Sadako Hoce Zivjeti Verzija

Download Sadako Hoce Zivjeti Verzija

Post on 18-Feb-2016

42 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sadako

TRANSCRIPT

<p>SADAKO HOE IVJETI</p> <p>KARL BRUCKNER</p> <p>SADAKO HOE IVJETI</p> <p>BILJEKA O KNJIZI:-Biblioteka Pelica</p> <p>-Izdava: KATARINA ZRINSKI d. o. o. , Varadin</p> <p>-Redakcija: Zagreb, Pamanska 2</p> <p>-Urednik: Milan Osmak, prof. </p> <p>-Prijevod: Mirko Cerovac</p> <p>-Naslov orginala: KARL BRUCKNER, SADAKO WILL LEBEN </p> <p>BILJEKA O PISCU:</p> <p>Austrijski pisac Karl Bruckner roen je 9. sijenja 1906. godine u Beu. Iako se pripremao za trgovaki zanat, radio je i kao tehniar, prodava novina, uvar garaa. Otkriva slikarsku nadarenost, pie i svoju prvu pjesmu, odlazi u Brazil, ali u domovinu se vraa 1938. godine, kad je unovaen u njemaku vojsku. Nakon rata objavljuje crtice za novine, a poslije tri romana za odrasle, pie i svoju prvu knjigu za mlade, Dijamant Tobije Ambergera, o sudbini austrijskih iseljenika u Brazilu. Pozornost itatelja zaokupio je romanom o nogometu, a potom knjigom Pablo, Indijanac postie i opa priznanja i pohvale. Vie je puta nagraivan nagradama kao najbolji pisac za mlade, a s 93 prijevoda svojih djela na 22 jezika postie svjetsku slavu. Najpoznatije djelo Karla Brucknera, roman Sadako hoe ivjeti, prvi je put objavljen 1961. godine. </p> <p>ZABILJEKE TIJEKOM ITANJA:</p> <p>U poetku romana upoznajemo djevojicu Sadako, njezinog brata igea te Kenjija Niioku, starca kojemu je mornarica oduzela amac jer joj je trebao zbog rata izmeu Japana i SAD-a. U srpnju 1945. godine u Japanu vlada glad i stroga ratna tednja. Ljudi dobivaju u malim koliinama jesti. igeo i Sadako su dobivali u veim koliinama jesti jer im je otac radio u vojsci. Za vrijema rata su svi mukarci i ene trebali raditi za vojsku osim starijih ljudi. Kad je atomska bomba pala na Hiroimu, igeo je ronio u jezeru a Sadako je bila na obali, te ju je vjetar to ga je prouzroila atomska bomba, bacio na tlo ali je ona nekim udom preivjela. U bolnici kada su Sadako posjetili roditelji i brat, brat joj je rekao da mora raditi dralove i da e, kada naprevi tisuetog drala, ozdraviti. Na alost tako nije bilo. Sadako je uspjela nainiti ak 990 dralova i falilo ih je jo samo deset, meutim Bog je odredio njezinu sudbinu: smrt. Nije joj dozvolio da naini jo samo deset dralova. </p> <p>KRATAK SADRAJ:</p> <p>U poetku romana upoznajemo glavnu junakinju ove knjige, djevojicu Sadako i njezinog brata </p> <p>igea. Svi dobijaju skromne obroke od kojih se jedva moe preivjeti. Japanci nisu ni znali to</p> <p>to Amerikanci imaju i koliko je jako to novo njihovo oruje sve dok jednoga dana iznad Japana</p> <p>nije letio zrakoplov na 8000 metara nadmorske visine i ispustio atomsku bombu. Ona je</p> <p>eksplodirala na 400 metara nadmorske visine i u toj jednoj sekundi je unitilo sve to se je nalo </p> <p>u blizini eksplozije. Desetak godina kasnije djevojica Sadako je trebala sudjelovati u </p> <p>biciklistikoj tafeti. Tako je i bilo. Ali je Sadako ubrzo preminula jer joj je krv bila otrovana</p> <p>gama zrakama koje prodiru kroz vrstu tvar. </p> <p>DOIVLJAJ DJELA:</p> <p>Za razliku od drugih knjiga, ovo je jedina knjiga koju sam ja proitao, a koja ima tuan svretak. Knjiga mi se nije svidjela jer je djevojica Sadako preminula. Da mi je znati samo tko je izmislio atomsku bombu?! Sreom, danas