relacja z konferencji eco-€uro-energia 2015 w dniach 19-20

Download Relacja z konferencji ECO-€URO-ENERGIA 2015 W dniach 19-20

Post on 11-Jan-2017

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Konferencja Naukowo-Techniczna ECO-URO-ENERGIA Wydzia Inynierii Mechanicznej - Instytut Technik Wytwarzania

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy

  Al. Prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz

  Tel.: (52) 340 84 53 Tel/fax: (52) 340 82 55 E-mail: adammroz@utp.edu.pl WWW: www.EEE.utp.edu.pl

  Relacja z konferencji ECO-URO-ENERGIA 2015

  W dniach 19-20 czerwca 2015 roku w Regionalnych Centrum Innowacyjnoci w sali C8 odbya si sma ju Konferencja ECO-URO-ENERGIA 2015. Spotkania naukowe w ramach konferencji naukowo-technicznej pn. ECO-URO-ENERGIA s organizowane Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy od 2004 roku. Poszczeglne edycje odbyy si w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013 i 2014.

  Budynek i plac przed Auditorum Novum UTP w Bydgoszczy (w roku 2012r.)

  Pierwszym organizatorem byy Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o. za wsporganizatorem UTP w Bydgoszczy. Te debaty nad rozwojem energii odnawialnej w Polsce i Europie oraz prezentacje rozwiza z udziaem przedstawicieli inwestorw, nauki, instytucji rzdowych producentw i uytkownikw instalacji OE przyczyniaj si do popularyzacji wdraania i stosowania rozwiza technicznych opartych o odnawialne rda energii.

 • Uczestnicy Konferencji EEE 2015 w sali C8 RCI UTP w Bydgoszczy (2015r.)

  Podstawowym zaoeniem przyjtym przez organizatorw Konferencji EEE jest corocznie kontynuacja dotychczasowych dziaa w ramach konferencji i seminariw z cyklu Eko-uro-Energia, wymiana dowiadcze, a take dalsza integracja rodowiska specjalistw wiata nauki i przemysu, zwizanych z Odnawialnymi rdami Energii. Wanym momentem dla funkcjonowania Konferencji byo powstanie w 2013 roku na UTP w Bydgoszczy Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych rde Energii (www.ICOZE.utp.edu.pl), ktrego zadaniem jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie rnorakich form aktywnoci naukowo-badawczej, rozwojowej, wdroeniowej, dydaktycznej i usugowej w zakresie odnawialnych rde energii. W ostatnich latach wanym impulsem do zorganizowania Konferencji bya rwnie realizacja nowego kierunku studiw inynierskich, utworzonego w 2012 roku na Wydziale Inynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy pn.: Inynieria Odnawialnych rde Energii oraz cyklu studiw podyplomowych od roku 2009 pn. Budowa i Eksploatacja Instalacji Odnawialnych rde Energii, Budowa i Eksploatacja Siowni Turbowiatrowych oraz Instalacje Odnawialnych rde Energii w Przedsibiorstwie. Poza aspektami naukowo-technicznymi, podczas Konferencji omawiane s rwnie problemy dotyczce wiedzy, umiejtnoci i postawy (kompetencji spoecznych) absolwentw nowego kierunku studiw. Szczeglnie wane jest tutaj stanowisko firm branowych. VIII Konferencja EEE 2015 bya szczeglnie powicona projektowi pt.: Zintegrowanie ksztacenie z zakresu Inynierii Odnawialnych rde Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy. W ramach tego projektu uruchomiono na WIM UTP w Bydgoszczy nowe studia podyplomowe pn. Pompy Ciepa i Magazynowanie Energii Ciepa. Patronat na Konferencj co roku obejmuje Marszaek Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Cabecki oraz J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Prof. dr hab. in. Antoni Bukaluk. Zgodnie ze Strategi Rozwoju Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego z 2005 roku na lata 2007-2020 udzia produkcji energii z OZE w produkcji ogem w

