primjer dnevnika stručne prakse ds inf

of 30 /30
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE DNEVNIK STRUČNE PRAKSE VARAŢDIN

Author: nguyendien

Post on 29-Jan-2017

1.989 views

Category:

Documents


69 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

  DNEVNIK STRUNE PRAKSE

  VARADIN

 • (Namjerno prazna stranica)

 • Dnevnik strune prakse

  I

  Osnovni podaci o studentu/ici:

  Ime i prezime: Monika Cerjak

  Broj indeksa: 41702/12-R

  Akademska godina: 2013./2014.

  Studij: Organizacija poslovnih sustava

  Tema zavrnog/diplomskog

  rada:

  Tehnike, notacije i prevoenje modela poslovnih

  procesa

  Kratki opis teme

  zavrnog/diplomskog rada:

  Opisat e se nekoliko razliitih tehnika i notacija

  kojima moemo modelirati i opisati poslovne

  procese te e se usporediti njihove slinosti i razlike.

  Zatim e se modele nastale jednom tehnikom i

  notacijom prikazati pomou neke druge tehnike i

  notacije. Uz to, biti e opisane mogunosti drukijeg

  zapisa modela npr. u tekstualnom ili matrinom

  obliku.

  Mentor/ica: Doc.dr.sc. Katarina Tomii-Pupek

  Osnovni podaci o Nositelju strune prakse:

  Tvrtka/Institucija: Inchoo d.o.o.

  Adresa: Ulica Otokara Kreovanija 4, 31000 Osijek

  Kontakt osoba za strunu

  praksu (tel.broj i e-mail):

  Biljana Fridrih [email protected]

  031/200-729

  Mentor/ica

  (tel.broj i e-mail):

  Biljana Fridrih [email protected]

  031/200-729

  Datum poetka prakse: 10.03.2014.

  Datum zavretka prakse: 4.4.2014.

  http://services.foi.hr/practice/public/company/index/info/id/[email protected]://services.foi.hr/practice/public/company/index/info/id/[email protected]

 • (Namjerno prazna stranica)

 • Dnevnik strune prakse

  II

  Upute za voenje dnevnika strune prakse:

  Student/ica je za vrijeme strune prakse obvezan/na voditi Dnevnik strune prakse u

  kojem opisuje radne zadatke koji su obuhvaeni strunom praksom.

  Preporua se da zadaci koje obavlja student na strunoj praksi budu vezani uz

  podruje studiranja i uz temu diplomskog rada.

  Student/ica je duan/na voditi biljeke o sadraju i radnim aktivnostima svakog dana

  prakse, to znai da u dnevniku prakse trebaju biti opisane aktivnosti za svih 20 dana

  prakse.

  U zakljuku student/ica iznosi svoje miljenje i dojam o strunoj praksi te da li je

  praksa pomogla u njegovom daljnjem profesionalnom razvoju.

  Na zavretku prakse Dnevnik strune prakse ovjerava mentor/ica u tvrtki/instituciji

  vlastorunim potpisom.

  Dnevnik prakse se nakon zavretka prakse, predaje na uvid i kontrolu te se u skladu s

  ispunjenjem formalnih uvjeta vri ovjera izvrenja obveze strune prakse od strane

  voditelja/ice strune prakse i prodekana/ice za nastavu.

 • (Namjerno prazna stranica)

 • Dnevnik strune prakse

  III

  Sudent/ica je obavio/la strunu praksu u trajanju od 20 radnih dana i redovito

  vodio/la dnevnik strune prakse te time izvrio/la svoju obvezu strune prakse na

  preddiplomskom/diplomskom studiju.

  ____________________ MP

  Potpis mentora/ice

  U Osijeku, _______________.

 • Dnevnik strune prakse

  1

  BILJEKE STUDENTA/ICE

  1. dan prakse Datum: 10.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Strunu praksu zapoela sam odraivati u osjekoj informatikoj tvrtci Inchoo d.o.o.

  koja se bavi izradom online trgovina na Magento platformi. Tvrtka je poprilino

  mlada, osnovana je 2008. godine i fokusirala se na izradu rjeenja za elektroniku

  trgovinu tj. e-commerce. Moje radno mjesto za vrijeme prakse nalazilo se u odjelu za

  upravljanje uredom (eng. Office management), u timu koji nosi naziv Kuala Lumpur

  tim.

  Slika: http://www.netokracija.com/events/omgcommerce2013/

  Prvi dan zapoeo je upoznavanjem mentorice Biljane Fridrih te Nandina Lonara, koji

  zajedno ine tim voditelja ureda. Nastojali su me opustiti najprije leernim

  razgovorom, a zatim razgovorom o zadacima koji me ekaju narednih dana na praksi.

  Zatim me mentorica provela po drugim odjelima kako bih upoznala ostale zaposlenike

  i vidjela to oni rade. Inchoo je podjeljen u timove koji rade na projektima klijenata

  vezanim za internet trgovinu. Timovi koji se bave razvojem samog proizvoda sastoje

  se od backend i frontend developera, a njima pomae tim web dizajnera. Zatim postoji

  tim koji se bavi prodajom, komunkacijom s klijentima te upravljanjem cijelog procesa

  elektronike trgovine i poslovanja preko Interneta.

