relacja z konferencji "polskie biblioteki publiczne 2009 : nowe otwarcie"

Download Relacja z konferencji

Post on 01-Dec-2014

3.673 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relacja z konferencji "Polskie biblioteki publiczne 2009 : Nowe otwarcie", która odbyła się w Warszawie dnia 18 czerwca 2009 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego oraz w salach Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Organizatorami konferencji było Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Książki oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Konferencja poruszała problematykę dobrych praktyk w bibliotekarstwie, oraz kierunki rozwoju bibliotekarstwa publicznego w Polsce

TRANSCRIPT

  • 1. Relacja z konferencji "Polskie biblioteki publiczne 2009 : Nowe otwarcie". Dnia 18 czerwca w Warszawie odbya si konferencja pt. "Polskie biblioteki publiczne 2009 : Nowe otwarcie". Organizatorami byo Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddzia Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiw Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Ksiki oraz Fundacj Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego. Patronatem medialnym konferencj obj "Poradnik Bibliotekarza". Pomysodawca i gwnym motorem konferencji (w myl sw dr M. Ochmaskiego) by dr Micha Zajc. Referaty wygoszono w Paacu Kazimierzowskim (teren kampusu UW) za dyskusyjna cz odbya si w pobliskich salach IINISB. Przewodniczcy obrad dr Mikoaj Ochmaski po przywitaniu przybyych, rozpocz konferencj od poproszenie o minut ciszy honorujc pami niedawno zmarego pracownika IINiSB UW wybitnego bibliofila i antykwarysty Michaa Hilchena. Nastpnie przedstawi przebieg konferencji oraz wyrazi zadowolenie z liczby przybyych uczestnikw. Pomimo i pewn cz zgosze musiano odrzuci, faktycznie sala mieszczca prawie 100 krzese bya pena, do tego stopnia e niektrzy z organizatorw stali. Jako pierwszy gos zabra dr hab. prof. UW Dariusz Kumina dyrektor IINISB UW. W krtkich sowach wyrazi nadzieje zwizane z konferencj i moliwociach jej cyklicznego organizowania w przyszoci. Poruszy te zagadnienia zwizane z owocn wspprac jaka zostaa nawizana przy organizowaniu konferencji. Nastpn osob zabierajc gos by dyrektor Instytutu Ksiki Grzegorz Gauden mwi gwnie o projekcie biblioteka+. W swojej wypowiedzi poruszy sprawy zwizane z wdraaniem i finansowaniem projektu biblioteka+ oraz nadawaniem certyfikatu jakoci biblioteka+. Cz otwierajc zakoczya wypowied prezesa Fundacji Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego Jacka Wojnarowskiego koncentrujca si na okreleniu aktualnej kondycji i nakreleniu pewnej koncepcji dziaa jakie bd podejmowane majcych na celu integracj rodowiska bibliotekarskiego i wykreowaniu swoistej mody na bibliotek. Cz pierwsz konferencji rozpocz referat dr hab. prof. UW Dariusza Kuminy (IINISB UW) pt. "Wyzwania stojce przed akademickim ksztaceniem bibliotekarzy publicznych". Okreli obecn sytuacj szkolnictwa sowami "Szkolnictwo Uniwersyteckie ma si dobrze". arek@bibliotekarz.com http://bibliotekarz.wordpress.com Publikacja na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 2.5 Polska
