122 s. : faks., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 1255

  1998

 • 37

  223333.. EJGIERD, Katarzyna XVIII-wieczne druki w jzyku polskim wydane w oficynach OO. Bazylianw w Wilnie i Poczajowie zachowane w wybranych bibliotekach naukowych Krakowa. 106 s. : il., faks., fot.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1280

  223344.. KARA, Elbieta

  Polonika z XVI XVIII wieku w ksigozbiorze Stanisawa Przyckiego w zbiorach Muzeum Zamku w acucie

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1298 223355.. PIECHNO, Agata

  XIX wieczne elementarze polskie w zbiorach Biblioteki Jagielloskiej : z problemw edytorstwa. 192 s. : il. + Aneks. [4] s.

  Praca magisterska Promotor : dr Micha Ziba Sygn 1338 223366.. STACHUCZY, Irmina

  Reprinty w ksigozbiorze Biblioteki Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu witokrzyskim. 209 s. : il., tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1363

  223377.. WAJDA, Renata Druki siedemnastowieczne w jzyku polskim w ksigozbiorze klasztoru O.O. Bernardynw w Krakowie. 96 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1259 223388.. TERESZKIEWICZ, Janina

  Kalendarze regionalne krakowskie, lwowskie, warszawskie w Bibliotece Muzeum Zamku w acucie. 189, [21] s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1375 223399.. TRELA, Renata

  Wiersze i ody w produkcji drukar krajowych w epoce Owiecenia w latach traktatw rozbiorowych Polski 1772-1795 zachowanych w Bibliotece Jagielloskiej w Krakowie. 102 s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1379

  1999

 • 38

  224400.. BUAKOWSKA, Aneta Wpyw reformacji na rozwj ksiki w Polsce w XVI i XVII wieku. 226 s. : il. , faks., mapa

  Praca licencjacka Promotor : dr Alfred Toczek Sygn. 1425

  224411.. DBROWSKA, Wioletta

  Przewodniki i informatory turystyczne regionu limanowskiego. 57, [14] s. : il.

  Praca licencjacka Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 1439

  224422.. WALASEK, Dorota

  Sowniki pisarzy polskich i obcych za lata 1963 1998 : prezentacja, bibliografia, recepcja. 218 s.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 1579

  2000

  224433.. DANIEL, Justyna Polskie kalendarze okresu 1800-1850 w zbiorach Biblioteki Krnickiej. 120 s., fot.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1633 224444.. KOSISKAKRGIEL, Ewa

  Ksika kucharska w zbiorach Muzeum im. Przypkowskich w Jdrzejowie. 140 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1670 224455.. KUCHTA, Elzbieta

  Starodruki w zbiorach Biblioteki Muzeum Ziemii Jarosawskiej. 120 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1680 224466.. LUBAS, Barbara

  Druki lskie w jzyku polskim w Muzeum i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Grach. 2 cz. ( 73, [6] ; 171 s.) : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. 1685 224477.. MI, Magorzata

 • 39

  Polskie kalendarze pozakrakowskie XVII w. i XIX w. w zbiorach Biblioteki PAU w Krakowie. 128 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1694

  224488.. PRAJZNAR, Bogusawa

  Archiwum Sistr Misjonarek w. Piotra Klawera w Kronie : kalendarze i czasopisma. 118 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1719 224499.. RATAJ, Ewa

  Regionalia do roku 1939 w Bibliotece Publicznej im. dr Wadysawa Biegaskiego w Czstochowie. 145 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1722 225500.. SOSKA, Magorzata

  Edycje polskiej literatury piknej w zbiorach Biblioteki Potockich w acucie. 138 s. : il. kolor., fot., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Micha Ziba Sygn. 1738 225511.. STOPYRA, Alina

  Antologie i serie wydawnicze poezji XIX w. w zbiorach bibliotek Rzeszowa. 137 s. : il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr. Micha Ziba Sygn. 1741 225522.. ZJADEWICZ, Agnieszka