  Moj prvi zadatak bio je napraviti novi korisniki raun kako bih mogla dobijati

  mailove i pratiti svoje zadatke. Kreirala sam raun za slubeni mail, alat za pregled

  dnevnih zadataka te slubeni Skype kako bih lake komunicirala s mentoricom i

  ostalim kolegama.

  http://www.netokracija.com/events/omgcommerce2013/

 • Dnevnik strune prakse

  2

  2. dan prakse Datum: 11.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Drugi dan prakse zapoeo je razgovorom o upravljanju ljudskim potencijalima,

  nainima na koji oni rade taj proces te svim nedostacima s kojima se susreu i ele ih

  izbjei.

  Slika: Skica procesa popunjavanja podataka o radnom vremenu

  Slika prikazuje skicu kako oni upravljaju procesom praenja radnih sati zaposlenika.

  Voditelji ureda kreiraju tablicu za svakog zaposlenika te im je poalju, a oni je zatim

  moraju ispuniti i varatiti. Nakon vraenih tablica, dodaju se podaci koji nedostaju te

  zatim printaju tablice i runo zbrajaju sate, nakon toga rade izvjetaj koji prosljeuju

  dirketoru na potpis. Kada direktor vrati potpisani izvjetaj, isti se nosi

  knjigovodstvenom servisu kako bi se mogla obraunati plaa. elja voditelja ureda je

  da taj postupak bude automatiziraniji. Takoer, problem predstavalju i rasporedi

  godinjih odmora i bolovanja.

  Nakon to su mi objasnili kako oni upravljaju ljudskim potencijalima te to im se u

  njihovom sustavu ne svia tj. to bi oni htjeli, zapoela sam s istraivanjem alata koji

  omoguuju efikasno upravljanje ljudskim potencijalima.

  Internet je pun alata koji na ovaj ili onaj nain pruaju razliite naine upravljanja

  ljudskim potencijalima. Pretraujui, zaista sam naila na velik broj alata te sam

  ukratko prouila karakateristike i u tablicu spremala kratki opis za one koju su mi se

  svidjeli.

 • Dnevnik strune prakse

  3

  3. dan prakse Datum: 12.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Trei dan prakse nastavila sam istraivati o alatima za upravljanje ljudskim

  potencijalima. Web stranice za neke alate bile su pune informacija, skica i opisa o

  samom alatu, dok se kod nekih nije moglo saznati skoro nita.

  Za alate koji su to imali, isprobala sam demo verziju da vidim na koji nain oni rade i

  to sve pruaju. Neki alati su pruali demo verziju za isprobavanje samo ako im se

  poalje zahtjev, to sam i uinila. Neki su automatski odgovorili na zahtjev te odmah

  poslali link za aktivaciju i ukoliko je bilo potrebno i korisnike podatke. Neki alati

  nisu pruali mogunost demo verzije pa tako nisam mogla vidjeti tono kako oni

  funkcioniraju.

  Nakon ili gledanja videa ili isprobavanja demo verzija, poprilian broj alata je odmah

  otpisan jer nisu imali funkocionalnosti koje su potrebne ili su ih imali djelomino ili

  ono to je moda najgore, koritenje funkcionalnosti je bio sloen proces te sam

  prema ranijim uputama znala da se nee svidjeti zaposlenicima. Odluila sam jo

  jedan dan istraivati alate, isprobati one za koje sam ekala da mi se odobri zahtjev te

  napraviti ui izbor.

 • Dnevnik strune prakse

  4

  4. dan prakse Datum: 13.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  etvrti dan prakse nastavila sam s pretraivanjem alata. Svaki dan kao da nie sve

  vie i vie razliitih alata namjenjena praenju ljudskih potencijala. Vrlo je bitno

  dobro upravljati ljudskim potencijalima jer je ovjek jako bitan resurs odnosno

  potencijal koji tvrtka ima. ovjek doprinosi svojim znanjima, kompetencijama, ali

  kako bi dao najbolje od sebe mora biti motiviran, imati elju da se razvija, napreduje,

  ali i da zajedno s njime napreduje i organizacija u kojoj radi. Zbog toga mi posao nije

  bio nimalo lagan. U mnotvu alata, bilo je potrebno pronai jedan koji bi po svemu

  odgovarao i zaposlenicima, ali i samoj tvrtci.

  Veina alata namjenjena je samo i iskljuivo odjelu za upravljanje ljudskim

  potencijalima to znai da alat koriste samo zaposlenici tih odjela, a ostali zaposlenici

  nemaju pristup. Takve alate sam odmah izbacila iz daljeng istraivanja jer ono to u

  Inchoo-u ele jest da zaposlenici sami unose podatke o svojim radnim satima,

  prekovremenim, godinjima i sl., a da voditelji ureda mogu pratit njihove unose,

  odobravati godinje odmore i na temelju dobivenih podataka generirati izvjetaje koji

  su im potrebni. Isprobala sam razliite alate poput OmegaHrm, Orange, PeopleHR,

  Zoho People, BambooHr i dr. Mnogi od tih alata nude mogunost da zaposlenici

  prilikom dolaska na posao prijave tj. nakon to pokrenu raunalo da se registriraju u

  sustav i ukljue mod koji zatim pokree sat koji zaposlenici na kraju radnog vremena

  prekidaju. Od ukljuenja pa do njegovog gaenja vrijeme se lagano biljei te se na

  kraju alje prema odgovornim osobama. Na taj nain se moe tono vidjeti kad je

  zaposlenik doao, a kada otiao s posla. Takoer, vie manje svi pogledani alati su

  pruali mogunost da se podaci i dokumenti o zaposlenicima spreme u alat te se tako

  zamjeni klasina Matina knjiga radnika.

