rozproszony system monitorowania - agh · rozproszony system monitorowania jakoŚci dostawy energii...

of 66/66
ROZPROSZONY SYSTEM MONITOROWANIA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SIECI ZASILAJĄCEJ AGH (RSM-JDEE) Kraków, 03 listopada 2011 dr inż. Andrzej Firlit [email protected] mgr inż. Władysław Łoziak [email protected] mgr inż. Jarosław Bielewicz [email protected] POWER QUALITY SMART METERING Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych

Post on 28-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROZPROSZONY SYSTEM MONITOROWANIA

  JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  W SIECI ZASILAJĄCEJ AGH (RSM-JDEE)

  Kraków, 03 listopada 2011

  dr inż. Andrzej Firlit [email protected]

  mgr inż. Władysław Łoziak [email protected]

  mgr inż. Jarosław Bielewicz [email protected]

  POWER QUALITY SMART METERING

  Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Power Quality Smart Metering Energy

  Smart Metering

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  monitoring jakości energii elektrycznej,

  Według dokumentu „Definition of Smart Metering and Aplications”, wydanego 12.05.2008 przez ESMA, urządzenie typu SMART METER powinno posiadać następujące możliwości:

  www.esma-home.eu

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Nie istnieje jedna, uniwersalna definicja inteligentnego opomiarowania.

  W związku z tym dla potrzeb organizacji ESMA opracowano następującą definicję.

  Z powyższej definicji wynika, że inteligentne opomiarowanie może

  mieć bardzo szerokie zastosowanie, m.in. do monitorowania i poprawy

  jakości energii elektrycznej.

  www.esma-home.eu

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  I KRAJOWY RAPORT BENCHMARKINGOWY nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

  Bogdan Czarnecki – Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Franciszek Głowacki – Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Zbigniew Hanzelka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Henryk Koseda – Instytut Energetyki Oddział Gdańsk Mieczysław Wrocławski – Energa-Operator S.A.

  „Instalacja rozproszonych systemów monitorowania wskaźników jakości

  napięcia to proces nieunikniony, który już obecnie jest, a będzie w coraz

  większym stopniu w przyszłości, wymuszany różnymi czynnikami, w tym

  przede wszystkim potrzebami technicznymi – trendy zmian wartości

  parametrów jakości napięcia to jedne z najlepszych wskaźników stanu

  technicznego urządzeń sieciowych. Prace wstępne przygotowujące do

  instalacji takiego systemu należy podjąć jak najwcześniej, w pierwszej

  kolejności od opracowania koncepcji i bilansu potrzeb sprzętowych.”

  2009

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki

  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

  z dnia 04 maja 2007 r. (+późniejsze zmiany) Dz. Ust. z 2007 Nr 93, poz. 623

  (poprzednia wersja 2004 r.)

  PN-EN 50160:2010/AC:2011 – w języku angielskim

  Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

  (poprzednia wersja 2008 r. – w języku angielskim poprzednia wersja 2005 r. – w języku polskim)

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  ?

  Gwarancje dostawcy

  w zakresie jakości

  dostawy energii

  wartość napięcia wahania napięcia odkształcenie

  napięcia symetria napięcia zapady/wzrosty

  napięcia ciągłość zasilania

  (przerwy w zasilaniu)

  Gwarancje

  odbiorcy energii

  w zakresie

  ograniczenia emisji

  zaburzeń

  elektromagnetycznych

  harmoniczne i interharmoniczne prądu

  asymetria prądów moc bierna

  ZNACZENIE

  SYSTEMU CIĄGŁEGO

  MONITOROWANIA JEE

  Granica własności

  stron

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  proces

  gromadzenia

  pomiaru

  przesłania

  użytecznej informacji

  automatycznością

  odpowiedniej analizy i interpretacji

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  POMIAR I AKWIZYCJA

  DANYCH

  Część 1

  TRANSMISJA DANYCH POMIAROWYCH

  Część 2

  CENTRUM GROMADZENIA

  DANYCH POMIAROWYCH

  Część 3

  ANALIZA, INTERPRETACJA I OCENA DANYCH POMIAROWYCH

  Część 4

  MEDIUM TRANSMISJI

  Analizator A1

  Analizator A2

  Analizator AN

  .

  .

  .

  MEDIUM TRANSMISJI

  Analizator B1

  Analizator B2

  Analizator BM

  .

  .

  .

