online landenpublicatie indonesie

Download Online Landenpublicatie Indonesie

Post on 06-Jun-2015

2.065 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Online landenpublicatie Indonesi

Indonesi: factsheet

Politiek

Naam land de Republiek Indonesi Regeringsvorm republiek met presidentieel stelsel Staatshoofd president Susilo Bambang Yudhoyono Geografie Landoppervlakte 1,9 miljoen km2 Hoofdstad Jakarta Tijdverschil met +6 8 uur (wintertijd), +5 7 Nederland uur (zomertijd) Bevolking Bevolkingsaantal Bevolkingsgroei Taal Religie Economische indicatoren Groei BBP BBP (marktwisselkoers) BBP per capita Inflatie Munteenheid Buitenlandse handel Totale invoer in Indonesi (CIF) Totale uitvoer uit Indonesi (FOB) Uitvoer uit Nederland naar Indonesi Invoer in Nederland uit Indonesi Voornaamste handelspartners (2005)

242 miljoen (2005) gemiddeld 0,9 procent per jaar (2001-2005) Bahasa Indonesia 90 procent moslim

5,6 procent (2005) 281,3 miljard US dollar (2005) 1160 US dollar (2005) 10,5 procent (2005) roepia (1 US dollar is gemiddeld 9.705 roepia)

63,1 miljard US dollar (2005) 84,7 miljard US dollar (2005) 352,5 miljoen euro (2005) 1.489,7 miljoen euro (2005) invoer uit: Japan, China, Singapore, Thailand uitvoer naar: Japan, VS, Singapore, China

Bronnen: EIU maart 2006, Central Bureau of Statistics (BPS), Data Consult, CBS

Indonesi: geografie en klimaat

Geografie Indonesi is de grootste archipel ter wereld. Het land telt volgens de laatste satellietbeelden van februari 2003 (schaal 1:100.000) 18.110 eilanden, waarvan er ongeveer 6.000 zijn bewoond. Met deze laatste foto's moest de

bron:http://www.evd.nl

1

Online landenpublicatie Indonesi

kustlijn worden herberekend van de geschatte 180.000 kilometer naar 108.000 kilometer. Indonesi ligt tussen de Stille Zuidzee en de Indische Oceaan en vormt als het ware de brug tussen het Aziatische continent en Australi. De archipel strekt zich van oost naar west over een afstand van ongeveer 5.000 kilometer uit langs de evenaar en van noord naar zuid over 2.000 kilometer. Op het eiland Kalimantan (voorheen Borneo) grenst Indonesi aan Maleisi, op Papua (het vroegere Irian Jaya en het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) aan Papua Nieuw-Guinea. Over zee grenst Indonesi aan Maleisi, Singapore, Vietnam, de Filipijnen en Australi. De vijf grootste eilanden zijn: Sumatra, Java, tweederde van het eiland Kalimantan (de rest hoort toe aan Maleisi), Sulawesi en Papua. Het overwegend bergachtige land ligt in een streek die vulkanisch een van de actiefste ter wereld is. Er zijn 400 vulkanen, waarvan er nog ongeveer 70 actief zijn. De Krakatau is hiervan de beruchtste. De hoogste, met eeuwige sneeuw bedekte toppen bevinden zich op Papua, nog geen vijf graden van de evenaar. Klimaat De geografische ligging en het tropische klimaat zorgen voor een weelderige plantengroei op een vruchtbare bodem van vulkanische oorsprong. De temperatuur ligt gemiddeld op 26C en varieert weinig gedurende het jaar. De gemiddelde maximumtemperatuur schommelt rond de 32C, de gemiddelde minimumtemperatuur rond de 22C. Het klimaat wordt benvloed door twee moessons, de noordoost- en de zuidwestmoesson. De noordoostmoesson beheerst het klimaat van mei tot september; deze maanden gelden als de min of meer droge periode. De tijd van de zuidwestmoesson, van oktober tot en met april, geldt als de regenperiode. Hoewel er het hele jaar sprake is van regenval, valt de meeste regen in december en januari (circa 400 millimeter). De regen is dan overvloedig en de luchtvochtigheidsgraad dienovereenkomstig hoog (75 tot 95 procent). De totale jaarlijkse regenval bedraagt gemiddeld 3.200 millimeter. De hoeveelheid neerslag varieert van eiland tot eiland, afhankelijk van de geografische ligging en hoogte. In de berggebieden valt aanzienlijk meer regen dan in de laagvlakten. De oostelijke eilanden krijgen beduidend minder regen dan de westelijke. Tweederde van het land is bedekt met dichte regenwouden, die op Sumatra en Kalimantan echter sterk worden aangetast door ontbossing.

Indonesi: bevolking

Indonesi is met een bevolking van zon 242 miljoen inwoners (2005) qua bevolkingsomvang het vierde land ter wereld. Alleen China, India en de Verenigde Staten tellen meer inwoners. De bevolkingsgroei komt uit op gemiddeld 0,9 procent in de periode 2001-2005. Daarmee is dit percentage de afgelopen decennia behoorlijk teruggelopen. De dalende bevolkingsgroei is deels te danken aan de succesvolle programmas voor gezinsplanning die in de jaren zeventig werden gentroduceerd. Bijna eenderde van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Bevolkingsopbouw 2005, schatting (in procent) 0-14 jaar 15-64 jaar 65 jaar en ouder 29,1 65,7 5,2

