przedmiot ekonometrii - ekonometria.wne.uw.edu.pl · strona ... skala ocen egzaminu pisemnego ......

of 22 /22
Sprawy organizacyjne Przedmiot ekonometrii Przedmiot ekonometrii Model ekonometryczny Przedmiot ekonometrii

Author: haminh

Post on 15-Aug-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Przedmiot ekonometrii

  Model ekonometryczny

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Wykadowca: dr hab. Pawe Strawiski

  Dyur: wtorek 17:00-18:00, sala B111

  Materiay pomocnicze do nauki:

  William H. Greene Econometric AnalysisSamprit Chatterjee i Ali S. Chadi Regression Analysis byExamplezbir zada (do nabycia w powielarni)

  strona http://www.ekonometria.wne.uw.edu.pl

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Organizacja egzaminu

  Termin 1 w sesji zimowej

  Termin 2 w sesji zimowej poprawkowej

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Forma egzaminu

  Egzamin pisemny i ustny

  Cz pisemna trwa 90 minut i zawiera

  4 pytania teoretyczne z tematyk kursu3 zadania zblione do zada ze zbioru

  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kocowego jestpozytywna ocena z wicze

  Warunek zaliczenia egzaminu: zaliczenie czci teoretycznej izadaniowej

  Prg zaliczenia: 40 % punktw z czci zadaniowej, 50%punktw z czci teoretycznej

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Skala ocen egzaminu pisemnego

  Ocena egzaminu pisemnego wynika z waonej liczby punktwuzyskanych za odpowiedzi na pytania teoretyczne i zadania

  0-32,(9)% - brak zaliczenia egzaminu (ocena niedostateczna)

  33%-49,(9)% - egzamin ustny

  50%-79,(9)% - nie ma koniecznoci podchodzenia do czciustnej

  80% i wicej egzamin ustny.

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Egzamin ustny

  Podczas egzaminu ustnego nie mona pogorszy swojejsytuacji, mona zdoby dodatkowe punkty, maksimum 15%.

  Osoba, ktra otrzyma powyej 80% z egzaminu pisemnego inie podejdzie do egzaminu ustnego otrzyma conajwyej ocenkocow 4,5 (dobry plus).

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Formua oceny

  23 egzamin+ 1

  3 wiczenia

  Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie ocenypozytywnej z kadego z elementw

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Konkurs modeli

  Wykadowca organizuje konkurs na najlepsze modele

  Wstpnej selekcji dokonuj osoby prowadzce wiczeniaUprawnienia laureata konkursu modeli:

  Laureat konkursu modeli moe wybra nagrod. Wybrnagrody musi by dokonany najpniej 24 godziny przedegzaminem drog elektroniczn (e-mail) do wykadowcy.Laureat moe:

  uzyska zwolnienie z czci pisemnej z maksymaln liczbpunktw z czci pisemnej,uzyska zwolnienie z czci ustnej z maksymaln liczbpunktw z czci ustnej.

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Ocena kocowa

  Punkty a oceny:

  0-39,(9)% punktw - niedostateczna40%-54,(9)% punktw - dostateczna55%-64,(9)% punktw - dostateczna plus65%-74,(9)% punktw - dobra75%-84,(9)% punktw - dostateczna plus85% i wicej bardzo dobra

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  wiczenia

  Prowadzone wedug tego samego programu dla wszystkichgrup

  Obecno

  Kolokwium zaliczeniowe

  Ocena z wicze: 40% kolokwium, 40% model, 20% kartkwki

  Oprogramowanie: Stata

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Skrypt do ekonometrii

  Maddala (2006)

  Chow (1995)

  Welfe (1993)

  Theil (1979)

  Goldberger (1972)

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Informacje oglneEgzaminKryteria ocenywiczeniaLiteratura uzupeniajca w jzyku polskimLiteratura uzupeniajca w jzyku angielskm

  Wooldridge (2006)

  Verbeek (2008)

  Gujarati (1998)

  Davidson (1993)

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  ZACZYNAMY

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  oiooi a (oikonomia)

  (metreo)

  Badanie zalenoci ilociowych midzy zmiennymiekonomicznymi

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  Dane przekrojowe

  Dane szeregw czasowych

  Dane przekrojowo-czasowe

  Dane panelowe

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  Badanie wspzalenoci

  pe = f (zarobki) + bd (1)

  zarobki = f (pe) + bd (2)

  Korelacja a zwizek przyczynowo-skutkowy

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  All models are wrong, but some are useful.George Box (1977).

  Uproszczenie rzeczywistociZapis matematyczny zjawiska ekonomicznego

  Teoria ekonomiczna

  Dane statystyczne

  Model zjawiska

  HHHHHj

  *

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  zarobki wiek pezarobki 1,00

  wiek 0,16* 1,00pe -0,25* 0,02* 1,00

  zmienna wspczynnikkobieta -95,78

  staa 437,42

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  zmienna wspczynnikwiek 3,10staa 437,42

  zmienna wspczynnikpe -97,07wiek 3,10staa 437,42

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  1 Okrelenie celu badania i hipotez badawczych2 Dobr danych i wybr zmiennych do modelu3 Wybr formy funkcyjnej modelu4 Wybr metody szacowania parametrw5 Szacowanie wartoci parametrw6 Weryfikacja zaoe modelu i ocena jego dopasowania7 Weryfikacja hipotez

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  Przykad: Rwnanie pacy Mincera

  paca = f (wiek ,wiek2,wyksztacenie)

  Teoria: wiek jako miara dowiadczenia zawodowego

  Znaki: wiek +, wiek2 -, wyksztacenie +

  Przedmiot ekonometrii

 • Sprawy organizacyjnePrzedmiot ekonometrii

  Definicja pojciaTypy danychZwizek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego

  zmienna wspczynnikpe -98,77wiek 11,62wiek2 -0,11staa 261,71

  Przedmiot ekonometrii

  Sprawy organizacyjneInformacje oglneEgzaminKryteria ocenyCwiczeniaLiteratura uzupeniajaca w jezyku polskimLiteratura uzupeniajaca w jezyku angielskm

  Przedmiot ekonometriiDefinicja pojeciaTypy danychZwiazek przyczynowo-skutkowyModel ekonometrycznyEtapy badania ekonometrycznego