Pouke Iz Života Hazreti Fatime i Muhammeda,a.s

Download Pouke Iz Života Hazreti Fatime i Muhammeda,a.s

Post on 18-Jan-2016

224 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lanak o dijelovima ivota Muhammeda, a.s. i njegove kerke hazreti Fatime, s akcentom na djetinjstvo hazreti Fatime

TRANSCRIPT

<p>Zajednika iskuenja hazreti Fatime i Muhammeda, a.s.</p> <p>etiri su najbolje ene na ovome svijetu: hazreti Merjema, majka Isa, a.s., Asja, ena Faraona, Hatida, majka svih vjernika i Fatima, ki Muhammeda., rekao je Poslanik, a.s. Hazreti Fatima bila je peto dijete h. Hatide i Muhammeda, a.s. Roena je u vrijeme kada se njezin otac poeo povlaiti u planine Mekke, razmiljajui o nepravdi i krivim vjerovanjima svoga naroda, dakle u Poslanikovim, a.s., etrdesetim godinama. Allah, d.., alje mu Fatimu kao radost u tekim i kobnim trenutcima koji e da zadese Allahovog Poslanika, a.s., i njegovu porodicu.Kada je imala pet godina, od svoje majke hazreti Hatide ula je da joj je otac Boiji poslanik. Iako pretpostavljamo da mala Fatima nije znala ni ta to znai, ipak je to ojaalo njezinu vezu sa ocem, pa je postala jedna od prvih osoba koje su islam poele da ispoljavaju javno. U periodu djetinjstva, kada je napad na Muhammeda, a.s., i prve muslimane bio najtei i najbolniji, mala Fatima je dva puta dokazala na ijoj je strani i pokazala ljubav prema voljenom ocu.Jedne prilike, dok je Muhammed, a.s., klanjao pred Kabom, Utba, Ukba, Ebu Dehl i ejba bacie neist na njega i poee se smijati. Na to desetogodinja djevojica skoi, skinu neist s oca i svojim malehnim i fiziki slabanim tijelom stade pred njih oekujui daljnji napad. Sva etvorica se posramie i uutie. Ve tada bila je spremna ivot poloiti u odbranu dostojanstva svoga babe, kojega je voljela najvie na cijelom svijetu. Veina djece njezinih godina bi se uplaila i u plau pobjegla, ali ona je ve tada bila zrela. Znala je da mu mora pomoi. Kakvu ast je imala, biti ker posljednjeg Boijeg poslanika!Druge prilike, nekoliko Kurejija stavie omu oko Poslanikovog, a.s., vrata dok on klanjae pred Kabom, u nastojanju da ga udave. Tada hazreti Fatima pozva upomo koliko je glasno mogla i dozva Ebu Bekra Es-Sidika. Uspio je osloboditi Poslanika, a.s., s tim da je i on sam bio pretuen. Ponovo je mala Fatima uspjela pomoi voljenoga oca, s tim da su oiljci zbog pretpljene boli Poslanikove, a.s., na njoj zauvijek ostavili traga. A kako i ne bi kad je cijelo svoje djetinjstvo provela u jednom nesigurnom, neprijateljskom okruenju, gdje niko od Mekkelija nije oklijevao da napadne, osramoti i uini tetu Muhammedu, a.s., i njegovoj porodici. Veina nae Bonjake djeice koju je rat zatekao u tim djeijim, mladim godinama, do kraja ivota pamtit e bol svog tekog djetinjstva. Ba kao i hazreti Fatima, nosit e oiljke tekog ivota, ispunjenog glau, neimatinom, nesigurnou u svome domu ili van njega. Zasigurno nas nema to iznenaditi ukoliko ta djeica koja su sada odrasli ljudi, imaju negativan stav prema ivotu i svima onima koji im i danas priznaju svoje nepriajteljstvo. Bolno djetinjstvo donosi bolan ivot, zato je potrebna velika snaga i hrabrost da se bol pretvori u ikuenje koje nas je ojaalo.Sam Poslanik, a.s., mnogo ju je volio, to svjedoi sljedea predaja:Ko god izazove radost Fatime, Allah e njemu izazvati radost, a ko je naljuti, naljutio je i Allaha. Fatima je dio mene. ta god nju veseli, veseli i mene, a ta god Fatimu ljuti, ljuti i mene. Bila je njegova radost i sjaj u oku. Sigurno je ovih nekoliko trenutaka u kojima je Fatima pokazala svoju hrabrost bilo kljuno da Muhammedu, a.s, bude najvoljenije