pengurusan konflik antara etnik dan penduduk

of 16 /16
PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK MINORITI: POLISI DAN AMALAN PENTADBIRAN SESEBUAH NEGARA SECARA UMUlClI Nuredayu Omar Sekolah Pembangunan Sosial Universiti Utara Malaysia Artikel ini bertujuan untuk melihat kewujudan konflik dalam sesebuah negara khususnya yang didiami oleh pelbagai etnik. Polisi dalaman pentadbiran sesebuah negara sama ada secara positif dun negatf juga di lihat secara unzum. Konflik etnik mahupun penduduk minoriti wujud secara implisit dan juga eksplisit. Konfrik implisit ialah konjlik dalaman yang tidak diluahkan sedangkan konflik eksplisit iadah konfzik yang ditonjolkan secara terbuka. KonJik wujud d'aripada perbezaan yang timbul antara kumpulan etnik mahupun penduduk minoriti. Dalam menguruskan konjlik, tindakan yang perlu dilakukan ialah sama ada mengetatkan undang-undung, membuat permndingan ataupun memenuhi segala tunlutan yang diingini. Pengurusan konfrk yang terakhir ialah melalui perkongsian kuasa, pemencaran kuasa atau pemisahan kuasa dengan mewujudkan sebuah negara bum. Sungguhpun begitu, pengurusan konfrk sebenurnya berbeza di setiap negara. Adakala strategi yang dilaksanakan berman faat di sesebuah negara tetapi gaga1 di tempat lain. Jelasnya dalam menguruskun konfik antara etnik mahupun penduduk minoriti, pihak pentadbiran sesebuah negara perlu melihat konjlik dari segi konteks iaitu latar belakang budauva, ideologi dan juga persehtaran setiap etnik. PENGENALAN Konflik begitu sukar untuk dipisahkan &lam kehidupan manusia. Konflik boleh wujud &lam diri secara intra-indwidu, int er-individu, inter-kumpulan, intra-kumpulan dan sebagainya. Konflik adalah proses di mana setiap individu 167

Author: dinhtuyen

Post on 13-Jan-2017

271 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK

PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK MINORITI: POLISI DAN AMALAN PENTADBIRAN SESEBUAH

NEGARA SECARA UMUlClI

Nuredayu Omar Sekolah Pembangunan Sosial

Universiti Utara Malaysia

Artikel ini bertujuan untuk melihat kewujudan konflik dalam sesebuah negara khususnya yang didiami oleh pelbagai etnik. Polisi dalaman pentadbiran sesebuah negara sama ada secara positif dun negatf juga di lihat secara unzum. Konflik etnik mahupun penduduk minoriti wujud secara implisit dan juga eksplisit. Konfrik implisit ialah konjlik dalaman yang tidak diluahkan sedangkan konflik eksplisit iadah konfzik yang ditonjolkan secara terbuka. KonJik wujud d'aripada perbezaan yang timbul antara kumpulan etnik mahupun penduduk minoriti. Dalam menguruskan konjlik, tindakan yang perlu dilakukan ialah sama ada mengetatkan undang-undung, membuat permndingan ataupun memenuhi segala tunlutan yang diingini. Pengurusan konfrk yang terakhir ialah melalui perkongsian kuasa, pemencaran kuasa atau pemisahan kuasa dengan mewujudkan sebuah negara bum. Sungguhpun begitu, pengurusan konfrk sebenurnya berbeza di setiap negara. Adakala strategi yang dilaksanakan berman faat di sesebuah negara tetapi gaga1 di tempat lain. Jelasnya dalam menguruskun konfik antara etnik mahupun penduduk minoriti, pihak pentadbiran sesebuah negara perlu melihat konjlik dari segi konteks iaitu latar belakang budauva, ideologi dan juga persehtaran setiap etnik.

PENGENALAN

Konflik begitu sukar untuk dipisahkan &lam kehidupan manusia. Konflik boleh wujud &lam diri secara intra-indwidu, int er-individu, inter-kumpulan, intra-kumpulan dan sebagainya. Konflik adalah proses di mana setiap individu

167

Page 2: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 3: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 4: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 5: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 6: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 7: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 8: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 9: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 10: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 11: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 12: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 13: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 14: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 15: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK
Page 16: PENGURUSAN KONFLIK ANTARA ETNIK DAN PENDUDUK