 • Dnevnik strune prakse

  5

  5. dan prakse Datum: 14.3.2013.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Petog dana prakse najprije sam sumirala dojmove za alate koje sam istraila do sada

  to se tie itanja dokumentacije, gledanja videa ili isprobavanja funkcionalnosti u

  sklopu demo verzije. Zatim sam jo malo istraivala i isprobavala nove alate te sam

  isprobavala demo verzije alata za koje sam dan ili dva ranije poslala zahtjev za demo

  verzijom jer je to bilo potrebno. Uslijedilo je glavno sumiranje dojmova te sam

  obavijestila tim da u im izloiti svoje istraivanje.

  Nakon pregleda svih alata i njihovih mogunosti, izabrala sam nekoliko alata za koje

  sam smatrala da bi bili dobri te bi pomogli u poboljanju procesa upravljanja ljudskim

  potencijalima. Pregledom odabranih alata, neki su odmah bili eliminirani dok smo

  neke jo detaljnije promotrili. Na alost alat koji nam se najvie svidio bio je preskup

  te smo morali od njega odustati jer si tvrtka trenutno ne moe priutiti taj alat tj.

  nastao bi preveliki troak dok bi se taj alat implementirao, a nismo sigurno da li bi

  ispunjavao sva naa oekivanja.

  Budui da se odluilo da e se za sada ostati na starom sustavu za upravljanje

  ljudskim potencijalima, pokuala sam poboljati taj sustav. Imala sam nekoliko ideja

  koje sam isprobala. Kako se sada za tablice koristi alat Google Spreadsheet, pokuala

  sam vidjeti moe li se barem malo ubrzati nain unoenja radnog vremena tj. zbrajanje

  radnih sati, prekovremenih i sl. Jedna od ideja je bila da se ne radi posebno dokument

  s tablicom za svakog zaposlenika ve da to bude jedan dokument u kojem svaki

  zaposlenik ima svoj sheet za unos podataka, a zadnji sheet zbraja ukupne sate tako to

  povlai podatke sa svakog sheet-a. Iako bi bilo onemogueno da zaposlenici rade

  unose za sheet-ove koji nisu njihovi, mogli bi vidjeti tue podatke, a to nije bilo

  poeljno i ne bi puno automatiziralo prijanji nain.

  Zakljuili smo da se stari sustav moe malo poboljati odnosno automatizirati, ali

  kako to ne bi bilo neko kljuno poboljanje, odustali smo od svih ideja.

 • Dnevnik strune prakse

  6

  6. dan prakse Datum: 17.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Kako se trenutno u Inchoo-u rade odreene promjene vezane uz pohranu dokumenata,

  moj zadatak bio je digitaliziranje Matine knjige radnika. Podatke o radnicima

  potrebno je uvati bez obzira dali su trenutno zaposleni ili ne. Do sada su podatke o

  zaposlenicima uvali samo u papirnatom obliku. Po dolasku u tvrtku, svaki bi

  zaposlenik dobio svoju kouljicu u koju bi se spremali njegovi dokumenti poput

  Ugovora o radu, Prijave mirovinskog osiguranja, Prijave zdravstvenog osiguranja,

  kopija osobne iskaznice, kopija bankovne karice, porezna kartica, Uvjerenje o

  prebivalitu ili Potvrda o boravitu i dr. Te bi se kouljice zatim spremale u registre.

  Kako tvrtka posluje ve est godina, zaposlila je mnogo zaposlenika pa je za Matinu

  knjigu radnika potrebno ak 3 registra puna kouljica. To dovodi do problema

  prilikom pretraivanja jer osim u samim registrima, nigdje ne pie u kojem se registru

  nalazi koji zaposlenik, moe se tek priblino odrediti prema razdoblju zapoljavanja.

  Takoer, nakon to se utvrdi u kojem su registru podaci, problem predstavlja samo

  pretraivanje jer je potrebno izvaditi sve dokumente i prolistati sve kako bi se dolo

  do potrebnog dokumenta. No, nije samo pretraivanje bio problem ve i sama zatita

  podataka odnosno njen backup. Zbog toga su u Inchoo-u odluili da se svi dokumenti

  skeniraju te na taj nain digitaliziraju i pohrane u cloud kako bi se sprijeio gubitak

  podataka uslijed nesree poput poara, krae i sl.

  Dakle, moj zadatak je bio skrenirati dokumente i prema odreenim pravilima oznaiti

  skenirane dokumente i pohraniti u za to predviene foldere. Nakon to se skenira

  dokument na ureaju za kopiranje/skeniranje, automatski se alje raunalu te se

  sprema u pdf formatu.

 • Dnevnik strune prakse

  7

  7. dan prakse Datum: 18.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Toni Anii, konzultant za e-commerce u tvrtci, odrao je radionicu na temu

  "Mailchimp". Inae, Toni Anii bavio se web dizajnom te je postao strunjak u

  optimizaciji web stranica.

  Ukratko reeno Mailchimp je sustav za news letter tj. za obavijest o novostima neke

  tvrke (veinom onih koji se bave prodajom). Gosp. Anii nam je pojasnio emu to

  slui, koje su mu funkcionalnosti, po emu je bolji od drugih takvih sustava i sl.

