poČetak osnovnog Školovanja - os-dtadijanovica...

of 20/20
POČETAK OSNOVNOG ŠKOLOVANJA Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb Edita Bosnar, pedagog-mentor

Post on 05-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • POETAK OSNOVNOG KOLOVANJA

  Osnovna kola Dragutina Tadijanovia Zagreb

  Edita Bosnar, pedagog-mentor

 • polazak u osnovnu kolu = prvi susret djeteta s

  jasnim i nedvosmislenim zahtjevima drutva o

  tome to treba nauiti i postii

  uspjeno ukljuivanje u kolu snano utjee na

  razvijanje pozitivnog stava:

  1. prema uenju

  2. vanosti kolovanja

  3. kao i pozitivne slike o sebi

 • ZRELOST ZA KOLU

  stupanj razvijenosti razliitih fizikih i psihikih

  funkcija koje e djetetu omoguiti uspjeno

  savladavanje propisanog nastavnog programa

  kako se djeca razvijaju fiziki i psihiki

  razliitim tempom, djeca iste kronoloke dobi

  bit e na razliitom stupnju zrelosti

 • SPREMNOST ZA KOLU

  razliiti aspekti djejeg razvoja koji omoguavaju

  zadovoljavanje zahtjeva kole (drutva)

  tjelesna i psihomotorna zrelost

  intelektualna zrelost

  emocionalno - socijalna zrelost

  razvijene navike

  kulturne

  higijenske

  radne

 • TJELESNA ZRELOST

  vana da bi dijete:

  1. podnijelo tjelesne i psihike

  napore

  2. za osjeaj samopouzdanja i

  status meu vrnjacima

  dovoljno razvijena tjelesna

  muskulatura

  normalno funkcioniranje

  osjetilnih organa, organa za

  kretanje....

  visina oko 120 cm -

  teina oko 20 kg

  bez popodnevnog

  spavanja

  spava izmeu 9 i 11

  sati bez buenja

  nou

 • PSIHOMOTORNA ZRELOST

  potrebna je razvijenost sve sloenijih vjetina kao

  preduvjet za itanje i pisanje (bazne vjetine daljnjeg

  kolovanja)

  dovoljna spretnost ruke i prstiju i senzomotorna

  koordinacija

  razvijena gruba motorika ake

  fina motorika u razvoju:

  koristi se karama izrezuje oblike

  olovku dri lagano i bez gra, pie i crta slova

  i brojke precrtavanjem

  uspijeva zavezati cipele

 • vana je jer su osnovni zadaci

  koje e dijete u koli morati

  savladavati preteno

  intelektualne prirode

  podrazumijeva primjerenu

  govornu razvijenost,

  razvijenost opaanja,

  miljenja i pamenja

  funkcije koje e u koli biti

  najzaposlenije

  INTELEKTUALNA ZRELOST

 • hotimina panja 15 - 20 min.

  razvijena glasovna analiza i sinteza

  pamenje tekstova, prianje pria, doivljaja

  pojam vremena

  pojam broja

  boje i njihove nijanse

  izdvajanje zajednikog i

  razliitog

  grupiranje po nekom

  svojstvu

  povezivanje dijelova u

  cjelinu

  jednostavne uzrono-

  posljedine veze

  INTELEKTUALNA ZRELOST

 • EMOCIONALNO - SOCIJALNA ZRELOST

  odnosi se na stjecanje odreene emocionalne

  stabilnosti i kontrole, kao i uspjene suradnje s

  drugom djecom

  olakava djetetu prihvaanje kolskog ivota i

  obveza

  sve vie dokaza o njezinoj vanosti za kolski

  uspjeh i uspjeh u ivotu openito

 • EMOCIONALNO - SOCIJALNA ZRELOST

  emocionalno reagiranje

  prije polaska u kolu

  emocije su esto vidljive,

  intenzivne i burne

  dijete treba prihvatiti

  zahtjeve i objanjenja o

  ogranienjima koja su

  mu postavljena

  postupno razvijati

  socijalne vjetine

  komunikacije, suradnje,

  iskazivanja vlastitih i

  uvaavanja tuih

  potreba, poputanja,

  upoznati svoje, ali i tue

  reakcije i emocije

  tako e uiti stvarati

  prijateljstva, zatiti se

 • Od djeteta se oekuje dua usredotoenost na kolsko uenje i potivanje kolskih pravila.