  Edycje dzie Adama Mickiewicza w XIX- wiecznym ksigozbiorze podworskim Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Sowackiego w Tarnowie. 157 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Micha Ziba Sygn. 1765

  2001

  225533.. BIALIK, Barbara Polskie ksiki kucharskie w latach 1945-1989. 312 s., [130] s. tabl. : il.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski Sygn. 1812 225544.. FRANASZEK-CHLEBICKA, Elbieta

 • 40

  Ksigozbir Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie w wietle katalogu z lat 1848-1856. 102, [58] s.tabl. : il., tab., wykr.

  Praca licencjacka Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1798

  225555.. HUTNY, Maria

  Druki z XV i XVII w. w Bibliotece Prowincjonalnej Warszawskiej Prowincji Redemptorystw w Tuchowie. 159, [19] s. : il.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1788

  225566.. KARCZ, Renata

  Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll (1872-1894) : prba monografii. 68 s., [7] s.tabl. : il., faks.

  Praca dyplomowa Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1827 225577.. KORECKASZKOLNIK, Dagmara

  Przewodniki po Krakowie w latach 1980 - 2000 : prba bibliografii. 106, [1] s. : fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1779 225588.. WICEK, Bogusawa

  Ludzie ksiki na amach Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. 155 s. : wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jerzy Jarowiecki prof. AP Sygn. 1792

  2002

  225599.. KOCIK, Zofia Zbiory prasy polskiej w Bibliotece Wyszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 78 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Andrzej Notkowski Sygn. 1939 226600.. KORAB, Anna

  Edycje utworw Marii Konopnickiej po 1914 roku w zbiorach muzeum poetki w arnowcu. 139 s., [21] s. : il. kolor., fot., mapy, tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1888 226611.. KUCHARSKA, Renata

 • 41

  Polskie starodruki w Bibliotece Zgromadzenia w. Michaa Archanioa w Miejscu Piastowym. 136, [32] s. : il., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1885

  226622.. ZITEK, Jadwiga

  Kaszubska ksika literacka w zbiorach Biblioteki Jagielloskiej. 189 s. : fot., mapy, tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Krzysztof Woniakowski prof. AP Sygn. 1945

  2003

  226633.. GOLA, ucja Kalendarze polskie w latach 1989 2001. 136, [6] s. : il. kolor., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1978 226644.. MARKOWICZ, Barbara

  Reprinty w Pedagogicznej Bibliotece Wojewdzkiej w Kronie. 111 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1991 226655.. NOWAK, Anna

  Starodruki w jzyku polskim w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Biaymstoku. 106 s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 1993 226666.. STARO, Elbieta

  Pamitniki w zbiorach Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. 119, [4] s.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 2001 226677.. STAKO, Beata

  Czasopisma wydawane w Tarnowie na przeomie XIX / XX wieku zachowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie. 130 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 2002

  226688.. STCLIK, Dominika

 • 42

  Motyw ksiki w sztuce Wawelu od redniowiecza do baroku. 158 s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. Arch. 1450/39

  226699.. WJCIK, Marta

  Ojczyzna najblisza : wybrane pimiennictwo dotyczce Bochni i regionu w zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochnii. 127 s. : il., il. kolor., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn.Arch. 1451/62

  2004

  227700.. CELER, Magorzata Starodruki polskojzyczne w Bibliotece Ksiy Misjonarzy w Krakowie, funkcja informacyjna i reklamowa zestawienia bibliograficznego, za okres 1771- 1785. 1, 142, [41] s. : il., fot., tab. + CD ROM, Katalog zdj starodrukw XVII w. Biblioteki Misjonarzy

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch. 1731/4 227711.. GRSKA, Ewa

  Zamosciana w kolekcji prywatnej Andrzeja Nowakowskiego w zbiorach Biblioteki Wyszej Szkoy Zarzdzania i Administracji z siedzib w Zamociu. 147 s. : il., wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 2108 227722.. KOKOSZKA, Maria