  Najbitnija znaajka ovog sustava je to on na temelju kupnje naih korisnika radi

  segmentaciju te na taj nain pristupa korisnicima. To znai da se prati korisnikovo

  koritenje stranice odnoso njegove kupnje te se pomou tih informacija to vie moe

  pribliiti kupcu i ponuditi mu upravo ono to njemu treba i zanima ga. Time je uveliko

  olakan online marketing jer se korisnici segmentiraju prema odreenim zajedniim

  znaajkama i pristupa im se na nain koji odgovara njihovim potrebama bez da se

  korisnika zatrpava nepotrebnim ponudama i akcijama koje nisu primjerene za njega.

  Slanje news letter-a poprilian je bitan dio online prodaje jer na taj nain upoznajemo

  kupca s naom ponudom, ali ga ujedno i podsjeamo na nae postojanje.

  Nakon radionice, nastavila sam s procesom digitalzacije dokumenata o zaposlenicima.

  Slika: Mailchimp [http://www.flexiant.com/plugin/mailchimp/]

 • Dnevnik strune prakse

  8

  8. dan prakse Datum: 19.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Osmog dana prakse nastavljam sa skeniranjem i pohranjivanjem dokumenata o

  zaposlenicima. Bitno je da skenirani podaci budu vidljivi na raunalu pa je bilo

  potrebno dobro promotriti skenirani dokument i da li se na njemu vide svi podaci.

  Ukoliko podaci nisu bili dobro vidljivi, morala sam najprije dokument kopirati, ali

  tako da u postavkama na ureaju za kopiranje postavim odreeno osvjeteljenje, u

  ovom sluaju da to vie se potamne slova, rubovi tablice i sl. kako bi se to bolje

  vidjelo u skeniranom obliku. Takoer, pristigli su i novi dokumenti tj. novo zaposleni

  su donjeli potrebne dokumente koji su nedostajali, a stariji zaposlenici su donosili

  nove dokumente vezane za promjene npr. bankovnog rauna ili prebivalita odnoso

  boravita i sl. Sve te dokumente je bilo potrebno digitalizirati i pohraniti na dobro

  mjesto, kao i stvarni dokument pohraniti u dobru kouljicu i registar. Osim

  pohranjivanja dokumenta u foldere predviene za svakog zapolsenika morala sam

  napraviti i podjelu na trenutno zaposlene i one koji vie nisu zaposlenici, ali se takoer

  podaci moraju uvati. Za sada, digitalizirane dokumente sam pohranjivala na hosting

  servis Dropbox. Dropbox prua uslugu pohrane podataka u cloudu, te za sada dobro

  slui potrebama Inchoo-a budui da se datoteke mogu dijeliti meu zaposlenicima

  ovisno o tome tko to smije vidjeti, a prua i sinkronizaciju ukoliko dolazi do

  promjene u nazivu dokumenta ili promjene ba u samom dokumentu.

  Slika: Primjer izgleda foldera za zaposlenike

  Slika: Primjer izgleda digitaliziranih dokumenata

 • Dnevnik strune prakse

  9

  9. dan prakse Datum: 20.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Nastavljajui s digtalizacijom podataka, moj zadatak devetog dana prakse bio je

  digitalizirati dokumente vezane za zatitu na radu te ih imenovati prema pravilima i

  pohraniti u folder namjenjen za to. Radnici, kao i poslodavac moraju prema Zakonu o

  zatiti na radu imati poloene ispite u svrhu kako bi zatitili sebe, ali i svoje radne

  kolege od opasnosti i nezgoda koje im mogu zaprijetiti na radnome mjestu.

  Svrha ovoga Zakona je sustavno unapreivanje sigurnosti i zatite zdravlja radnika i

  osoba na radu, sprjeavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u

  vezi s radom. [http://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu]

  Prema lanku 28. Zakona o zatiti na radu (ZZR) svi poslodavci duni su osposobiti

  radnike za rad na siguran nain prije poetka rada, kod promjena u procesu rada,

  kod uvoenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvoenja nove tehnologije

  ili kod upuivanja radnika na novo radno mjesto. Takoer, poslodavac je

  osposobljavanje za rad na siguran nain duan obaviti u roku od 30 dana od dana

  zapoljavanja radnika. U protivnom, poslodavac moe biti kanjen novanom kaznom

  od 10.000 do 40.000 kn. [http://zastitanaradu.com.hr/Obveze-poslodavca/]

  Poslodavac, kao i zaposlenici Inchoo-a imaju poloene ispite za zatitu od poara,

  ispit za prvu pomo kao i svjedobu o sposobnosti za rad. Ti dokumenti su bili

  pohranjeni kao i dokumenti koje sam prije skenirala. Dakle, svaki zaposlenik je unutar

  registra imao svoju kouljicu u kojoj su se nalazile potvrde koje su bile potrebne za

  zatitu na radu.

  Slika: Primjer pohrane digitaliziranih podataka

 • Dnevnik strune prakse

  10

  10. dan prakse Datum: 21.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Desetog dana prakse nastavljam s digitaliziranjem podataka vezanih u zatitu na radu

  zaposlenika.

  Nakon radnog vremena odravao se CISEx Friday. CISEx je engleska skraenica za

  Hrvatsku udrugu nezavisnih izvoznika softvera (Croatian Independent Software

  Exporter), a CISEx Friday je mjeseno okupljanje na kojem su se odrala kratka

  predavnja strunjaka iz IT-ja i srodnih podruja o aktualnim temama i problemima IT

  zajednice u Hrvatskoj. Zajedno s mentoricom sam prisustvovala ovom dogaaju iako

  nije bio za vrijeme radnog vremena kako bih saznala to je novo u IT svijetu, koji se

  stari, a koji novi problemi javljaju i ono najbitnije od svega stvaranje poznanastava.

