potek prezentacije

Click here to load reader

Download POTEK PREZENTACIJE

Post on 06-Jan-2016

46 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POTEK PREZENTACIJE. Predstavitev Skupine NLB Predstavitev NLB Tutunske banke AD Skopje Pomoč banke pri pridobivanju sredstev EU. Predstavitev Skupine NLB. več kot 3 milijone strank, bilančna vsota: več kot 12 milijard evrov, 1.500 korespondenčnih povezav z bankami iz 140 držav sveta, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Glavni naslov PPT predstavitve *
bilanna vsota: ve kot 12 milijard evrov,
1.500 korespondennih povezav z bankami iz 140 drav sveta,
8.343 zaposlenih (od tega 5.375 v Sloveniji)
Mednarodne bonitentne ocene:
Moodys: A2
Leasing: 10
Nefinanne dejavnosti: 16
*
HRVAŠKA
LB InterFinanz Beograd
NLB Leasing Beograd
POSLOVNI
SEGMENTI
GEOGRAFSKI
SEGMENTI
Banke
95%
Leasing
2%
Ostalo
0%
Trade
finance
3%
JVE
6%
EU
13%
SLO
82%
Skupina NLB / Skupina NLB /
Komercijalna banka Stopanska banka
Bilanna vsota 65% 72%
*
lanica Skupine NLB od decembra 2000
Generator razvoja bannega sektorja:
24,1% dele v rasti kreditov sektorja (2001 - 07.2006)
36,7% dele v rasti depozitov (2001 - 07.2006)
O banki
NPF AD Skopje
Preko 150.000 strank
Najboljša banka po bruto dobiku leta 2002, 2003 in 2004 (FCE)
Banka leta v Makedoniji v letu 2003 (The Banker)
Izjemni doseki v produkciji, produktivnosti in uinkovitosti, v neprekinjenem obdobju petih let, 2004 (MCC)
Najbolj dobikonosna banka v Makedoniji leta 2005 (FCE)
*
12.2001.
12.2002.
498
521
1.05
603
1.16
782
1.30
958
1.23
1,024
1.07
2.06
1,313
Corporate
382
381
1.00
425
1.11
531
1.25
616
1.16
662
1.07
1.73
Other
30
19
0.62
3
0.19
12
3.36
6
0.53
8
1.31
0.27
12.2001.
12.2002.
55
84
1.51
107
1.28
137
1.28
187
1.36
200
1.07
3.61
252
Corporate
50
66
1.31
90
1.36
109
1.21
159
1.46
167
1.05
3.31
Other
0
3
11.1%
16.0%
17.7%
17.5%
19.5%
19.6%
19.2%
Corporate
13.2%
17.3%
21.1%
20.5%
25.8%
25.2%
Other
0.0%
16.8%
0.0%
20.9%
3.4%
29.9%
Retail
21.2%
28.4%
19.5%
15.7%
13.0%
13.7%
Not-functional
0.5%
0.5%
1.9%
3.6%
3.8%
3.6%
Provision
6.5%
9.6%
10.4%
10.8%
13.5%
14.0%
Deposites from customers
0.0750726586
0.0989776104
0.1135256257
0.1396618214
0.1597880885
0.1580247083
Sheet2
12.2001.
12.2002.
12.2003.
12.2004.
12.2005.
6.2006.
12.2000.
12.2001.
12.2002.
12.2000.
12.2001.