  Ksigozbir Biblioteki Zakadu Karnego w Nowym Winiczu i jego wykorzystanie. 152 s. ; il., il. kolor., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 2080 227733.. LENIAKIEWICZ, Boena

  Literatura regionalna w zbiorach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej. 74 s. : il.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 2168 227744.. MACIEJOWSKA, Magdalena

  Zbir ksiek w Muzeum Pamitek po Janie Matejce Koryznwka w Nowym Winiczu. 116 s. : il., il. kolor., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 2095 227755.. MATURATRZUSO, Anna,Beata

 • 43

  Kleparskie starodruki polskojzyczne z lat 1479 1770 w Bibliotece Ksiy Misjonarzy na Stradomiu. 215 s. : il., faks.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Halina Kostka prof. AP Sygn. Arch. 1730/33 227766.. MICHNA, Boena

  Proweniencje starodrukw polskojzycznych w zbiorach Biblioteki Muzeum Zamku w acucie. 170 s., [12] k.tabl. : il., fot.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maria T.Lizis Sygn. 2113

  227777.. MEZIN, Agnieszka

  Dokumenty ycia spoecznego Kronieskiej Biblioteki Publicznej jako rdo wiedzy o regionie. 96, 6 s. : il., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maria T.Lizis Sygn. 2121 227788.. PAJK, Magorzata

  Dziaalno wybranych bibliotek w zachowaniu dziedzictwa kulturalnego emkw na Ziemi Sdeckiej. 105 s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Wacawa Szeliska Sygn. 2185 227799.. POLASZ, Magorzata

  Zbiory specjalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. 112 s. : il., fot.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maria T.Lizis Sygn. 2111 228800.. SKWARA, Agnieszka

  Stara widokwka jako dokument i zabytek kultury materialnej w Zagbiu Dbrowskim (w wietle zbiorw DIKAPPA). 137 s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Henryka Kramarz prof. AP Sygn. 2116 228811.. SZCZSNA, Magdalena

  Przewodniki po Krakowie w zbiorach Biblioteki Jagielloskiej (1914 1952). 89 s. : il., il. kolor.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Maciej Kawka Sygn. Arch. 1731/27

 • 44

  IV CZYTELNICTWO

  1992

  228822.. BULANDA, Emilia Zainteresowania czytelnicze uczniw klas V VIII na przykadzie bada w rodowisku wiejskim i maomiasteczkowym. 95 s.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 785

  228833.. CIEJKA, Renata

  Zainteresowanie czytelnicze i audiowizualne modziey szk rednich w Mielcu. 84 s., [3] l. tabl: fot., tab., wykr., mapy

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 788 228844.. HEJNIAK, Renata

  Zainteresowanie ksik a korzystanie z innych form przekazu przez wspczesn modzie Piotrkowa Trybunalskiego. 119s. : fot., mapy, tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 796 228855.. KMIECIK, Anetta

  Ksika i inne rodki masowego przekazu w zainteresowaniach dzieci i modziey wiejskiej. 193, 5 s. : fot., wykr., tab.

  ` Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 837 228866.. KONDZIOR, Edyta

  Rola ksiki w yciu modziey wspczesnej Pisza. 113, [1] s. : mapa, tab. Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 801

  228877.. PIOTROWSKA, Monika

  Wspczesne formy ksztatowania zainteresowa czytelniczych uczniw klas sidmych i smych trzech szk podstawowych gminy Kowala. 161 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 821

  228888.. RY, Barbara Zainteresowanie prac wspczesnej modziey klas starszych szkoy podstawowej w Limanowej ( w kontekcie zainteresowa czytelniczych i audiowizualnych ). 113, III, [8] s., 3 k. tabl. : tab., fot., mapy