  CISEx Friday zapoeo je uvodnom rjeju organizatora Draena Oreanina, a zatim je

  tajnik udruge Osijek Software City, ujedno i lan tima u kojem sam na praksi,

  Nandino Lonar, priao o ciljevima udruga, njihovim postignuima te buduim

  planovima. Nadalje, Nikola Dujmovi govorio je industrijskoj strategiji Hrvatske za

  period od 2014. do 2020. godine prema kojoj je IT industrija definirana kao strateka

  industrija u naoj zemlji, a lanice CISEx-a su svoje prijedloge ve poslale

  Ministarstvu gospodarstva. Zatim je Tajana Barani govorila o mogunostima

  dobivanja poticaja u 2014. godini za IT industriju i o tome zato nema toliko ulaganja

  u softversku industriju. Osniva Inchoo-a, Tomislav Bili govorio je o trendovima

  eCommercea u Hrvatskoj, koliko i to Hrvati kupuju online, s ime se suoavaju

  proizvoai online trgovina, a s ime vlasnici. Damir Omeragi iz Podatkovnog centra

  Kri predstavio je podatkovni centar Datacross te lanicama CISEx-a ponudio

  kapacitete koji im mogu biti na raspolaganju. Sir eljko Riha upoznao je posjetitelje s

  Londonskom kolom za upravljanje javnou, njenim programima u Hrvatskoj te

  koliko su odnosi s javnou bitni za poslovanje. Mihovil Barani iz CRANE-a

  predstavio je mogunosti financiranja ranih faza razvoja softverskih rjeenja,

  Tomislav Ramljak iz Centra za nestalu i zlostavljanju djecu ukazao je na veliki

  problem cyberbullyinga meu djecom te kako mi moemo pomoi da se smanji. Na

  kraju, Zlatko vigir govorio je o ISO certifikatima, vanosti certificiranja te najboljoj

  praksi to mi je bilo posebno zanimljivo budui da sam sudjelovala u radionici

  vezanoj za ITIL i temelje norme ISO 20000.

 • Dnevnik strune prakse

  11

  11. dan prakse Datum: 24.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Kako je Inchoo odluio promijeniti pruatelja raunovodstvenih usluga, bilo je

  potrebno pripremiti odreene dokumente za novoizabranog pruatelja usluga.

  Do sada, svi pristigli ulazni rauni su bili popisani u tablicu, a zatim su se periodino

  odnosili u knjigovodstveni servis koji se nalazio u Osijeku, a taj bi servis dalje

  obraivao raune. Budui da taj servis nije zadovoljavao potrebe Inchoo-a, odluili su

  knjigovodstvene usluge primati od servisa koji se nalazi u Zagrebu, a prilagoen je

  voenju knjigovodstva informatikih tvrtki. Kako se ne bi isplatilo svako malo voziti

  do Zagreba dostaviti raune ili ovisiti o dostavljau pote, ulazne raune trebalo je iz

  papirnatog oblika pretvoriti u digitalni. Zadatak jedanaestog dana prakse bio je dakle

  skenirati sve ulazne raune koji jo nisu bili obraeni od strane knjigvodstvenog

  servisa. Na taj nain, ulazni rauni bi se jednostavno putem servisa za pohranu i

  dijeljenje podataka mogli dostaviti knjigovodstvenom servisu. Takoer, skenirane

  raune trebalo je oznaiti da su skenirani i pohraniti u registre kako bi se uvali

  originalni dokumenti.

  Slika: Prikaz suradnje sa starim knjigovodstvenim servisom

 • Dnevnik strune prakse

  12

  Slika: Novi nain suradnje s novim knjigovodstvenim servisom

 • Dnevnik strune prakse

  13

  12. dan prakse Datum: 25.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Digitaliziranje ulaznih rauna nastavilo se i dvanaestog dana prakse s time da sam uz

  raune koji nisu bili obraeni, skenirala i raune koji su ve bili u obradi, ali zbog

  ostalih godinjih izvjetaja su potrebni novom knjigovodstvu. Osim to svaki

  skenirani raun moram biti dobro imenovan i pohranjen u za to odgovarajui folder,

  podatke o svakom raunu potrebno je unjeti i u tablicu. Tablica je kreirana pomou

  Google Spreadsheet alata jer se pomou njega moe na jednostavan nain dijeliti

  sadraj meu vie osoba, vidljivo je koja je osoba unijela podatak, koja osoba je

  mijenjala podatak, a i nije pohranjen lokalno na raunalu pa nema straha da se podaci

  izgube u sluaju kvara na raunalu. Osim samog unosa rauna, bilo je potrebno unijeti

  i dodatne informacije o raunima kao to je broj URA-e, broj izvoda ili napomenu

  ukoliko je to bilo potrebno. To je trebalo unijeti za raune skenirane ovog dana, ali i

  prethodnog.

