81.1 přídavná jména mĚkkÁ

Download 81.1 Přídavná jména  MĚKKÁ

Post on 31-Dec-2015

56 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura. TVRDÁ (vzor mladý ) v 1.p.č.j. mají tyto koncovky: - v rodě mužském - ý (mlad ý ) - v rodě ženském - á (mlad á ) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Snmek 1

81.1 Pdavn jmna MKK

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Autor: Mgr. Blanka Prov

Rozliujeme pdavn jmna TVRD, MKK a PIVLASTOVAC.

TVRD (vzor mlad) v 1.p..j. maj tyto koncovky:

- v rod muskm - (mlad)- v rod enskm - (mlad)- v rod stednm - (mlad) MKK ( vzor jarn)

v 1.p..j. u vech t rod maj koncovku

mkk ( jarn)

PIVLASTOVAC (vzory otcv a matin) v 1.p..j. maj tyto ppony :

-v (otcv) -in (matin) -ova (otcova) -ina (matina) -ovo (otcovo) - ino (matino)Vte, kdo zpsobuje angnu, chipku, nebo netovice?

1Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace81.2 Co u vme? Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Bezpen poznm v textu pdavn jmno a vm, e pat mezi ohebn slovn druhy.Vm, e pdavn jmna - vyjaduj vlastnosti podstatnch jmen. - odpovdaj na otzky Jak? Kter? ?.

Kot si hraje v bot.Jak kot?V jak bot?Mal kot si hraje ve star bot. kot?Ve kter bot?

2Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

81.3 Jak si ekneme nov termny a nzvy?

slo jednotnslo mnon

3Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

Pamatuj!! Pro pdavn jmna mkk je vzor jarn. Podle nho se sklouj pdavn jmna mkk zakonen v 1.p..j. ve vech rodech koncovkou mkk .

V koncovkch pdavnch jmen mkkch se pe mkk - ( nap. ciz ena).

V 7.p..mn. maj tvary vech rod pdavnch jmen mkkch koncovku mi. (nap. apmi hnzdy, jarnmi kvtinami, honicmi psy, )81.4 Co si ekneme novho?Tvar pdavnho jmna se d tvarem podstatnho jmna, k nmu nle.Shoduje se s nm v rod, ppadn ivotnosti, sle a pd.Mme-li urit rod, slo a pd, urujeme je podle podstatnho jmna, ke ktermu nle.

4Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

81.5 Procvien a pklady1. Z danch slov odvozuj pdavn jmna rodu muskho, enskho a stednho. Sleduj koncovky. Nap. jelen: jelen jelen - jelen elva, krokodl, pes, jestb, my, ba, holub, ryba, koza, velryba, sysel, koka2. Dopluj koncovky pdavnch jmen a ovuj si, zda jsou mkk. Pepi dan cvien v 1.p..mn. a 7.p..j. . ryz- kov, vel- l, pav- pero, koroptv- mld, sysl- nora, ps- tkot, jestb- let, kos- zpv, jarn- den, lv- stopy, ciz- pes, motl- kdla, koz- mlko, ab- kukn 3. Rozdl pdavn jmna do dvou sloupek - na tvrd a mkk: znm- tenista, bl hus- pe, drav- orel, ryz- zlato, motl- kdla, rozkvetl- pkov- ke, vesel- dvata, borov- les, rychl- posel, ochoen- zvata, vel- med4. Utvo ze slov pdavn jmna a uij je ve vtch. pes, koka, elva, ba, irafa, zebra, slon, delfn, sova, vela, osel, ryba, koza

5Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

81.6 Nco navc pro ikovnVtina pdavnch jmen utvoench od jmen zvat jsou pdavn jmna mkk.Nap. sokol, ab, sov, sob, koroptv, orl, krokodl, iraf,..Vjimku tvo nap.: vepov, volsk, kosk.!!! Dej pozor : Tvome-li pdavn jmna od nzv ivoich, pipojme k slovotvornmu zkladu . V tchto pdavnch jmnech peme jedno n-.

P.: jelen, delfn, klokan, slon, varan, havran, beran,.Tvome-li pd.jmno z podst.jmna zakonenho na n, pidvme pponu n,-n,proto musme napsat dv nn-.

P.: tden tden/n cena cen/n telefon telefon/n kmen kamen/n den - den/n in - in/n

6Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizace

Elektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

81.7 Adjectives

summer dayspring weatherwinter timeautumn countryside

7Elektronick uebnice - Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2, pspvkov organizaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

81.8 Test znalost Kter pdavn jmno je mkk?

a) nov b) kosk c) vepov d) sovSprvn je napsan dek:

a) s jarnmy kvtinamy b) s jarnma kvtinama c) s jarnmi kvtinami d) s jarnmi kvtinamyKter pdavn jmno nen mkk? a) pkn b) li c) ryz d) ciz Najde chybu?

a) havran pe b) jelen srst c) slonn ucho d) klokan skokSprvn odpovdi:dacc

81.9 Pouit zdroje, citaceElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

http://www.horackova.cz/pracezaku/wwwpages1011_5b/pavlikovab/kockavbote.jpg HORKOV,M., STAUDKOV,H., TROBLOV,J. esk jazyk pro pt ronk. 3. vyd. Ve: Alter, 2012. ISBN 978-80-7245-129-6Obrzky z databze KlipartElektronick uebnice - I. stupe Zkladn kola Dn VI, Na Strni 879/2 pspvkov organizace esk jazyk a literatura

81.10 AnotaceAutorMgr. Blanka ProvObdob07 12/2012Ronk5. ronkKlov slovaPdavn jmna mkkAnotacePrezentace popisujc skloovn pdavnch jmen mkkch.