primjer dnevnika strune prakse ds inf

Download Primjer dnevnika strune prakse DS INF

Post on 29-Jan-2017

1.158 views

Category:

Documents

46 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U ZAGREBU

  FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

  DNEVNIK STRUNE PRAKSE

  VARADIN

 • (Namjerno prazna stranica)

 • Dnevnik strune prakse

  I

  Osnovni podaci o studentu/ici:

  Ime i prezime: Monika Cerjak

  Broj indeksa: 41702/12-R

  Akademska godina: 2013./2014.

  Studij: Organizacija poslovnih sustava

  Tema zavrnog/diplomskog

  rada:

  Tehnike, notacije i prevoenje modela poslovnih

  procesa

  Kratki opis teme

  zavrnog/diplomskog rada:

  Opisat e se nekoliko razliitih tehnika i notacija

  kojima moemo modelirati i opisati poslovne

  procese te e se usporediti njihove slinosti i razlike.

  Zatim e se modele nastale jednom tehnikom i

  notacijom prikazati pomou neke druge tehnike i

  notacije. Uz to, biti e opisane mogunosti drukijeg

  zapisa modela npr. u tekstualnom ili matrinom

  obliku.

  Mentor/ica: Doc.dr.sc. Katarina Tomii-Pupek

  Osnovni podaci o Nositelju strune prakse:

  Tvrtka/Institucija: Inchoo d.o.o.

  Adresa: Ulica Otokara Kreovanija 4, 31000 Osijek

  Kontakt osoba za strunu

  praksu (tel.broj i e-mail):

  Biljana Fridrih posao@inchoo.net

  031/200-729

  Mentor/ica

  (tel.broj i e-mail):

  Biljana Fridrih posao@inchoo.net

  031/200-729

  Datum poetka prakse: 10.03.2014.

  Datum zavretka prakse: 4.4.2014.

  http://services.foi.hr/practice/public/company/index/info/id/posao@inchoo.nethttp://services.foi.hr/practice/public/company/index/info/id/posao@inchoo.net

 • (Namjerno prazna stranica)

 • Dnevnik strune prakse

  II

  Upute za voenje dnevnika strune prakse:

  Student/ica je za vrijeme strune prakse obvezan/na voditi Dnevnik strune prakse u

  kojem opisuje radne zadatke koji su obuhvaeni strunom praksom.

  Preporua se da zadaci koje obavlja student na strunoj praksi budu vezani uz

  podruje studiranja i uz temu diplomskog rada.

  Student/ica je duan/na voditi biljeke o sadraju i radnim aktivnostima svakog dana

  prakse, to znai da u dnevniku prakse trebaju biti opisane aktivnosti za svih 20 dana

  prakse.

  U zakljuku student/ica iznosi svoje miljenje i dojam o strunoj praksi te da li je

  praksa pomogla u njegovom daljnjem profesionalnom razvoju.

  Na zavretku prakse Dnevnik strune prakse ovjerava mentor/ica u tvrtki/instituciji

  vlastorunim potpisom.

  Dnevnik prakse se nakon zavretka prakse, predaje na uvid i kontrolu te se u skladu s

  ispunjenjem formalnih uvjeta vri ovjera izvrenja obveze strune prakse od strane

  voditelja/ice strune prakse i prodekana/ice za nastavu.

 • (Namjerno prazna stranica)

 • Dnevnik strune prakse

  III

  Sudent/ica je obavio/la strunu praksu u trajanju od 20 radnih dana i redovito

  vodio/la dnevnik strune prakse te time izvrio/la svoju obvezu strune prakse na

  preddiplomskom/diplomskom studiju.

  ____________________ MP

  Potpis mentora/ice

  U Osijeku, _______________.

 • Dnevnik strune prakse

  1

  BILJEKE STUDENTA/ICE

  1. dan prakse Datum: 10.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Strunu praksu zapoela sam odraivati u osjekoj informatikoj tvrtci Inchoo d.o.o.

  koja se bavi izradom online trgovina na Magento platformi. Tvrtka je poprilino

  mlada, osnovana je 2008. godine i fokusirala se na izradu rjeenja za elektroniku

  trgovinu tj. e-commerce. Moje radno mjesto za vrijeme prakse nalazilo se u odjelu za

  upravljanje uredom (eng. Office management), u timu koji nosi naziv Kuala Lumpur

  tim.

  Slika: http://www.netokracija.com/events/omgcommerce2013/

  Prvi dan zapoeo je upoznavanjem mentorice Biljane Fridrih te Nandina Lonara, koji

  zajedno ine tim voditelja ureda. Nastojali su me opustiti najprije leernim

  razgovorom, a zatim razgovorom o zadacima koji me ekaju narednih dana na praksi.

  Zatim me mentorica provela po drugim odjelima kako bih upoznala ostale zaposlenike

  i vidjela to oni rade. Inchoo je podjeljen u timove koji rade na projektima klijenata

  vezanim za internet trgovinu. Timovi koji se bave razvojem samog proizvoda sastoje

  se od backend i frontend developera, a njima pomae tim web dizajnera. Zatim postoji

  tim koji se bavi prodajom, komunkacijom s klijentima te upravljanjem cijelog procesa

  elektronike trgovine i poslovanja preko Interneta.