451
498
521
1.05
603
1.16
782
1.30
826
1.06
867
1.11
912
1.17
1.74
451
443
0.98
23
1.05
82
1.16
178
1.30
44
1.06
86
1.11
130
1.17
1.83
2.02
Corporate
382
381
1.00
425
1.11
531
1.25
561
1.06
581
1.10
601
1.13
1.52
Corporate
0
332
-1
1.00
44
1.11
106
1.25
30
1.06
51
1.10
70
1.13
1.57
Other
30
19
0.62
3
0.19
12
3.36
10
0.86
10
0.87
9
0.76
0.34
Other
0
30
-11
0.62
-15
0.19
8
3.36
-2
0.86
-2
0.87
-3
0.76
0.30
Retail
58
85
1.47
142
1.67
232
1.64
252
1.08
285
1.23
309
1.33
4.93
Retail
0
46
27
1.47
57
1.67
90
1.64
19
1.08
53
1.23
76
1.33
5.33
Not-functional
153
146
0.95
165
1.13
158
0.96
158
1.00
148
0.94
153
0.97
0.97
Not-functional
0
152
-7
0.95
19
1.13
-6
0.96
0
1.00
-10
0.94
-5
0.97
1.00
Provision
-125
-109
0.87
-131
1.21
-151
1.15
(155)
1.03
(158)
1.04
(159)
1.05
1.26
Provision
0
-117
16
0.87
-22
1.21
-20
1.15
(4)
1.03
(7)
1.04
(8)
1.05
1.28
12.2000.
12.2001.
12.2002.
12.2000.
12.2001.
12.2002.
45
55
84
1.51
107
1.28
137
1.28
148
1.08
165
1.20
176
1.28
2.97
187
45
55
84
1.51
107
1.28
137
1.28
148
1.08
165
1.20
176
1.28
3.17
3.91
Corporate
50
66
1.31
90
1.36
109
1.21
120
1.10
137
1.26
148
1.36
2.72
Corporate
50
66
1.31
90
1.36
109
1.21
120
1.10
137
1.26
148
1.36
2.94
Other
0
3
0.00
0
0.00
2
0.00
2
0.83
1
0.53
1
0.23
Other
0
3
0.00
0
0.00
2
0.00
2
0.83
1
0.53
1
0.23
- 0
Retail
12
24
1.97
28
1.15
37
1.32
40
1.10
41
1.11
42
1.14
3.30
Retail
12
24
1.97
28
1.15
37
1.32
40
1.10
41
1.11
42
1.14
3.38
Not-functional
1
1
0.96
3
4.27
6
1.84
3
0.54
4
0.72
5
0.91
5.38
Not-functional
1
1
0.96
3
4.27
6
1.84
3
0.54
4
0.72
5
0.91
6.81
Provision
-8
-10
1.28
-14
1
-16
1.20
-17
1
-19
1
-20
1
2
Provision
-8
-10
1.28
-14
1
-16
1.20
-17
1
-19
1
-20
1.22
2.45
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Percentage
Tutunska Banka ((TB))
Tutunska Banka ((TB))
Tutunska Banka ((TB))
TB market share
Tutunska Banka ((TB))
TB market share
Tutunska Banka ((TB))
TB market share
Government bonds
10%
11.1%
16.0%
17.7%
17.5%
18.0%
19.0%
19.3%
1.51
1.05
28
-420
-7%
1.28
1.16
23
59
28%
1.28
1.30
30
96
24%
1.28
1.17
39
130
30%
19.3%
1.7%
3.17
1.83
120
414
29%
19.3%
8.2%
3.91
2.02
130
461
28%
0.0%
-18.0%
Retail
21.2%
28.4%
19.5%
15.7%
15.9%
14.2%
13.5%
Corporate
1.31
1.00
16
-333
-5%
1.36
1.11
24
45
35%
1.21
1.25
19
62
24%
1.36
1.13
40
70
56%
24.7%
4.2%
2.94
1.57
98
219
45%
24.7%
11.5%
0.00
0.00
-1
0%
0.0%
-21.4%
Not-functional
0.5%
0.5%
1.9%
3.6%
1.9%
2.8%
3.4%
Other
0.00
0.62
3
-41
-8%
0.00
0.19
-3
-4
46%
0.00
3.36
2
23
9%
0.23
0.76
-2
-3
68%
6.4%
-14.6%
Percentage
12/31/03
12/31/04
3/31/05
6/30/05
3/31/05
6/30/05
Porast
23%
28.26
0.00
-0
3
-18%
382
34,072,439
36,909,797
554
600
405
435
53
31%
Corporate
15.63
1.97
-0
12
-3%
22,878,986
24,543,011
372
399
252
262
262
238%
Other
3.11
0.96
1
-0
106%
523,939
455,870
9
7
6
6
6
-132%
Retail
11.87
1.28
-0
-2
18%
10,250,221
11,761,017
167
191
126
151
151
185%
Not-functional
-0.03
1.15
-0
0
-2%
6,865,903
7,058,710
112
115
108
111
111
-1874%
Provision
-2.31
1.20
-0
0
146%
-6,446,610
-6,908,811
-105
-112
-88
-94
-94
804%
-0
0
0%
1021
84,232,901
90,036,904
1369
1463
1084
1135
115
38%
Sheet1
0
0
0
0
0
0
&A
12.2000.
