innowator agh agh ust .innowator agh. agh ust innovator. ... wytwarzanie materiałów o unikalnych

Download Innowator AGH AGH UST .Innowator AGH. AGH UST Innovator. ... Wytwarzanie materiałów o unikalnych

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.agh.edu.pl

Innowator AGH

AGH UST Innovator

Osignicia naukowcw Akademii Grniczo-Hutniczej im. Stanisawa Staszica w KrakowieAchievements of researchers at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland

Innowator AGH

AGH UST Innovator

Osignicia naukowcw Akademii Grniczo-Hutniczej im. Stanisawa Staszica w KrakowieAchievements of researchers at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland

WydawcaDzia Informacji iPromocjiAkademia Grniczo-Hutnicza im.Stanisawa Staszica wKrakowieal. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakw

RedakcjaProf. dr hab. in. Zbigniew KkolBarbara JezierskaWeronika SzewczykAutorami tekstw wniniejszej publikacji s pracownicy naukowi Wydziaw AGH.TumaczenieGrzegorz KopotowskiKorektaKatarzyna CzyGrzegorz KopotowskiJoanna MiciakWeronika Szewczyk

Fotografie, rysunkiArchiwum jednostek AGH, Pawe Dubert

Projekt graficzny iskadJacek ucki, NBI MediaDrukNBI Mediawww.nbi.com.plDzieo chronione jest wcaoci iwe wszystkich czciachskadowych przepisami prawa autorskiego. Przedruki, reprodukcje, mikrofilmowanie, przekady oraz inne sposoby wykorzystania dozwolone jedynie za zgod wydawcy.Copyright by Akademia Grniczo-Hutnicza im. Stanisawa Staszica wKrakowieKrakw2014ISBN 978-83-7464-751-9

PublisherTeam for Information and PromotionAGH University of Science and Technology in Krakowal. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland

EditorsProfessor Zbigniew KkolBarbara JezierskaWeronika SzewczykAll articles in this publication have been supplied by the researchers and scientists of AGH UST Faculties.Translation into EnglishGrzegorz KopotowskiProofreading and correctionKatarzyna CzyGrzegorz KopotowskiJoanna MiciakWeronika SzewczykPhotographsAGH UST photo library, Pawe Dubert

Graphic design and typesettingJacek ucki, NBI MediaPrintNBI Mediawww.nbi.com.plAll rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the Publishers.Copyright by the AGH University of Science and TechnologyinKrakow Krakow2014

ISBN 978-83-7464-751-9

Wstp

Foreword ...................................................................................................................................................

Wydzia Grnictwa iGeoinynierii

Faculty of Mining and Geoengineering .......................................................................................................

Instalacja demonstracyjna do produkcji kruszyw zodpadw powglowych zpuczek cieczy cikich zrealizowana wramach midzynarodowego projektu MIN-NOVATION .............................................................................................................Demonstration system for production of aggregates from coal mining waste from heavy liquid coal washers, developed as a part of the international MIN-NOVATION project .................................................................................................

Proekologiczna technologia utylizacji metanu zkopal ...........................................................................................................14Environmentally-friendly technology for utilization of methane from mines ................................................................................. 14

Wydzia Inynierii Metali iInformatyki Przemysowej ..................................................................................

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science .................................................................

Nowatorskie nici chirurgiczneInnovative sutures .....................................................................................................................................................................

Nowy stop narzdziowy do pracy wwysokiej temperaturze, wwarunkach silnego zuycia tribologicznego iagresywnym korozyjnie rodowisku ...........................................................................................................................................................20New alloy for tools working at high temperatures, in high tribological wear conditions and in a highly corrosive environment ......

Opracowanie systemu komputerowego do optymalizacji procesw icykli produkcyjnych przetwrstwa metali .............................Development of a computer system for optimization of production processes and cycles in metal processing ............................

Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki iInynierii Biomedycznej

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering ......................................................................................................................

System do wielopunktowej rejestracji wewntrznej aktywnoci mzguSystem for multi-point recording of intrinsic brain activity ..........................................................................................................

Zoptymalizowane konstrukcje wysokosprawnych silnikw: indukcyjnego isynchronicznego zmagnesami trwaymi .....................Optimised high-efficiency motor designs: induction and synchronous with permanent magnets ...............................................8

Mikroelektronika zAGH podbija rynki wiatoweMicroelectronics from AGH UST conquers global markets ........................................................................................................3 31

7

11

12

14

17

18

20

22

25

26

28

31

Spis treci

Table of contents

Wydzia Informatyki, Elektroniki iTelekomunikacji

Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications ...........................................................

Unikatowy system wiatowodowego transferu czasu iczstotliwociUnique system for fiber optic transfer of time and frequency ......................................................................................................

System MITIS .......................................................................................................................................................................36MITIS system ............................................................................................................................................................................

Wydzia Inynierii Mechanicznej iRobotyki

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics .......................................................................................

Gowica do badania cigien linowychHead for cable tests ..................................................................................................................................................................

Wyniki prac badawczych wzakresie zastosowa cieczy magnetycznych ......................................................................................Results of research in the field of applications for magnetic fluids .............................................................................................

Wydzia Geologii, Geofizyki iOchrony rodowiska

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection ...................................................................

Wykorzystanie mineraw kaolinitowych zpolskich z do syntezy hybrydowych, organo-mineralnych nanomateriaw okontrolowanych waciwociachUse of kaolinite-rich minerals from Polish deposits for the synthesis of hybrid, organo-mineral nanomaterials of controlled properties .................................................................................................................................................................................

Wydzia Geodezji Grniczej iInynierii rodowiska

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering ......................................................................

System MSITSMSITS System ..........................................................................................................................................................................

Opracowanie uniwersalnych kryteriw statusu troficznoci wd powierzchniowychDeveloping all-purpose criteria concerning trophic state of surface waters .................................................................................

Wydzia Inynierii Materiaowej iCeramiki

Faculty of Materials Science and Ceramics ................................................................................................

Ceramiczne materiay implantacyjne dla medycynyCeramic implant materials for medicine ....................................................................................................................................

Badania nad molekularnymi mechanizmami uzalenieResearch on molecular mechanisms of addiction........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

33

34

36

38

39

41

43

44

47

48

50

52

53

55

Wydzia Odlewnictwa

Faculty of Foundry Engineering .................................................................................................................

Nieorganiczne spoiwo odlewnicze nowej generacji modyfikowane nanoczstkami .......................................................

Recommended

View more >