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 824

 • 45

  228899.. SPOREK, Lucyna Upodobania czytelnicze modziey szk rednich w Limanowej : stan i ukierunkowanie. 58 s. : fot., tab., mapa. praca nieoprawna

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 828

  1993

  229900.. ADAMCZYK, Maria Zainteresowania czytelnicze dzieci i modziey (na przykadzie klas V-VIII szk podstawowych 1 i 97 w Krakowie). 102 s.: tab., mapa

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 975

  229911.. KURNYTA, Izabela Potrzeby czytelnicze uczniw starszych klas Szkoy Podstawowej w Tylmanowej i ich uwarunkowanie. 69 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 861

  229922.. OBRZUT, Janina

  Czytelnictwo seniorw na przykadzie Bilioteki Publicznej w Grybowie. 66 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. [870] 229933.. PASTERNAK, Piotr

  Czytelnictwo osadzonych w areszcie (na przykadzie Aresztu ledczego przy ul. Montelupich 7 w Krakowie). 112 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 976

  1994

  229944.. BUKOWSKI, Piotr Czytelnictwo ksiek popularno-naukowych wrd uczniw klas V-VIII na przykadzie Szk Podstawowych nr 3 i 145 w Krakowie. 88, 18 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 912

 • 46

  229955.. DREWNIAK, Jadwiga Czytelnictwo dzieci i modziey w wieku 12-18 lat (na przykadzie Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Krakw Krowodrza i Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Krakowskiej w Krakowie). 71, 21 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 914

  229966.. DUNAL, Jacek

  Czytelnictwo uczniw klas V-VIII (na przykadzie szk podstawowych nr 58 i 96 w Krakowie). 63 s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 915

  229977.. KOZOWSKA, Iwona

  Czytelnictwo ludzi starszych (na przykadzie Filii 4, 6, 11 MBP w Krakowie). 98, [2], 27 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 932

  229988.. MITKA, Urszula

  Czytelnictwo nauczycieli (na przykadzie szkl podstawowych i Liceum Oglnoksztaccego w Wolbromiu). 102, 27 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor :dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 944

  229999.. OGIELSKI, Piotr

  Czytelnictwo nauczycieli ( na przykadzie szk podstawowych Nr 3 i 145 w Krakowie. 169 s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 949

  330000.. OLIWA, Jzef

  Czytelnictwo uczniw klas V-VIII a wyniki osigane w nauce (na przykadzie szk podstawowych nr 12 i 112 w Krakowie). 77, 16 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 950

  330011.. SKOWRON, Robert

  Czytelnictwo kobiet (na przykadzie filii 4 i 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki im. Starzewskiej. Oddzia Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie). - 63 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 956

 • 47

  330022.. WOJNAR, Romualda Kultura czytelnicza nauczycieli czytelnikw Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Kronie. 97, [20] s.: fot., wykr., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 968

  330033.. WRBEL, Anna

  Zainteresowania czytelnicze modziey szk rednich w Busku Zdroju. 102 s.: tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 971

  1995

  330044.. NOWAK, Agata Czytelnictwo wiejskiej modziey szkolnej ( na przykadzie Liceum Ognoksztaccego i Gminnej Biblioteki Publicznej w Gdowie). 170, 65 s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1027

  330055.. POSKRBEK, Beata

  Czytelnictwo nauczycieli jako forma doksztacania i doskonalenia zawodowego na przykadzie bibliotek Szkl Podstawowych w Nowej Hucie. 161, 44 s. :tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1036 330066.. PYZIK, Boena

  Przysposobienie czytelnicze i informacja uczniw klas V-VIII Szkoy Podstawowej program i realizacja (na przykadzie niektrych tego typu placwek o owiatowych w Gorlicach). 104 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1037 330077.. RUSNAK, Ewa

  Czytelnictwo uczniw kl. V-VIII Wiejskich Szkl Podstawowych w 1 i 2 w Sopnicach. 79 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof.. AP Sygn. 1042 . 330088.. SOBCZYK, Boena