12.2001.
12.2002.
Cash and cash equivalents
27725
30,642
32,070
1.05
37,112
1.16
48,076
1.30
50,789
1.06
53,342
1.11
56,083
1.10
74%
56,543
18%
57,123
65,691
75,545
Corporate
23,511
23,445
1.00
26,123
1.11
32,635
1.25
34,510
1.06
35,745
1.10
36,955
1.07
52%
37,890
16%
0.40
38,697
44,502
51,177
Other
1,840
1,140
0.62
213
0.19
716
3.36
617
0.86
620
0.87
547
0.89
-66%
658
-8%
29%
821
944
1,086
Retail
3,561
5,231
1.47
8,725
1.67
14,290
1.64
15,486
1.08
17,551
1.23
18,974
1.23
393%
18,605
30%
53,917.19
17,267
19,857
22,835
Not-functional
9,397
8,953
0.95
10,126
1.13
9,727
0.96
9,728
1.00
9,121
0.94
9,397
0.97
-3%
9,668
-1%
33%
11,274
12,965
14,910
Provision
-7,667
-6,699
0.87
-8075
1.21
-9292
1.15
(9,552)
1.03
(9,696)
1.04
(9,790)
1.02
26%
(10,277)
11%
28,912.00
(10,936)
(12,577)
(14,463)
12.2000.
12.2001.
12.2002.
2786
3,408
5,146
1.51
6,570
1.28
8,436
1.28
9,131
1.08
10,118
1.20
10,811
1.18
197%
10,725
27%
- 0
- 0
- 0
Corporate
3,104
4,065
1.31
5,514
1.36
6,693
1.21
7,390
1.10
8,431
1.26
9,123
1.23
172%
8,937
34%
9,127
10,680
12,794
Other
0
191
0.00
0
0.00
150
0.00
125
0.83
80
0.53
35
0.28
0%
85
-43%
106
122
140
Retail
756
1,486
1.97
1,705
1.15
2,245
1.32
2,470
1.10
2,492
1.11
2,557
1.04
230%
2,642
18%
2,590
3,177
3,882
Not-functional
47
45
0.96
192
4.27
353
1.84
189
0.54
253
0.72
320
1.69
438%
268
-24%
- 0
- 0
- 0
Provision
-499
-641
1.28
-841
1.31
-1005
1.20
-1043
1.04
-1138
1.13
-1224
1.17
128%
-1206.28
20%
- 0
- 0
- 0
10.0%
11.1%
16.0%
17.7%
17.5%
18.0%
19.0%
19.3%
19.0%
Corporate
13.2%
17.3%
21.1%
20.5%
21.4%
23.6%
24.7%
23.6%
23.6%
24.0%
25.0%
Other
0.0%
16.8%
0.0%
20.9%
20.3%
12.9%
6.4%
12.9%
12.9%
12.9%
12.9%
Retail
21.2%
28.4%
19.5%
15.7%
15.9%
14.2%
13.5%
14.2%
15.0%
16.0%
17.0%
Not-functional
0.5%
0.5%
1.9%
3.6%
1.9%
2.8%
3.4%
2.8%
Provision
6.5%
9.6%
10.4%
10.8%
10.9%
11.7%
12.5%
11.7%
25%
23%
22%
17%
16%
14%
Deposites from customers
Plasmani
12.2002.