Bron: CIA World Factbook, 2006 Bevolkingsdichtheid Een groot probleem vormt de onevenwichtige verdeling van de bevolking over de eilanden. Op Java, Madura en Bali (slechts 7 procent van het grondgebied van het land) leeft naar schatting 60 procent van de bevolking, terwijl op Kalimantan en Papua - het vroegere Irian Jaya - (samen de helft van de totale landoppervlakte) maar 5 procent woont. In 2002 bedroeg de bevolkingsdichtheid op Java 75 inwoners per km2; Bali kwam uit op 573 inwoners. In de hoofdstad Jakarta wonen maar liefst 12.623 mensen in een gebied van dezelfde afmetingen. Buiten Java en Bali ligt de bevolkingsdichtheid stukken lager lager met minder dan 100 inwoners per km2. De regering heeft met haar, inmiddels ten dode opgeschreven transmigratiepolitiek, getracht de bevolkingsdruk op Java en Bali te verminderen door inwoners van deze eilanden aan te moedigen te verhuizen naar dunbevolkte

bron:http://www.evd.nl

2

Online landenpublicatie Indonesi

eilanden als Papua. Weinig Javanen of Balinezen bleken echter bereid om ver van hun familie en geboortegrond een nieuw bestaan op te bouwen. In 1997/1998 werden 87.000 gezinnen getransmigreerd, terwijl dit aantal begin jaren tachtig nog gemiddeld op 155.000 gezinnen per jaar lag. Platteland/steden Door de industrile ontwikkeling zijn veel inwoners richting de steden getrokken. In 2000 leefde 42 procent van de bevolking in stedelijke gebieden. In 1980 was dit slechts 22 procent. De onevenwichtige verdeling van de bevolking wordt nog eens benadrukt door het feit dat de meeste grote steden van Indonesi op Java liggen. Belangrijkste steden en aantal inwoners 2000 (x miljoen) Jakarta (hoofdstad) Surabaya Bandung Medan Palembang Semarang Bron: Central Bureau of Statistics (BPS) 8,4 2,6 2,1 1,8 1,4 1,3

Etnische samenstelling Indonesi kent naar schatting 360 verschillende etnische groeperingen en herbergt een groot aantal religies en talen. Het merendeel van de bevolking is van Maleise oorsprong. De rest is overwegend Melanesisch (met name op Papua en de Molukken). Indonesi heeft n van de grootste Chinese bevolkingsgroepen in Zuidoost-Azi. Deze groep woont vooral in de grote steden en wordt geschat op ongeveer 4 miljoen mensen. De meeste van deze Chinezen wonen al generaties lang in Indonesi en bezitten de Indonesische nationaliteit; van de rest zou ongeveer de helft stateloos zijn. De economisch sterke positie van het Chinese bevolkingsdeel leidt soms tot sociale spanningen. Meer informatie: Central Bureau of Statistics (BPS): http://www.bps.go.id/

Indonesi: bestuurlijke organisatie

Indonesi vormde bij het begin van zijn onafhankelijkheid een federatie, maar deze staatsvorm werd al snel omgezet in een eenheidsstaat, de Republik Indonesia, waarvan Soekarno de eerste president werd. In 1959 schortte Soekarno onder druk van de economische en politieke problemen de liberale grondwet van 1950 op, verving deze door de grondwet van 1945 en ging in 1957 over op het systeem van de zogenoemde geleide democratie. In deze periode werd sterk de nadruk gelegd op het onder n noemer brengen van Indonesi, zowel geografisch als op sociaal en cultureel-spiritueel gebied.

Soekarno ontwierp daartoe de leer van de 'Pancasila', die op de volgende vijf zuilen berust:

het geloof in n God; een rechtvaardige mensheid; een eenheidsstaat; democratie, geleid door de wijsheid van overleg (mushawara) en vertegenwoordiging; sociale gerechtigheid.

bron:http://www.evd.nl

3

Online landenpublicatie Indonesi

Indonesi was in die tijd uiterst actief in de internationale politiek en toonde daarbij sterk antiwesterse sentimenten. Veel Nederlandse bezittingen werden in die tijd genationaliseerd. Tijdens het bewind van Soekarno kon de communistische partij van Indonesi (PKI) een sterk netwerk opbouwen en won zij snel aan invloed. In 1965 werd een poging tot een staatsgreep door de militairen onderdrukt; zij namen in maart 1966 onder leiding van generaal Soeharto de macht over van president Soekarno. Deze bleef eerst nog in functie, maar werd in 1967 uit zijn ambt gezet en opgevolgd door Soeharto. Daarmee brak het tijdperk aan van de 'nieuwe orde', waarmee Indonesi politiek en economisch in rustiger vaarwater kwam. Indonesi is een republiek met een presidentieel stelsel. De president en vice-president werden elke vijf jaar gekozen door de Raadgevende Vergadering van het Volk (Majelis Permusyawaratan ofwel MPR). De leden daarvan worden zelf ook om de vijf jaar gekozen of benoemd. De president heeft de uitvoerende macht. Hij/zij is hoofd van de regering en opperbevelhebber van het leger. De ministers worden door hem/haar benoemd en zijn alleen aan hem/haar verantwoording schuldig. De president heeft ook grote invloed op de wetgeving via 'presidentile decreten' (Keputusan Presiden-KEPRES). In maart 1998 werd Soeharto voor een zesde termijn van vijf jaar tot president gekozen, maar twee maanden later nam hij ontslag: een direct gevolg van de aanhoudende sociale onrust die een steeds gewelddadiger karakter kreeg. Het volksprotest richtte zich op meer democratie en openheid en was vooral gericht tegen de hardnekkige corruptie van het Soeharto-bewind. Soeharto werd opgevolgd door zijn vice-president Habibi. Ondanks diens pogingen om enkele hervormingen do