  Czytelnictwo uczniw klas od V do VIII : na przykadzie Szkoy Podstawowej Nr 2 i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach). 81, 28 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1047

 • 48

  330099.. SOKOOWSKA, Jolanta Czytelnictwo ludzi starszych: na przykadzie miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy i jej filii nr 3 w Krynicy). 102, 22 s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof.. AP Sygn. 1048

  331100.. LAWSKA, Mariola

  Czytelnictwo dziewczt i chopcw klas V-VIII (na przykadzie Szk Podstawowych 7 i 8 w Jale). 89, 17 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1057

  331111.. TUMIDAJSKA, Beata

  Czytelnictwo dzieci i modziey w wieku od 11 do 18 lat (na przykadzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach). 110, 61 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1064 331122.. URYGA, Danuta

  Czytelnictwo uczniw klas V-VIII a wyniki nauczania waniejsze problemy (na przykadzie biblioteki Szkoy Podstawowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Baowej). 94, 17s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1065 331133.. YWICKA, Beata

  Czytelnictwo kobiet miasta i wsi (na przykadzie bibliotek publicznych w Owicimu i Brzezince. 95, 18 s.: tab., wyr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1073

  1996

  331144.. BASAJ, Renata

  Rola nauczyciela bibliotekarza w upowszechnianiu czytelnictwa dzieci i modziey na przykadzie szk pionkowskich. 103 s.: faks., tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr. hab. Maciej Kawka Sygn. 1078

  331155.. CIOBKA, Irena

  Czytelnictwo winiw (na przykadzie bibliotki wiezinnej Zakadu Karnego w Nowym Sczu). 104, 55s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1087

 • 49

  331166.. GERNAND, Edyta Czytelnictwo literatury piknej wrd modziey. 116, 27 s. : tab. Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof.. AP Sygn. 1097 331177.. GOWICKA, Agnieszka

  Zainteresowanie czytelnicze modziey : studium porwnawcze. 159 s., 3 k. tabl. : fot., mapa, tab.

  Praca magisterska Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk Sygn. 1098

  331188.. KRL, Jadwiga Ziemia Radomyska i jej czytelnicy. 113, XXIII, [11] s. : mapy, tab., faks.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1118 331199.. KRZAK, Lucyna

  Obecno komiksw w dziecicej kulturze czytelniczej na podstawie bada przeprowadzonych w wybranych szkoach podstawowych wojewdztwa nowosdeckiego. 104 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor: dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 1119 332200.. KURZEJA, Stanisawa

  Biblioteka i czytelnictwo uczniw szkoy podstawowej nr 1 w Limanowej. 78 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : prof.. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1128 332211.. LEWANDOWSKA, Teresa

  Czytelnictwo kobiet w miecie : (na przykadzie trzech bibliotek publicznych w Krakowie). 99, 39 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1130 332222.. LISISKA, Agnieszka

  Problemy ksiki, bibliotek i czytelnictwa w tarnowskich szkoach rednich typu oglnoksztaccego w wietle sprawozda szkolnych za lata 1868-1918. 103, [13] s. : fot., faks., tab.

  Praca magisterska Promotor: dr Boena Pietrzyk Sygn. 1132 332233.. MOLIKIEWICZ, Iwona

  Czytelnictwo onierzy suby czynnej : (na przykadzie bibliotek jednostek wojskowych w Krakowie). 84, 51 s.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1152

 • 50

  332244.. OLCHAWA, Monika Poezja w programach i podrcznikach szk podstawowych a zainteresowania ni uczniw kl. I-VIII na podstawie bada przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 15 w Nowym Sczu. 130 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 1159 332255.. ORLISKA, Agnieszka

  Czytelnictwo dzieci z kl. I-VIII szkoy podstawowej : (na przykadzie Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach i jej filii w Rokitnie. 83 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1161 332266.. SOMOWICZ, Teresa

  Czytelnictwo dzieci i modziey z domw dziecka (na przykadzie Katowic i Pszczyny). 98, 22 s., tab.