12.2002.
12.2003.
12.2003.
12.2004.
12.2004.
03.2005.
03.2005.
06.2005.
06.2005.
0.8824398141
1.1634300126
1.1251113042
1.2904834164
1.1250059595
1.3840080632
1.0590735856
1.0629323947
1.1205503157
1.2232066998
1.0466027022
1.5099765258
1.1572185843
1.2767197824
1.2954300496
1.2840182648
1.0564388884
1.0823850166
1.1095420792
1.1993835941
31_03_2005 aktiva
0.8272615578
1.2121233054
1.1723371516
1.0584675149
1.1363360678
Deposites from customers
6,079
6.5%
5,625
5.4%
0.93
4,847
4.4%
0.86
5,100
4.3%
1.05
0.91
5,417
4.3%
1.06
6,487
4.9%
1.27
252
2.7%
432
3.6%
1.71
508
132.1%
0.00
0
921
4.1%
7.7%
10.0%
14.2%
5
0.1%
5
0.1%
1.00
7
0.1%
1.40
4
0.1%
0.57
0.80
5
0.1%
1.35
8
0.1%
2.09
0
0.0%
0
0.0%
- 0
0.0%
- 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1,968
2.1%
3,975
3.8%
2.02
3,977
3.6%
1.00
4,465
3.8%
1.12
1.12
5,909
4.7%
1.32
6,004
4.5%
1.34
68
0.7%
300
2.5%
4.41
400
340.0%
0.01
395
3.5%
7.5%
9.0%
6.6%
674
78.0%
817
82.1%
1.21
795
44.3%
0.97
958
57.9%
1.21
1.17
961
46.2%
1.00
1,022
46.2%
1.07
45
100.0%
221
99.5%
4.91
430
99.5%
0.02
503
6.7%
27.1%
44.9%
49.2%
1,559
4.6%
3,383
9.1%
2.17
3,430
9.1%
1.01
3,824
9.5%
1.11
1.13
5,075
12.1%
1.33
5,173
11.4%
1.35
14
0.5%
274
7.6%
19.57
427
1651.3%
0.07
588
0.9%
8.1%
11.2%
11.4%
1,623
4.8%
1,362
3.7%
0.84
1,069
2.8%
0.78
382
0.9%
0.36
0.28
425
1.0%
1.11
389
0.9%
1.02
13
0.4%
152
4.2%
11.69
- 0
986.5%
0.08
30
0.8%
11.2%
0.0%
7.7%
294
0.9%
339
0.9%
1.15
222
0.6%
0.65
35
0.1%
0.16
0.10
42
0.1%
1.20
148
0.3%
4.24
214
7.0%
184
5.1%
0.86
9
72.5%
0.00
9
72.8%
54.3%
25.7%
6.1%
0
0.0%
46
0.1%
- 0
0
0.0%
- 0
0
0.0%
- 0
- 0
0
0.0%
- 0
0
0.0%
- 0
0.0%
0.0%
194
0.6%
182
0.5%
0.94
179
0.5%
0.98
164
0.4%
0.92
0.90
193
0.5%
1.18
245
0.5%
1.50
43
44
26.2%
17.9%
748
2.2%
722
1.9%
0.97
677
1.8%
0.94
579
1.4%
0.86
0.80
792
1.9%
1.37
804
1.8%
1.39
0.0%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
- 0
0
0.0%
- 0
0
0.0%
- 0
- 0
0
0.0%
- 0
0
0.0%
- 0
(1)
0.0%
0.0%
207
2.7%
195
2.7%
0.94
201
2.8%
1.03
250
3.6%
1.24
1.28
255
3.8%
1.02
214
3.1%
0.85
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
