p odstatnÁ jmÉna

Download P ODSTATNÁ JMÉNA

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

P ODSTATNÁ JMÉNA. ( Имена существительные ). Podstatná jména označují názvy:. О sob. Zvířat. Věcí. Vlastností a dějů. Rod podstatných jmen. Ruská podstatná jména jsou podobně jako v češtině rodu : mužského ženského středního Pozn. existují však rozdíly v rodě českých a ruských - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PODSTATN JMNA

  ( )

 • Podstatn jmna oznauj nzvy:sob ZvatVc Vlastnost a dj

 • Rod podstatnch jmenRusk podstatn jmna jsou podobn jako vetinrodu:muskhoenskhostednho

  Pozn. existuj vak rozdly vrod eskch a ruskch podstatnch jmen.

 • Musk rodKmuskmu rodu pat podstatn jmna, kter jsou zakonena:

  na tvrdou souhlsku nap.

  n mkkou souhlsku nap.

  na -, - nap.

  podstatn jmna, kter kon na - ,- , -, - a nemaj v1.p.j.. na konci - nap.

 • ensk rodKenskmu rodu pat podstatn jmna zakonena na:- -, - nap.

  podstatn jmna, kter kon na -, -, -, - maj v1.p.j.. na konci - nap.

 • Stedn rodKstednmu rodu pat podstatn jmna zakonena na:

  --, -, - nap.

 • Podstatn jmna, jejich rod vrutin je jin ne vetin. Kmuskmu rodu pat:

  dle tak: , , , , , , , .Kenskmu rodu pat:10.8.2008 Petruevskaja Nadpis dle tak: , , , , , . Rozdly vrod eskch a ruskch podstatnch jmen

 • CvienOdpovdi pite do seitu.

  Urete rod podstatnch jmen:

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Najde, co nepat do ady?

  A) , , , , , ) , , , , , ) , , , , ,

 • slo podstatnch jmenVtina ruskch podstatnch jmen m jednotn i mnon slo. koncovce vmnonm sle rozhoduje mkkost nebo tvrdost zakonen.

  jednotn slomnon slo

  Musk rod

  ensk rod

  Stedn rod

  Pozn. po , , , , , se pe vdy -. Po se vkoncovkch pe -.

 • Podstatn jmna pouze jednotnho a mnonho slaPodstatn jmna, kter maj pouze tvar jednotnho sla:

  dle tak: , , , , , , ,

  Podstatn jmna, kter maj pouze tvar mnonho sla:

  dle tak: , , , ,

 • CvienOdpovdi pite do seitu.

  Utvote od podstatnch jmen mnon slo a zmte i formu pdavnho jmna:

  , , , , , , , , , , ,

 • Skloovn podstatnch jmen

  Podstatn jmna vrutin se sklouj stejn jako vetin. Kevzorm je zaazujeme podle zakonen v1. pd sla jednotnho. Podle zakonen se podstatn jmna dl na tvrd a mkk.

  Pro tvrd podstatn jmna jsou vzory:

  , ,

  Pro mkk podstatn jmna pak vzory: , , , ,

 • Musk rod jednotn slo

  pdtvrd vzormkk vzorzakonen na -/-1.p 2.p 3p. 4.p ()()6.p 7.p

 • Musk rod mnon slo

  pdtvrd vzormkk vzorzakonen na -/-1.p. 2.p.3.p.4.p.() ()6.p. 7.p.

 • Poznmky

  Podle vzoru , se sklouj podstatn jmna muskho rodu zakonena v1.p. na tvrdou souhlsku a tak na , - nap. , , .

  Podle vzoru , se sklouj podstatn jmna muskho rodu zakonena v1.p. na mkkou souhlsku (na mkk znak) nap. , , .

  ivotn podstatn jmna se li od neivotnch pouze ve 4.pd, o nm plat, e se rovn 2. pdu.

  Podstatn jmna na -, -, -, maj v7. pd jednotnho sla pod pzvukem koncovku - (, , ). Je-li pzvuk na kmeni, maj koncovku - (, ).