  Praca magisterska Promotor: dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1185 332277.. STEC, Edyta

  Czytelnictwo uczniw klas V-VIII (na przykadzie Szkoy Podstawowej nr 5 i nr 23 w Tarnowie). 113, 31 s. : tab., mapa Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1190

  332288.. WGRZYN, Magorzata

  Dziaalno bibliotek publicznych w zakresie rozwijania czytelnictwa dzieci i modziey na przykadzie wojewdztwa Kronieskiego ( w latach 1985-1995). 115 s. : fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Maria Radwaska Sygn. 1211

  1997

  332299.. GODEK, Artur

  Czytelnictwo modziey klas V-VIII szkoy podstawowej. 58 s. : tab., wykr. Praca magisterska Promotor: prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1233

  333300.. PAWOWSKI, Piotr Czytelnictwo dzieci w domach dziecka. 69, [1] s. : tab. Praca magisterska Promotor: prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1249

 • 51

  1998 333311.. DOMAGAA, Barbara

  Czytelnictwo uczniw klas V-VIII (na przykadzie bibliotek : Publicznej Szkoy Podstawowej i Miejsko-Gminnej w Kunowie). 87, 33 s.: il., tab.

  Praca magisterska Promotor: dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1276 333322.. DUTKA, Magorzata

  Czytelnictwo uczniw klas V-VIII (na przykadzie bibliotek szk podstawowych 1 i 3 w Brzeszczach). 103, 33 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1278 Sygn. 1602 333333.. GOB, Bogumia

  Czytelnictwo modziey szkolnej (na przykadzie biblioteki Liceum Oglnoksztaccego i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miechowie). 119, 21 s.: tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1285

  333344.. GRZESIAK, Beata

  Czytelnictwo prasy wrd modziey w Owicimiu. 99, [5] s. : tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr. hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1287 333355.. GZYL, Magdalena

  Czytelnictwo czasopism wrd uczniw szk rednich (na przykadzie bibliotek III Liceum Oglnoksztaccego i Technikum Elektrycznego w Tarnowie). 93, 26 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki Sygn. 1289 333366.. JARGUZ, Wiesawa

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wadowicach w upowszechnianiu czytelnictwa : tradycja i wspczesno. 217 s. : il., il. kolor., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1291 333377.. KANIA, Marta

  Czytelnictwo modziey szk rednich : (na przykadzie bibliotek Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego i Technikum Mechanicznego im. Tadeusza Kociuszki w Leajsku). 142 s., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1295

 • 52

  333388.. KOGUT, Jolanta Odbiorcy lwowskich wyda literatury piknej z lat 1815 1860 w wietle wybranych list prenumeratorw. 50 s. : tab., wykr.

  Praca dyplomowa Promotor : dr hab. Roman Jaskua prof. AP Sygn. 1301

  333399.. KRZEMISKA, Bogumia

  Czytelnictwo literatury popularnonaukowej uczniw klas V VIII Szkoy Podstawowej Zespou Szk Oglnoksztaccych w Zatorze.

  83 s. : il., fot., tab. Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Sygn. 1309 334400.. KUBISKA, Agata

  Czytelnictwo uczniw klas V VIII : na przykadzie bibliotek szk podstawowych 1 i 2 w Rabce woj. Nowosdeckie. 76, 21 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki Sygn. 1406 334411.. KUCHARSKA, Dorota

  Realizacje przysposobienia czytelniczego i jej wyniki na przykadzie bada absolwentw szk podstawowych w Grybowie. 155 s. : tab., wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1311 334422.. MARCINIEC, Ewa

  Czytelnictwo studentw zaocznych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyszej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 105 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki prof. AP Sygn. 1321 334433.. MAZUR, Danuta