1,237
16.0%
1,233
16.8%
1.00
1,246
17.4%
1.01
1,136
16.5%
0.91
0.92
1,098
16.2%
0.97
1,390
20.2%
1.22
52
88.1%
59
100.0%
1.13
59
1.9%
0.02
- 0
104
4.2%
4.8%
596.5%
7.5%
0
0.0%
38
0.5%
- 0
-4
-0.1%
(0.11)
0
0.0%
- 0
- 0
-1
-0.0%
- 0
0
0.0%
- 0
0.0%
0
0.0%
- 0
0.0%
- 0
- 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6,290
81.3%
5,889
80.1%
0.94
5,703
79.8%
0.97
5,502
79.9%
0.96
0.93
5,430
80.1%
0.99
5,277
76.7%
0.96
0.0%
0
0.0%
- 0
0.0%
- 0
- 0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
921
14.8%
668
10.4%
0.73
657
10.2%
0.98
720
11.0%
1.10
1.08
718
11.1%
1.00
550
8.5%
0.76
6
1.2%
0
0.0%
- 0
30
0.0%
- 0
30
0.7%
0.0%
0.0%
5.5%
6,079
6.52%
5,625
5.36%
93
4,847
4.44%
86
5,100
4.32%
105
105
5,417
4.34%
106
6,487
4.91%
120
252
2.75%
432
3.63%
171
508
1.44%
40
0
921
0
4.15%
7.68%
67.65%
14.20%
1,968
2.11%
3,975
3.79%
202
3,977
3.64%
100
4,465
3.78%
112
112
5,909
4.73%
132
6,004
4.54%
102
68
0.74%
300
2.52%
441
400
3.71%
147
0
395
0
3.46%
7.55%
66.48%
6.58%
583
19.9%
272
12.4%
0.47
243
14.0%
0.89
217
14.1%
0.89
0.80
208
12.1%
0.96
227
5
2.3%
10
5.1%
2.00
0.86%
3.68%
41.37%
269
9.2%
287
13.1%
1.07
344
19.8%
1.20
456
29.6%
1.33
1.59
535
31.2%
1.17
485
1
0.5%
8
4.1%
8.00
0.37%
2.79%
31.36%
116
4.0%
123
5.6%
1.06
118
6.8%
0.96
127
8.3%
1.08
1.03
131
7.6%
1.03
133
0.0%
0
0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
12
0.4%
10
0.5%
0.83
3
0.2%
0.30
3
0.2%
1.00
0.30
65
3.8%
21.51
- 0
0.0%
0
0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
558
3.1%
535
2.2%
0.96
670
2.5%
1.25
702
2.0%
1.05
1.31
703
1.8%
1.00
702
6
0.4%
7
0.3%
1.17
1.08%
1.31%
11.66%
322
1.8%
1,481
6.2%
4.60
2,081
7.7%
1.41
4,089
11.7%
1.96
2.76
4,528
11.4%
1.11
5,131
0
0.0%
64
2.4%
0.00%
4.32%
38.51%
429
2.4%
181
0.8%
0.42
320
1.2%
1.77
318
0.9%
0.99
1.76
305
0.8%
0.96
297
381
23.1%
13
0.5%
0.03
88.81%
7.18%
64.00%
2,917
3.1%
1,871
1.8%
0.64
1,364
1.2%
0.73
845
0.7%
0.62
0.45
1,560
1.2%
1.85
645
689
7.5%
903
7.6%
1.31
23.62%
48.26%
425.13%
958
32.8%
987
52.8%
1.03
820
60.1%
0.83
271
32.1%
0.33
0.27
332
21.3%
1.23
340
183
26.6%
