konflik etnik darfur di sudan

of 17 /17
KONFLIK ETNIK DARFUR DI SUDAN MUHAMMAD HAIZAT MUHAMMAD FIRDAUS MOHD ADIB AMZAR MOHD LUTFI BIN SUHAIMI SITI NUR HASRAT BT ABDUL HALIM NUR SHAFIKAH BT AHMAD MAULANA NUR SYUHADA BT ZAKARIA

Author: nur-shafikah-ahmad-maulana

Post on 05-Dec-2014

3.537 views

Category:

Documents


18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. MU H A MMA D H A I Z A TMU H A MMA D F I R D A U SMO H D A D I BA MZ A RMO H D L U T F I B I N S U H A I MISI T I NUR HASRAT BT ABDUL HAL I MN U R S H A F I K A H B T A H MA D MA U L A N ANUR SYUHADA BT Z AKARI A

2. PENGENAL AN 3. LATAR BELAKANG SUDANSebuah negara yang di sebelahutara benua Afrika.Sudan memiliki jumlahpenduduk yang sangat besarDidominasi oleh masyarakatarab dan masyarakat afrika.Mengamalkan sistempemerintahan federal. 4. L ATARBEL AKANGDARF U RDarfur dalam bahasa Arabbererti tanah bangsa FurPenduduk Darfur majotritiberagam islam.Dikelompokkan dalam duakelompok iaitu kelompokArab 31% dan kelompokAfrika 57%. 5. Konflik darfurSukara u bafri ka 6. FAKTOR-PENGENAL FAKTORKONFLIK DI AN DARFUR 7. FAKTOR-FAKTOR KONFLIK DIDARFURPERTEMBUNGAN Antara Afrika dan Arab. Pembersihan Etnik (Afrika) oleh ETNIK DAN RAS Janjaweed.PEREBUTAN Kaya minyak dan gas asli. SUMBER BUMI Campur tangan kuasa luar. POLITIK Pemilikan senjata. 8. KESAN-KESANKONFLIKDARFUR 9. EKONOMI- Persaingan.- Kerugian dan kerosakanharta benda- Sektor pelaburan dansektor-sektor lain terjejas. KESANKONFLIKDARFURPOLITIK- Membuka laluan kepadakuasa luar.- A.S masuk campur. 10. SOSIAL-Wanita dirogol dandibunuh.- Gangguan seksual.-pendidikan. KESANKONFLIKDARFUR KEBULURAN- Penyakit.- Perlarian.- Kematian . 11. JALANPENYELELESAIAN TERHADAPKONFLIK DARFUR 12. SUDANPBB UNIAFRIKA + chadJANJAWEEDSLA & JEMAMIS(militan(pemberontak) sudan) RESOLUSI GENJATAN PERJANJIANSENJATAPantau DAMAIDARFUR UNMIS 13. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN Memperbaiki ketidakseimbanganekonomi. Pengagihan kekayaan & layanan samarata. Sistem pendidikan. Semua pihak perlu bekerjasama. 14. PENGAJARAN 15. PENGAJARAN Adil dan sama rata. Bijak dalam menangani masalah.Pemimpin Pandai memegang kuasa. Saling hormat meghormati dan toleransi. Rakyat Bekerjasama dan bermuafakat. Sikap perikemanusiaan dan kasih- sayang 16. KESIMPULAN 17. KESIMPULAN Dari aspek politik,masalah rasberhubungkait dengan keadaan majoriti danmanoriti. Dari aspek ekonomi, konflik etnik berlakuberpunca daripada keadaan ekonomi yangtidak stabil. Dari aspek kebudayaan, bahasa, agama dannilai juga boleh merumitkan lagi masalahras.