  BAZY DANYCH NIŻSZEGO POZIOMU

  Baza danych S1

  Środowisko softwareowe S1

  Serwer S1 CENTRALNE ŚRODOWISKO

  SOFTWAREOWE

  Użytkownik 1

  Użytkownik 2

  Użytkownik N

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  SERWER CENTRALNY

  CENTRALNA BAZA DANYCH

  TRANSLATOR

  Baza danych SX

  Środowisko softwareowe SX

  Serwer SX

  ME

  DIU

  M

  TR

  AN

  SM

  ISJI

  ME

  DIU

  M

  TR

  AN

  SM

  ISJI

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej powinny być wykonywane przez specjalizowane, zaawansowane technologicznie urządzenia pomiarowe (analizatory JEE), które poza samym pomiarem napięć i prądów mają zdolność obliczania odpowiedniego zbioru parametrów i wskaźników, mogą przechowywać pewną ilość danych oraz wyposażone są w moduły komunikacyjne do ich przesyłania.

  Zastosowane analizatory powinny być opracowane i wykonane zgodnie ze sztuką metrologiczną oraz realizować metody pomiaru (algorytmy) zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach: PN-EN 61000-4-30, PN-EN 61000-4-15, PN-EN 61000-4-7.

  Analizatory wykorzystywane do budowy RSM-JDEE najprawdopodobniej będą różnych typów oraz pochodzić będą od różnych producentów.

  POMIAR I AKWIZYCJA

  DANYCH

  Część 1

  Analizator A1

  Analizator A2

  Analizator AN

  .

  .

  .

  Analizator B1

  Analizator B2

  Analizator BM

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  PN EN 61000-4-30:2011

  Metody pomiaru wskaźników jakości energii

  PN EN 61000-4-15:2011

  Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa

  PN EN 61000-4-7:2007/A1:2011

  Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Klasa A

  Ta klasa pomiarowa jest stosowana w przypadku konieczności przeprowadzenia dokładnych pomiarów np. dla celów kontraktowych, gdy może być wymagane rozstrzygnięcia sporów, weryfikacji zgodności z postanowieniami norm, itp. Dowolne pomiary parametru przeprowadzone za pomocą dwóch różnych przyrządów spełniających wymagania klasy A i mierzących te same sygnały powinny dać zbieżne wyniki mieszczące się w określonym przedziale niepewności.

  Klasa S

  Ta klasa pomiarowa jest stosowana do zastosowań statystycznych tj. pomiary lub ocena jakości energii z ograniczoną liczbą parametrów. Mimo, że stosowane są takie same czasy pomiarów jak w przypadku klasy A, wymagania dotyczące przetwarzania danych są w klasie S mniejsze.

  Klasa B

  Ta klasa została stworzona, aby nie traktować jako rozwiązania przestarzałe wielu istniejących jeszcze przyrządów.

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  sieć internetowa – sieć WAN/LAN

  transmisja pakietowa GPRS (EGPRS, EDGE, UMTS) – usługa transmisji danych w trybie z komutacją pakietów w sieciach telefonii komórkowej GSM

  telefoniczne linie przewodowe

  sieci telefonii komórkowej GSM – usługa transmisji danych w trybie z komutacją kanałów

  transmisja drogą radiową

  transmisja PLC – linie zasilające nN

  bazy danych niższego poziomu (pośrednie)

  różne systemy pomiarowe

  TRANSMISJA DANYCH POMIAROWYCH

  Część 2

  MEDIUM TRANSMISJI

  MEDIUM TRANSMISJI

  BAZY DANYCH NIŻSZEGO POZIOMU

  Baza danych S1

  Środowisko softwareowe S1

  Serwer S1

  .

  .

  .

  Baza danych S1

  Środowisko softwareowe S1

  Serwer S1

  ME

  DIU

  M

  TR

  AN

  SM

  ISJI

  ME

  DIU

  M

  TR

  AN

  SM

  ISJI

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  docelowe miejsce gromadzenia danych pomiarowych

  na serwerze zainstalowane są niezbędne aplikacje do obsługi RSM-JDEE oraz centralne środowisko bazodanowe

  integracja danych pomiarowych z różnych rejestratorów i/lub systemów pomiarowych

  TRANSLATOR – ujednolicenie formatu danych pomiarowych

  współpracuje z aplikacjami centralnego środowiska softwareowego, świadczy usługi dla użytkowników (zgodnie z uprawnieniami)

  pracuje 24h/dobę

  CENTRUM GROMADZENIA

  DANYCH POMIAROWYCH

  Część 3

  SERWER CENTRALNY

  CENTRALNA BAZA DANYCH

  TRANSLATOR

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  „organizuje” pracę, serwera centralnego w zakresie obsługi systemu monitorowania JDEE oraz współpracy z aplikacją bazodanową

  współpracuje z aplikacjami systemu operacyjnego, świadczy usługi dla aplikacji oraz użytkowników (zgodnie z uprawnieniami)

  pozwala na wizualizację graficzną danych oraz analizę i ocenę jakości energii elektrycznej

  pozwala na różnego rodzaju działania na zgromadzonych danych na serwerze, np. agregacja danych, korelacja danych, tworzenie raportów itp.

