přídavná jména

Download Přídavná jména

Post on 09-Jan-2016

42 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Přídavná jména. Třídění a vzory přídavných jmen. Naděžda Drudíková, ZŠ Rabasova 821, Slaný. Co jsou přídavná jména:. Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů. Jsou to slova ohebná. Mají pád, číslo, rod i vzor – skloňují se. Druhy přídavných jmen. Tvrdá – vzor mladý - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Pdavn jmnaTdn a vzory pdavnch jmenNadda Drudkov, Z Rabasova 821, Slan

 • Co jsou pdavn jmna:Vyjaduj vlastnosti osob, zvat, vc a jev.Jsou to slova ohebn.Maj pd, slo, rod i vzor sklouj se.

 • Druhy pdavnch jmenTvrd vzor mladMkk vzor jarnPivlastovac vzor otcv matin

 • Pdavn jmna tvrdVzor mladMlad mu Mlad enaMlad msto

 • Pdavn jmna mkkVzor jarnJarn lesJarn vnJarn poas

 • Pdavn jmna pivlastovacZle na pd a rod podstatnho jmna:Pili k nm otcovi / matini ptel.Uvtali jsme otcovy / matiny ptele.

 • Pdavn jmna tvrdMaj v koncovkch jednotnho sla vdy Y, pokud nekon jinou samohlskou.Mil ptelPomal hlemBublav potekVesel zpvVesel dvkaMal kotS hodnou maminkouV neznm zemi

 • 1. a 5. pd mnonho sla rodu muskho ivotnhoM vdy I.Mil ptelSnaiv ciToulav psiBl motli

 • Zkus doplnit sprvn i/y:Zajmav _ npad, iv _ sen, lidov _ tanec, starostliv _ ptel, mraziv _ den, bruiv _ medvd, zdrav _ zub, drav _ ptci, tmav _ k, bramboro- v _ salt, tup _ n, okliv _ ptci, vesel _ kosi, zdrav _ chlapci, vytrva- l _ kon, siv _ holubi, tmav _ kabt

 • Perfektn prce!

 • Pdavn jmna mkkMaj ve vech tvarech, ve vech rodech, ve vech pdech vdy I.Tak pdavn jmna utvoen od nzv zvat jsou vdy mkk.

 • Pdavn jmna podle vzoru jarnVel l, koroptv mld, sysl nora, lesn potok, koz mlko, pav pero, ryb ploutev, jarn den, ryz kov, ciz pes, chlb se velm medem, klobouk bez pavch per, o motlm letu, pata v apch hnzdech, ps vyt, lv ev

 • Zkus doplnit sprvn i/y:Paprov _ pytel, kos _ zpv, na jab- loov _ ch vtvch, bez pav _ ch per, znm _ lid, draz _ rodie, v rozleh- l _ ch lesch, mil _ ptel, hovz _ lj, motl _ let, liv _ npoj, mnoho zajmav _ ch mst, vesel _ chlapci, kodliv _ brouci, pod thl _ mi topoly

 • Vborn prce!

 • Pdavn jmna pivlastovacotcv / matin ptelotcv / matin slibotcova / matina sestraotcovo / matino slovo

  otcovi / matini ptelotcovy / matiny slibyotcovy / matiny sestryotcova / matina slova

 • Pozor na podstatn jmno rodu muskho ivotnho!1.pd Kdo, co? Otcovi psi.2.pd bez Koho, eho? Otcovch ps.3.pd Komu, emu? Otcovm psm.4.pd Koho, co? Otcovy psy.5.pd volme Otcovi psi!6.pd o Kom, em? O otcovch psech.7.pd s Km, m? Otcovmi psy.

 • A se vzorem matin:1.pd Kdo, co? Matini psi.2.pd bez Koho, eho? Matinch ps.3.pd Komu, emu? Matinm psm.4.pd Koho, co? Matiny psy.5.pd volme Matini psi!6.pd o Kom, em? O matinch psech.7.pd s Km, m? Matinmi psy.

 • Zkus doplnit i/y/a:Tatnkov _ brati, Petin _ sourozenci, sousedin _ kohouti, pro bratrov _ ptele, pro sestin _ krlky, Martino-v _ vkresy, pekaov _ rohlky, tetin _ pkazy, Honzov _ boty, sousedov _ slepice, otcov _ slova, tpnkov _ housata, princeznin _ zrcadla, Erbenov _ pohdkyiiiyyyyyyyaaay

 • Naprosto dokonal!