132
14.6%
0.72
19.10%
13.37%
27.71%
179
7.8%
171
5.5%
0.96
250
14.7%
1.46
253
6.5%
1.01
1.48
285
9.0%
1.13
394
36
11.5%
42
11.8%
1.17
20.11%
24.56%
212.25%
3,482
3.7%
3,405
3.2%
0.98
3,054
2.8%
0.90
3,402
2.9%
1.11
1.00
2,655
2.1%
0.78
2,796
28
0.3%
41
0.3%
0.80%
1.20%
10.61%
154
4.4%
156
4.6%
1.01
148
4.8%
0.95
99
2.9%
0.67
0.63
48
1.8%
0.48
47
0.0%
0
0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
74
2.1%
112
3.3%
1.51
37
1.2%
0.33
31
0.9%
0.84
0.28
28
1.1%
0.90
62
0.0%
0
0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
177
2.4%
132
1.9%
0.75
160
2.2%
1.21
166
1.9%
1.04
1.26
245
2.5%
1.47
262
20
1.0%
41
2.1%
2.05
11.30%
31.06%
109.05%
27
0.4%
69
1.0%
2.56
592
8.2%
8.58
538
6.1%
0.91
7.80
639
6.7%
1.19
794
0.00%
0.00%
0.00%
238
1.2%
423
2.1%
1.78
159
0.8%
0.38
148
0.7%
0.93
0.35
284
1.4%
1.92
159
3
3.2%
3
1.8%
1.00
1.26%
0.71%
86.29%
Zaguba
-666
-3.5%
-1,518
-7.6%
2.28
-734
-3.6%
0.48
-1,497
-7.5%
2.04
0.99
(1,497)
-7.2%
1.00
(798)
Izvori na porast na bankarskiot sektor vo Makedonija, mil. MKD
BU 30_06_2005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FCA
MKD
MKD
FC
0
0
0
0
0
0
&A
-684
631
202
0
1,631
738
1,133
1,978
280
345
44.37%
170.79%
2,685
2,234
1,424
1,424
2,199
295
247
10.99%
11.06%
-398
-307
-200
-200
-299
-27
-30
6.78%
9.77%
DIVIDENDI
18
41
80
28
4
8
10
0
0
0.00%
0.00%
-62
-49
-31
-31
-42
-8
-8
12.90%
16.33%
-172
-167
-114
-114
-162
-5
-21
2.91%
12.57%
0
0
0
0
0.00%
0.00%
Dobivka/zaguba
-621
396
448
0
1,248
0
0
0
0
0.00%
0.00%
1,420
266
18.73%
972
448
(684)
631
202
0
1,631
738
1,133
1,978
280
345
44.37%
170.79%
1.5%
1.5%
1.7%
1.9%
na
na
na
6.0%
6.9%
8.9%
11.4%
na
na
na
75.0%
76.0%
74.0%
67.3%
na
na
na
137.0%
74.0%
92.0%
54.8%
30.3%
48.1%
41.3%
0.37
58.0%
55.0%
56.0%
41.1%
na
na
na
48.0%
40.0%
43.0%
36.8%
31.4%
27.7%
28.5%
30.0%
33.0%
36.0%
31.9%
na
na
na
2,501
2,781
3,908.00
3,804
na
na
na
(0.14)
0.09
0.10
0.27
na
na
na
- 0
0.36
0.35
0.36
0.53
na
na
na
24.9
20.4
22.8
25.5
na
na
na
0.00
27.6
23.4
25.2
29.0
na
na
na
0.33
0.37
- 0
0.41
- 0
- 0
- 0
12.2001.
12.2002.
12.2003.
12/31/99
12.2004.
