week 6 konflik hubungan etnik

Author: zul-studioz

Post on 05-Apr-2018

241 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  1/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 1

  13 MEI 1969

  (May 13th

  , 1969)

  1. Pengenalan

  2. Faktor berlaku.

  3. Implikasi dan Pengajaran4. Rumusan

  86400 PARIT RAJA, BATU PAHAT, JOHOR DARUL TAZIM

  UNIVERSITITUNHUSSEINONNMALAYSIA

  FAKULTISAINS,SASTERA DANWARISAN

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  2/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 2

  Pengenalan(Introduction)

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  3/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 3

  Peristiwa hitamdalam hubungan

  kaum (Melayu+Cina) di Malaysia.

  Mengakibatkanbanyak kehilangannyawa dankemusnahan hartabenda.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  4/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 4

  Mengapakah peristiwa13 Mei terjadi ?

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  5/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 5

  Penghinaan golonganpelampau terhadap

  kedudukan politik PartiPerikatan (Pilihanrayake-3).

  Kedudukan Melayu

  diperkotak-katikan.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  6/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 6

  PARTI PECAHAN BERTANDING MENANG JUMLAH

  PERIKATAN

  UMNO 68 52 74

  MCA 33 13

  MIC 3 2

  SCA & BUMIPUTERA(SARAWAK)

  13 7

  PEMBANGKANG

  GERAKAN 14 8 70

  PAS 62 12

  PPP 6 4

  DAP 24 13

  PRSM 6 0

  SCA 3 3

  SUPP 19 5

  SNAP 23 9

  UMCO 3 0

  PESAKA 15 2

  USNO 13 13

  BEBAS 32 1

  JUMLAH 337 144 144

  KEPUTUSAN PILIHANRAYA KE-3 (10 MEI 1969)

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  7/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 7

  Ketidakseimbangan kemajuandi antara etnik.

  Rentetan Dasar Pecah danPerintah oleh British.

  Pemetakan ekonomi danpetempatan.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  8/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 8

  Pengagihan kekayaan diantara kaum melalui peluang

  pekerjaan dan pendapatanberlaku ketidakseimbangan.

  Implikasi: Perbezaanmenikmati keperluan asas dan

  kemudahan pembangunan.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  9/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 9

  Apakah pengajaranperistiwa 13 Mei ?

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  10/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 10

  Perpaduan kaum adalah penting untukmemantapkan pembangunan negara.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  11/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 11

  Keseimbangan yang meliputi kemajuansosiopolitik dan pengagihan kemewahan

  antara kaum adalah penting.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  12/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 12

  Apakah implikasiperistiwa 13 Mei ?

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  13/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 13

  Pengisytiharan darurat; 16Mei 1969 oleh Yd-P Agongke-4.

  Sistem kerajaan demokrasiberparlimen digantung.

  Perintah berkurung.

  Larangan berkumpul.

  Kawalan keselamatan.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  14/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 14

  Peralihan politik; 17 Mei1969, Tunku Abdul Rahmankepada MAGERAN.

  Tun Abdul Razak dilantiksebagai pengarah.

  Tujuan: mengembalikankemanan dan menegakkan

  undang-undang.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  15/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 15

  Pengenalan DEB: 1971-1990.

  RRJP1: RM2 - RM5.

  Tujuan: membasmi kemiskinandan menyusun semulamasyarakat.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  16/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 16

  Rukunegara diperkenalkanpada 31 Ogos 1970 olehMajlis Perundingan Negara.

  Ikrar yang menjadi acuanintegrasi nasional.

  Perkongsian nilai, identiti

  dan perasaan kebangsaan.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  17/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 17

  Rumusan(Conclusion)

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  18/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 18

  Perpecahan masyarakathanya merugikan negara.

  Keamanan dan keharmoniankaum merupakan asaskejayaan pembangunan.

  Rakyat harus memahami nilai

  demokrasi adalah tertaklukkepada undang-undang.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  19/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 19

  BIBLIOGRAFI

  Hasnah Hussiin dan Mardiana Nordin (2000). Pengajian

  Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

  Nazaruddin et. al. (2005). Pengajian Malaysia. Selangor:Prentice Hall.

  Zulhilmi Paidi dan Rohani Ab. Ghani (2003). KenegaraanMalaysia. Bentong: PTS Publications.

 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  20/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 20

  TayanganKlip Video

  Apakah puncanya?

  Bagaimana hendak diatasi?

  Sejauhmanakah kesannya?

  http://week%206%20filem/HINDRAF%20Kuala%20Lumpur%20Malaysia%2025%20Nov%202007.mpg
 • 7/31/2019 WEEK 6 Konflik Hubungan Etnik

  21/21

  Hubungan Etnik UWS 10202

  ZAHRUL

  2010 21

  SEKIAN

  TERIMA KASIH

  Sebarang pertanyaan, sila hubungi :[email protected]