  Moj prvi zadatak bio je napraviti novi korisniki raun kako bih mogla dobijati

  mailove i pratiti svoje zadatke. Kreirala sam raun za slubeni mail, alat za pregled

  dnevnih zadataka te slubeni Skype kako bih lake komunicirala s mentoricom i

  ostalim kolegama.

  http://www.netokracija.com/events/omgcommerce2013/

 • Dnevnik strune prakse

  2

  2. dan prakse Datum: 11.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Drugi dan prakse zapoeo je razgovorom o upravljanju ljudskim potencijalima,

  nainima na koji oni rade taj proces te svim nedostacima s kojima se susreu i ele ih

  izbjei.

  Slika: Skica procesa popunjavanja podataka o radnom vremenu

  Slika prikazuje skicu kako oni upravljaju procesom praenja radnih sati zaposlenika.

  Voditelji ureda kreiraju tablicu za svakog zaposlenika te im je poalju, a oni je zatim

  moraju ispuniti i varatiti. Nakon vraenih tablica, dodaju se podaci koji nedostaju te

  zatim printaju tablice i runo zbrajaju sate, nakon toga rade izvjetaj koji prosljeuju

  dirketoru na potpis. Kada direktor vrati potpisani izvjetaj, isti se nosi

  knjigovodstvenom servisu kako bi se mogla obraunati plaa. elja voditelja ureda je

  da taj postupak bude automatiziraniji. Takoer, problem predstavalju i rasporedi

  godinjih odmora i bolovanja.

  Nakon to su mi objasnili kako oni upravljaju ljudskim potencijalima te to im se u

  njihovom sustavu ne svia tj. to bi oni htjeli, zapoela sam s istraivanjem alata koji

  omoguuju efikasno upravljanje ljudskim potencijalima.

  Internet je pun alata koji na ovaj ili onaj nain pruaju razliite naine upravljanja

  ljudskim potencijalima. Pretraujui, zaista sam naila na velik broj alata te sam

  ukratko prouila karakateristike i u tablicu spremala kratki opis za one koju su mi se

  svidjeli.

 • Dnevnik strune prakse

  3

  3. dan prakse Datum: 12.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  Trei dan prakse nastavila sam istraivati o alatima za upravljanje ljudskim

  potencijalima. Web stranice za neke alate bile su pune informacija, skica i opisa o

  samom alatu, dok se kod nekih nije moglo saznati skoro nita.

  Za alate koji su to imali, isprobala sam demo verziju da vidim na koji nain oni rade i

  to sve pruaju. Neki alati su pruali demo verziju za isprobavanje samo ako im se

  poalje zahtjev, to sam i uinila. Neki su automatski odgovorili na zahtjev te odmah

  poslali link za aktivaciju i ukoliko je bilo potrebno i korisnike podatke. Neki alati

  nisu pruali mogunost demo verzije pa tako nisam mogla vidjeti tono kako oni

  funkcioniraju.

  Nakon ili gledanja videa ili isprobavanja demo verzija, poprilian broj alata je odmah

  otpisan jer nisu imali funkocionalnosti koje su potrebne ili su ih imali djelomino ili

  ono to je moda najgore, koritenje funkcionalnosti je bio sloen proces te sam

  prema ranijim uputama znala da se nee svidjeti zaposlenicima. Odluila sam jo

  jedan dan istraivati alate, isprobati one za koje sam ekala da mi se odobri zahtjev te

  napraviti ui izbor.

 • Dnevnik strune prakse

  4

  4. dan prakse Datum: 13.3.2014.

  SADRAJ I OPIS RADA

  etvrti dan prakse nastavila sam s pretraivanjem alata. Svaki dan kao da nie sve

  vie i vie razliitih alata namjenjena praenju ljudskih potencijala. Vrlo je bitno

  dobro upravljati ljudskim potencijalima jer je ovjek jako bitan resurs odnosno

  potencijal koji tvrtka ima. ovjek doprinosi svojim znanjima, kompetencijama, ali

  kako bi dao najbolje od sebe mora biti motiviran, imati elju da se razvija, napreduje,

  ali i da zajedno s njime napreduje i organizacija u kojoj radi. Zbog toga mi posao nije

  bio nimalo lagan. U mnotvu alata, bilo je potrebno pronai jedan koji bi po svemu

  odgovarao i zaposlenicima, ali i samoj tvrtci.

  Veina alata namjenjena je samo i iskljuivo odjelu za upravljanje ljudskim

  potencijalima to znai da alat koriste samo zaposlenici tih odjela, a ostali zaposlenici

  nemaju pristup. Takve alate sam odmah izbacila iz daljeng istraivanja jer ono to u

  Inchoo-u ele jest da zaposlenici sami unose podatke o svojim radnim satima,

  prekovremenim, godinjima i sl., a da voditelji ureda mogu pratit njihove unose,

  odobravati godinje odmore i na temelju dobivenih podataka generirati izvjetaje koji

  su im potrebni. Isprobala sam razliite alate poput OmegaHrm, Orange, PeopleHR,

  Zoho People, BambooHr i dr. Mnogi od tih alata nude mogunost da zaposlenici

  prilikom dolaska na posao prijave tj. nakon to pokrenu raunalo da se registriraju u

  sustav i ukljue mod koji zatim pokree sat koji zaposlenici na kraju radnog vremena

  prekidaju. Od ukljuenja pa do njegovog gaenja vrijeme se lagano biljei te se na

  kraju alje prema odgovornim osobama. Na taj nain se moe tono vidjeti kad je

  zaposlenik doao, a kada otiao s posla. Takoer, vie manje svi pogledani alati su

  pruali mogunost da se podaci i dokumenti o zaposlenicima spreme u alat te se tako

  zamjeni klasina