  Dobra priprema za to jest:

  ukljuivanje djeteta u razliite kune obaveze

  obiteljska pravila i njihovo potivanje

  sudjelovanje u igrama koje zahtijevaju potivanje nekih pravila

  zahtijevanje da dovri zapoeto i ne odustaje ako mu od prve neto ne polazi za rukom

 • TO MOGU UINITI RODITELJI?

  Od poetka razvijajte stav kod

  svog djeteta da je uenje njegov

  najvaniji posao i da je ono za

  njega odgovorno!

 • KAKO DJETETU PREDSTAVLJAMO KOLU?

  PRIJETNJA

  IZVOR STREPNJE

  NETO PREKRASNO

  KOLA KAO....

  gubitak povjerenja djeteta

  strah, nepovjerenje, nepokazivanje dobrih strana djeteta

  prijenos na dijete,

  blokada

  REALNA SLIKA

  mjesto za uenje i druenje, pozitivan stav djeteta

 • s djetetom razgovarati

  pozitivno o koli i uenju

  radovati se zajedno s njim

  to e krenuti u kolu

  priati mu o svom

  kolovanju

  proetati do kole,

  prelistati udbenike

  realna oekivanja

  pokazati mu da vjerujete

  u njega

  pred djetetom pokazivati nervozu oko polaska u

  kolu

  pokazivati sumnju u njegovu spremnost za

  kolu

  preuveliavati obaveze, ali ni ne obeavati samo

  igru i zabavu

  ne usporeivati dijete s braom, sestrama,

  susjedima

  uope ne priati o koli

 • SAVJETI ZA DOBRU SURADNJU S UITELJICOM

  novi lan obitelji partner u odgoju

  iskrenost i otvorenost (informacije o djetetu, obitelji,

  problemima)

  povjerenje u odnosu na uitelja/icu

  obavijesti uiteljica, tj. kole - dobronamjerne

  redovito dolaenje na razgovore i roditeljske sastanke

  usmjerenost na odgoj, a ne iskljuivo ocjene

  usklaeni obiteljski kriteriji s kriterijima u koli

 • Iako e Vae dijete najee priati s oduevljenjemo koli, mogua su i razoaranja i frustracije.

  Sasluajte dijete paljivo i s razumijevanjem.

  Provjerite kod uiteljice to se dogodilo.

  Posavjetujte dijete kako se konstruktivno ponaati.

  Ne odobravajte ni u komsluaju ako je agresivno, svadljivo,neugodno prema drugoj djeci.

  To e rezultirati neomiljenoumeu vrnjacima.

 • upisano 102 uenika

  4 razredna odjela po 25-26 uenika

  74 uenika 1. razreda i 67 uenika 2. razreda u

  produenom boravku - kombinirani odjeli 1. i 2. te 2.

  razreda po 28- 30 uenika

  u k. god. 2017./2018. kola e organizirati PB za 1.

  i 2. razred ovisno o organizacijskim i prostornim

  uvjetima

 • 1. RAZRED NASTAVNI PLAN I PROGRAM

  REDOVNA NASTAVA

  BR. SATI TJEDNO

  Hrvatski jezik 5

  Matematika 4

  Priroda i drutvo 2

  Tjelesna i zdr. kultura

  3

  Likovna kultura 1

  Glazbena kultura 1

  Strani jezik eng. ili njem.

  1

  Sat razrednika 2

  izborni VJ 2 sata

  dodatna 1 sat

  dopunska 1 sat

  izvannastavne aktivnosti:

  recitatorska skupina

  mali folkor

  glazbena radionica

  sportska skupina

  likovna skupina...

  UKUPNO 19 SATI

 • PRVI RODITELJSKI SASTANAK S

  UITELJICAMA (sastanak je namijenjen

  iskljuivo roditeljima ne djeci)

  1. rujna 2016. u 18.00

  UDBENICI BESPLATNI preuzet ete ih na

  sastanku u rujnu

  POPIS potrebnog pribora za 1. razred moi

  ete preuzeti na web-u kole

 • POPIS UENIKA PO RAZREDNIM ODJELIMA bit

  e izvjeen od 26. kolovoza 2016. u predvorju kole

  u Kutku za roditelje

  PRVI KOLSKI DAN 5. rujna 2016. poinje

  priredbom dobrodolice u 11.00 sati

  Svim roditeljima i novim uenicima elimo uspjean poetak kolovanja!