  Takoer, mentorica me upoznala sa servisom Google Analytics te mi ukratko opisala

  emu on slui i kako ga koriste u Inchoo-u. Google Analytics omoguuje izradu

  izvjea temeljenih na podacima dobivenom od korisnika odnosno pomou ovog

  servisa prati se korisnikova aktivnost na web stranici. Tako dobiveni podaci su

  izrazito korisni jer moemo vrlo jednostavno vidjeti to korisnika najvie zanima kad

  doe na nau stranicu, gdje se najvie zadrava, to pretrauje, kako je doao do nas i

  sl., te prema tome moemo i samu stranicu, ali i poslovanje prilagoditi tako da i mi i

  korisnik imamo najveu korist. S ovim servisom moemo pratiti i kako korisnici

  koriste nae mobilne aplikacije, kao i drutvene mree povezane s nama.

 • Dnevnik strune prakse

  14

  13. dan prakse Datum: 26.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Jutro trinaestog dana zapoela sam s poslom kojeg radim ve dva dana, a to je

  skeniranje ulaznih rauna. Uz stare raune, pristigli su i novi te sam i njih skenirala i

  pohranjivala.

  Ostatak dana sam se educirala o Google Analytics sustavu na njihovoj slubenoj web

  stranici. Kako bi se ljud to vie upoznalo s Goosle Alalytics sustavom te ih se nauilo

  sluiti njime, Google je omoguio besplate online edukacije. Na stranici

  https://analyticsacademy.withgoogle.com/course01/unit?unit=1 moete pronai videe

  u kojima Juston Cutroni, inae sutrnjak za Google Analytics, objanjava emu ovaj

  sustav slui te vas kroz niz videa ui o njegovom koritenju. Uz svaki video postoji i

  transkritpt videa u pdf formatu. Ovaj kurs podijeljen je u 6 poglavlja koji u sebi sadre

  4-6 tema, koje ne samo da pratimo kroz video ve postoji i praktini dio koji moramo

  sami obaviti. Iza svake teme je kratak test s pitanjima vezanima za temu. Takoer,

  neka pitanja vezana su uz praktini dio tako da ne moemo prekositi uiti o Google

  Analyticsu i kroz praksu. Danas sam uspjela proi samo dva poglavlja programa.

  Prvo poglavlje je uvodni video gdje nas Juston Cutroni upoznaje ukratko sa sustavom

  i nainom izvoenja ovog kursa te nema drugih tema. Drugo poglavlje sastoji se od

  etiri teme. Kroz teme iz drugog poglavlja nauila sam o vanosti digitalne analize,

  temeljnim tehnikama analize, pretvorbama atributa te kreiranju plana mjerenja.

  Sluajui o planu mjerenja prisjetila sam se kolegija Kvaliteta i mjerenja u informatici

  i reenice koje sam tamo nauila: Kako bismo mogli neime upravljati, moramo to

  izmjerti.. Takoer sam i nakon svake teme uspjeno rjeila kratki test o nauenome.

  https://analyticsacademy.withgoogle.com/course01/unit?unit=1

 • Dnevnik strune prakse

  15

  14. dan prakse Datum: 27.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Skeniranje ulaznih rauna rasteglo se i na etrnaesti dan prakse. Uz postojee ulazne

  raune, skenirala sam i novo pristigle te sam ih sve pohranila za u to predvieni

  folder. Takoer, kao i kod digitalizacije dokumenata o zaposlenicima, morala sam

  paziti da su podaci na skeniranom raunu jasno vidljivi te ako nisu bili, bilo je

  potrebno kopirati ih s prilagoenim osvjetljenjem i skenirati povnono.

  Kako su iz starog knjigovodstvenog servisa vraeni svi dokumenti u registrima, bilo

  je potrebno pohraniti te registre na za to predvieno mjesto. Nakon to je utvreno

  koji registri su potrebni vie, a koji manje, sloila sam registre prema njihovoj

  uporabivosti.

  Takoer, nastavila sam uiti o Google Analytics sustavu. Danas sam prela tree

  poglavlje. U treem poglavlju prva tema je bila o tome kako zapravo Google

  Anaylitics radi kao takav sustav, a druga tema je bila o definiranju kljunih metrika i

  dimenzija. Bitno za zapamtiti je - mjerenjem odreujemo sadanju razinu kvalitete i

  temeljem toga odreujemo poboljanja proizvoda, procesa ili sustava.

  Slika: Suelje za uenje na Google Analytics akademiji

 • Dnevnik strune prakse

  16

  15. dan prakse Datum: 28.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Ponovno se pokrenula ideja o novom sustavu za evidenciju radnih sati, pa mi je

  zadatak petnaestog dana prakse bio da ponovno istraujem alate, ali sada s malo

  drukije strane. Ranije na praksi sam istraivala samo softvere koji se bave

  upravljanjem ljudskim potencijalima, a sada sam se orijentirala na sustave za kontrolu

  dolazaka/odlazaka u tvrtku. Jedan od takvih sustava se nalazi i na fakultetu gdje

  zaposlenici uz pomo kartice i ureaja za prepoznavanje biljee svoje dolaske i

  odlaske. Na Internetu postoji mnogo takvih sustava, ali sam se ograniila na one koji

  su iz Hrvatske ili barem imaju poslovnicu u Hrvatskoj. Prouavala sam to sve takvi

  sustavi nude, koje su im meusobne razlike te naravno, koliko kota uvoenje, ali i

  prilagodba na sam sustav od strane zaspolenika.

