prezentare achizitii privati (1120 2013)

Download Prezentare Achizitii Privati (1120 2013)

Post on 15-Sep-2015

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentare Achizitii Privati (1120 2013)

TRANSCRIPT

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Procedura simplificata aplicata beneficiarilor privati (POS CCE)

  Domeniu de aplicare:

  Dac valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, nu depete pragurile valorice prevzute de art.19 din O.U.G nr.34/2006 pentru fiecare achiziie, beneficiarul achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri.

  Dac valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, depete pragurile valorice prevzute de art.19 din O.U.G nr.34/2006 atunci beneficiarii privai vor aplica procedura simplificata,respectiv:

  a) In cazul contractelor de furnizare beneficiarii privai aplica procedura simplificata fr s existe o limit valoric superioar de la care s se aplice dispoziiile O.U.G nr.34/2006.

  b) In cazul contractelor de servicii si lucrri beneficiarii privai aplica procedura simplificata daca nu ndeplinesc cumulativ condiiile de la art. 9 lit. c i c1 din actul normativ citat mai sus.

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Principii

  Principiul transparentei

  Presupune aducerea la cunostinta publicului a informatiilor referitoare la aplicarea

  procedurii simplificate

  Principiul economicitatii

  Principiul economicitii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoarea acestor rezultate.

  Principiul eficientei

  Respectarea principiului eficienei presupune asigurarea unui raport optim ntre rezultatul obinut (calitate) i resursele financiare alocate.

  Principiul eficacitatii

  Principiul eficacitii vizeaz gradul de ndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificat, n sensul obinerii rezultatelor scontate.

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Achizitia directa

  Praguri:

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Procedura simplificata

  Etapa I Elaborarea specificatiilor tehnice si verificare valoarei estimate

  a)Elaborarea cerintelor tehnice ce descriu obiectul achizitiei

  -elaborarea cerintelor tehnice se face in coformitate cu prevederile contractului de

  finantare

  a)Verificarea valorii estimate

  -Valoarea estimata se poate rectifica, suplimentarea fiind suportata de catre

  beneficiar (neeligibil) sau din bugetul contractului de finantare conditionat de

  aprobarea AM (eligibil).

  Praguri:

  Furnizare: 30.000 Procedura simplificata

  Servicii: 30.000 Procedura simplificata < 200.000 OUG 34/2006

  Lucrari: 30.000 Procedura simplificata < 5.000.000 OUG 34/2006

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Procedura simplificata

  Etapa II Prospectarea pietei

  a)Publicarea unui anunt

  -publicarea se face gratuit pe www.fonduri-ue.ro sectiunea achizitii privati impreuna cu specificatiile tehnice

  ! Publicarea anuntului pe site este OBLIGATORIE. Nepublicarea atrage dupa sine

  o corectie de 25% din valoarea eligibila a contractului.

  Daca intervin clarificari/modificari referitoare la informatiile initiale se bifeaza campul

  care anunta operatorii economici in anunt.

  In termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului se completeaza

  anuntul pe www.fonduri-ue.ro cu informatii despre castigator.

  ! Necompletarea anuntului cu informatiile despre castigator atrage dupa sine o

  corectie de 5%.

  Transmiterea de invitatii de participare este optionala.

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Procedura simplificata

  Data limita de depunere a ofertelor fata de publicarea anuntului este de:

  Minim 6 zile calendaristice pentru contractele de furnizare

  Minim 10 zile calendaristice pentru contractele de servicii/lucrari

  ! Data publicarii si data limita de depunere a ofertelor nu se iau in

  considerare

  b) Analiza ofertelor

  c) Elaborarea notei justificative de atribuire

  - se prezinta avantajele tehnice si financiare care motiveaza alegerea in raport cu

  celelalte oferte primite (comensurabile si verificabile)

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Procedura simplificata Etapa III Semnarea contractului de achizitie

  Oferta si specificatiile tehnice vor fi parte integranta din contract, sub forma de anexe

  Modificarea specificatiilor tehnice si/sau a ofertei castigatoare este interzisa.

  Ajustarea pretului este posibila in conditiile in care este precizata in anunt cat si in contractul incheiat mentionand modul concret (comensurabil si verificabil)

  de ajustare a pretului.

  In cazul in care posibilitatea ajustarii pretului nu este mentionata, aceasta se poate realiza doar in conditiile de imprevizibilitate mentionate in Ordinul

  1120/2013.

  !!! In orice situatie, pretul contractului nu poate fi ajustat decat in masura strict necesara pentru

  acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului si neducand la

  diminuarea avantajelor mentionate in nota justificativa de atribuire.

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Procedura simplificata

  Etapa IV Implementarea contractului de achizitie

  Respectarea clauzelor contractuale de achizitie

  Modificarea contractului este posibila doar prin acte aditionale, acestea din urma fiind semnate in perioada activa a contractului

  Orice modificare care prelungete durata de execuie a contractului trebuie fcut astfel nct implementarea s fie realizat naintea expirrii contractului de finanare n cauz, iar plile s fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanare.

  !!! Orice modificare contractuala nu trebuie sa afecteze avantajele

  mentionate in nota justificativa de atribuire.

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Procedura simplificata Dosarul achizitiei

  *Sursa: Ordin MFE nr. 1120/2013

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Documente suport pentru cererea de rambursare

  1. Nota justificativa privind determinarea valorii estimate actualizata

  2. Dovada anuntului

  3. Nota justificativa de atribuire

  4. Contractul de achizitie

  5. Actele aditionale (daca este cazul)

  6. Declaratii pe proprie raspundere din care rezulta ca nu a incalcat

  prevederile referitoare la conflictul de interese

  7. CD cu documentele scanate (format PDF) care alcatuiesc dosarul

  achizitiei, inclusiv documentele care dovedesc indeplinirea obligatiilor

  contractuale (ex: procese verbale de receptie servicii si lucrari,

  livrabile, procese verbale de predare primire etc.)

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Flow chart achizitie simplificata

 • AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD - VEST Organism Intermediar

  Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Investiii pentru viitorul dumneavoastr

  www.poscce.nord-vest.ro

  Intrarea in posesia contului de acces www.fonduri-ue.ro

  Adresa web pentru accesare sectiune Achizitii Beneficiari privati: https://www.fonduri-ue.ro/autentificare

  Pasi de urmat:

  1. Consultare Lista persoanelor de contact din Autoritatile de Management/ Organismele Intermediare in vederea solicitarii parolei de acces la aplicatia web

  (responsabil OI POS CCE NV Cristian Otgon e-mail: cristian.otgon@nord-vest.ro);

  2. Solicitarea formularului MODEL_ Solicitare de emitere a parolei de acces.doc (la adresa de e-mail a persoanei de contact la nivel de OI sau descarcarea de pe site-ul OI, Sectiunea Informatii pentru Beneficiari);

  3. Completarea formularului mentionat la pct. 2 si transmiterea la OI, in atentia persoanei de contact;

  Solicitarea va purta numar de inregistrare la Beneficiar, va fi completata si semnata de reprezentantul

  legal conform contractului de finantare sau de Imputernicit/Delegat in ba