3/31/05
6/30/05
na
na
81
59.6
52.91%
59.7%
na
na
45
34.6
27.9
25.96
na
na
0.09
0.38
na
na
na
na
23.1
29.38
na
na
80.9%
54%
37.55
44.55
45.1
52.2
18.6%
16.4%
19.8
19.7
16.7
16.6
22
1.32
1.26
1.10
0.00
1.09
0.39
0.69
1.02
55
43
44
51
57
56
63
** podatokot za 2005 se za 3,6 i 9 meseci soodvetno
Pazarno u~estvo
Page &P
Bruto dobivka
Sporedbeni pokazateli za kvalitetot na kreditnoto portfolio na Tutunska banka AD Skopje
so kreditnoto portfolio na bankite vo Republika Makedonija
MKD milioni
3/31/05
3/31/05
15.10%
7.46%
12.70%
11.22%
24.81%
13.14%
10.69%
1.60%
0
9.91%
7.21%
0
4.41%
5.85%
0
5.50%
1.35%
0
5.19%
0.25%
5.22%
5.68%
7.35%
5.47%
68.06%
100.59%
73.56%
78.61%
61.81%
73.14%
81.01%
47.13%
123.85%
44.73%
54.27%
81.71%
32.50%
32.03%
47.70%
14.33%
22.09%
30.61%
RPA
75,253
9,887
13.14%
57,554
21,387
7,936
86,877
MKD milioni
Bankarski sektor
Tutunska Banka
6,079
6.5%
5,625
5.4%
0.93
252
2.7%
432
3.6%
1.71
4.1%
7.7%
5
5
1.00
0
0
0.0%
0.0%
1,968
2.1%
3,975
3.8%
2.02
68
0.7%
300
2.5%
4.41
3.5%
7.5%
674
817
1.21
45
221
4.91
6.7%
27.1%
1,559
3,383
2.17
14
274
19.57
0.9%
8.1%
1,817
1,590
0.88
13
152
11.69
0.7%
9.6%
1,042
1,061
1.02
214
184
0.86
20.5%
17.3%
207
195
0.94
0
0.0%
0.0%
1,237
1,233
1.00
52
59
1.13
4.2%
4.8%
0
38
- 0
0
0.0%
0.0%
6,290
5,889
0.94
0
0.0%
0.0%
921
668
0.73
6
0
- 0
0.7%
0.0%
583
272
0.47
5
10
2.00
0.9%
3.7%
269
287
1.07
1
8
8.00
0.4%
2.8%
116
123
1.06
0
0.0%
0.0%
12
10
0.83
0
0.0%
0.0%
558
535
0.96
6
7
1.17
1.1%
1.3%
322
1,481
4.60
0
64
0.0%
4.3%
429
181
0.42
381
13
0.03
88.8%
7.2%
2,917
3.1%
1,871
1.8%
0.64
689
7.5%
903
7.6%
1.31
23.6%
48.3%
958
987
1.03
183
132
0.72
19.1%
13.4%
179
171
0.96
36
42
1.17
20.1%
24.6%
3,482
3.7%
3,405
3.2%
0.98
28
0.3%
41
0.3%
0.8%
1.2%
154
156
1.01
0
0.0%
0.0%
74
112
1.51
0
0.0%
0.0%
177
132
0.75
20
41
2.05
11.3%
31.1%
27
69
2.56
0.0%
0.0%
238
423
1.78
3
3
1.00
1.3%
0.7%
Zaguba
-666
-1,518
2.28
3,081,156
3.7%
1,654,451
5.4%
681,652
6.9%
5,417,259
5,417
4.3%
56.9%
30.5%
12.6%
2,657
0.1%
1,770
0.1%
963
0.1%
5,390
5
0.1%
49.3%
32.8%
17.9%
2,382,016
2.8%
2,632,166
8.5%
894,436
9.1%
5,908,618
5,909
4.7%
40.3%
44.5%
15.1%
823,525
91.9%
100,551
12.0%
36,482
10.5%
960,558
961
46.2%
85.7%
10.5%
3.8%
3,676,305
11.5%
1,015,976
11.4%
382,227
30.6%
5,074,508
5,075
12.1%
72.4%
20.0%
7.5%