bie na svijetu. Hatida mu je dala sve u trenutku Objave, Fatima ga je spasila i uvala njegovu ast u najteih 13 godina provedenih u Mekki. Dvije hrabre ene, dva dragulja u Poslanikovim oima!Primjer u kojem Boiji poslanik upozorava muslimane na vanost potovanja Allahovog zakona, a u kojem spominju vanost svoje Fatime, jeste sluaj kada je jedna ena iz ugledne porodice plemena Kurej, po imenu Fatima poinila krau. Kada je Boiji poslanik naredio da se nad njom provede Boiji propis, pripadnici plemena Benu Mahzum mnogo su se naljutili i nastojali su na svaki nain da sprijee izvrenje Boijeg zakona. Tako su zamolili Usamu ibn Zejda, koji je bio blizak Boijem Poslaniku, da s njim razgovara o ovome i da ga zamoli da joj oprosti. Kada je Usama o ovome razgovarao sa Poslanikom, on se jako naljutio i tada je rekao: Da li ini zagovor u vezi s jednim od propisa Boijih?Zatim je ustao i odrao govor u kojem je, izmeu ostalog, rekao: O ljudi! Ono zbog ega su narodi prije vas stradali je to da kada bi neki od njihovih uglednika poinio krau, njega ne bi kanjavali, ali ako bi neko od slabih, nemonih i nepoznatih poinio krau ili neko drugo protivzakonito djelo, Boiji zakon bi nad njim provodili! A zatim je jo rekao: Kunem se Bogom, ako bi moja kerka Fatima poinila ovakvo djelo, i nad njom bih takoer izvrio Boiji zakon. Pred zakonom Boijim Fatima Mahzumija jednaka je Fatimi Muhammedovoj. Zaista je Fatima bint Muhammed pred zakonom jednaka je Fatimi Mahzumiji, ali u Poslanikovom, a.s., srcu je zauzimala prvo mjesto. Jer od svih keri i supruga, u ovom primjeru spomenuo je ba Fatimu, da bi ashabima pokazao ozbiljnost situacije, obzirom da su svi znali koliko je Fatima vana Muhammedu, a.s.Hazreti Fatimi dat je nadimak Zehra, to znai sjajna. Kao da je njeno lice, kako se prenosi, zrailo svjetlom. Prenosi se da kada bi stala na namaz, mihrab (mjesto gdje stoji imam koji predvodi zajedniki namaz) bi sav bio osvijetljen. Ovo je jedna od poasti direktno darovanih Fatimi od strane Uzvienog Allaha, d.., kako bi se jo na dunjaluku odredio njezin visoki stepen na nebesima.</p> <p>Hazreti Fatima udala se za hazreti Aliju, kojega je Muhammed, a.s., nazvao kapijom grada znanja, s tim da je on sam grad znanja. Sa hazreti Alijom, hazreti Fatima dobila je dva predivna sina, hazreti Hasana i hazreti Husejina. </p> <p>Hazreti Fatima je umrla u 29 godini ivota, 6 mjeseci nakon preseljenja Muhammeda, a.s., duboko alei za prekinutim ivotom njezinog oca kojega je voljela najvie na svijetu. Najtee momente poslanstva provela je s njim u Mekki, pod istim krovom, dijelei radost i tugu. Njezino srce predalo se u potpunosti njegovoj dobroti, hrabrosti i snazi zbog silne pretpljene boli. Zajednike nevolje zaista priblie ljudska srca, sveu ih eljeznim okovima do Sudnjeg dana. Razlog vie tomu bio je to su druge kerke Muhammeda, a.s., ve bile udate, imale su svoje porodice o kojima su se brinule, dok se Fatima brinula o sigurnosti svoga oca. Neka nam Fatima bude pouka u tekim momentima koji su izvjesnost svaijeg ivota, a iskuenja njezinog oca koja je dijelila s njim, potvrda da i najbolji ljudi ikada stvoreni nisu spaeni iskuenja, emocionalne boli, neimatine i gladi. Nismo samo mi u nevolji, i nismo mi nita Bogu skrivili pa nas prati loa srea. Muhammed, a.s., je od svoga roenja, pa sve do smrti prolazio kroz najtee nesree i boli, a ipak imao cilj koji je postigao, zadrao samopouzdanje i hrabrost, ustajao i nakon najteih momenata i iao u bitke, a sve to zahvaljujui svojoj vjeri u Uzvienog Allaha, d.., u kojem je imao najveu utjehu i nadu. </p> <p>ejla Muji Kevri</p>