  Podstatn jmna na maj v7. pd jednotnho sla pod pzvukem koncovku - (, ) a koncovku -, je-li pzvuk na kmeni ().

  Ve 2. pd mnonho sla je pod pzvukem koncovka - (, ) je-li pzvuk na kmeni, koncovka - ().

  V1. pd mnonho sla m ada podstatnch jmen pzvunou koncovku -/-: -, - , , , , , .

  Podstatn jmno m mnon slo , , , , , .

 • Cvien Odpovdi pite do seitu.

  Doplte:

  . . . . .. .. . ., .. .. ?. . . . . .. .. . . . . . ?

 • ensk rod jednotn slo

  pdtvrd vzormkk vzor1.p.2.p.3.p.4.p.()()6.p 7.p.

 • ensk rod mnon slo

  pdtvrd vzormkk vzor1.p.2.p.3.p.4.p.()()6.p 7.p.

 • PoznmkyPodle vzoru se sklouj podstatn jmna enskho rodu, kter kon v1.pd sla jednotnho na -a nap. , , a podstatn jmna muskho rodu na -a nap. , , .

  Podle vzoru se sklouj podstatn jmna enskho rodu v1.pd sla jednotnho zakonena na -, nap. , , a podstatn jmna muskho rodu zakonena na - nap. , , . Pozor: 2.p.mn.. , , !!

  Podle vzoru se sklouj podstatn jmna rodu enskho zakonena v1.pd jednotnho sla na - nap. , , , , .

  Podstatn jmna na , -, -, - a maj v7.pd jednotnho sla pod pzvukem koncovku -: , .je-li pzvuk na kmeni, maj koncovku -: , ,

 • Vzor Podle vzoru se sklouj podstatn jmna enskho rodu zakonen v1.pd jed. sla na mkkou souhlsku (, , ) a na () na - ().V 1. a 7. pd jednotnho sla je po pslun souhlsce vdy mkk znak: -, -.

  pdjednotn slomnon slo 1.p. 2.p.3.p.4.p.6.p. 7.p.

 • Podstatn jmna - , Podstatn jmna maj v rutin zvltn skloovn:

  pdjednotn slomnon slo 1.p. 2.p.3.p.4.p.6.p. 7.p.

 • CvienOdpovdi pite do seitu.Doplte:

  .. . . . .. . .. . .. .. . ? ? . . , ? .

 • Stedn rod jednotn slo

  pdtvrd vzormkk vzor1.p2.p3p.4.p6.p 7.p

 • Stedn rod mnon slo

  pdtvrd vzormkk vzor1.p2.p3p.4.p6.p 7.p

 • PoznmkyPodle vzoru se sklouj podstatn jmna rodu stednho zakonena v 1. pd jednotnho sla na -o, nap. , , .Podle vzoru se sklouj podstatn jmna rodu stednho zakonena v1.pd jednotnho sla na -, nap. , , .

 • Nesklonn podstatn jmna

 • CvienOdpovdi pite do seitu.

  Doplte:

  . ? . . . .. . . . . . . .

  Najdte vraz, kter do skupiny nepat:

  , , , ,

 • ivotn a neivotn podstatn jmnaivotn podstatn jmna oznauj iv bytosti nap.: , , , , .

  ivotn podstatn jmna vmnonm sl: 4.pd = 2.pd !!!

  nap. , , , .

  neivotn podstatn jmna oznauj neiv pedmty nap.: , , , , , , , .

  neivotn podstatn jmna v mnonm sle: 4.pd = 1.pd !!!

  nap. . .

 • CvienOdpovdi pite do seitu.

  Doplte:

  _______ . ____ . ______ . ______ ? _______ . _______ ?

  Podtren vrazy pevete do mnonho sla:

  . . . . .

 • Podstatn jmna po slovkch 2,3,4.Po slovkch 2,3,4 m podstatn jmno tvar 2. p. sla jednotnho:

  Doplte:

  , 2___________. , 2___________. , 4__________. , 3________.

