pohybov© hry

Download Pohybov© hry

Post on 02-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pohybové hry. Kdo si hraje, nezlobí. Definice hry. Pohybová hry je cílená, záměrná, výchovně zaměřená a uvědoměle organizovaná činnost v prostoru a čase. (Mazal, F.). Historie hry. Starověk – Čína, Indie, Řecko, Řím Rozkvět her, hry součástí života, braný charakter, Středověk - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Pohybov hry

Pohybov hryKdo si hraje, nezlobDefinice hryPohybov hry je clen, zmrn, vchovn zamen a uvdomle organizovan innost v prostoru a ase. (Mazal, F.)

Historie hryStarovk na, Indie, ecko, mRozkvt her, hry soust ivota, bran charakter,Stedovkpadek tlesn kultury jako takovHra se diferencuje podle postaven (crkev, lechta, manstvo, chudina)Hry mezi chudinou a prostm lidem, asto velmi brutln.

Historie hryRenesance obroda hry jako takovJan Amos Komensk, J. J. Rousseau, Spiess, Link, Ostrovn systm (Anglie) vznikaj nov hry, formuj se pravidla.Novovk hraNov vznikl pravidla her se po celm svt.Hra se stv sportovnm fenomnem, soust kadodennho ivotaSystematika herSpoleenskTlovchovnZkladn (smyslov, pamov, zrunosti)PohybovSportovn (brankov, odrec, plkovac)

Mal hry (pirozen pohyb. aktivity)Velk hry (standardn hry, sportovn, soute)Netradin hry

Klasifikace PHHry nmtov (na nco, na nkoho)Hry konstruktivnPohybov hryS nestlm pohybem (ast zmny situac, volnost hernho jednn)Se stlm pohybem (kolov hry, tafetov hry)

(Zdenk, 1964)

Klasifikace PHDle vlivu na organismusHry na rozcvienHry na rozvoj pohybovch schopnostHry na uklidnn

Dle prostedV ternuNa hitiV tlocvinVe vodZimn hry

Klasifikace PHDle rozvoje pohybovch schopnostPH na rozvoj koordinace a obratnostiPH rychlostnho charakteruPH rozvjejc silov schopnostiPH na rozvoj vytrvalosti

Vkov zvltnosti v PHMlad koln vk (7 10 let)Stedn koln vk (11 14 let)Star koln vk (15 18 let)Dospl (18+)

(tlesn, duevn a pohybov rozvoj)(akcelerace, retardace)

Vkov zvltnosti v PHMlad koln vkSDT, krtkodob koncentrace, shodn rozvoj u dvat a chlapc (stejn vkonnost), zlat vk motorikyMetodick poznmkypirozen spontnn cvien, proitkovost, rozvoj motorickch schopnost, krtk seky pro pozornost, jednoduch pravidla, multischopnostn a multidovednostn.Vkov zvltnosti v PHStedn koln vkTlesn rozvoj chlapci maj vy vkonnost, vnitek nesta vnjku, problmy s koordinacDuevn rozvoj nladovost, nevyrovnanostMetodick poznmkyKompenzace zte, diferenciace pohlav (polov, silov hry), striktn dodrovn pravidel, komplexn rozvoj RSCH, fair play, kolektivn hry s monost zapojen vech jedinc, vkonov rovnocenn drustvaVkov zvltnosti v PHStar koln vkTlesn rozvoj postupn vyrovnvn rozdl IN OUT, nrst sly u chlapc, obezitaDuevn rozvoj emoce asto dominuj nad rozumem, nekompromisn postoje, tendence k radikln striktnm eenm, vzdor, nerespektovn pravidel hryMetodick poznmkyDiferencovan hern formy, rozvoj silovch sch. u mu (pirozen cvien), motivace (obmna), rozbor - koment - nvod, dodrovn pravidel, postupn zen hry jejmi astnky, taktikaUveden hryNzev hryPrbhVtzstvPravidlaRole hr

Realizace hryHern prostorBezpenostVelikostPehlednost (vyznaen, mety)PovrchPomckyHern vybaven (mky, me, tafetov kolky, hadice, stuhy, tye)Zkouka hry

Vbr drustevPoet len v drustvu(zsadnm zpsobem ovlivuje zaten hr)Vbr drustevLosovnRozpotnPostupn vybrnNasazovnOdlien drustevBarva dresBundy trikaDoplky vstroje (epice, erpy, elenky)Vlastn proveden hryZhjenAkustick signl (hop, te, palka, hvizd)Optick (zvednut prst, hozen me)Taktiln (dotykov)Doba trvn hryZvis na Kondin pipravenosti, sti TJ,Rozvoj pohybovch schopnost

Rozvoj PSInt. zatenDoba trvnRychlostnMaximlnDo 3 min.Rychl. - vytrv.Velk a maximln2 4 min.silovStedn3 5 min.ObratnostStedn3 5 min.VytrvalostnNzk3 a vce min.Ukonen hryKdo zvtzilPro doshl vtzstvByla dodrena pravidlaKladn a negativn postehy