  • 2. Poinformowa zgromadzonych e 5 Uniwersytetw (cho na rnych wydziaach) prowadzi nauczanie w kierunku informacja naukowa bibliotekoznawstwo, oraz wszystkie z nich maj uprawnienia do nadawania tytuu doktora bibliologii i informacji naukowej. Zwrci uwag na zdecydowan zmian, polegajc na migracji kierunku, od bibliotekoznawstwa do informacji naukowej. Mwi rwnie o skadowych nauczania, jak s dobierane zalenie od potrzeb jakie si pojawiaj np. o nacisku na przedmioty zwizane z komunikacj na studiach licencjackich i utworzeniu humanistycznych studiw interdyscyplinarnych, jak rwnie otworzeniu kierunkw podyplomowych dla absolwentw innych kierunkw jak np. polonistyka ale pracujcych w bibliotekach. Drugim by referat dr Dariusza Grygrowskiego (IINISB UW) "Fundraising- zdobywanie rodkw na dziaalno biblioteki, czyli jak to robi w USA i w Polsce". Zdecydowanie by to referat wzbudzajcy najwiksze zainteresowanie i emocje suchaczy. Na pocztku prelegent wyjani czym fundraising jest a czym nie jest. Wszelkie formy opat pobieranych za korzystanie z Internetu w bibliotece przez czytelnikw, opaty za wydanie karty czytelnika, kary i windykacje fundraisingiem nie s. 1% przekazany od podatku, rne prace wydawnicze bibliotek jak przykadowo kalendarze czy biblioteczna ksika kucharska drukowana przez bibliotek a nastpnie sprzedawana, kiermasze, aukcje, czy pozyskiwanie sponsorw to jest fundrising. Do takich dziaa w USA zatrudnia si dodatkowych pracownikw na zasadzie wolontariatu, niestety u nas jest to niedoceniany i niewykorzystywany w peni sektor. W wyniku narastajcego ju od czci otwierajcej opnienia w przebiegu konferencji dr Grygrowskiemu zabrako czasu na spokojne przedstawienie caej prezentacji, a szkoda. Tematy wzbudzajce najwiksze emocje jak "memorial giving" czy inne sugerujce wykorzystanie momentu mierci na pozyskanie dotacji czy te ksigozbioru wypady ju w czasie przerwy kawowej. Dr Grygrowski zosta te swojego rodzaju rekordzist konferencji, dosta cztery ponaglenia do koczenia prezentacji. W trakcie przerwy kawowej byo widoczne jak uczestnicy dyskutuj ze sob na rne tematy zwizane z zagadnieniami fundrisingu i konferencji. Oczywicie temat karteczek podsuwanych na ou mierci i stara o zapisy w testamencie na rzecz biblioteki, czy te odwiedzanie wdw wieo zmarego maonka i przekonywanie ich o wartoci uwiecznienia zmarego jako donatora czci ksigozbioru biblioteki przewaay. Po przerwie kawowej referat pt. "Powiatowa biblioteka 2.0" wygosi dr Micha Zajc (IINISB UW). Swoj prezentacj przedstawi jako wprowadzenie do poobiedniej dyskusji na temat mechanizmw WEB 2.0 jakich mog uy biblioteki powiatowe na swoje potrzeby. Wprowadzi suchaczy w historie zmian komunikowania si biblioteki z uytkownikiem na przestrzeni ostatnich 100 lat. arek@bibliotekarz.com http://bibliotekarz.wordpress.com Publikacja na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 2.5 Polska
  • 3. Od biblioteki 1.0 jako skarbnicy wiedzy gdzie dostp do ksig mieli nieliczni, poprzez bibliotek 1.5 tak gdzie ksika nadal jest skarbem ale jest ju powszechnie wypoyczana i pojawiaj si elementy marketingu, do biblioteki 2.0 jak to przyszo ma przed sob. Bya to ciekawa prezentacja przygotowana w sposb humorystyczny i dobrze pasowaa do trendu 2.0 ktry przedstawiaa. Referat zamykajcy cz wprowadzajc wygosi dr Mariusz Luterek (IINISB UW). Referat nosi tytu "Biblioteki jako bramy dostpu do informacji publicznej / e-government. Szanse i zagroenia" ktrego tre obejmowaa wsko ustawy regulujcej dostp do informacji publicznej, oraz aspekty midzynarodowe i krajowe dostpu do informacji publicznej. W trakcie prelekcji na podstawie danych statystycznych omwi zmiany w czasie, kto