su u svijetu atomske bombe zabranjenje, pa se meni tako neto ne moe dogoditi. U djelu je neobino to to su Amerikanci napravili atomsku bombu i bacili je na Hiroimu, a zatim je ameriki lijenik lijeio djevojicu Sadako. </p> <p>NALJEPI ULOMAK:</p> <p>Moj sine Kunijoi, hrabri junae! Obavijestio si me da je tvoja krv drugi put potekla za ast </p> <p>nae domovine. Ja, tvoj brat, tvoja majka i tvoje dvije sestre juer smo hodoastili u hram Nioji. </p> <p>Dao sam sveeniku da izree mnoge molbe za tvoje ozdravljenje Budi, naem rasvjetitelju </p> <p>Svijeta. I mi smo na koljenima molili za tebe. Tvoj se otac klanja pred tobom, ponosan na sina</p> <p>Kunijoija. </p> <p>Ovaj ulomak mi se svidio jer otac daje poticaj svome sinu da se i dalje bori za domovinu. Sin </p> <p>je oca obavijestio da mu je krv drugi put potekla u ast domovine. Otac isto tako i potie svoga </p> <p>sina, dajui sveeniku da izrekne mnoge molbe za ozdravljenje sina. </p> <p>TEMA DJELA:</p> <p>Borba za ivot djevojice Sadako. </p> <p>KOMPOZICIJA DJELA:</p> <p>UVOD:</p> <p>Upoznajemo se sa glavnim likom ove pripovijetke, djevojicom Sadako i saznajemo kako se </p> <p>izmeu Japana i Amerike vodi rat. </p> <p>ZAPLET:</p> <p>Ameriki poznati piloti i ostali dio vojske na otoku mora otii u svoje kolibe i prozore pokriti sa </p> <p>crnim zavjesama. Na aerodrom slijee zrakoplov sa atomskom bombom. </p> <p>VRHUNAC:Ameriki etveromotorac B52 polijee nosei u svom trumu atomsku bombu. Dolazei nad</p> <p>japanski grad Hiroimu isputa bombu. Bomba eksplodira na 400m nadmorske visine. </p> <p>U toj sekundi izgorjelo je 86100 ljudi. U toj je sekundi 72000 ljudi pretrpjelo teke ozlijede. </p> <p>U toj je sekundi 6820 kua bilo pretvoreno u prah, a isisavanjem zrakopraznog prostora ti su</p> <p>se djelii praine uzvitali nekoliko kilometara u visinu. U toj jednoj sekundi sruilo se osim toga</p> <p>3750 zgrada, a ruevine su poele gorjeti. </p> <p>RASPLET:Djevojica Sadako umire. U vrtu mira u Hiroimi stoji jedan spomenik!MJESTO RADNJE:U Japanu, gradu Hiroima, u zrakoplovu, na otocima u zranoj bazi. </p> <p>VRIJEME RADNJE:U 20. stoljeu. </p> <p>GLAVNI LIKOVI:Djevojica Sadako i njezin brat igeo. </p> <p>ANALIZA GLAVNIH LIKOVA:SADAKO: u poetku romana ona je etverogodinjakinja, a pred kraj je etrnaestogodinjakinja. </p> <p> Dok je Sadako bila mala ako joj neto ne bi pasalo poela bi plakati, onda joj je </p> <p> igeo morao objanjavati o tome to e se dogoditi ako bude plakada tj. da e joj doi</p> <p> zmaj i da e ju ugristi, pa bi onda Sadako prestala plakati. Kad je trebala sudjelovati</p> <p> u biciklistikoj tafeti igeo ju je stalno trenirao, a ona se uvijek ljutila na njega jer </p> <p> ju toliko mui. Ali je kasnije u biciklistikoj tafeti vidjela da je sve to bilo za njezino</p> <p> dobro. </p> <p>IGEO: krupan djeak, nikad pre grub prema svojoj sestri. Vrlo je volio svoju sestru ali ja </p> <p> mislim da je nekad bio ipak pre grub prema svojoj sestri. Slua svoga oca ali ga Sadako </p> <p> nije trebala posluati kad joj je rekao da mu da zmaja i da e ga on prodati i zaraditi</p> <p> novac. U tome ju je isto tako igeo trebao sprijeiti. </p> <p>ANALIZA STILA:</p> <p>Jezik pripovijetke je knjievni iako se u pripovijetci spominju neka udna imena kao to su npr. </p> <p>Kenji Niioka. Pripovijetka nije podijeljenja na poglavlja te se je malo tee snai. Pripovijetka sadri 184 stranice. </p>