 • Interferenn podstatn jmnaV rutin existuj podstatn jmna, kter zn v etin stejn, ale vrutin maj jin vznam. Tmto slovm se k interferenn. Pat k nim nap.

  ostudapozor - hokhork - ervenkrsn - - tabulegramofonov deska -

 • Sprvn eenSnmek . 8musk rod , , , , , , , , , , , , , , , , , , ensk rod , , , , , , , , , , , , , , , stedn rod , , , , ,

  A) , , , , , ) , , , , , ) , , , , ,

  Snmek . 11 , , , , , , , , , , ,

 • Snmek . 13

  . . . ? . ?

  .

 • Snmek . 18

  . . . . . , . ? . . . . . . . . ?

  Snmek . 24

  . . . . . . . . ? ? ? . , ? .

 • Snmek .29

  ? . . . . . . . .

  , , , ,

  Snmek . 30

  , 2 . , 2 . , 4 . , 3 .

 • TESTOpakovn podstatnch jmen

 • 1.Urete rod podstatnch jmen., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • 2.Jak pravidlo plat pro ivotn podstatn jmna?, 4.p. se shoduje s2.p., 4.p. se shoduje s1.p., 4p. se shoduje s3p.3.Jak pravidlo plat pro neivotn podstatn jmna?, 4.p. se shoduje s2.p., 4.p. se shoduje s1.p., 4p. se shoduje s6.p.

 • 4.Vjakm pdu stoj podstatn jmno po slovkch 2,3,4?

  , 2.p. mn.., 2.p. j.., 4.p. mn.., 4.p. j..

 • 5. Zaate podstatn jmna ke vzorm.

 • 6. Dopite mkk znak, tam kde chyb., , , , , ,, ,, , , , ., , ., , , .

 • 7.Vyplte cvien . . . . . .

 • 8.Co k emu pat?, .., --,--,--,--, ?

  ,--,--,--,--

 • , , ..,--,--,--,--, . ..,--,--,--,--

 • 9. Podstatn jmna dejte do sprvnho tvaru ( 2..):

  1. ( ). 2. , ( )? . () . 4. (). 5. (). 6. () . 7. () . 8. () .

 • 10. Podstatn jmna dejte do sprvnho tvaru ( 4..):

  1. (). 2. (). . (). 4. (). 5. (). 6. ().

 • 11. Podstatn jmna dejte do sprvnho tvaru ( ..):

  1. (). 2. () . . (), . 4. () . 5. - (). 6. . () .

 • 12. Podstatn jmna dejte do sprvnho tvaru ( 6..):

  1. () . 2. () . . () . 4. () . 5. () . 6. ()

 • 13. Pelote:

  iteln podpis Divok husa Hok okolda Star univerzita Nov tramvaj ern kva Nae gymnzium

 • 14. doplte , , 3 , 2 4 5 . . . -. . . . . , . , , . , .

 • 15.Pette si nsledujc text - . , , , . , . , , , , , . .

 • Otzky k textuOdpovdi pite do seitu. 1. Najdte v textu podstatn jmna2. Urete rod tchto podstatnch jmen3. Najdte v textu podstatn jmna, kter maj tvar pouze mnonho sla4. Od podstatnch jmen , , , utvote 7.pd jednotnho sla5. Od slova utvote 1.pd jednotnho sla6. Od slov , , utvote 6. pd jednotnho sla 7. Od slovnho spojen , utvote 4.pd mnonho sla8. Od slov utvote 7.pd jednotnho sla

 • Sprvn een

 • Sprvn een ze snmku . 40

  1.Urete rod podstatnch jmen., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Muskenskstedn

 • Sprvn een ze snmku . 41

  2. Jak pravidlo plat pro ivotn podstatn jmna?

  , 4.p. se shoduje s2.p., 4.p. se shoduje s1.p., 4p. se shoduje s3p.3.Jak pravidlo plat pro neivotn podstatn jmna?, 4.p. se shoduje s2.p., 4.p. se shoduje s1.p., 4p. se shoduje s3p.

 • Sprvn een ze snmk