pazkoaldiko 3. igandea b lukas 24,35-48 jose antonio pagola musika: stefano romaniw; aurkezp:...

17
Pazkoaldiko 3. Pazkoaldiko 3. igandea B igandea B Lukas 24,35-48 Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Upload: leoncio-socarras

Post on 23-Jan-2016

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Pazkoaldiko 3. igandea BPazkoaldiko 3. igandea BLukas 24,35-48Lukas 24,35-48

Jose Antonio PagolaJose Antonio Pagola

Musika: Stefano Romaniw;Aurkezp: B.Areskurrinaga HC.Euskaraz: D. Amundarain

Page 2: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Jesus berpiztuak eta ikasleek topo egin izana esperientzia fundatzaile bezala

deskribatu du Lukasek. Argi dago Jesusen gogoa.

Bere asmoa ez du bukatu gurutzean.

Page 3: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Hil ondoren, Jainkoak berpizturik, harremanetan jarri da bereekin, «lekukoen» mugimendua

abian jartzeko, herri guztiei Berri Ona kutsatzeko gai izango direnena: «Ene lekuko

zarete zuek».

Page 4: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Ez da izan gauza erraza gizon haiek, Ez da izan gauza erraza gizon haiek, nahasmenduak eta beldurrak joak diren haiek, nahasmenduak eta beldurrak joak diren haiek,

lekuko bihurtzea.lekuko bihurtzea. Pasadizo guztian, ikasleak isilik egon dira, Pasadizo guztian, ikasleak isilik egon dira,

guztiz mutu.guztiz mutu.

Page 5: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Narratzaileak haien barneko

mundua bakarrik deskribatu du: izuak joak dira;

larri eta ustekabeko sentitzen dira;

ederregi iruditzen zaie hura guztia egia

izateko.

Page 6: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Jesusek berregingo du

haien fedea. Hau da gauzarik

garrantzizkoena: ez daudela

bakarrik senti dezaten.

Bizi bete-beteko sentitu behar dute

Jesus beren artean.

Page 7: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Hauek dira BerpiztuagandikHauek dira Berpiztuagandik entzun dituzten lehen hitzak: entzun dituzten lehen hitzak:

««Bakea zuei… Nolatan duda-muda Bakea zuei… Nolatan duda-muda horiek zeuen baitan?»horiek zeuen baitan?»

Page 8: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Geure artean Jesusen presentzia biziaz ahazten garenean,Geure artean Jesusen presentzia biziaz ahazten garenean,

geure protagonismoa eta tirabirak direla medio Jesus lauso eta ikusezineko bihurtzen dugunean,

geure protagonismoa eta tirabirak direla medio Jesus lauso eta ikusezineko bihurtzen dugunean,

tristurak haren bakea ez beste guztia tristurak haren bakea ez beste guztia sentiarazten digunean ,sentiarazten digunean ,

batak besteari ezkortasuna eta sinestezina batak besteari ezkortasuna eta sinestezina kutsatzen diogunean…kutsatzen diogunean…

bekatu egiten ari ohi gara Berpiztuaren aurka. bekatu egiten ari ohi gara Berpiztuaren aurka. Orduan, ezinezkoa da lekukoen Eliza.Orduan, ezinezkoa da lekukoen Eliza.

Page 9: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Beren fedea esnatzeko,

Jesusek ez die eskatzen

aurpegira begira diezaioten, baizik

eskuetara eta oinetara.

Ikus ditzatela gurutzeko beraren

zauriak.

Page 10: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Izan dezatela beti beren begi aurrean Izan dezatela beti beren begi aurrean heriotzaraino eman duen maitasuna. Ez heriotzaraino eman duen maitasuna. Ez

da mamua. da mamua. «Ni neu naiz, ni neu».

Galileako bideetan ikusi eta maite izan duten hura bera.

Page 11: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Berpiztuarekiko geure fedea Berpiztuarekiko geure fedea gogorapenetan oinarritu gogorapenetan oinarritu

nahi izan dugun guztietan, nahi izan dugun guztietan, mamu bihurtu izan dugu Jesus.mamu bihurtu izan dugu Jesus.

