spory o doménová jména v cctld . cz

Download Spory o doménová jména v  ccTLD  . cz

Post on 01-Jan-2016

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Spory o doménová jména v ccTLD . cz. Zuzana Průchová • zuzana@nic.cz • 11. 4. 2014. Správce národní domény . cz – CZ.NIC. 1998, správa registru převzata v r. 1999 Soukromoprávní subjekt z. s. p. o., 112 členů - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Prezentace aplikace PowerPoint

Spory o domnov jmna v ccTLD .czZuzana Prchov zuzana@nic.cz 11. 4. 20141Sprvce nrodn domny .cz CZ.NIC1998, sprva registru pevzata v r. 1999Soukromoprvn subjektz. s. p. o., 112 lenada dalch aktivit, zejmna v oblasti vzkumu a vvoje, internetov bezpenosti, vzdlvn a osvty

2Centrln registr domnovch jmenDatabze domnovch jmen, dritel a dalch osob a dajNejedn se o veejn rejstk dle zkona, nap. 111/2009 Sb., o zkladnch registrechNepln funkci veejnch rejstk (publicita), zsti formln ji vak mObsahuje pouze daje uveden Pravidly registrace

3Systm registrace domnovch jmenPrincip first come first servedElektronick registran systmOdpovdnost dritele za konflikt s prvy 3. osobRegistraceUvn

4Prvo a domnov jmnaNov obansk zkonk

ir pojet vciVc nehmotn - prvoZkladnm dokumentem Pravidla registrace domnovch jmen v ccTLD .cz6ir pojet vci: ve, co je odlin od osob a slou poteb lidNehmotn vci prva, jejich povaha to pipout (dve prva a jin majetkov hodnoty)Nevztahuje se nap. na osobnostn prva, autorsk dla, umleck vkonyVztahuj se na n pravidla o vcnch prvechDrba: lze dret prvo, kter lze pevst na jinho a jeho povaha umouje trval nebo optovn vkon ( 985)Presumuje se drba dn (platn prvn dvod), poctiv (dobr vra) a prav (nezskan lst)

een spor o domnov jmna .czDritel v. 3. osobaObecn soud, Rozhod soud, ad hoc rozhodce, mediace

Dritel v. CZ.NICRozhod soud Jednotky ppad

7Vvoj potu sporMrn meziron poklesalobci ve vtin ppad spn, ppadn dohoda stranNejastjm dvodem prva k OZ, obchodn firm, ochrana hospodsk soute (parazitovn na povsti, nebezpe zmny)Kles poet pedbnch opaten

8Nov rozhodnut ve vcech domnovch jmenGlobtour.czNejvy soud 23 Cdo 3407/2010 - 310Ustavn soud III. S 2912/12 z 6. 3. 2014Suzuki.czNejvy soud 23 Cdo 3895/2011 z 17. 12. 2013

9Globtour.cz vznam rozhodnutNejvy soud: Smluvn povaha prva k domnovmu jmnuNejedn se o vlastnictv, na domnu nelze nahlet jako na nehmotn statek, ke ktermu se v absolutn prvaAnalogie s Nazenm Komise (ES) 874/2004 - dritelOdmtl pevod domny jako formu odstrann zvadnho stavu to m smovat pedevm k obnoven pvodnho stavu odhlen registracestavn soudPrvo k domnovmu jmnu je prvem majetkovm a dritele lze v uvn omezit a to tehdy, pokud je to nezbytn v obecnm zjmu a ochran prv alobce

10Zsah do prva na pokojn uvn majetku me bt ospravedlnn, kdy se proke, e byl proveden v "obecnm zjmu" a "za podmnek, kter stanov zkon". Krom toho kad zasahovn mus splovat i kritrium pimenosti, tj. opaten, kterm dochz k zasahovn, mus zajistit "spravedlivou rovnovhu" mezi poadavky obecnho zjmu spolenosti a poadavky ochrany zkladnch prv jednotlivce, piem poadovan rovnovha nebude dna, pokud doten osoba nese zvltn a nadmrn bemenoeen rozhodnut globtour.czprava Pravidel registrace domnovch jmen od 1. 12. 2012 l. 19 (dve 16.4.)Rozhodnut ukld povinnost zruit registraci a zrove nen ulon pevod; po dobu 1 msce od zruen registrace nen umonna optovn registrace jin osob, ne spn ve sporuO zruen rozhodnuto 4x (celkem 12 domn), o zaregistrovn podno 3x (3 domny)Rozhod soud ve sporech s nrokem na pevod rozhoduje dle evropskho prva nazen EP a Rady upravujc domnu .eu (733/2002 a 874/2004)

11Suzuki.cz vznam rozhodnutNedostatek pravomoci RS k rozhodnut sporuK uzaven smlouvy na zklad veejn rozhod nabdky je teba potvrzen ze strany navrhovatele (shodn i MS Praha v tme sporu, 6 Cm 82/2010-68)Veejnou rozhod nabdku nelze povaovat za veejn nvrh na uzaven smlouvy Nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospch tetho nelze objektivn urit tet osobu (kdokoliv se me ctit doten na svch prvech)VS Praha opan stanovisko12

a co dl?een pouze u obecnch soud, bez jakkoliv formy ADRVrazn zpomalen celho procesuMimosoudn een, kter nen rozhodm zenm (UDRP)Zavedeno v ad TLDMonost poadovat pouze zruen registrace nebo pevodnlez nen exekunm titulem, mohou nsledovat dal zenRozhod zen Zachovn stvajcho stavuprava (psemn rozhod smlouva, neuzaven smlouvy sankcionovno zruenm registrace)

Zmna Pravidel registrace 1752 NOZ zmna obchodnch podmnek: zmna v pimenm rozsahu?Upravenmi podmnkami vzni jen ti, kdo vslovn odsouhlas novou verzi Pravidel registrace?

Dkuji za pozornost

15