primjer prezentacije

Click here to load reader

Post on 08-Dec-2016

265 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREDRASUDE

  Kolegij:

  Seminarski rad (Uvod u struni i znanstveni rad)

  Mentor: doc.dr.sc. Marija utura

  Studenti: Ivona Landeka

  Ivana Krianovi

 • Kratak sadraj :

  1. Uvod

  2. Stavovi

  3. to su predrasude?

  4. Mi,vi,oni na zemljopisnom atlasu

  5. Etniki sterotipi

  6. Zakljuak

  7. Literatura

 • UVOD

  Stavovi

  Drutvene predrasude

  Nastanak predrasuda

  Uloga predrasuda

  Stereotipi

  Etniki stereotipi u BiH

 • Stavovi

  Stavovi trajni sustavi pozitivnog ili negativnog ocjenjivanja.

  Obiljeja stavova: stavovi se odnose na objekt stavovi su rezultat uenja osobina stavova je dosljednost

  Stavovi nauena predispozicija

  ponaanja.

 • Obuhvaaju sva podruja ovjekova ivota

  Pozitivni

  Negativni

  EKONOMIJA???

  Ponaanje potroaa

  Etnocentrizam

 • Utjecaj stavova na ponaanje potroaa

  Karakter stavova moe biti vaan koliko e biti u funkciji ovisi od :

  1. prihvatljivosti

  2. od toga je li ponaanje u funkciji prema objektu ili situaciji

  3. jaine stava

  neka su ponaanja vie rezultat elje nego da se uklopi u nagraena ponaanja a manje vlastitog nahoenja kojim se riskira prijezir grupe.

 • Situacije u kojima je utjecaj stava na ponaanje potroaa izvjestan:

  razina ukljuenosti i elaboriranja novih spoznaja,

  povjerenje u vlastite stavove,

  specifinost stavova

  situacijski faktori,

  utjecaj grupnih stavova

  znaajke linosti.

 • Formiranje i promjena stavova

  Faktori koji utjeu na formiranje stavova :

  1. opi-razvoj proizvodnih odnosa,

  2. drutveni-politike organizacije, obitelj itd.,

  3. osobni-znanje i informiranost.

  Putanje formiranih stavova:

  1. petrificiranje -otpornost stavova na promjene,

  2. putanja promjene -nastaje ako su stavovi nedavno steeni ili nisu duboki.

 • Utjecaj masmedija na formiranje i promjene stavova

  Utjecaj masovnih medija na formiranje i promjenu stavova vri se kroz sredstva masovne komunikacije i to kroz 2 situacije:

  1. visok stupanj ukljuenosti:

  promjene i izvor komunikacije

  sadraj poruke

  2. nizak stupanj ukljuenosti.

 • Vrste stavova

  Kriterij osobnih i socijalnih stavova:

  1. osobni - stav pojedinca prema neemu

  2. socijalni - stav veeg broja osoba

  Kriterij logike utemeljenosti stava:

  1. logiki utemeljeni stavovi

  2. logiki neosnovani - predrasude

 • to su predrasude?

  Usvojeni stavovi, slijepa uvjerenja.

  Unaprijed donesen sud o neem.

  Pozitivni ili negativni stavovi.

  Razmjerno postojana vrednovanje ljudi.

  Zaziranje od neeg i utemeljenog na drugaijim navikama.

 • Kako nastaju predrasude?

  Skupni pritisak je ponekad toliko jak da u podlijeemo zanemarujui zdrav razum.

  Predrasuda je mogua ljudska reakcija.

  Uzrok: razlike u odgoju, obrazovanju, religiji, boji koe i sl.

  U naem drutvu prevladavaju nacionalne i religiozne predrasude.

 • Jesu li predrasude neizbjene?

  Dvije skupine miljenja:

  jedni oklijevaju prihvatiti fatalizam neizbjenosti predrasuda i brane koncept slobodne volje,

  drugi tvrde da svaka grupa favorizira svoje i da je neizbjena podjela na nas i njih.

 • Smanjivane predrasuda i sukoba

  Naini rjeavanja sukoba i smanjenja predrasuda:

  obrazovanje ljudi,

  utjecaj na odgoj,

  meurasno druenje,

  desegregacija,

  povean kontakt i sl.

 • Mi,vi oni na zemljopisnom atlasu

  Na zemljopisnom atlasu : koti krci,

  Talijani zavodnici,

  Arapi teroristi,

  Crnogorci lijenine itd.

 • BiH i predrasude

  Daytonski sporazum 1995. u BiH dva entiteta-Federacija BiH i RS.

  Jaz izmeu entiteta.

  Strah mladih od prelaska entitetske linije kao posljedica.

 • Nacionalne i etnike predrasude

  Manifestiraju se u etnikim stereotipima, ukljuuju dvije funkcije:

  1. kognitivna-shvaanje o karakteristikama neke nacije,

  2. emocionalna-pridavanje pozitivnih ili negativnih osobina i poduzimanje akcija.

 • ZAKLJUAK

  Osuivanje je prisutno u svim ljudima.

  Svatko ima svoj nain odijevanja, razmiljanja, ponaanja i on se razlikuje od neijeg drugog i nastaju predrasude.

  S druge strane svatko ima jednako pravo na to i potpunu slobodu koju mu nitko ne moe osporiti.

 • LITERATURA

  Knjige: 1. ii M., Husi M., Kuki S.: Ponaanje potroaa, Suton,

  iroki Brijeg, 2009. 2. Kuki S., Bandur K., Bevanda A., Bevanda M., Bevanda V.,

  Bijaki Mrtinovi S., utura M., Jeli S., Soe Kraljevi S.:Marketing, Suton, iroki Brijeg, 2007.

  Internet izvor : 1. Wikipedia (http:/hr.wikipedia.org/wiki/predrasuda) 2. Forum misterije i neobjenjivi fenomeni (http:/ce-

  4.forumotion.com/3575-predrasude) 3. Portal Girija.info

  (http://www.girija.info/index.php/predrasude/) 4. ETC GRAZ (European Training- and Research Centre for

  Human Rights and Democracy)(http://http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-Hauptseite/manual/versionen/croatian/pog04.pdf)

 • HVALA NA PANJI !