 • wojewdztwie kujawsko-pomorskim jest jednym ze wskanikw do oceny priorytetowego obszaru dziaa - unowoczenienia struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu w zakresie dziaania-celu strategicznego - rozwoju infrastruktury technicznej. Integracja rodowiska brany OZE w peni realizuje ten cel. Efektywne ksztacenie inynierw w dziedzinie OZE, uwzgldniajce wymogi i potrzeby firm branowych wpywa ewidentnie na rozwj zasobw ludzkich. Mona wic z ca pewnoci stwierdzi, e zaoenia objtego patronatem Marszaka Konferencji s zbiene z celami strategicznymi uchwalonymi w Strategii Rozwoju Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorzy Konferencji ECO-URO-ENERGIA: - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Wydzia Inynierii Mechanicznej - Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego - Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - Wydzia Matematyki Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

  Bydgoszczy

  Partnerem Konferencji EEE 2015 byo Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepa, Fundacja Rozwoju Mechatroniki oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Odnawialnych rde Energii. KOMITET NAUKOWY I PROGRAMOWY: - Prof. Jzef Flizikowski - Przewodniczcy, WIM UTP w Bydgoszczy, BTN - Prof. Bogdan towski - Dziekan WIM, UTP w Bydgoszczy - Prof. Marek Bieliski - Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego - Prof. Piotr Doerffer - Instytut Maszyn Przepywowych PAN - Prof. Zbigniew Kos - WMRiT, PP, Pozna - Prof. Tomasz Tyralski - WM, P, d - Dr hab. in. Andrzej Tomporowski - WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr hab. in. Sawomir Cielik - WTIiE, UTP w Bydgoszczy - Dr hab. in. Mariusz Chalamoski - WBAiI, UTP w Bydgoszczy - Dr hab. in. Zbigniew Podkwka - WHiBZ, UTP w Bydgoszczy - Dr hab. in. Marek Macko - Prodziekan WMFiT, UKW w Bydgoszczy - Dr in. Joanna Piotrowska-Woroniak - WBiI, Politechnika Biaostocka - Dr in. Bogdan Noga - IMSiE, UTH w Radomiu - Dr in. Adam Mroziski - WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr in. Janusz Musia - Prodziekan WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr in. Kazimierz Bieliski - WTIiE, UTP w Bydgoszczy - Dr Tadeusz Trocikowski - Europejska Fundacja Naukowa - Instytut Innowacji - Mgr in. Tomasz Mania - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepa

  KOMITET ORGANIZACYJNY: - Prof. Jzef Flizikowski - Przewodniczcy, WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr in. Adam Mroziski - Wiceprzewodniczcy, WIM, UTP w Bydgoszczy - Dr hab. in. Marek Macko - WMFiT, UKW w Bydgoszczy - Mgr in. Marek Szymczak, WIM, UTP w Bydgoszczy - Mgr Marta Magulska - sekretariat, WIM, UTP w Bydgoszczy - Koo Naukowe Studentw Inynierii OE

 • Mgr in. Pawe Lachman - Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp

  Ciepa podczas prezentacji (2015r.) Podczas Konferencji ECO-URO-ENERGIA 2015 zaprezentowano w sesjach plenarnych 22 artykuy naukowe, w sesji posterowej 21 posterw, natomiast w sesji firm branowych OZE - przedstawiciele tych firm przedstawili prezentacje reklamowe na temat swojej oferty wybranych typw instalacji OE. Podczas konferencji reprezentowane byy orodki naukowe z caego kraju: - UTP w Bydgoszczy, - UKW w Bydgoszczy, - Instytut Maszyn Przepywowych PAN w Gdasku - Politechnika Wrocawska - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, - Politechnika Gdaska. - Fraunhofer-Institut fr Solare Energiesysteme ISE - Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

  Prof. dr hab. in. Piotr Doerffer - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Maszyn