Page 12: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Harekin topo egin ahal izateko, ebanjelioen Harekin topo egin ahal izateko, ebanjelioen kontakizunak ikusi beharko ditugu: kontakizunak ikusi beharko ditugu:

gaixoak bedeinkatzen eta haurrak ferekatzen gaixoak bedeinkatzen eta haurrak ferekatzen zituzten esku haiek aurkitzeko;zituzten esku haiek aurkitzeko;

ahaztuenak direnen bila nekatuak diren oin ahaztuenak direnen bila nekatuak diren oin haiek aurkitzeko; haiek aurkitzeko;

Jesusen zauriak eta nekaldia aurkitzeko. Jesus Jesusen zauriak eta nekaldia aurkitzeko. Jesus huraxe da orain bizi dena, Aitak berpiztua.huraxe da orain bizi dena, Aitak berpiztua.

Page 13: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Beldurrez eta duda-mudaz beterik ikusi dituen Beldurrez eta duda-mudaz beterik ikusi dituen arren, konfiantza izan du Jesusek ikasleengan. arren, konfiantza izan du Jesusek ikasleengan.

Berak bidaliko die sostengu izango duten Espiritua. Berak bidaliko die sostengu izango duten Espiritua. Horregatik gomendatzen die munduan bere Horregatik gomendatzen die munduan bere

presentzia luza dezaten:presentzia luza dezaten: «Honen guztiaren lekuko zarete zuek».

Page 14: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Ez dute zertan irakatsi irakaspen handiosik, baizik, Ez dute zertan irakatsi irakaspen handiosik, baizik, soilik, beren esperientzia kutsatu.soilik, beren esperientzia kutsatu.

Ez dute zertan predikatu teoria handi-mandirik Ez dute zertan predikatu teoria handi-mandirik Kristoz, baizik, soilik, haren Espiritua distiratu. Kristoz, baizik, soilik, haren Espiritua distiratu.

Beren bizieraz egin behar dute sinesgarri, eta ez Beren bizieraz egin behar dute sinesgarri, eta ez hitzez bakarrikhitzez bakarrik

Page 15: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

Hauxe da Elizaren

betiko zinezko arazoa: lekukorik

eza. 

Page 16: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

LEKUKOAK 

Jesus berpiztuak eta ikasleek topo egin izana esperientzia fundatzaile bezala deskribatu du Lukasek. Argi dago Jesusen gogoa. Bere asmoa ez du bukatu gurutzean. Hil ondoren, Jainkoak berpizturik, harremanetan jarri da bereekin, «lekukoen» mugimendua abian jartzeko, herri guztiei Berri Ona kutsatzeko gai izango direnena: «Ene lekuko zarete zuek».

Ez da izan gauza erraza gizon haiek, nahasmenduak eta beldurrak joak dituzten haiek, lekuko bihurtzea. Pasadizo guztian, ikasleak isilik egon dira, guztiz mutu. Narratzaileak haien barneko mundua bakarrik deskribatu du: izuak joak dira; larri eta ustekabeko sentitzen dira; ederregi iruditzen zaie hura guztia egia izateko.

Jesusek berregingo du haien fedea. Gauzarik garrantzizkoena, ez daudela bakarrik senti dezaten da. Bizi bete-beteko sentitu behar dute Jesus beren artean. Hauek dira Berpiztuagandik entzun dituzte lehen hitzak: «Bakea zuei… Nolatan duda-muda horiek zeuen baitan?»

Geure artean Jesusen presentzia biziaz ahazten garenean, geure protagonismoa eta tirabirak direla medio Jesus lauso eta ikusezineko bihurtzen dugunean, tristurak haren bakea ez beste guztia sentiarazten digunean, batak besteari ezkortasuna eta sinestezina kutsatzen diogunean… bekatu egiten ari ohi gara Berpiztuaren aurka. Orduan, ezinezkoa da lekukoen Eliza.

Beren fedea esnatzeko, Jesusek ez die eskatzen aurpegira begira diezaioten, baizik eskuetara eta oinetara. Ikus ditzatela gurutzeko beraren zauriak. Izan dezatela beti beren begi aurrean heriotzaraino eman duen maitasuna. Ez da mamua. «Ni neu naiz, neu». Galileako bideetan ikusi eta maite izan duten hura bera.