  pracuje 24h/dobę

  CENTRUM GROMADZENIA

  DANYCH POMIAROWYCH

  Część 3

  ANALIZA, INTERPRETACJA I OCENA DANYCH POMIAROWYCH

  Część 4

  CENTRALNE ŚRODOWISKO

  SOFTWAREOWE

  Użytkownik 1

  Użytkownik 2

  Użytkownik N

  .

  .

  .

  SERWER CENTRALNY

  CENTRALNA BAZA DANYCH

  TRANSLATOR

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  W przeciwieństwie do pomiarów doraźnych lub incydentalnych dane gromadzone są w sposób ciągły przez okres wielu lat. Otrzymuje się wówczas ogromną liczbę danych.

  Możliwości oprogramowania odgrywają bardzo istotną rolę. Oprogramowanie powinno umożliwiać ich analizę i ocenę zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”.

  Powinno umożliwiać wyznaczanie wskaźników/indeksów dla poszczególnych punktów odbioru energii oraz wskaźników/ indeksów będących zagregowanymi liczbowymi miarami dla całego systemu lub wyróżnionych jego fragmentów.

  CENTRUM GROMADZENIA

  DANYCH POMIAROWYCH

  Część 3

  ANALIZA, INTERPRETACJA I OCENA DANYCH POMIAROWYCH

  Część 4

  CENTRALNE ŚRODOWISKO

  SOFTWAREOWE

  Użytkownik 1

  Użytkownik 2

  Użytkownik N

  .

  .

  .

  SERWER CENTRALNY

  CENTRALNA BAZA DANYCH

  TRANSLATOR

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Otwartość budowanego SCM-JEE powinna być jego istotną właściwością.

  O otwartości systemu obok aspektów technicznych decyduje również środowisko software’owe, które zostanie wybrane do budowy SCM-JEE. Pociąga to za sobą konieczność kompatybilności w zakresie formatu w jakim zapisywane i obsługiwane będą dane pomiarowe.

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Nr System pomiarowy Analizator JEE Producent

  1 ION Enterprise ION7650 Schneider Electric

  (Power Logic)

  2 ENCORE Series System 61000 PQ Gossen Metrawatt

  (Dranetz BMI)

  3 WinPQ PQI-DA A-Eberle

  GmbH & Co. KG

  4 Quality Information

  System QIS QWave Power

  Qualitrol

  Company LLC

  5 -------------

  producent nie oferuje centralnego

  środowiska softwarowego

  PQube Power Standards Lab

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Nr System pomiarowy Analizator JEE Producent

  1 ION Enterprise ION7650 Schneider Electric

  (Power Logic)

  2 ENCORE Series System 61000 PQ Gossen Metrawatt

  (Dranetz BMI)

  3 WinPQ PQI-DA A-Eberle

  GmbH & Co. KG

  4 Quality Information

  System QIS QWave Power

  Qualitrol

  Company LLC

  5 -------------

  producent nie oferuje centralnego

  środowiska softwarowego

  PQube Power Standards Lab

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  1 2

  5

  3

  Sekcja 1 Sekcja 2

  RSB2

  RSA1

  4

  Lab. JEE w pawilonieB1

  6

  Lab. EEiAB w pawilonieC1

  RS AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  1

  3

  2

  4 6

  5

  10

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  1

  3

  2

  4 6

  5

  10

  Nr punktu pomiarowego

  Lokalizacja Analizator

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  7

  10

  8

  9

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  7

  10

  8

  9

  Nr punktu pomiarowego

  Lokalizacja Analizator

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Medium transmisji

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  SIEĆ

  INTERNETOWA

  WAN/LAN

  .

  .

  .