40,559
0.1%
372,755
4.2%
11,259
0.9%
424,573
425
1.0%
9.6%
87.8%
2.7%
35,745
0.1%
0
0.0%
6,142
0.5%
41,887
42
0.1%
85.3%
0.0%
14.7%
26
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
26
0
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
42,711
0.1%
150,444
1.7%
0
0.0%
193,155
193
0.5%
22.1%
77.9%
0.0%
0
0.0%
788,676
8.8%
3,114
0.2%
791,790
792
1.9%
0.0%
99.6%
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
- 0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
196,630
3.3%
0
0.0%
58,697
17.9%
255,327
255
3.8%
77.0%
0.0%
23.0%
404,696
6.7%
424,617
100.2%
269,009
82.1%
1,098,322
1,098
16.2%
36.8%
38.7%
24.5%
0
0.0%
-645
-0.2%
0
0.0%
(645)
-1
-0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
5,429,675
90.0%
0
0.0%
0
0.0%
5,429,675
5,430
80.1%
100.0%
0.0%
0.0%
311,774
8.3%
123,840
6.8%
281,995
31.3%
717,609
718
11.1%
43.4%
17.3%
39.3%
3,081,156
3.66%
1,654,451
5.36%
681,652
2.21%
5,417
0.02%
2,382,016
2.83%
2,632,166
8.53%
894,436
2.90%
5,909
0.02%
87,203
12.8%
106,430
11.4%
13,891
14.4%
207,524
12.1%
208
42.0%
51.3%
6.7%
272,924
40.0%
262,281
28.0%
0
0.0%
535,205
31.2%
535
51.0%
49.0%
0.0%
27
0.0%
131,128
14.0%
0
0.0%
131,155
7.6%
131
0.0%
100.0%
0.0%
0
0.0%
64,537
6.9%
0
0.0%
64,537
3.8%
65
0.0%
100.0%
0.0%
488,179
1.5%
112,742
1.9%
102,250
7.5%
703,171
1.8%
703
69.4%
16.0%
14.5%
3,480,778
10.8%
1,047,122
17.2%
320
0.0%
4,528,220
11.4%
4,528
76.9%
23.1%
0.0%
241,791
0.7%
55,909
0.9%
7,574
0.6%
305,274
0.8%
305
79.2%
18.3%
2.5%
1,333,949
1.6%
149,333
0.5%
76,234
0.8%
1,559,516
1.2%
1,560
85.5%
9.6%
4.9%
255,879
19.2%
13
0.0%
76,234
100.0%
332,126
21.3%
332
77.0%
0.0%
23.0%
204,288
13.2%
56,093
6.4%
24,524
3.3%
284,905
9.0%
285
71.7%
19.7%
8.6%
961,102
1.1%
1,302,508
4.2%
391,267
4.0%
2,654,877
2.1%
2,655
36.2%
49.1%
14.7%
1,375
0.1%
46,304
3.6%
0
0.0%
47,679
1.8%
48
2.9%
97.1%
0.0%
10,410
1.1%
0
0.0%
17,496
4.5%
27,906
1.1%
28
37.3%
0.0%
62.7%
187,091
3.9%
44,388
1.0%
13,129
2.8%
244,608
2.5%
245
76.5%
18.1%
5.4%
15,036
0.3%
365,200
8.4%
258,846
55.0%
639,082
6.7%
639
2.4%
57.1%
40.5%
50,956
0.6%
191,869
2.5%
41,169
1.1%
283,994
1.4%
284
17.9%
67.6%
14.5%
Zaguba
-72,479
-0.8%
-759,529
-9.8%
-664,576
-17.4%
(1,496,584)
-7.2%
(1,497)
4.8%
50.8%
44.4%
269,693
359,118
109,633
0
738,444
738
280
345
0.00%…