rak kory nadnerczy w świetle najnowszych danych

of 15 /15
Rak kory nadnerczy w świetle najnowszych danych Paweł Gajkowski 06.03.2014

Author: dale-benson

Post on 30-Dec-2015

37 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rak kory nadnerczy w świetle najnowszych danych. Paweł Gajkowski 06.03.2014. Rak kory nadnerczy (ACC). 0,5-2,0 osób/mln/rok Kobiety > mężczyźni (60%-40%) Szczyt zachorowalności w 4-5 dekadzie życia Gruczolak Rak. ?. Wnt / β - katenina SF-1IGF-2. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Rak kory nadnerczy w wietle najnowszych danych

  Pawe Gajkowski 06.03.2014

 • Rak kory nadnerczy (ACC) 0,5-2,0 osb/mln/rokKobiety > mczyni (60%-40%)Szczyt zachorowalnoci w 4-5 dekadzie ycia

  Gruczolak Rak

  ?Wnt/-kateninaSF-1IGF-2

 • 80% wydziela w nadmiarze hormony kory nadnerczyDominuj objawy hiperkortyzolemiiKrtki czas od rozwoju choroby do jej ujawnienia nie pozwala na rozwj typowego, penoobjawowego zespou Cushinga

 • Konieczne badania laboratoryjnedobowy profil kortyzolemii dzm na wolny kortyzol prba hamowania 1 mg dexametazonu ACTH

  DHEA-S, 17-OH-progesteron, androstendion, testosteron, estradiol

  ARR (tylko u osb z nadcinieniem ttniczym i/lub hipokaliemi)

 • DCMW 35HUTK z kontrastemMRICiaNaciek duych yUSGMonitorowanie przerzutw w wtrobiePET z 18-FDG (?)

 • Barwienie na SF-1 (steroidogenic factor)Ocena zoliwoci w skali Weissa 3 (Weiss score atypia jder w stopniu III lub IV, tempo mitoz > 5/50HPF, atypowe mitozy, 25% komrek jasnych, zaburzona cytoarchitektura, ogniska martwicy, naciek naczy ylnych, zatok i torebki)Ki-67Ocena zasigu resekcji (R0/1/2/x)

 • Stage2004 UICC2008 ENSATIZmiany w obrbie nadnerczy o rednicy 5cm(T1N0M0)Zmiany w obrbie nadnerczy o rednicy 5cm(T1N0M0)IIZmiany w obrbie nadnerczy o rednicy >5cm(T2N0M0)Zmiany w obrbie nadnerczy o rednicy >5cm(T2N0M0)IIIZmiany przekraczajce torebk i naciekajce okoonadnerczow tkank tuszczow (T3N0M0) lub zmiany mniejsze z pojedynczymi przerzutami do okolicznych wzw (T1-2N1M0)Zmiany przekraczajce torebk i naciekajce okoonadnerczow tk. tuszczow (T3N0M0) lub dajce pojedyncze przerzuty do okolicznych wzw lub naciekajce okoliczne narzdy (w tym nerk) lub due naczynia (nerkowe, gd)(T1-2N1M0, T3-4N0M0)IVZmiany naciekajce okoliczne narzdy (w tym nerk) lub due naczynia (nerkowe, gd) lub obecne przerzuty odlege (T1-4N0-1M1)Przerzuty odlege (T1-4N0-1M1)

 • Mitotan bezporedni efekt cytotoksyczny? Blok 11-hydroksylazy? Rozbicie piercieni cholesterolu?

  Czynniki warunkujce dalsze rokowanie: dowiadczenie operatora, radykalno resekcji, Ki67

 • Pacjenci niezakwalifikowani do operacji zaawansowana choroba nowotworowa Etopozyd + Doksorubicyna + Cisplatyna + Mitotan Streptozotocyna + Mitotan

  Konieczne monitorowanie stenia mitotanu w trakcie intensywnego leczenia (docelowo 14mg/l) W razie nieskutecznoci leczenia kolejnego rzutu rozway odstawienie mitotanu?GALLACTIC (2014) badanie oceniajce skuteczno antagonistw receptora IGF-1R dla czsteczki IGF-2!

 • Jak wczeniej rozpoznawa chorob? Jak dugo stosowa mitotan?Czy wszyscy chorzy wymagaj tego obciajcego leczenia? Jakie zestawy chemioterapeutykw stosowa?Jaka jest rola laparoskopii w leczeniu chirurgicznym ACC?

 • Bibliografia1.) M.Fassnacht et al. Update in adrenocortical carcinoma. J Clin Endocrinol Metab. 2013 98(12):4551-45642.) M. Fassnacht et al. Adrenocortical carcinoma clinical update. J Clin Endocrinol Metab. 2006 91(6):2027-20373.) Lughezzani et al. The European Network for the Study of Adrenal Tumors staging system is prognostically superior to the international union against cancer staging system: A North American validation. EJC 2010(46):713-7194.) S. Balasubramaniam et al. Practical Considerations in the Evaluation and Management of Adrenocortical Cancer. Seminars in Oncology 2010, vol 37(6):619-6265.) J. Lafemina et al. Adrenocortical Carcinoma: Past, Present and Future. J. Surg. Oncol. 2012;106:586-5946.) M. Papotti et al. The Weiss Score and Beyond Histopathology for Adrenocortical Carcinoma. Horm Canc (2011) 2:333-3407.) M. Papotti et al. Pathology of the Adrenal Cortex: a Reappraisal of the Past 25 Years Focusing on Adrenal Cortical Tumors. Endocr Pathol. Jan 2014 8.) D. Brix et al. Laparoscopic versus open adrenalectomy for adrenocortical carcinoma: surgical and oncologic outcome in 152 patients. Eur Urol 2010;58:609-15.

 • Dzikuj za uwag