  Drugi dio radnog dana nastavila sam s online edukacijom vezanom za Google

  Analytics. Prola sam etvrto i dio petog poglavlja. S etvrtim poglavljem zapoeo je i

  praktini dio ove online edukacije pa je prva tema bila kreiranja korisnikog rauna za

  ovaj sustav. Zatim sam nauila o strukturi svog korisnikog rauna, a sljedee dvije

  teme bile su o kreiranju temeljnih filtera te temeljnih ciljeva e-commercea. Zadanja

  tema odnosila se na prikupljanje podataka od kampanje koju smo stvorili kroz

  prethodne dvije teme. Od est tema koje se nalaze u petom poglavlju, danas sam

  prola njih tri. Kroz te tri teme nauila sam o pregledima izvjea, izvjeima korsnika

  te izvjeima akvizcije.

  Slika: Postavljanje ciljeva e-commercea

 • Dnevnik strune prakse

  17

  16. dan prakse Datum: 31.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Zadatak estanestog dana prakse bila je digitalizacija pojedinih dokumenata koje su

  potrebne novom knjigovodstvenom servisu kako bi mogao u potpunosti pruiti usluge.

  Bilo je potrebno skenirati podatke o URA-i, IRA-i te temeljnice.

  Nakon toga, bilo je potrebno obraunati broj radnih sati zaposlenika za mjesec oujak.

  Zaposlenici su ispunili tablice s podacima o radnim satima te ih podjelili s voditeljima

  ureda putem Google Spreadsgeet alata. Zatim sam te tablice isprintala i za svakog

  zapolsenika sam izraunala koliko je u mjesecu oujku imao radnih sati, a koliko dana

  bolovanja ili godinjeg. Iako se pomou alata moe automatski izraunati sve to je

  bilo potrebno, voditelj ureda Nandino Lonar zahtjeva da se tablice printaju i da se

  runo vri izraun. Nakon to sam izraunala potrebne podatke za sve zaposlenike,

  proslijedila sam tablice voditelju ureda na daljnju obradu kako bi se mogla obraunati

  plaa.

  Zatim sam odluila do kraja proi Google Anayitics akademiju kako bih to bolje se

  upoznala s e-commerceom jer je e-commerce bit poslovanja Inchoo-a. Od prethodnog

  dana morala sam dovriti peto poglavlje koje je sadravalo tri teme o izvjetajima

  izvjetaji vezani za AdWords (fokusirano oglaavanje), uz ponaanje korisnika (na

  koji nain korisnik koristi nau stranicu) te o ostalim izvjetajima koje moemo

  kreirati uz pomo Google Analytics-a. esto poglavlje sadri etiri teme koje su

  takoer vezane uz izvjetaje. Prva tema odnosi se na izvjetaj o tijeku ostvarivanja

  ciljeva, a druga tema se odnosi na kreiranje izvjetaja vezanih za e-commerce dok se

  trea tema odnosi na viekanalne upute. etvrta tema odnosi se na izvjetaj o

  atributima. Kako sam prola sve videe, odluila sam se rjeiti zavrni test koji se

  sastoji od dvadeset pitanja koja ukljuuju i pitanja iz praktinog dijela. Dakle, samo uz

  gledanje videa i praenja uputa za praktini dio, bez dodatnog ponavljanja i detaljnijeg

  prouavnja uspjela sam ispravno rjeiti 80% testa. Smatram da je to dosta dobar

  rezultat budui da nisam dodatno ponavljala lekcije ve sam rjeavala nakon to sam

  samo jednom prola sva poglavlja.

 • Dnevnik strune prakse

  18

  17. dan prakse Datum: 1.4.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Nastavila sam s istraivanjem alata za evidenciju zaposlenika i radnih sati. Kroz

  razgovor s timom, odluili smo se da ipak neemo uzimati sustav za kontrolu

  ulaza/izlaza pomou beskontaktnih kartica i sl. jer bismo time postigli nezadovoljstvo

  kod zaposlenika. Tvrtka ne eli da se zaposlenici osjeaju kao da se prati svaki njihov

  pokret i da moraju paziti da ne zaborave na prijavu ili odjavu prilikom

  dolaska/odlaska kao i stvaranje neugodnog osjeaja ako se zakasni koju minutu to se

  oduvijek toleriralo u tvrtci. Ovog puta je bio cilj pronai alat koji svojim funkcijama i

  nainom voenja se podudara s hrvatskim pravilnikom o voenju evidencije rada.

  Iako postoji velik izbor, eliminirala sam one za koje sam prema opisu i slikama vidjela

  da ne bi zadovoljavali potrebe tvrtke kao i one koje imaju program za voenje

  evidenvije radnog vremena, ali uz praenje ulaza/izlaza. Nakon pomnog traenja,

  razvrstavanja i eliminacije, odabrala sam jedan alat koji mi se inio najbolji te sam o

  njemu napravila prezentaciju da ga na jednostavan nain mogu prikazati mentorici i

  voditelju ureda.

 • Dnevnik strune prakse

  19

  18. dan prakse Datum: 2.4.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Predstavila sam odabrani alat od prethodnog dana Raverus, mentorici i voditelju

  ureda. Kako im se alat svidio, odluili smo isprobati njegovu probnu verziju da bismo

  ustvrdili odgovara li alat svim zahtjevima poslovanja. Moj zadatak je bio poslati

  zahtjev za probnom verzijom, preuzeti je, instalirati te isprobati funkcionalnosti. Kako

  sam uoila da odreene funkcije ne odgovaraju sasvim zahtjevima tvrtke, kontaktirala

  sam podrku Raverus-a s pitanjima. Jedno od pitanja je bilo vezano uz izradu

  izvjetaja tj. moe li se i u kojoj mjeri izvjetaj prilagoditi potebama tvrtke. Na alost,

  program omoguuje izradu samo preddefiniranih izvjetaja to ne odgovara tvrtki u

  potpunosti budui da im glavni problem predstavlja odreeno rjeenje kojeg su htjeli

  izgnenerirati iz programa. Kako ta opcija nije mogua, odustalo se od kupnje

  programa jer se analizom ustvrdilo da se ne bi upotpunosti isplatio budui da nema tu

  odreenu funkciju koja je zapravo najpotrebnija.

