ii. nezneu¾ije jm©na hospodina, sv©ho boha

Download II. Nezneu¾ije jm©na Hospodina, sv©ho Boha

Post on 22-Jan-2016

33 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Osnova A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno Ježíš - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Osnova

  A) Zjeven Boho jmna a uctvn Boha ZnnExkurz jmno, jmno osoba Smysl jmna ve SZ Jmno JeB) Vzvat jmno Bo v modlitb 3. Zpsoby modlitby 4. Formy modlitby 5. d a doby modlitby (brevi)

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 6. Slib7. PsahaC) Povinnost cty k posvtnmu8. Zneuit Boho jmna rouhn, profanace9. cta k posvcenm osobm 10. cta k posvtnm mstm 11. cta k posvtnm pedmtm a vcem

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 1. ZnnDruh pikzn m jak v Exodu, tak v Deuteronomiu stejn znn: Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha. Hospodin nenech bez trestu toho, kdo by jeho jmna zneuval (Ex 20,7; Dt 5,11).

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Exkurs: Jmno, jeho vznam Augustinovsk: Nevezme jmna Boho nadarmo. Vdom vznamu Boho jmnaCo je jmno?

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha lovk slo.Jmno osoba.Jmno e. Jmno rodie a dti. inek jmna jmno zptomuje milovanho lovka.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Co znamen, e i Bh m jmno?Bh jako realita odlin od stvoenho. Bo jmno v na ei. Nae prosby x Bo (a nae) svoboda?Co to tedy znamen heit proti druhmu pikzn?

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Prostor Boha v naem ivot?Ztrta vznamu Boho jmna. M Bo jmno zatiovat nae zjmy?Nakolik ctm Bo svobodu?

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 2. Smysl a vznam pikzn ve Starm zkon. 3. Chpn vznamu jmna v Pedn Asii a Egypt.4. Bh zjevuje Mojovi sv jmno.5. Uvn Boho jmna v Izraeli. 6. Vrchol Boho zjeven v Jei Kristu. Jmno Je.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha B) Vzvat jmno Bo v modlitbTma spirituln teologie. 7. Zpsoby modlitby:a) Chvla a oslava Boha klannm jako odpov na na Bo skutky a slova.b) Dkovn jako odpov na obdarovn.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha c) Modlitba odevzdanosti a kajcnosti. d) Modlitba nk, proseb a pmluv.

  8. Formy modlitbyModlitba veejn, soukrom, stn, modlitba beze slov, modlitba vlastnmi slovy, modlitba nauen. Stejn je vztah ke Kristu.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Kesansk meditace inspirovan vchodem - zen, jga, transcendentln meditace? Rozliit, zda jde opravdu o modlitbu nebo o kult tla.Duchovn vdce.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 9. d a doby modlitbyServa ordinem et ordo servabit te - sv. Augustin. Nemm na modlitbu as...Nechat se inspirovat roztritost...Posvcen asu viz nap. brevi. Exercicie, duchovn vdce. Temn noc umt ekat.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 10. Brevi VznamPovinnostOmyl pi volb formule: - pokud zjistm, e jsem se prv domodlil pln nco jinho, je modlitba platn. - chybu napravuji tam, kde jsem si j viml. - chybu bych neml napravovat chybou.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 11. SlibDefinice CIC (kn. 1191): Slib je svobodn a uven pislben Bohu, tkajcho se monho a lepho dobra. Pozor na pecenn vlastnch sil.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Zvaznost:Poznn pedmtu zvazku, Svoboda dleit zvl. v manelstv. VlePedmt slibu mus bt fyzicky a mravn mon, dobr.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 12. PsahaCIC kn. 1199 Psaha je vzvn Boho jmna jako svdka pravdy njakho tvrzen.Bh jako svdek pravdivosti Star zkon. Zkaz psahy v Novm zkon. Dovolenost psahy.Podmnky psahy. Kdo kiv psah, instrumentalizuje Boha.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Psaha svdeck Psaha pslibnPolitick psaha?

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha C) Povinnost cty k posvtnmu13. Zneuit Boho jmnaa) Profanaceb) RouhnOdliit voln zoufalceHodnocen umleckch dl?

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 14. cta k posvcenm osobmPosvcen osoby: Biskupov, kn, jhnov, lenov nboenskch d. Nepat sem akolyt a lektoi. Fyzick nsil na papei, biskupovi, duchovnmu. Privilegium fori (?) - pedvolvn duchovnch ped svtsk soudy

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha cta k posvcenm osobm - cta ke Kristu a cta k lovku.

  15. cta k posvtnm mstm Msta vlun vyhrazen pro bohopoctu jsou posvtn. Kostel, kaple a hbitovy. Klausura (?)

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Biskup me povolit i jin zpsob uit msta koncerty v kostelch. Vstavy (?).Ubytovn uprchlk nebo vojk, zvlt zrannch a nemocnch nen jejich znesvcenm.

  16. cta k posvtnm pedmtm a vcem Posvtn vci jsou ureny vlun k nboenskmu kultu.

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Znesvcen eucharistie povry, magieManipulace Psmem svatm. Svatokupectv

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha Shrnut

  A) Zjeven Boho jmna a uctvn Boha ZnnExkurz jmno, jmno osoba Smysl jmna ve SZ Jmno JeB) Vzvat jmno Bo v modlitb 3. Zpsoby modlitby 4. Formy modlitby 5. d a doby modlitby (brevi)

 • II. Nezneuije jmna Hospodina, svho Boha 6. Slib7. PsahaC) Povinnost cty k posvtnmu8. Zneuit Boho jmna rouhn, profanace9. cta k posvcenm osobm 10. cta k posvtnm mstm 11. cta k posvtnm pedmtm a vcem

Recommended

View more >