  Przepywowych PAN w Gdasku

 • Dzie pierwszy - 19.06.2015r. Budynek RCI przy UTP w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 - sala C8

  Sesja I - sala C8 - Przewodniczcy: Dr hab. in. Marek Macko

  900

  -910

  Dr hab. in. Dariusz Boroski - Prorektor ds. Nauki - UTP - Otwarcie Konferencji EE 2015

  910

  -925

  Dr in. Adam Mroziski Zintegrowanie ksztacenie z zakresu Inynierii OE na UTP w Bydgoszczy

  925

  -940

  Prof. dr hab. in. Jzef Flizikowski Samowystarczalno energetyczna Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2030

  940

  -955

  Prof. dr hab. in. Piotr Doerffer Male siownie wiatrowe - moliwoci i ryzyko

  955

  -1010

  Dr hab. in. Zbigniew Podkwka Gnojowica na biogaz

  1010

  -1025

  Mgr in. Tomasz Mania, Mgr in. arch. Dorota Szymaniak-Urban, Mgr Joanna Kawa, Mgr in. Marta Gosz

  Budynki blisko zeroenergetyczne - nowe wyzwanie dla innowacyjnych rozwiza OZE

  1025

  -1040

  Dr hab. in. Marek Macko Potencja energetyczny odpadw polimerowych z boisk sportowych - Orlik

  1040

  -1055

  Prof. dr hab. in. Jurij Szalapko Pierwsze dziaania w zakresie poprawy efektywnoci energetycznej na Ukrainie

  1055

  -1105

  Dyskusja

  1105

  -1120

  Przerwa kawowa - hol budynku RCI przy sali C8

  Sesja II - sala C8 - Przewodniczcy: Prof. dr hab. Jzef Flizikowski

  1120

  -1135

  Mgr in. Beata Dolata Eksploatacja Centrum Demonstracyjnego OZE w ZSM nr 2 w Bydgoszczy

  1135

  -1150

  Dr in. Bogdan Noga Moliwoci pozyskiwania ciepa wntrza ziemi w rejonie Bydgoszczy

  1150

  -1205

  Mgr in. Adam Koniszewski Innowacyjne systemy grzewcze oparte na instalacjach pomp ciepa

  1205

  -1220

  Mgr in. Wojciech Wjcik Wykorzystanie instalacji solarnych w Polsce

  1220

  -1235

  Dr in. Stefan Reszewski Transformatory ciepa Quality Heat - wsppraca z systemami grzewczymi CO i CWU

  1235

  -1250

  Dr in. Tomasz Muszyski, Dr in. Rafa Andrzejczak, Mgr in. Tomasz Mania

  Starty egzergetyczne w pompach ciepa

  1250

  -1305

  Mgr in. Tomasz Mania, Dr in. Tomasz Muszyski, Dr in. Rafa Andrzejczak, Mgr in. Jakub Doroszkiewicz

  Chodzenie zdalaczynne w ukadach miejskich

  1305

  -1320

  Dr in. Izabela Piasecka Badanie i ocena wpywu elektrowni wiatrowych duej mocy na jako rodowiska przyrodniczego

  1320

  -1335

  Katarzyna Kruszyska Pierwsza farma fotowoltaiczna w Polsce zlokalizowana na byym wysypisku mieci - Gm. Ustronie Morskie

  1335

  -1350

  Mgr in. Pawe Lachman Wpyw polityki klimatyczno-energetycznej UE na rozwj pomp ciepa w Polsce

  1350

  -1400

  Dyskusja

  1400

  -1500

  Obiad - Restauracja Akademicka - ul. gen. W. Andersa 1

  Sesja III - sala C8 - Przewodniczcy: Dr in Adam Mroziski

  1500

  -1515

  Doc. dr in. Franciszek Bromberek Opracowanie i wdroenie zmian w programie studiw inynierskich IOZE na WIM UT