w Polsce ma dostp do Internetu, a kto i dlaczego go nie posiada. Pokazane zostay rwnie dane informujce o szerokopasmowym dostpie do Internetu w Polsce i zostao dokonane przedstawienie Polski na tle Europy. Ukazany zosta problem z Brazylii gdzie powstay "mafie" najpierw specjalizujce si w rozliczaniu podatkw, ktre po uproszczeniu zasad skadania deklaracji zmigroway do roli porednika w skadaniu deklaracji przez Internet z racji sabej infrastruktury telekomunikacyjnej w Brazylii. Druga cz konferencji bya powicona wzorcom dobrej praktyki w bibliotekach publicznych. Przewodniczenie obradom w tej czci przej magister Jacek Krlikowski (FRSI). Przedstawi problemy z jakimi si spotka gdy prosi przodujce biblioteki o zaprezentowanie swoich dziaa na konferencji powiconej dobrym praktykom bibliotecznym. Pierwszy referat "Koncept dobrej praktyki w dziaalnoci bibliotek" wygosia dr Dorota Grabowska (IINISB UW). Szeroko omwia co powinno rozumie si pod pojciem dobrej praktyki w dziaalnoci bibliotek. Przedstawia midzynarodowe zaoenia w tej dziedzinie na podstawie wytycznych i manifestu opublikowanych przez IFLA i UNESCO. Pod rnymi ktami takimi jak infrastruktura biblioteki, poziom wyksztacenia personelu, podstawy prawne i finansowe, dziaalno promocyjno marketingowa bibliotek prelegentka omwia zagadnienia dobrej praktyki bibliotek. Nastpnie przeszlimy do warstwy praktycznej czyli prezentacji dokona Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy apy zaprezentowanej przez jej dyrektor Pani Jzef Bajd. Z wielk swad opowiadaa o dokonaniach swojej biblioteki, oraz napotykanych problemach. Niewtpliwie wszystkie serca suchaczy podbia prostym stwierdzeniem e chodzi po instytucjach na ebry a nie fundraising. Na potrzeby wasne i ku pomocy czytelnikom na bazie ulubionych w przegldarce bibliotekarki utworzyy katalog linkw do stron przydatnych czytelnikom. arek@bibliotekarz.com http://bibliotekarz.wordpress.com Publikacja na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 2.5 Polska
  • 4. Jest to doskonay przykad jak przy praktycznie zerowych kosztach podnie atrakcyjno informacyjn biblioteki. Ponadto biblioteka prowadzi szerok dziaalno wychodzc do czytelnika, mona zamawia ksiki on-line, osobom niepenosprawnym s one dostarczane do domw, s prowadzone lekcje biblioteczne i Dyskusyjny Klub Ksiki dla dorosych oraz drugi klub dla dzieci i modziey. Organizuje konkursy i kiermasze. Pozwol sobie wymieni rwnie cz pozabibliotecznych dziaa ktre prowadzi biblioteka: Punkt informacji europejskiej, punkt informacji turystycznej, punkt Informacji biznesowej, Inkubator maej przedsibiorczoci, uniwersytet III wieku. Kursy komputerowe przeprowadzane przy pomocy wolontariuszy na zasadzie 1:1 dziki czemu kursanci pracujc wycznie z nauczycielem nie wstydz si swojej niewiedzy. Praktycznie wszystkie wymienione w referatach zagadnienia zwizane z dobr praktyk s realizowane przez bibliotek w apach. Drug praktyczn prezentacj dobrych praktyk w bibliotece przedstawia dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula. Nkana problemami technicznymi z wywietlaniem prezentacji (projektor zacz odmawia wsppracy) poprowadzia jednak rwnie ciekaw prezentacj. Odmienne warunki lokalizacyjne oraz finansowe spowodoway e obraz dobrych praktyk realizowanych przez biblioteki sta si peniejszy. Prelegentka przywioza i zaprezentowaa wydawnictwa lokalne wydawane przez bibliotek jak np. "Prz