  Slika: Suelje programa Raverus [http://www.raverus.com/Ponuda/Evidencija-radnog-vremena.aspx]

 • Dnevnik strune prakse

  20

  19. dan prakse Datum: 19.4.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Kako se bliio kraj odraivanja prakse, devetnaesti dan proao je veinom druenjem,

  stvaranjem kontakta, boljim upoznavanjem ostalih odjela i njihovih poslovnih

  zadataka i projekata. Uputili su me to bih sve trebala znati kako bih se zaposlila na

  mjestu backend i frontend developera te kojim alatima se slui web dizajner. Tim koji

  se bavi prodajom upoznao me je s nainom privlaenja klijenata. Inchoo ne trai

  klijente ve oni trae njih i to sve zbog jako dobro pisanog bloga gdje potencijalni

  korisnici mogu saznati sve to ih zanima i upravo na temelju toga se i javljaju i

  dogovaraju projekte. Moram priznati da mi se to svia jer time samo dokazuju svoju

  kvalitetu te na tritu koje je veliko i prepuno konkurencije ne moraju nikoga vui za

  rukav.

  Zadatak za ovaj dan prakse bio je digitalizirati tj. skenirati pristigle ulazne raune,

  nove dokumente zaposlenika te ih sve uvesti u evidenciju i pohraniti u njihove

  foldere. Takoer, bilo je potrebno odnjeti studentske ugovore u Studentski centar

  Osijek, kako bi se mogla isplatiti plaa zaposlenicima koji su jo uvijek redoviti

  studenti te podii nove ugovore za travanj.

 • Dnevnik strune prakse

  21

  20. dan prakse Datum: 4.4 2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Zadnji dan prakse doao je poprilino brzo iako se mjesec dana tj. 20 radnih dana

  inilo puno. Digitalizirala sam nove raune, spremila ih i oznaila. Takoer, bilo je

  potrebno kopirati odreene dokumente.

  Tomislav Bili, CEO te ujedno osniva tvrtke, pozvao me na sastanak. Razgovarali

  smo o obavljanju moje prakse, jesam li zadovoljna, kako mi se svidjela tvrtka i sve to

  sam nauila o njoj. Zatim smo priali o fakultetu, koji spektar znanja prua

  studentima, koje su pozitivne strane mog smjera Organizacije poslovnih sustava te o

  tome to mene zanima i ime bih se voljela baviti nakon zavretka. Rekla sam da me

  zanima upravljanje i modeliranje poslovnih procesa, upravljanje kvalitetom i

  informatizacijom. Razgovarali smo i o problemima koji se javljaju u IT sekotru te u

  kojem bih smjeru najbolje mogla usmjeriti svoju karijeru. Takoer, upoznao me je s

  IT scenom i osjekim tvrtkama te mi dao savjete za budue zaspolenje.

 • Dnevnik strune prakse

  22

  Zakljuak i miljenje studenta/ice o strunoj praksi:

  Kako sam eljela odraditi praksu u gradu Osijeku, izbor su bile etiri tvrtke koje

  pripadaju IT podruju. Pregledala sam informacije o njima te sam se vrlo lako

  odluila za Inchoo. Privukla me je vedrina njihove stranice, naina na koji su opisali

  ne samo tvrtku ve i zaposlenike te sam im se odluila javiti. Razgovor preko email-a

  je bio vrlo dinamian, ugodan i u samo nekoliko razmjenjenih poruka, dogovorila sam

  praksu. Na prvi dan prakse bila sam pomalo u strahu kako e se uklopiti, hou li

  dobro obaviti zadatke te kakav u uope dojam ostaviti. No, svi su bili prijateljski

  raspoloeni tako da me trema vrlo brzo prola. Zadaci nisu bili teki te sam ih s

  lakoom obavila. Na alost, kako praksa traje smo 20 dana, nisu bili u mogunosti

  ukljuiti me u ozbiljnije poslove. Odraivanje prakse me je pripremilo na

  svakodnevni odlazak na posao, odraivanje radnih zadataka, rjeavanje problema, a

  pomoglo mi je i pri stvaranju novih poznanstava. Prije prakse sam si otprilike odredila

  ime bih se voljela baviti te koja znanja imam. Ono najbitnije to mi je praksa pruila

  je ulazak u poslovni svijet, upoznavanje razliitih ljudi te stvaranje realnije slike o

  poslovima u IT svijetu, zanimanjima koja se trae, poslovima koji se nude to me

  ponukalo da nauim jo vie i proirim znanje steeno na fakultetu.

 • Dnevnik strune prakse

  23

  Podaci o predanom dnevniku strune prakse:

  Datum predaje:

  Potpis studenta/ice:

  Potpis voditelja/ice strune prakse na

  FOI-u:

  Potpis prodekana/ice za nastavu: