pisa 2015 objavljeni zadaci sa probnog ... zadaci... pisa 2015 objavljeni zadaci sa probnog...

Download PISA 2015 OBJAVLJENI ZADACI SA PROBNOG ... zadaci... PISA 2015 OBJAVLJENI ZADACI SA PROBNOG TESTIRANJA

Post on 13-Feb-2020

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PISA 2015

  OBJAVLJENI ZADACI

  SA PROBNOG TESTIRANJA IZ NAUKE

  Za kvalitet prijevoda zadataka odgovoran je Ispitni centar Crne Gore

  PISA 2015 Contractors

 • NAUKA

  2

  Cjelina CS600 Problem nestajanja pčelinjih zajednica Objavljeni ajtem #1

 • NAUKA

  3

  PITANJE 1/5

  PROBLEM NESTAJANJA PČELINJIH ZAJEDNICA

  K o d o v i – 0 1 9

  Maksimalan broj bodova

  Kod 1: Daje objašnjenje koje obuhvata ili podrazumijeva da u cvijetu ne može da nastati sjeme bez oprašivanja.

   Ako pčele nestanu, cvjetovi se neće oprašiti.

   Pčele oprašuju cvijeće.

   Oprašivanje je neophodno za stvaranje sjemenki.

  Bez bodova

  Kod 0: Ostali odgovori

   Ptice se hrane sjemenkama suncokreta. Ako nema sjemenki suncokreta zbog nestanka pčela, neće više biti ni ptica. [Uloga pčela nije objašnjena.]

  Kod 9: Bez odgovora

 • NAUKA

  4

  Cjelina CS600 Problem nestajanja pčelinjih zajednica Objavljeni ajtem #2

  Od učenika se traži da biraju između tri opcije u svakom padajućem meniju kako bi pokazali njihovo razumijevanje pitanja koje se ispituje u istraživačkom eksperimentu. Te opcije uključuju:

   Nestajanje pčelinjih zajednica

   Koncentracija imidakloprida u hrani

   Imunost pčela na imidakloprid Pitanje 2/5

  Odgovor da su istraživači ispitivali efekat koncentracije imidakloprida u hrani u problemu nestajanja pčelinjih zajednica tačno identifikuje nezavisne i zavisne varijable u ovom eksperimentu.

 • NAUKA

  5

  Cjelina CS600 Problem nestajanja pčelinjih zajednica Objavljeni ajtem #3

  Pitanje 3/5

  Tačan odgovor je prva opcija (Zajednice izložene pojačanoj koncentraciji imidakloprida pokazuju tendenciju bržeg nestajanja) s obzirom na to da grafikon pokazuje da je procenat zajednica koje su nestale veći kada su košnice izložene koncentraciji od 400 μg/kg insekticida u poređenju sa 20 μg/kg u toku 14-20 nedelja eksperimenta.

 • NAUKA

  6

  Cjelina CS600 Problem nestajanja pčelinjih zajednica Objavljeni ajtem #4

 • NAUKA

  7

  Pitanje 4/5

  PROBLEM NESTAJANJA PČELINJIH ZAJEDNICA

  K o d o v i – 0 1 9

  Maksimalan broj bodova

  Kod 1: U odgovoru se donosi opšti zaključak da mora postojati neki drugi uzrok nestajanje zajednica.

   Nešto drugo, pored imidakloprida, uzrokuje nestajanje zajednica.

   Mora da postoji još neki insekticid pored imidakloprida. [Bodovan zbog identifikovanja da mora da postoji još neki uzrok, čak iako taj uzrok nije naveden.]

   Možda postoji stopa nestajanja koji prirodno postoji kod zajednica, čak i ako nijesu izložene štetnim hemikalijama. [Ideju da postoji prirodna stopa nestajanja važno je bodovati, ali da bi se ta ideja bodovala, učenik je mora jasno i eksplicitno izraziti]

  ILI

  U odgovoru se donosi zaključak da kontrolne košnice možda niko nije provjerio.

   Košnice kojima su naučnici dali 0 μg/kg imidakloprida možda se mu bile izložene na neki drugi način.

  Bez bodova

  Kod 0: Ostali odgovori

   Neke košnice same od sebe nestaju. [Odgovor se ne odnosi na drugi uzrok niti jasno prepoznaje mogućnost postojanja prirodne stope nestajanja.]

  Kod 9: Bez odgovor

 • NAUKA

  8

  Cjelina CS600 Problem nestajanja pčelinjih zajednica Objavljeni ajtem #5

  Pitanje 5/5 Učenici moraju upotrijebiti odgovarajuće naučno znanje o virusnim infekcijama kako bi objasnili fenomen opisan u ovom ajtemu. Tačan odgovor je treća opcija: Pronađen je DNK u ćelijama pčela koji njima ne pripada.

 • NAUKA

  9

  Cjelina CS613 Fosilna goriva Objavljeni ajtem #1

  Pitanje 1/4

  Tačan odgovor je druga opcija: Biljke koje se koriste za biogoriva, tokom rasta apsorbuju CO2 iz atmospfere.

 • NAUKA

  10

  Cjelina CS613 Fosilna goriva Objavljeni ajtem #2

 • NAUKA

  11

  Pitanje2/4

  FOSILNA GORIVA

  Maksimalan broj bodova

  Kod 21: Navodi prednost nafte u odnosu na etanol koja je data u tabeli: oslobađa više energije.

   Jedan gram nafte daje više energije od grama etanola.

   Nafta daje više energije za istu cijenu.

   Etanol proizvodi manje energije od nafte.

  KAO I

  navodi ekološku prednost etanola u odnosu na naftu koja je data u tabeli: oslobađa manje ugljenik(IV)-oksida.

   Etanol proizvodi manje CO2 od nafte za istu količinu energije.

   Etanol relativno manje zagađuje od nafte.

   Ako koristite naftu za vaše energetske potrebe, proizvodite više CO2.

  Djelimičan broj bodova

  Kod 11: Navodi samo jednu prednost nafte u odnosu na etanol, ali ne i ekološku prednost etanola u odnosu na naftu.

  Code 12: Navodi samo jednu prednost etanola u odnosu na naftu, ali ne i prednost nafte u odnosu na etanol.

  Bez bodova

  Kod 01: Ostali odgovori

   CO2 koji oslobađa biogorivo ne ometa ravnotežu CO2 u atmosferi jer nije fosilni izvor CO2. [nije povezano sa informacijom iz tabele]

  Kod 99: Bez odgovora

 • NAUKA

  12

  Cjelina CS613 Fosilna goriva Oslobođeni ajtem #3

 • NAUKA

  13

  Pitanje 3/4

  K o d o v i – 0 1 9

  FOSILNO GORIVO

  Maksimalan broj bodova

  Kod 1: Daje objašnjenje koje sažima opšti zaključak da pumpanje ugljenik(IV)-oksida dublje u okean dovodi vremenom do bolje stope zadržavanja nego pumpanje tamo gdje je pliće.

   CO2 koji se upumpa na 3000 m ostaje odložen duže nego CO2 koji se upumpa na 800 m

   Pumpanje CO2 na veće dubine uzrokuje da bude duže odložen, jer na 800m CO2 počinje da se oslobađa za 50 godina, a kada se upumpa na dubinu od 3000 m, zadržava se preko 100 godina.

   Odlaganje ugljenik(IV)-oksida ima više efekta što se upumpa dublje u okean.

   Nakon 500 godina, preko 60% CO2 odloženog na 3000 m ostaje u okeanu.

  Bez bodova

  Kod 0: Ostali odgovori

   Što se dublje odlaže CO2, to se veći dio gubi.

 • NAUKA

  14

  Cjelina 644 Volcanic Eruptions Released Item #1

  Pitanje 1/4

  Učenici treba da tumače podatke prikazane na karti kako bi prepoznali lokaciju na kojoj je najmanje vjerovatno da će doći do vulkanske aktivnosti ili zemljotresa. Tačan odgovor je lokacija D, iznad sjeverne Evrope.

 • NAUKA

  15

  Cjelina 644 Vulkanske erupcije Objavljeni ajtem #2

 • NAUKA

  16

  Pitanje3/4

  K o d o v i – 0 1 9

  VULKANSKE ERUPCIJE

  Maksimalan broj bodova

  Kod 1: Daje objašnjenje koje navodi na ili podrazumijeva činjenicu da vulkanske emisije reflektuju ili apsorbuju sunčevo zračenje.

   Poslije erupcije u vazduhu se nalazi mnogo više pepela i sumpordioksida koji sprečavaju da sunčevo zračenje dopre do površine Zemlje.

   Vulkanske emisije odbijaju sunčevu svjetlost nazad u svemir.

  Bez bodova

  Kod 0: Ostali odgovori

  Kod 9: Bez odgovora

 • NAUKA

  17

  Cjelina 644 Vulkanske erupcije Objavljeni ajtem #3

  Pitanje 4/4

  Učenici treba da protumače date podatke tako da podržavaju treći odgovor koji kaže da vulkani imaju manji efekat na koncentraciju ugljendioksida u atmosferi jer oni oslobađaju malu količinu CO2, u odnosu na druge izvore.

 • NAUKA

  18

  Cjelina 655 Eksploatacija podzemnih voda i zemljotresi Objavljeni ajtem #1

 • NAUKA

  19

  Pitanje 1/4

  EKSPLOATACIJA PODZEMNIH VODA I ZEMLJOTRESI

  K o d o v i – 0 1 9

  Maksimalan broj bodova

  Kod 1: Daje objašnjenje koje pokazuje ili podrazumijeva da kretanje tektonskih ploča vodi do akumulacije pritiskai/ili da se stijena/zemlja koja se kreće u različitim smjerovima zaustavlja usljed trenja u rasjedima.

   Tektonske ploče koje se kreću u suprotnim smjerovima stvaraju pritisak.

   Do pritiskadolazi zato što komad zemlje koji se kreće zapne o drugi komad zemlje duž rasjeda.

   Kada stijene na rasjedu ne mogu da se kreću, akumulira se pritisak.

  Bez bodova

  Kod 0: Ostali odgovori

  Kod 9: Bez odgovora

 • NAUKA

  20

  Cjelina 655 Eksploatacija podzemnih voda i zemljotresi Objavljeni ajtem #2

  Pitanje 2/4

  Lokacija sa najvećim rizikom na dijagramu je označena sa ,,D”, zatim ,,B”, ,,C” i na kraju ,,A”, gdje je rizik od zemljotresa najmanji jer ima najmanji nivo pritiska.

 • NAUKA

  21

  Cjelina 655 Eksploatacija podzemnih voda i zemljotresi Objavljeni ajtem #3

  Pitanje 3/4

  Druga opcija (Pomjeranje duž rasjeda bilo je najveće u područjima gdje je crpljenje stvorilo najveći priti