reporter indonesie

Download Reporter Indonesie

Post on 30-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Newsletter about VECO Indonesia programme

TRANSCRIPT

 • ReporterINDONESI nieuwsVREDESEILANDEN

  Vredeseilanden is al bijna twintig jaar actief in Indonesi, meer bepaald op de eilanden Flores, Java, Timor, Sulawesi en Bali. Al die tijd streefde het programma naar voedselzekerheid voor arme boeren, maar het accent is sinds dit jaar verscho-ven. Behalve om hun eigen basisvoedsel te verbouwen worden boeren nu ook aange-moedigd om hun producten gezamenlijk op de markt aan te bieden, er een faire prijs voor te krijgen en zo hun levensstan-daard op te krikken.

  Onze reporter van dienst reisde tien dagen lang door het uitgestrekte, diverse en over-weldigende Indonesi, bezocht projecten van de partnerorganisaties van Vredeseilanden en peilde naar de reacties van boeren, handelaars, consumenten en overheden. Freelance journalist Jan Bosteels werkt onder andere voor De Standaard, waar hij schrijft voor de weekendbijlagen en het economie- katern.

  VREDESEILANDEN NIEUWS | TIJDSCHRIFT VAN DE VZW VREDESEILANDEN | VERSCHIJNT IN JANUARI-APRIL-JUNI-AUGUSTUS-OKTOBER | EDITIE NOVEmBER | JAARGANG 28 NR. 7 | AFGIFTEKANTOOR 8500 | KORTRIJK 1-2E AFD | P108038 | VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: LUK ZONNEVELD, BLIJDE INKOmSTSTRAAT 50, 3000 LEUVEN

 • > 2> 2

  Indonesi, land van de toekomst

  Met zijn 17.508 eilanden en 237,5 miljoen inwoners biedt Indonesi een eenheid in verscheidenheid die in de wereld zijn gelijke niet kent. Ruim 86% is moslim, in aantal gevolgd door christenen (8,7%) en hindoes (1,8%). Tien jaar na het aftreden van de dictator Soeharto probeert het Zuid-Oost Aziatische land op te stomen in de vaart der volkeren. Een aantal hindernissen moet daarbij nog worden overwonnen. Dagelijks kampen mensen met de gevolgen van de diepgewortelde 'korupsi'. Terwijl een klein deel van de bevolking in grote rijkdom baadt, leven velen in bittere armoede. Het onderwijssysteem is op veel gebieden ondermaats. Milieuvervuiling is een groot probleem. Maar er is hoop. Buiten spanningen en conflicten in gesoleerde gebieden blijven het Indonesische eenheidsgevoel en de grote tolerantie tussen de diverse religies onderling terechte punten van nationale trots. De commissie voor de uitroeiing van de corruptie levert goed werk. Politici met schone handen winnen elke dag aanhangers. Boeren verenigen zich lokaal en nationaal en bedingen betere marktprijzen. Zo slagen ze erin om hun kinderen langer naar school te sturen. Door aan duurzame landbouw te doen zorgen boeren samen met bewuste consumenten voor een groeiend milieubewustzijn. De toekomst is begonnen, ook in Indonesi.

 • 3 4

 • 5 12

  de boeren zich hebben verenigd en zo een betere onderhandelingspo-sitie hebben bereikt? 'Toch wel. Dank zij de associatie verlies ik geen tijd meer om rond te rijden en overal producten op te pikken. De boeren maken bovendien een betere selectie van de pinda's, de kwaliteitscontrole moet niet langer door mijn mensen gebeuren. Tenslotte: als de boeren er beter van worden, hebben ze meer geld dat ze vervolgens in mijn winkel kunnen spenderen.' (lacht) Zijn er ook nadelen? Haji denkt even na. 'Sinds ik alle pinda's tegelijk moet kopen, heb ik soms niet genoeg geld om de producten in n smak te betalen. misschien kan YmTm mij een lening aanbieden?'

  Techniek wordt wetToen Vincent Nurak 23 jaar gele-den tussen de boeren ging wonen om hen nieuwe technieken aan te leren, vond de overheid dat maar verdacht. Tot het districtshoofd in 14 het droogste gebied uit zijn jurisdictie bezocht en er tot zijn verbazing groene planten zag groeien. Sindsdien ontstond er een verstandhouding tussen Vincent en de overheid, die zijn organisa-tie begon te steunen. momenteel is het districtshoofd bezig om de aanpak van YmTm in een wet te gieten, vertelt ingenieur Primus Siribein, hoofd van de afdeling landbouw van het district TTU

  (Noord midden Timor). 'We willen de slash and burn-techniek wette-lijk verbieden, zodat boeren alleen nog aan permanente landbouw doen.' maar een aloude mentaliteit verander je niet van de ene dag op de andere, weet Primus. Daarom worden boeren verplicht om het land dat ze platbranden en culti-veren in terrasvorm achter te laten en er het volgende jaar langeter-mijnplanten op te cultiveren. Het jaar daarop kunnen ze dan een volgend stuk kappen, platbran-den en in terrassen omvormen. Op termijn wordt zo alle bewerkbaar land ontgonnen en sterft de slash and burn-techniek langzaam maar zeker uit. De dienst van Primus voorziet in begeleiding en work-shops voor de boeren. De samenwerking tussen de over-heid en YmTm is een lichtend voorbeeld voor heel Indonesi, in feite voor de hele wereld. Waarom lukt hier wat elders zo moeizaam lijkt? 'We hebben dezelfde missie en visie, we zijn met hetzelfde bezig en verdelen het werk onder elkaar,' zegt Primus. 'YmTm zal ooit uit deze dorpen wegtrekken en dan moeten wij ervoor zorgen dat het programma verder loopt. Vanuit Jakarta wordt dit programma met aandacht gevolgd. Het departe-ment landbouw is het erover eens dat dit systeem het beste is voor alle droge, bergachtige gebieden.' Is het niet gevaarlijk om zo zwaar

  markt. Ik ben er trouwens van overtuigd dat we de opbrengst nog kunnen opdrijven van 500 kilo per hectare tot 800 kilo per hectare, uiteraard uitsluitend met organi-sche meststof.'

  op pinda's in te zetten, wil ik nog weten. Primus Siribein is overtuigd van niet. 'Volgens Indofood levert dit district de beste kwaliteit pinda's. Indonesi importeert nog steeds pinda's uit andere landen. Er is dus nog veel ruimte in de

  Severius lacht zijn tanden bloot, rood van het betelnoot kauwen.