  Realizacja przysposobienia czytelniczego i jej wyniki na podstawie bada absolwentw szk podstawowych w gminie Brzozw. 124 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Maria Konopka prof. AP Sygn. 1324 334444.. OLECHOWSKA, Anna

  Formy pracy z czytelnikiem (na przykadzie szk podstawowych w Dbicy) teoria i rzeczywisto. 147 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Ewa Wjcik Sygn. 1331

 • 53

  334455.. RASKASKOWRON, Violetta Czytelnictwo onierzy suby zasadniczej (na przykadzie bibliotek jednostek wojskowych 2 Batalionu Zabezpieczenia 10 Puku Dowodzenia we Wrocawiu. 90, 42 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1351

  334466.. SKCZEK, Urszula

  Czytelnictwo robotnikw Czechowic Dzedzic (na przykadzie dowiadcze zakadowych bibliotek zwizkowych. 97 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. Arch.14/93 334477.. TOMASZCZYK, Irena

  Czytelnictwo uczniw klas V VIII (na przykadzie biblioteki Szkoy Podstawowej nr 3 i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach Dziedzicach). 99 s. : il., il. kolor., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Marek Pieczonka Sygn. 1376 334488.. TWARDOWICZ, Barbara

  Czytelnictwo uczniw klas od V do VIII (na przykadzie bibliotek szk podstawowych w Jamierzu i Zarszynie). 98 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1381

  1999

  334499.. GLISKA, Iwona Potrzeby i zainteresowania czytelniczo informacyjne mieszkacw Czstochowy a moliwo ich realizacji w bibliotece publicznej. 146 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr Jzef Zajc Sygn. 1456 335500.. LISOWSKA, Beata

  Czytelnictwo uczniw klas V VIII szkoy podstawowej (na przykadzie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie i jej filii Publiczno Szkolnej w Makowie). 128, 42 s. : il., fot., tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1500

 • 54

  335511.. KOBYLEC, Magdalena Zainteresowania czytelnicze dzieci i modziey klas V VIII na podstawie bada przeprowadzonych w filii dla dzieci i modziey Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Miechowie. 118, XXXIII : fot., tab.

  Praca licencjacka Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 1664 335522.. LUBAS, Barbara

  Badania wyborw czytelniczych uczniw klasy VII VIII na przykadzie Szkoy Podstawowej w Tpkowicach. 53, [3] s. : il., rys.

  Praca licencjacka Promotor : dr Maria Jazowska-Gumulska Sygn. 1501 335533.. MROZIKYA, Magdalena

  Czytelnictwo uczniw klas V VIII szkoy podstawowej (na przykadzie Oddziau dla Dzieci i Modziey Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz jej Filii dla Dzieci i Modziey. 110., 37 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1516 335544.. STRZIK, Maria

  Czytelnictwo uczniw klas V VIII szkoy podstawowej (na przykadzie bibliotek Szkoy Podstawowej nr 2 i Oddziau dla Dzieci i Modziey Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. 139, [54] s, [8] s.tab. : wykr.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1567 335555.. WYRODA, Ewa

  Czytelnictwo dzieci i modziey ( na przykadzie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodowie i jej filii w Chrzanowie. 103, 29 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1593 335566.. UCHOWSKA, Elbieta

  Czytelnictwo uczniw klas V VIII ( na przykadzie bibliotek szk podstawowych 2 w Mawie i w Szydowie ). 121, [2] , 32 s. : tab.

  Praca magisterska Promotor : dr hab. Jzef Szocki prof. AP Sygn. 1601

 • 55

  2000

  335577.. CIUPEK, Magorzata Czytelnictwo dzieci klas modszych w szkole podstawowej w rodowisku wiejskim. 50, [2] s.

  Praca dyplomowa Promotor : dr Lidia Ippoldt Sygn. 1627 335588.. CZARNECKA, Iwona

  Czytelnictwo lektur szkolnych wrd uczniw klas V I VI szkoy podstawowej. 41 s., [2] s. tab. : wykr.

  Praca ma