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Nr System pomiarowy Sposób dostępu

  do systemu Analizator

  Sposób dostępu do analizatora

  1 ION Enterprise

  przeglądarka internetowa (tylko IE)

  aplikacja Vista ION7650

  wbudowany

  WEB server

  aplikacja ION Setup

  2 ENCORE Series System

  przeglądarka internetowa (wymagana Java)

  aplikacja 61000 PQ

  wbudowany

  WEB server

  3 WinPQ aplikacje środowiska WinPQ,

  np. PQVisu PQI-DA

  aplikacja WinPQ

  opcja on-line

  4 Quality Information

  System QIS

  aplikacje środowiska QIS, np. QBrowser

  QWave Power

  aplikacje: QConfig,

  QDashboard

  5

  -------------

  producent nie oferuje

  centralnego środowiska

  softwarowego

  wbudowany WEB SERVER

  – użytkownik łączy się

  bezpośrednio z analizatorem

  za pomocą przeglądarki

  internetowej

  PQube wbudowany

  WEB server

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  ION 7650

  Zgodność z normami:

  ION 8800

  Zastosowanie:

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Wbudowany WEB Server

  Obwody wej./wyj. (analogowe, cyfrowe, przekaźnikowe)

  Funkcja bramy sieciowej

  Direct

  Web Access

  EtherGate /

  Modbus Master /

  Modbus Ethernet

  Gateway

  COM 2

  RS-485

  PLC /

  External

  Modem / GPS

  COM 1

  RS-232 or

  RS-485

  Customer Service & Billing

  COM 3

  Modem

  Optical Coupler

  Field Connection

  COM 4

  Optical Port

  Direct

  E-Mail Alerts

  Ethernet Port

  100BaseT/100BaseFX

  Multiple

  concurrent

  connections

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  ION Enterprise

  Aplikacje:

  • Management Console

  • Vista

  • WebReach

  • WebReporter

  • Designer

  • ION Setup

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  IIS (ang. Internet Information Services) jest zbiorem usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows

  .NET Framework – platforma programistyczna

  ASP.NET – jest to zbiór technologii opartych na frameworku

  technologia ActiveX

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  • Obiekt numeryczny

  • Obiekt stanu (statusu)

  Numeric Object

  Arc Meter Vertical Bars

  Default LED’s Custom images Alphanumeric status

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Miejsce pomiarów: Główna Rozdzielnia Sieciowa AGH, Sekcja 1, Sekcja 2

  Data początkowa okresu poddanego analizie:

  01 czerwca 2010 godz. 00:00:00

  Data końcowa okresu poddanego analizie:

  13 lipca 2010 godz. 23.59.00

  Długość okresu poddanego analizie: 6 tygodni, 1 dzień

  Uwagi do długości okresu poddanego analizie:

  W analizie dotyczącej Sekcji 2 pominięto okres od 20:10 dnia 28 czerwca 2010 do 23:30 30 czerwca 2010, gdyż w tym czasie dokonano jej wyłączenia i energia elektryczna była dostarczana tylko przez Sekcję 1.

  Nazwa rejestratora: Power Logic ION7650 – 2 sztuki

  Klasa rejestratora wg PN-EN 61000-4-30

  Klasa A

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  Parametr Dopuszczalna

  wartość

  Percentyl zmierzony Sekcja 1

  Percentyl zmierzony Sekcja 2

  Częstotliwość 50 Hz ±1% przez 99,5% czasu

  50,06 Hz 50,06 Hz

  Wartość skuteczna napięcia zasilającego

  15 kV ±10% przez 95% czasu

  UAB 16,35 kV UBC 16,29 kV UCA 16,32 kV

  UAB 15,79 kV UBC 15,66 kV UCA 15,71 kV

  Asymetria napięcia Do 2% przez 95% czasu

  0,31 % 0,45 %

  Współczynnik migotania światła

  PLT

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  RS 15 kV AGH - MOCE

  Sekcja 1 Sekcja 2

  S [kVA] Q [kVAR] P [kW] S [kVA] Q [kVAR] P [kW]

  min 166,26 0,00 166,01 240,34 0,00 246,2

  CP05 213,67 21,24 211,85 446,40 16,97 445,81

  średnia 486,33 123,00 469,33 774,13 154,75 755,61

  CP95 1040,54 291,45 998,32 1439,61 387,80 1389,08

  max 2 156,32 655,03 2 054,56 1 747,82 525,07 1 670,88

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  01.03.2010, 9:11:17.022 01.03.2010, 09:11:19.172

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  14.04.2010, 15:46:58.623 14.04.2010, 15:46:59.843

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

  14.04.2010, 15:46:58.623

  14.04.2010, 15:46:59.843

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit, KANiUP AGH

 • dr inż. Andrzej Firlit

  Akademia Górniczo-Hutnicza

  Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych

  30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30

  tel.: 012 617 35 93, 012 633 22 84, +48 603 877 809

  e-mail: [email protected]