  De boeren van Benus. Boerenleider Severius en zijn boeren poseren op een deel van de 15 hectare die ze zonet zaaiklaar hebben gemaakt. Zo heb-ben de boeren van Benus hun bewerkbaar land met de helft uitgebreid. Na de oogst in april en mei zal elke familie zijn inkomen met vijftig procent zien stijgen. Volgend jaar willen de inwoners van Benus nog eens 20 ha bewerkbaar maken. 'We gaan door tot we de grenzen van ons dorp hebben bereikt', zeggen ze vastberaden.

 • 13 14

  Rijden in Indonesi: het recht van de snelste Na tien dagen mijn ogen uitge-keken te hebben begin ik een beetje gewoon te worden aan de Indonesische verkeersregels en de ongeschreven en uiterst buigzame geplogenheden van de mobiele Indonesir. Vredeseilanden-mede-

  werker Steff, die Bali met een Honda doorkruist, heeft het me de eerste dag al uitgelegd: 'Je moet alleen kijken naar wat er voor je gebeurt, dat doet iedereen. Alles in acht genomen gebeuren hier weinig ongelukken. En er wordt hier ook

  weinig getoeterd, vind ik.' Tien dagen later, na drie eilanden te hebben doorkruist, heb ik drie verkeersongelukken gezien (op het eerste gezicht zonder zwaargewon-den of doden) en duizenden keren horen toeteren. Ik verdenk Steff van grote gewenning. Dit kan ook de vele verkeersboetes verklaren die hij bij zijn bezoeken aan Belgi schijnt te verzamelen. De Indonesiche verkeersregels zijn als volgt samen te vatten. Go with the flow. men rijdt hier links meestal toch, een spookrijder op een brommertje is niet echt iets waar je van opkijkt. Brommertjes kunnen je langs alle kanten voor-bijschieten, auto's eigenlijk ook. Probeer indien mogelijk in het midden van de weg te rijden. (De meeste wegen zijn een- of twee-vaksbanen en aan de rand van de weg bevinden zich brommers, voetgangers, eetstalletjes, benzi-neverkopers en zittende mensen die 's avonds de warmte van het

  asfalt opzoeken. Probeer hen te vermijden.) Neem bij het links of rechts afslaan altijd de binnen-bocht. Gebruik je toeter bij alles wat je inhaalt. Gebruik 's nachts je grootlichten als je een tegenligger ziet opduiken. Voldoende afstand houden is voor mietjes. Inhalen kan overal, ook over de doorlopen-de witte lijn, zolang je maar net voor je je tegenligger passeert min of meer terug op je rijvak bent. Lichten 's nachts zijn handig, maar niet echt nodig. Een toeter, wat wielen en een motor volstaan.Het klinkt gevaarlijker dan het er in de praktijk aan toegaat. manoeuvres gebeuren immers niet bruusk, maar geleidelijk. Je duwt de andere bestuurders zachtjes een beetje opzij om je doel te berei-ken. Zij doen hetzelfde met jou. maar de belangrijkste regel lijkt me de volgende. De snelste heeft altijd gelijk: als je niet tijdig kan inhalen, had je maar een sneller vervoermiddel moeten kopen.

  Brandstofverkoper langs de weg in Timor. De brandstofschaarste leidt tot verkoop per liter, meestal aangelengd met kerosine.

  Vredeseilanden-medewerker Steff Deprez

  'Wij hebben geen klassieke donorrol tegenover onze partners'Industrieel ingenieur Steff Deprez is sinds twee jaar advisor lear-ning and knowledge sharing bij de Indonesische afdeling van Vredeseilanden. In die hoedanig-heid is hij nauw betrokken bij het omturnen van Vredeseilanden van een op landbouwproductie gerich-te NGO naar een organisatie die boerenorganisaties ondersteunt van bij het productieproces tot en met de afzet van hun goederen. 'We hebben te lang enkel in de trai-ning- en workshop-mode gewerkt, daar onze projecten op afgerekend en te weinig gekeken naar het resultaat', zegt hij. 'We leren nu de productieketen in zijn geheel te bekijken. We moeten ervoor zorgen dat we onze producten goed begrijpen. Naast landbouw-experten hebben we ook marke-tingexperten nodig. met onze nieuwe collega Alfons hebben we nu zo iemand in huis.'Hoe zit het volgens Steff met

  voedselzekerheid voor de boeren, het aloude uitgangspunt van Vredeseilanden? 'De verworven-heden uit het verleden blijven bestaan. De investeringen in rijstopslag blijven hun vruchten afwerpen. Trouwens, onze part-ners zijn mondig genoeg om op eventuele negatieve effecten van de nieuwe strategie te wijzen. Wij zitten niet in een klassieke donor-rol, maar in een partnerschap dat al bijna twintig jaar duurt.'Ik vertel Steff dat ik gefascineerd ben door de diversiteit en de tolerantie die ik merk op Ba

Recommended

View more >