Berpiztuarekiko geure fedea gogorapenetan oinarritu nahi izan dugun guztietan, mamu bihurtu izan dugu Jesus. Harekin topo egin ahal izateko, ebanjelioen kontakizunak ikusi beharko ditugu: gaixoak bedeinkatzen eta haurrak ferekatzen zituzten esku haiek aurkitzeko; ahaztuenak direnen bila nekatuak diren oin haiek aurkitzeko; Jesusen zauriak eta nekaldia aurkitzeko. Jesus huraxe da orain bizi dena, Aitak berpiztua.

Beldurrez eta duda-mudazko ikusi dituen arren, konfiantza izan du Jesusek ikasleengan. Berak bidaliko die sostengu izango duten Espiritua. Horregatik gomendatzen die munduan bere presentzia luza dezaten: «Honen guztiaren lekuko zarete zuek». Ez dute zertan irakatsi irakaspen handiosik, baizik, soilik, beren esperientzia kutsatu. Ez dute zertan predikatu teoria handi-mandirik Kristoz, baizik, soilik, haren Espiritua distiratu. Beren bizieraz egin behar dute sinesgarri, eta ez hitzez bakarrik. Hauxe da Elizaren betiko zinezko arazoa: lekukorik eza.

 Jose Antonio Pagola

Page 17: Pazkoaldiko 3. igandea B Lukas 24,35-48 Jose Antonio Pagola Musika: Stefano Romaniw; Aurkezp: B.Areskurrinaga HC. Euskaraz: D. Amundarain

TESTIGOS 

Lucas describe el encuentro del Resucitado con sus discípulos como una experiencia fundante. El deseo de Jesús es claro. Su tarea no ha terminado en la cruz. Resucitado por Dios después de su ejecución, toma contacto con los suyos para poner en marcha un movimiento de "testigos" capaces de contagiar a todos los pueblos su Buena Noticia: "Vosotros sois mis testigos".

No es fácil convertir en testigos a aquellos hombres hundidos en el desconcierto y el miedo. A lo largo de toda la escena, los discípulos permanecen callados, en silencio total. El narrador solo describe su mundo interior: están llenos de terror; solo sienten turbación e incredulidad; todo aquello les parece demasiado hermoso para ser verdad.

Es Jesús quien va a regenerar su fe. Lo más importante es que no se sientan solos. Lo han de sentir lleno de vida en medio de ellos. Estas son las primeras palabras que han de escuchar del Resucitado: "Paz a vosotros... ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?".

Cuando olvidamos la presencia viva de Jesús en medio de nosotros; cuando lo hacemos opaco e invisible con nuestros protagonismos y conflictos; cuando la tristeza nos impide sentir todo menos su paz; cuando nos contagiamos unos a otros pesimismo e incredulidad... estamos pecando contra el Resucitado. No es posible una Iglesia de testigos.

Para despertar su fe, Jesús no les pide que miren su rostro, sino sus manos y sus pies. Que vean sus heridas de crucificado. Que tengan siempre ante sus ojos su amor entregado hasta la muerte. No es un fantasma: "Soy yo en persona". El mismo que han conocido y amado por los caminos de Galilea. "Soy yo en persona". El mismo que han conocido y amado por los caminos de Galilea

Siempre que pretendemos fundamentar la fe en el Resucitado con nuestras elucubraciones, lo convertimos en un fantasma. Para encontrarnos con él, hemos de recorrer el relato de los evangelios: descubrir esas manos que bendecían a los enfermos y acariciaban a los niños, esos pies cansados de caminar al encuentro de los más olvidados; descubrir sus heridas y su pasión. Es ese Jesús el que ahora vive resucitado por el Padre.

A pesar de verlos llenos de miedo y de dudas, Jesús confía en sus discípulos. Él mismo les enviará el Espíritu que los sostendrá. Por eso les encomienda que prolonguen su presencia en el mundo: "Vosotros sois testigos de esto". No han de enseñar doctrinas sublimes, sino contagiar su experiencia. No han de predicar grandes teorías sobre Cristo sino irradiar su Espíritu. Han de hacerlo creíble con la vida, no solo con palabras. Este es siempre el verdadero problema de la Iglesia: la falta de testigos. 

José Antonio Pagola